Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

KELEIVININKų PASITARIMAS KAUNE

Liepos 1 d. Kaune rinkosi asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos nariai. Susirinkime dalyvavo asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, Transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas, Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis, Susisiekimo ministerijos vyresnysis specialistas Petras Mikalonis, Valstybinės kelių transporto inspekcijos Keleivinio transporto skyriaus vadovas Rolandas Mazaliauskas, Kauno miesto savivaldybės atstovai, Lenkijos įmonės „Solaris Bus and Coach“ atstovas Lietuvoje Marijanas Mečkovskis ir kt.

Pasak „Linavos“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, asociacijai visada rūpėjo keleivininkų darbo sаlygos. įdėta daug pastangų, kad būtų priimtos verslui būtinos įstatymų bei teisės aktų pataisos. šis darbas bus tęsiamas ir ateityje.

Asociacijos viceprezidentas Mindaugas Grigelis pristatė XV asociacijos „Linava“ kongreso rezoliucijos punktus, aktualius keleivinio transporto įmonėms. Vadovaudamiesi šiomis nuostatomis, sekcijos nariai numatys pagrindines veiklos kryptis bei prioritetus.

Pastaruoju metu visiems vežėjams skaudžiausia problema – vis didėjančios kuro išlaidos. Kongrese nuspręsta ieškoti būdų, kad valstybė kompensuotų vežėjų mokamа akcizo mokestį už degalus ir taip mažintų neigiamа dyzelino brangimo įtakа kelių transporto verslui. A. Kondrusevičius apžvelgė nuveiktus darbus. Be akcizo mokesčio, vežėjai dar moka ir PVM nuo akcizo mokestį. Taip susidaro didžiulės mokesčių sumos. Viena iš didžiausių šalies keleivių vežimo įmonių Kauno UAB „Kautra“ per metus sumoka net du milijonus Lt akcizo mokesčio. Jei šie pinigai įmonėms būtų grаžinami, vežėjų sаlygos pagerėtų iš esmės. Kitose šalyse esama precedentų – nuo akcizo mokesčio atleisti Belgijos vežėjai. Danijos keleivių vežėjams litras degalų kainuoja tik apie 1,4 Lt. Pasak A. Kondrusevičiaus, artimiausiu metu asociacijos vadovai ketina susitikti su naujuoju susisiekimo ministru Petru čėsna bei bandyti išspręsti tiek šiа, tiek kitas šiuo metu aktualias vežėjams problemas. Be to, ketinama bendradarbiauti ir su kitų valstybių vežėjų asociacijomis, taip pat IRU ir UITP siekiant, kad ši problema būtų sprendžiama visos Europos Sаjungos mastu.

Kitas asociacijos „Linava“ XV kongreso rezoliucijos punktas – „Aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybių asociacija ir siekti, kad būtų visiškai kompensuojami keleivių vežėjų nuostoliai, patiriami dėl visuomenei būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų ir dėl lengvatų keleiviams teikimo“. Keleivinio transporto skyrius įsipareigojo reguliariai rinkti informacijа apie nuostolių, susidariusių dėl visuomenei būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų ir dėl lengvatų keleiviams teikimo, kompensavimа ir, esant reikalui, informuoti Vyriausybės atstovus bei Susisiekimo ministerijа apie padėtį apskrityse. Pastaruoju metu padėtis šioje srityje gerėja. Remiantis praėjusių metų rezultatais, buvo kompensuojama apie 47 proc. visų vežėjams būtinų lėšų. Pasak E. Stolovickio, tikimasi, kad šiemet situacija šioje srityje dar labiau pagerės. Sprendžiant minėtа problemа jaučiamas dėmesys Vyriausybės atstovų apskrityse, kurie pažadėjo prižiūrėti, kaip savivaldybės vykdo šalies įstatymus, atsiskaitydamos su vežėjais.

Dar vienas kongreso priimtos rezoliucijos punktas, kurį Keleivinio transporto skyrius įsipareigoja vykdyti – „Tobulinant ir keičiant kai kuriuos normatyvinius aktus, siekti pagerinti keleivių vežėjų ekonominę padėtį ir taip pat sudaryti sаlygas keleivių vežėjų transporto priemonių atnaujinimui“. įstatyminė verslo bazė jau beveik sutvarkyta, tačiau problemų dar liko nemažai. Transporto priemonių parkus būtina atnaujinti nedelsiant, kai kuriuose rajonuose padėtis išties prasta. Vien tik vežėjų jėgomis tai padaryti būtų sunku, būtina ir valdžios institucijų pagalba.

Bene skaudžiausia tarpmiesčio bei tarptautiniais vežimais besiverčiantiems vežėjams problema – nelegalus keleivių vežimo verslas. Tai paminėta ir kongreso rezoliucijoje. Kartu su atsakingomis institucijomis ketinama siekti, kad šis reiškinys būtų išgyvendintas. Problema jau sena, apie jа kalbėta ne sykį, tačiau kol kas gerų poslinkių dar nematyti. Pastaruoju metu keleivių vežėjams atsirado nauji „konkurentai“ – mokyklinių autobusų savininkai arba naudotojai. Jie užsiima komercine veikla, nors tai daryti jiems yra griežtai draudžiama. Kaip teigė VKTI atstovas R. Mazaliauskas, būtina griežtesnė tokių autobusų kontrolė, kadangi mokykliniai autobusai skirti tik mokiniams vežti. Pasak R. Mazaliausko, ši problema turėtų daugiau rūpėti ir savivaldybių kontrolieriams. „Jei VKTI gautų įrodymų apie mokyklinių autobusų savininkų neteisėtа veiklа, galėtume imtis griežtesnių sankcijų“, – teigė R. Mazaliauskas.

Dar viena neseniai atsiradusi problema – pigių skrydžių bendrovės. Pasak UAB „Kautra“ generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko, kovoti su šiuo reiškiniu – beprasmiška, reikia siekti, kad keleivių vežėjai turėtų vienodas sаlygas su oro transporto įmonėmis. Lėktuvai, kaip žinome, naudoja reaktyvinį kurа, kuris neapmokestinamas akcizo mokesčiu. Be to, bendrovės gauna lengvatas žemės, oro uostų mokesčiams ir pan. Vežėjams belieka išsikovoti tokias pačias lengvatas, kokiomis naudojasi pigių skrydžių bendrovės. Tokių Europoje yra apie 30. Iš jų apie dešimt kasmet bankrutuoja. Jų vietoje atsiranda tiek pat naujų. „Visuomenė palaiko tokių bendrovių atsiradimа. Keleiviams tai atrodo patogu, tad garsiai šaukti apie jų išvarymа iš rinkos negalime. Privalome kovoti su tuo, bandydami savo naudai pakeisti įstatymus“, – teigė L. Skardžiukas.

Transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas paragino kandidatus į asociacijos narius apsispręsti ir tapti tikraisiais nariais. šiuo metu iš 61 keleivinio transporto sekcijai priklausančios įmonės tik 22 yra tikrieji nariai, likusios – kandidatai. Pasak A. Baranausko, tai sudaro keblumų sprendžiant įvairius teisinius klausimus, kadangi naujai priimtuose asociacijų įstatuose tokio termino kaip „kandidatai“ iš viso nėra. Tad įmonės, kandidatės į asociacijos narius, privalo galutinai įteisinti savo narystę, juolab kad tikriesiems nariams bus taikomos įvairios privilegijos. Jiems pirmiausia bus siūloma vykti į keliones, dalyvauti seminaruose ir pan. į raginimа atsiliepė UAB „Mažeikių autobusų parkas“, parengęs dokumentus tapti tikraisiais nariais.

A. Baranauskas pristatė ir būsimuosius „Linavos“ mokymo centro rengiamus mokymus bei kursus. Nuo 2006 m. mokymai vairuotojams bus privalomi: kas penkerius metus jie turės išklausyti 35 valandų

mokymo kursus. „Linavos“ mokymo centras jau artimiausiu metu turėtų parengti programas.

L. Skardžiukas priminė ir dar vienа aktualiа įmonių vadovams problemа – nepatikimus autobusų vairuotojus. „Asociacijos tinklalapyje būtų galima skelbti sаrašus tokių vairuotojų, kad kitų įmonių vadovai galėtų nuo jų apsisaugoti. Dabar gi nepatikimi vairuotojai, išvaryti iš vienos įmonės, sėkmingai tuoj pat įsidarbina kitur“, - teigė L. Skardžiukas.

Susisiekimo ministerijos atstovas P. Mikalonis pristatė šiuo metu rengiamas įstatymų pataisas, naudingas keleivių vežėjams. Pasak P. Mikalonio, visi reikalingiausi įstatymai jau priimti. Be abejo, čia daug prisidėjo ir asociacija „Linava“. Artimiausiu metu turėtų būti priimta Kelių transporto kodekso 16 str. pataisa, kuri įtvirtins nuostatа, kad būtina aiškiai fiksuoti konkrečius keleivių vežimo tarifus. O savivaldybės dabar dažnai savivaliauja juos nustatydamos. įvedus naujаjа pataisа, neliks termino „nuo – iki“, bilietų tarifai privalės būti aiškiai ir konkrečiai fiksuojami.

Su vadinamaisiais nelegalais vežėjams turėtų padėti kovoti ir dar viena šiuo metu rengiama pataisa: užsakomaisiais reisais vykstantiems vežėjams bus draudžiama rinkti keleivių grupes netoli autobusų stoties, aplinkinėse gatvėse ar aikštėse. Be to, juos kontroliuojantiems bus suteikiama daugiau teisių.

E. Stolovickis apžvelgė pastaruoju metu Keleivinio transporto skyriaus nuveiktus darbus bei ateities planus. Skyriaus vadovas pasidžiaugė, kad, aktyviai talkinant UAB „TOKS“ generaliniam direktoriui Arūnui Indrašiui, pavyko pakeisti vežėjams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais, itin aktualų įstatymo projektа dėl jų atsakomybės už nelegalų atgabenimа į šalį. Kaip žinome, baudos už šio įstatymo pažeidimа numatomos milžiniškos, o kontroliuoti keleivių dokumentus vairuotojai nėra kompetentingi. Pavyko pasiekti, kad vežantiems keleivius reguliariais maršrutais šis įstatymas nebūtų taikomas.

Pastaruoju metu keleivių vežėjų laukia dar viena problema – Europos Sаjungos direktyva dėl privalomo saugos diržų naudojimo keleivinio transporto priemonėse, vežančiose keleivius tiek šalies, tiek užsienio keliais. Ji turėtų būti įgyvendinta jau nuo 2006 m. gegužės 9 d. Tačiau Europos Sаjunga numato ir kai kurių išlygų: šalys gali numatyti ilgesnį ar trumpesnį pereinamаjį laikotarpį. šiuo metu aktyviai dirbama, kad šis laikotarpis mūsų šalyje būtų kuo ilgesnis, kadangi įrengti saugos diržus senose transporto priemonėse labai sudėtinga.

E. Stolovickis apžvelgė artimiausius keleivinio transporto sekcijos planus. Gruodžio mėn. Poznanėje organizuojama UITP konferencija, kurioje kviečiami dalyvauti visi keleivinio transporto įmonių vadovai. Be to, spalio mėnesį organizuojama jau tradicine tapusi kelionė į kas dvejus metus vykstančiа „Busworld“ parodа Kortrijke (Belgija). Svarstoma galimybė surengti dar vienus mokymo kursus keleivinio transporto įmonių darbuotojams žemutinės Saksonijos vadybos akademijoje Celėje. Be to, vėl bus organizuojamas konkursas „Keleivinio kelių transporto tyrimai ir plėtra“, kuris praėjusiais metais sulaukė nemažo pasisekimo. Kartu su „Linavos“ mokymo centru ketinama organizuoti keleivinio transporto įmonių vadovų ir specialistų mokymа. Ir toliau kas pusmetį bus renkami bei analizuojami įmonių veiklos statistiniai duomenys.

Keleivinio transporto įmonių vadovai galėjo dar kartа apžiūrėti vienа iš neseniai Kauno miesto įsigytų lenkiškų autobusų „Solaris Urbino“. šiai firmai bei jos atstovui Lietuvoje Marijanui Mečkovskiui keleivių vežėjai liko dėkingi ir už suteiktа progа susitikti bei pabendrauti jaukioje „Bajorkiemio“ aplinkoje.

Lina JAKUBAUSKIENė

Aptarė kelionės leidimų ir išankstinio duomenų perdavimo klausimus

Birželio pabaigoje Maskvoje asociacijos “Linava“ atstovai susitiko su Rusijos transporto ministerijos bei vežėjų asociacijos ASMAP vadovais ir tarėsi dėl galimybių skirti papildomų kelionės leidimų, aptarė Kaliningrado tranzito aspektus bei išankstinio duomenų perdavimo sistemos diegimo klausimus.

Pasak asociacijos “Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, Rusijos derybininkai palankiai vertina galimybes skirti papildomų kelionės leidimų mūsų vežėjams, bet konkretus jų skaičius ir terminai bus aptarti artimiausiuose susitikimuose.

Su Rusijos Federalinės muitinės tarnybos atstovais aptarta išankstinio elektroninio deklaravimo sistemos diegimo eiga. Anot asociacijos „Linava“ prezidento, tokia išankstinio duomenų perdavimo muitinės tarnyboms sistema leis pagreitinti pravažiavimo procedūras Rusijos pasienio punktuose bei sutrumpins krovinio pristatymo laikа.

šiuo metu vyksta teisinių klausimų ir elektroninių sistemų derinimo darbai. Rusijos Federalinės muitinės tarnybos atstovai prašė, kad šis klausimas būtų įtrauktas į Lietuvos Muitinės departamento ir Rusijos Federalinės muitinės tarnybos būsimo susitikimo darbotvarkę.

„Linava“ pateikė siūlymus dėl naudotojo mokesčio administravimo

Birželio pabaigoje asociacijos “Linava“ specialistai susitiko su Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriumi šarūnu Baubliu bei pateikė vežėjų siūlymus dėl naudotojo mokesčio kontrolės, administravimo ir surinkimo tvarkos.

Susisiekimo ministerijos departamento direktorius žadėjo atsižvelgti į asociacijos siūlymus ir dalykines pastabas tobulinant minėto mokesčio administravimo tvarkа.

Be to, š. Baublys informavo, kad Susisiekimo ministerija atsižvelgė į “Linavos“ prašymа padidinti leistinа maksimalų autovežių ilgį. Ministerija šiuo metu rengia įsakymа, pagal kurį autovežių leistinas maksimalus ilgis sudarys 20,75 m. įsakymas įsigalios artimiausiu metu.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Derybos su Baltarusija

Birželio 22–23 d. Minske vyko Lietuvos ir Baltarusijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas A. Romanavičius, joje buvo to paties departamento vyr. specialistė B. Sviklienė, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas V. žukauskas ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Baltarusijos delegacijai vadovavo Transporto ir komunikacijų ministerijos Tarptautinių ekonominių ryšių valdybos viršininkas S. Kučinskij.

Posėdyje delegacijos apsvarstė užsienio prekybos tarp Lietuvos ir Baltarusijos eigа per pastaruosius metus, aptarė galimas perspektyvas bei pasikeitė turima statistine informacija.

Pagrindiniai derybų klausimai buvo leidimų tarptautiniams krovinių vežimams kvotų nustatymas bei kelių mokesčių taikymo tvarka abiejose valstybėse transporto priemonėms, vykdančioms tarptautinius krovinių ir keleivių vežimus. Baltarusijos delegacija informavo apie pasikeitimus nacionaliniuose įstatymuose, kuriais remiantis užsienio valstybėms skiriamų leidimų kiekis tarptautiniams krovinių vežimams yra tvirtinamas Ministrų Tarybos nutarimu, suderinus su Baltarusijos Respublikos Prezidentu. Lietuvos delegacija papildomai 2005 m. prašė skirti 3 000 dvišalių ir 4 000 tranzitinių leidimų. Baltarusijos delegacija kreipsis į savo šalies Vyriausybę dėl šių leidimų skyrimo ir apie priimtа sprendimа informuos papildomai.

Daugiausia diskusijų posėdyje sukėlė kelių mokesčių taikymo ypatumai. Baltarusijos atstovai informavo, jog kelių mokesčiai nėra renkami, kai tarptautiniai kroviniai vežami tik su nemokamais leidimais. Visiems kitiems krovinių vežimo atvejams (taip pat ir su ETMK leidimais) bei visiems be išimties keleivių vežimo atvejams Baltarusijoje taikomi kelių mokesčiai. Nemokamų leidimų kiekis nustatomas griežtai laikantis pariteto principo. Lietuvai 2005 m. skirta 18 000 nemokamų tranzitinių leidimų.

Lietuvos delegacija savo kolegas informavo, kad ir Baltarusijos vežėjams skiriamas toks pats nemokamų leidimų kiekis šiems metams. šalys sutarė, jog 2006 m. būtų pasikeista po 20 000 nemokamų leidimų, jei šiam susitarimui pritars Baltarusijos Vyriausybė.

Atsakydama į Lietuvos delegacijos paklausimus, Baltarusijos delegacija informavo, jog šiuo metu derinami Baltarusijos Vyriausybės nutarimų projektai, kuriuos priėmus nuo kelių mokesčių būtų atleidžiami krovinių vežimai, vykdomi su ETMK leidimais bei keleivių vežimai reguliariais maršrutais.

Derybose buvo nagrinėjamos ir svarbiausios keleivių vežimo problemos, suderintos leidimų nereguliariems keleivių vežimams kvotos 2005 ir 2006 m.

Gintautas RAMASLAUSKAS

Krovininio transporto skyriaus vadovas

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 13 (97)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Vytautas Antanas SENDžIKAS

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

70–oji SOMMER vasara

KOMPOSTERIUS KEIčIA KOMPIUTERIAI

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams