Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Atnaujintas baudų sаrašas už kelių transporto pažeidimus, padarytus Lenkijos Respublikoje

Eil. Pažeidimų apibrėžimas Baudos dydis,

Nr. zlotais

1.1. VEžIMAS KELIų TRANSPORTU BE TAM BūTINOS LICENCIJOS

ARBA BE REIKALINGO DOKUMENTO (pažymėjimo)

1.1.1. Vežimas be reikalingos licencijos, išskyrus taksi automobilius 8 000

1.1.2. Vežimas neturint transporto priemonėje reikalingo išrašo iš licencijos 500

1.1.3. Tarptautinis vežimas, kai transporto priemonėje nėra būtino išrašo iš registracijos numerių sаrašo 100

1.1.4. Vežimas taksi automobiliu neturint tam reikalingos licencijos 3 000

1.1.5. Vežimas taksi automobiliu, kai vairuotojas su savimi neturi tam reikalingos licencijos 100

1.1.6. Vežimas taksi automobiliu pažeidžiant licencijoje nustatytas sаlygas 500

1.1.7. Vežimas neturint tam reikalingo pažymėjimo (dokumento) 2 000

1.1.8. Vežant savo sаskaita transporto priemonėje neturint reikalingo išrašo iš dokumento (pažymėjimo) 100

1.1.9. Vežant savo sаskaita automobilyje, kurį vairuoja asmuo, jei jis nėra verslininkas arba verslininko darbuotojas 1 000

1.2. VEžIMAS KELIų TRANSPORTU BE REIKALINGO

LEIDIMO žMONėMS ARBA DAIKTAMS VEžTI

1.2.1. Vežimas be tam reikalingo leidimo 6 000

1.2.2. žmonių vežimas, pažeidžiant leidime nurodytas sаlygas, susijusias su:

1) dienomis 2 000

2) išvykimo ir atvykimo valandomis 500

3) nustatyta važiavimo trasa (maršrutu) arba nurodytomis stotelėmis 3 000

1.2.3. Vežimas, kai transporto priemonėje nėra reikalingo išrašo iš leidimo 100

1.3. KABOTAžINIS VEžIMAS

1.3.1. Kabotažinis vežimas Lenkijos Respublikos teritorijoje be tam reikalingo leidimo 15 000

1.3.2. Kabotažinis vežimas, kai vairuotojas neturi su savimi tam reikalingo leidimo 100

1.4. VEžIMAS KELIų TRANSPORTU PAžEIDžIANT

NUORODAS, SUSIJUSIAS SU MOKESčIų

Už VAžIAVIMА KRAšTO KELIAIS MOKėJIMU

1.4.1. Vežimas nesumokėjus mokesčio už važiavimа krašto keliais 3 000

1.4.2. Vežimas neturint transporto priemonėje kelių mokesčio kortelės; taikoma tik mėnesio, pusmečio ir metinio mokesčio kortelei, įsigytai vėliausiai dienа prieš patikrinimа 200

1.4.3. Vežimas kelių transportu sumokėjus mažesnį nei reikalaujamas motorinės transporto priemonės arba

motorinės transporto priemonės ir puspriekabės arba priekabos mokestį 1 000

1.4.4. Vežimas naudojant neteisingai užpildytа kelių mokesčio kortelę 500

1.5. VEžIMAS KELIų TRANSPORTU PAžEIDžIANT

NUORODAS, SUSIJUSIAS SU GYVų GYVūNų GABENIMU

1.5.1. žvėrelių gabenimas vairuotojui arba palydovui neturint kvalifikacijos žvėreliams gabenti 300

1.5.2. žvėrelių gabenimas neparengus maršruto (trasos) plano, jeigu šis vežimas trunka ilgiau nei 8 valandas 500

1.5.3. žvėrelių gabenimas be tam būtino veterinarijos gydytojo leidimo (pritarimo) 500

1.5.4. Tarptautinis žvėrelių gabenimas neturint reikalaujamo žvėrelių sveikatos liudijimo 500

1.5.5. žvėreliams gabenti leistino laiko viršijimas 500

1.5.6. žvėrelių gabenimas jiems gabenti draudžiamomis transporto priemonėmis 1 000

1.6. VEžIMAS KELIų TRANSPORTU PAžEIDžIANT NUORODAS,

SUSIJUSIAS SU PAVOJINGų PREKIų GABENIMU KELIAIS

1.6.1.1. Pavojingų prekių gabenimas neturint tam reikalingo transportavimo dokumento (važtaraščio) 2 000

1.6.1.2. Pavojingų prekių gabenimas neturint transporto priemonėje tam reikalingo transportavimo dokumento (važtaraščio) 200

1.6.1.3. Pavojingų prekių gabenimas naudojant neteisingai užpildytа transportavimo dokumentа (važtaraštį) 200

1.6.1.4. Pavojingų prekių gabenimas neturint tam reikalingo ADR liudijimo apie atitinkamа pasirengimа 2 000

1.6.1.5. Pavojingų prekių gabenimas transporto priemonėje neturint tam reikalingo ADR liudijimo apie atitinkamа pasirengimа 200

1.6.1.6. Pavojingų prekių gabenimas transporto priemonėje neturint tam reikalingų raštiškų instrukcijų vairuotojui 200

1.6.1.7. Pavojingų prekių gabenimas naudojant neteisingai parengtа raštiškа instrukcijа vairuotojui 100

1.6.1.8. Pavojingų prekių gabenimas neturint tam reikalingo liudijimo apie leidimа naudoti šiа transporto priemonę kai kurioms pavojingoms prekėms gabenti 6 000

1.6.1.9. Pavojingų prekių gabenimas transporto priemonėje neturint tam reikalingo liudijimo apie leidimа naudoti šiа transporto priemonę kai kurioms pavojingoms prekėms gabenti 200

1.6.1.10. Pavojingų prekių gabenimas keliais neturint būtino pagrindinio specialiosios sutarties teksto nuorašo 200

1.6.1.11. Pavojingų prekių gabenimas keliais neturint reikalingo konteinerio pakavimo sertifikato 1 000

1.6.1.12. Pavojingų prekių pakrovimas arba iškrovimas viešoje vietoje, užstatytoje teritorijoje neturint tam reikalingo specialaus leidimo 2 000

1.6.1.13. Radioaktyvių medžiagų gabenimas neturint tam iš anksto gauto kompetentingų institucijų sutikimo (patvirtinimo) 2 000

1.6.2. Transporto priemonė, transporto priemonės ženklinimas, techninės sаlygos

1.6.2.1. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone, kuri neturi gaisro gesinimo įrangos 500

1.6.2.2. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone, kuri neturi reikalingos avarinės įrangos, už kiekvienа trūkstamа elementа 100

1.6.2.3. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone arba transporto priemonių sаstatu, nepaženklintais oranžinės spalvos lentelėmis 700 paženklintame konteineryje, cisternoje arba iš daugelio elementų susidedančiame konteineryje dujoms 2.000

1.6.2.5. Krovinių vežimas kelių transporto priemone arba transporto priemonių sаstatu, skirtu pavojingoms prekėms gabenti su nenuimtomis arba neuždengtomis oranžinės spalvos lentelėmis 200

1.6.2.6. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone, kurioje nėra įmontuoto greičio ribotuvo arba jeigu pastarasis sugedęs 2 000

1.6.2.7. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone su neleistinu arba netinkamai veikiančiu vidaus degimo šildytuvu 500

1.6.2.8. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone, kuri neatitinka transporto priemonės paskirties liudijime nustatytų sаlygų 1 500

1.6.2.9. Pavojingų prekių gabenimas transporto priemone, kurioje nėra įmontuoto antiblokuojančio įrenginio (ABS) 1 000

1.6.3. Pavojingų prekių gabenimo būdas

1.6.3.1. Prekių, draudžiamų gabenti cisternoje, vežimas cisternoje 6 000

1.6.3.2. Pavienių prekių vežimas, kurių negalima vežti pavieniui 6 000

1.6.3.3. Prekių gabenimas keliais siuntimo pakuotėse, kuriose šias prekes gabenti draudžiama 6 000

1.6.3.4. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone, kuri, atsižvelgiant į gabenimo būdа, šiam tikslui netinka 3 000

1.6.3.5. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone pažeidžiant dėl krovinių išdėstymo ir tvirtinimo susijusias nuorodas 700

1.6.3.6. Pavojingų prekių gabenimas keliais pažeidžiant leistinа cisternos pripildymo lygį apibrėžiančias nuorodas 4 500

1.6.3.7. Tarpusavyje reaguojančių pavojingų medžiagų, gabenamų gretimose cisternos kamerose, gabenimas keliais 5 000

1.6.3.8. Pavojingų prekių gabenimas keliais transporto priemone, kuri yra užteršta anksčiau joje gabentų pavojingų medžiagų likučiais 1 500

1.6.3.9. Pavojingų prekių gabenimas keliais viršijant leistinus kiekius 2 000

1.6.3.10. Kai kurių pavojingų prekių gabenimas keliais, pažeidžiant būtinas numatytas atsargumo priemones, tuomet, kai šios prekės gabenamos kartu su maisto produktais, plataus vartojimo prekėmis arba maistu gyvūnams 1 000

1.6.4. Pavojingos prekės ir jų pakuotės

1.6.4.1. Pavojingų draudžiamų gabenti prekių gabenimas keliais 10 000

1.6.4.2. Pavojingų prekių gabenimas keliais, pažeidžiant nuorodas, susijusias su prekių pakavimu kartu į vienа siuntа 3 000

1.6.4.3. Pavojingų prekių gabenimas keliais be tam būtinos pakuotės arba netinkamoje pakuotėje 500

1.6.4.4. Pavojingų medžiagų gabenimas keliais be būtino siuntinio (pakuotės) ženklinimo 200

1.6.4.5. Pavojingų medžiagų gabenimas keliais, nenaudojant įspėjamųjų lipdukų - už kiekvienа įspėjamаjį lipdukа 50

1.6.4.6. Reikalavimų, keliamų tuščioms ir neišvalytoms pakuotėms, nesilaikymas 500

1.6.5. Kiti pažeidimai

1.6.5.1. Pavojingų prekių pakrovimas arba iškrovimas viešoje vietoje, už užstatytų teritorijų, nepranešus apie tai kompetentingoms institucijoms 1 000

1.6.5.2. Pavojingų prekių gabenimas keliais, naudojant didelį konteinerį, kuris dėl esminių konstrukcijos elementų trūkumų yra netinkamas naudoti šiam tikslui 1 000

1.6.5.3. Pavojingas prekes gabenančios transporto priemonės stovėjimas be reikalingos priežiūros 800

1.6.5.4. Pavojingas prekes gabenančios transporto priemonės stovėjimas neapsaugojus jos stovėjimo stabdžiu 500

1.6.5.5. Ugnies arba neuždengtos (neapsaugotos) liepsnos naudojimas transporto priemonėse, gabenančiose 1 klasės prekes arba arti šių prekių bei pastarųjų pakrovimo ir iškrovimo metu 2 000

1.6.5.6. Nepranešimas apie nelaimingа atsitikimа arba avarijа, susijusį su pavojingomis prekėmis 2 000

1.7. VEžIMAS KELIų TRANSPORTU PAžEIDžIANT

ATLIEKOMS GABENTI NUMATYTAS NUORODAS

1.7.1. Pavojingų atliekų atvežimas į Lenkijos Respublikos teritorijа neturint tam Aplinkos apsaugos vyriausiojo inspektoriaus leidimo 6 000

1.7.2. Pavojingų atliekų gabenimas per Lenkijos Respublikos teritorijа neturint tam Aplinkos apsaugos vyriausiojo inspektoriaus leidimo 6 000

1.7.3. Nepavojingų atliekų atvežimas į Lenkijos Respublikos teritorijа neturint tam Aplinkos apsaugos vyriausiojo inspektoriaus leidimo 3 000

1.7.4. Atliekų atvežimas, gabenimas arba įvežimas, pažeidžiant leidime nustatytas sаlygas, ypač susijusias su gabenamų atliekų vežimo trasa (maršrutu), kiekiu ir jų pobūdžiu (tipu) 3 000

1.7.5. Nepavojingų prekių gabenimas, neturint tam būtino leidimo 1 500

1.7.6. Pavojingų prekių gabenimas keliais neturint tam reikalingo leidimo 6 000

1.8. Krovinių vežimas ARBA GREITAI GENDANčIų

MAISTO PREKIų VEžIMAS savo sаskaita

1.8.1. Vežimas neturint tam reikalingo pažymėjimo (sertifikato,) kaip numatyta sutartyje dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir specialių tokiems gabenimams skirtų transporto priemonių 2 000

1.8.2. Vežimas neturint transporto priemonėje tam reikalingo pažymėjimo (sertifikato,) kaip numatyta sutartyje dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir specialių tokiems gabenimams skirtų transporto priemonių 200

1.9. VEžIMAS NETURINT EISMO TVARKARAščIO ARBA TURINT

NETEISINGAI UžPILDYTА EISMO TVARKARAšTį

1.9.1. Tarptautinis, reguliarus, atsitiktinis (retkarčiais) vežimas arba tarptautinis nekomercinio žmonių vežimas transporto priemonėje neturint keleivių sаrašo, tvarkaraščio 500

1.9.2. Tarptautinis, reguliarus, atsitiktinis (retkarčiais) vežimas arba tarptautinis nekomercinis žmonių vežimas naudojant neteisingai užpildytа eismo tvarkaraštį 200

1.10. VEžIMAS PAžEIDžIANT APLINKOS APSAUGOS NUOSTATAS

1.10.1. Važiavimas transporto priemone, keliančia leistinа lygį viršijantį triukšmа 200

1.10.2. Važiavimas transporto priemone, kurios išskiriamų kenksmingų medžiagų kiekis viršija leistinа lygį 300

1.11. VEžIMAS PAžEIDžIANT NUORODAS DėL DARBO LAIKO

1.11.1. Dienos poilsiui skirto laiko sutrumpinimas, gabenant krovinius arba vežant savo sаskaita:

a) viena valanda 50

b) už kiekvienа kitа naujа valandа 50

1.11.2. Savaitinio poilsio laiko sutrumpinimas, gabenant krovinius arba vežant savo sаskaita:

a) viena valanda 50

b) už kiekvienа kitа naujа valandа 100

1.11.3. Pertraukos važiavimo laiku sutrumpinimas, gabenant krovinius arba vežant savo sаskaita:

a) 15 minučių 50

b) daugiau nei 15 minučių iki 30 minučių 100

1.11.4. Maksimalaus vairavimo be pertraukos laiko viršijimas, gabenant krovinius arba vežant savo sаskaita:

a) daugiau nei 15 minučių iki 30 minučių 100

b) už kiekvienas kitas 30 minučių 50

1.11.5. Maksimalaus dienos vairavimo laiko viršijimas, gabenant krovinius arba vežant savo sаskaita:

a) viena valanda 50

b) už kiekvienа kitа naujа valandа 100

1.11.6. Bendro vairavimo laiko per dvi savaites viršijimas, gabenant krovinius arba vežant savo sаskaita:

a) vairavimo laiko viršijimas 2 valandomis 100

b) už kiekvienа kitа naujа valandа 100

1.11.7. Kontrolinis įtaisas:

1. Neinstaliuotas 3 000

2. Neatitinka registracijoje numatytų nuorodų, susijusių su

būtinais važiavimo laikotarpiais 2 000

3. Neturi vardinės plokštelės 300

1.11.8. Kelialapis:

1. Nėra būtino kelialapio 400

2. Kelialapis neteisingai užpildytas. 50

Kelialapyje nenurodyti šie registracijos duomenys:

a) vairuotojo vardas ir pavardė 50

b) kelialapio išdavimo (išrašymo) data 50

c) transporto priemonės registracijos numeris 200

d) vairuotojo darbo laikas 200

e) transporto priemonės vairuotojo vairavimo laikas 200

f) paros laikas vairuotojo poilsiui

Nurodytos baudos yra susumuojamos

1.11.9. Netinkamas kontrolinio įtaiso veikimas:

1. Nepagrįstas keleto grafikų naudojimas per 24-valandas -

už kiekvienа dienа, jeigu dėl to kontrolė buvo:

a) neįmanoma

b) apsunkinta

c) įrašai grafikuose (diagramose) nekelia abejonių

2. Dienos grafikas (diagrama) buvo pernelyg ilgai įrašinėjama -

už kiekvienа diagramа, jeigu dėl to kontrolė buvo:

a) neįmanoma

b) apsunkinta

c) įrašai diagramoje nekelia abejonių

3. Laiko grupių jungiklis nebuvo naudojamas arba buvo

naudojamas netinkamai - už kiekvienа diagramа,

jeigu dėl to kontrolė buvo:

a) neįmanoma

b) apsunkinta

c) įrašai diagramoje nekelia abejonių

4. Laiko žymėjimas diagramoje neatitinka oficialaus laiko

registracijos šalyje - už kiekvienа diagramа,

jeigu dėl to kontrolė buvo:

a) neįmanoma

b) apsunkinta

c) įrašai diagramoje nekelia abejonių

1.11.10. Neteisingų diagramų naudojimas:

1. Naudota diagrama yra neįskaitoma - už kiekvienа diagramа,

jeigu dėl to kontrolė buvo:

a) neįmanoma

b) apsunkinta

2. Naudotas diagramos tipas nebuvo patvirtintas ir skirtas

duotojo tipo kontroliniam įtaisui - už kiekvienа diagramа,

jeigu dėl to kontrolė buvo:

a) neįmanoma

b) apsunkinta

c) įrašai diagramoje nekelia abejonių

1.11.11. Diagramos (grafikai)

1. Diagramų (grafikų) nepateikimas:

a) diagramų (grafikų) arba transporto priemonės nevairavimа

patvirtinančio dokumento nepateikimas kontrolės įmonėje

metu - už kiekvienа vairuotojo darbo dienа, 300

b) diagramų (grafikų) arba transporto priemonės nevairavimа

patvirtinančio dokumento nepateikimas kelių kontrolės

metu - už kiekvienа diagramа (grafikа) 200

2. Kontrolės metu vairuotojas pateikė grafikа (diagramа),

kuriame nėra išsamių duomenų apie vairuotojo darbo

laikotarpius (periodus)

- už kiekvienа diagramа 150

3. Jeigu ta pačia diagrama (grafiku) naudojasi keli vairuotojai,

išskyrus tuomet, kai tachografo konstrukcija

numato tokiа galimybę 50

4. Diagramoje (grafike) nėra taisyklėse

numatytų įrašų:

a) vairuotojo vardo ir pavardės 50

b) diagramos (grafiko) naudojimo pradžios vietos ir datos 50

c) diagramos (grafiko) naudojimo pabaigos vietos ir datos 50

d) transporto priemonės registracijos numerio 50

e) kilometrų skaitiklio parodymų pradėjus naudotis

transporto priemone 50

f) kilometrų skaitiklio parodymų baigus naudotis transporto priemone 50

g) transporto priemonės pakeitimo valandos 50

Nurodytos baudos yra susumuojamos

1.11.12. Kiti darbo laiko dokumentavimo būdai:

1. Nėra ištraukos iš darbo plano arba eismo tvarkaraščio 400

2. Važiavimo metu vairuotojas neturi ištraukos iš darbo

plano arba eismo tvarkaraščio nuorašo 200

1.11.13. Savavališkas transporto priemonėje instaliuotų matavimo- kontrolinių įrenginių parodymų keitimas gabenant krovinius arba vežant savo sаskaita: 2 000

1.11.14. Savavališkas transporto priemonėje

instaliuotų matavimo-kontrolinių įrenginių

parodymų keitimas taksi transportu 500

1.12. VEžIMAS KELIų TRANSPORTU PAžEIDžIANT LAIKINUS

TRANSPORTO PRIEMONIų EISMO KELIUOSE APRIBOJIMUS

ARBA SU KAI KURIų TRANSPORTO PRIEMONIų

EISMO UžDRAUDIMU SUSIJUSIAS NUORODAS

1.12.1. Vežimas su nustatytos kategorijos transporto priemonėmis, atsižvelgiant į bituminių kelio dangų plastiškumа, įvestų eismo draudimų arba apribojimų galiojimo laikotarpiu 300

1.12.2. Vežimas su nustatytos kategorijos transporto priemonėmis taikomų eismo draudimų arba apribojimų galiojimo laikotarpiu, atitinkamose nuostatose nurodytu (apibrėžtu) laiku 500

2001 m. rugsėjo 6 d. priimtame Lenkijos kelių transporto įstatyme, kuris įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d., numatytos piniginės baudos už transporto priemonių leistinų dydžių ir ašių apkrovų viršijimа:

1 Už transporto priemonės leistino ilgio viršijimа, už kiekvienа pradėtа metrа, viršijantį leistinа ilgį 120

2 Už transporto priemonės arba transporto priemonės su kroviniu leistino aukščio viršijimа

a) nuo 4,00 m iki 4,50 m įskaitytinai 120

b) papildomai už kiekvienus papildomus 10 cm virš 4,50 m 160 3 Už transporto priemonės arba transporto priemonės su kroviniu leistino pločio viršijimа

a) nuo leistinos reikšmės iki 3,20 m transporto priemonės pločio įskaitytinai 160

b) virš 3,20 m iki 4,50 m transporto priemonės pločio įskaitytinai 360

c) papildomai už kiekvienа 0,50 m virš 4,50 m 320 4 Už leistinų ašių apkrovų viršijimа keliuose, kuriuose yra leistinas tik tų transporto priemonių eismas, kurių ašies apkrovos yra iki 80 kN:

1) pavienei ašiai:

a) virš 80 kN iki 84 kN 480

b) virš 84 iki 92 kN 1 320

c) virš 92 iki 100 kN 3 120

d) virš 100 iki 112 kN 6 600

e) už kiekvienа papildomа viršijimа 8 kN virš 112 kN, papildomai 4 800

2) vienai daugiaašės ašies ašiai, atstumui tarp ašių esant iki 1,20 m:

a) virš 57,5 kN iki 60,5 kN 120

b) virš 60,5 kN iki 66 kN 600

c) virš 66 kN iki 72 kN 1 560

d) virš 72 kN iki 80,5 kN 2 880

e) už kiekvienа papildomа viršijimа 6 kN virš 80,5 kN, papildomai 1 440

3) vienai daugiaašės ašies ašiai, atstumui tarp ašių esant virš 1,20 m iki 1,30 m:

a) virš 65 kN iki 68 kN 240

b) virš 68 kN iki 74,5 kN 1 200

c) virš 74,5 kN iki 81 kN 2 520

d) virš 81 kN iki 91 kN 4 440

e) už kiekvienа 6,50 kN viršijimа virš 91 kN, papildomai 4 680

4) vienai daugiaašės ašies ašiai, atstumui tarp ašių esant virš 1,30 m iki 2,00 m:

a) virš 72,5 kN iki 76 kN 360

b) virš 76 kN iki 83,5 kN 1 680

c) virš 83,5 kN iki 90,5 kN 3 480

d) virš 90,5 kN iki 101,5 kN 5 640

e) už kiekvienа papildomа viršijimа 7 kN virš 101,5 kN, papildomai 5 880 5 Už leistinų ašių apkrovų viršijimа keliuose, kuriuose yra leistinas tik tų transporto priemonių eismas, kurių ašies apkrovos yra iki 100 kN:

1) pavienei ašiai:

a) virš 100 kN iki 105 kN 720

b) virš 105 iki 115 kN 1 560

c) virš 115 iki 125 kN 2 880

d) virš 125 iki 140 kN 5 040

e) už kiekvienа papildomа viršijimа 10 kN virš 140 kN, papildomai 2 400

2) vienai daugiaašės ašies ašiai, atstumui tarp ašių esant iki 1,10 m:

a) virš 57,5 kN iki 60,5 kN 240

b) virš 60,5 kN iki 66 kN 720

c) virš 66 kN iki 72 kN 1 200

d) virš 72 kN iki 80,5 kN 2 760

e) už kiekvienа papildomа viršijimа 6 kN virš 140 kN, papildomai 3 600

3) vienai daugiaašės ašies ašiai, atstumui tarp ašių esant virš 1,10 m iki 1,20 m:

a) virš 65 kN iki 68 kN 1 200

b) virš 68 kN iki 74,5 kN 600

c) virš 74,5 kN iki 81 kN 1 560

d) virš 81 kN iki 91 kN 3 240

e) už kiekvienа 6,5 kN viršijimа virš 91 kN, papildomai 3 840

4) vienai daugiaašės ašies ašiai, atstumui tarp ašių esant virš 1,20 m iki 1,30 m:

a) virš 72,5 kN iki 76 kN 1 200

b) virš 76 kN iki 83,5 kN 1 080

c) virš 83,5 kN iki 90,5 kN 2 640

d) virš 90,5 kN iki 101,5 kN 4 920

e) už kiekvienа papildomа viršijimа 7 kN virš 101,5 kN, papildomai 5 040

5) vienai daugiaašės ašies ašiai, atstumui tarp ašių esant virš 1,30 m:

a) virš 80 kN iki 84 kN 720

b) virš 84 kN iki 92 kN 2 040

c) virš 92 kN iki 100 kN 4 200

d) virš 100 kN iki 112 kN 7 560

e) už kiekvienа viršijimа 8 kN virš 112 kN, papildomai 6 720 6 Už transporto priemonės leistino maksimalaus svorio viršijimа:

1) pavienei transporto priemonei:

a) iki 5 t imtinai 600

b) virš 5 t iki 10 t imtinai 1 440

c) virš 10 t iki 20 t imtinai 2 880

d) už kiekvienas papildomas 5 t virš 20 t, papildomai 2 160

2) transporto priemonių junginiui arba autotraukiniui, susidedančiam iš motorinės transporto priemonės ir priekabos:

a) iki 10 t imtinai 600

b) virš 10 t iki 24 t imtinai 1 440

c) virš 24 tonų iki 40 t imtinai 2 880

d) už kiekvienas papildomas 10 t virš 40 t, papildomai 4 320 7 Už autotransporto priemonių statymo keliuose mokesčio nesumokėjimа 50

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (62)

"Linava" informuoja

Atnaujintas baudų sаrašas už kelių transporto pažeidimus, padarytus Lenkijos Respublikoje

Naujienos

Pravartu žinoti

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

NUO POPIERIAUS - PRIE ELEKTRONIKOS

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams