Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lietuva: kai tapsim ES nariais…

Asociacija „Linava“ ne kartа kreipėsi į Seimа, Vyriausybę, Finansų bei Susisiekimo ministerijas, Pramonininkų konfederacijа, prašydama sumažinti degalų importo muito mokestį. šiuo metu galioja 15% degalų importo muitas, siūlyta pastarаjį mokestį sumažinti iki 4,7% (pagal ES galiojančius normatyvus). Sumažinus importo muitа, išankstiniais skaičiavimais, degalai pigtų maždaug 10%.

2003 m. vasario 7 dienа gautas ūkio ministerijos atsakymas Nr. (23.9-72)-3-606.

Dėl importo muito degalams

Vyriausybė 1999-10-29 pasirašė su „Williams International Company“ ir AB „Mažeikių nafta“ sutartį, kurios 11.17 punktu Vyriausybė įsipareigojo nustatyti, išlaikyti ir taikyti importo tarifus ar kitas prekybos politikos priemones, siekiant išlaikyti palankias sаlygas bendrovės veiklai Lietuvoje. ši nuostata tebegalioja „Yukos Oil Corporation“ 2002 m. perėmus „Williams Internationai Company“ teises ir pareigas. Todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė, priimdama sprendimа šiuo klausimu, turės atsižvelgti į prisiimtus įsipareigojimus.

Su nauju investuotoju „Yukos Oil Corporation, Yukos Finance B. V.“ tęsiamos derybos dėl kai kurių sutarčių (tame tarpe ir Investicijų sutarties), sudarytų ryšium su investicijomis į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“, sаlygų. Tuo klausimu yra priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-11 nutarimas Nr. 1763 „Dėl pritarimo ketinimų protokolui ir įgaliojimų suteikimo“. Derybose bus svarstomi ir naftos produktų muito klausimai.

Lietuvoje galima vartoti tik tokius naftos produktus, kurių kokybės rodikliai atitinka bendru Lietuvos Respublikos ūkio, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 135/221/137 „Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ patvirtintus kokybės rodiklius. Privalomieji kokybės rodikliai nuolat griežtinami. Dalis AB „Mažeikių nafta“ gaminamos produkcijos atitinka ES reikalavimus. 2002 m. pradėta Mažeikių naftos perdirbimo įmonės modernizacija, kuriа užbaigus bendrovėje gaminamų naftos produktų kokybė atitiks ES standartų reikalavimus. 2003 m. bus pradėtas gaminti ir arktinis dyzelinas, neužšаlantis žemos temperatūros sаlygomis.

Lietuvai tapus ES nare, degalams bus taikomos ES muito normos.

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (26)

"Linava" informuoja

Lietuva: kai tapsim ES nariais…

Regioninių susirinkimų grafikas:

Všį „LINAVOS“ mokymo centras

Všį „LINAVOS“ mokymo centras

Všį „LINAVOS“ mokymo centras

Aktualijos

Egzaminai - privalomi!

Dilerių naujienos

STRATEGIJA - BūTI ARčIAU KLIENTų

Gamintojai siūlo

TRYS KARTOS - VIENAS PAVADINIMAS LAMBERET

Pažintys

Helmutas Flieglis: Baltijo šalys - dabartinis mūsų prioritetas

„MAN čIA GERAI“...

Prieš parodа

BAVARIJOJE - BūSIMųJų PERMAINų VEIDRODIS

Psichologija

AR SUNKU BūTI GERAM

Servisas

Sakom - Statoil, galvojam - garantija

Sunkiųjų automobiliu

Lietuvoje ir pasaulyje

BAUDŲ SURINKS DAUGIAU ?

Dėl profesinės kompetencijos bei žinių atnaujinimo egzamino

IVECO „Daily“

IVECO „Stralis“ karūnuotas Madride

Kol kas - Jokių rezultatų

Pasų žymėjimas

Transporto politika

KELIų TRANSPORTAS: prie Europos sаjungos slenksčio

POKYčIAI BELDžIASI į DURIS

Keleivinis transportas

Autobusams išdalintos žvaigždutės

Tarėsi Keileivinio transporto sekcijos biuro nariai

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

MANO KABINA - MANO TVIROVė?

Naujas variklis Scania 420 HPI

Muitinėje

SUPAPRASTINTOS PROCEDūROS - MUITINėS žINGSNIS į RYTDIENА

Teisė

Supaprastinta skolų išieškojimo tvarka pagal naujаjį Civilinio proceso kodeksа

Automobilių sportas

Dakaro ralyje - kova be kompromisų

Muziejus

Riedančios krovinių platformos