Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

KROVININIO TRANSPORTO SEKCIJOS POSėDIS

Lapkričio 17 d. vyko asociacijos „Linava“ Krovininio transporto sekcijos posėdis, kuriame buvo pateikta informacija dėl žalios kortos draudimo sistemos įdiegimo Lietuvoje, svarstyti TIR garantinės sistemos, vairuotojų pareiginių instrukcijų bei kiti klausimai.

žalios kortos draudimo sistemos įdiegimas Lietuvoje

Posėdyje dalyvavę Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro direktorius A. Križinauskas bei plėtros departamento direktorė R. Veselkienė pateikė vežėjams informacijа dėl transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo bei žalios kortos draudimo sistemos galiojimo tvarkos iki 2004 m. gegužės 1 d.

A. Križinauskas informavo, kad dabar galiojančios draudimo kainos negali būti reguliuojamos, o Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro parengtos kainos dėl žalios kortos yra tik rekomendacinio pobūdžio. Kiekviena draudimo kompanija laisvai pasirenka taikomas draudimo kainas. Draudimo biuro atstovai pažymėjo, kad žalios kortos draudimas galioja visose žalios kortos draudimo sistemos šalyse, išskyrus tas, kuriose šis draudimas yra išduotas.

Posėdyje taip pat buvo pateikta informacija apie Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo bei žalios kortos draudimo tvarkos pasikeitimus, Lietuvai tapus Europos Sаjungos nare. Išsiplėtus draudimo rinkos geografijai, Lietuvoje įsigyti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisai galios visoje Europos Sаjungoje. Kadangi Europos Sаjungoje taikomos didesnės draudimo sumos dėl žalos atlyginimo, Lietuvoje jos taip pat bus didinamos. Todėl brangs draudimo įmokos. šiuo metu rengiamas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įstatymo projektas, kuriame bus reglamentuota nauja draudimo tvarka.

TIR garantinė sistema

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys posėdžio dalyvius supažindino su TIR garantinės sistemos pasikeitimais. Remiantis Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) įsakymu, nuo 2004 m. sausio 1 d. įmonėms, dalyvaujančioms TIR sistemoje, bus privaloma pateikti banko garantijа arba piniginį depozitа. šiuo metu asociacija „Linava“ derina jų įgyvendinimo tvarkа. V. Gilys dar kartа pažymėjo, kad bus deramasi su IRU komisija dėl lengvatų vežėjams, gabenantiems padidintos paklausos prekes.

Vairuotojų pareiginės instrukcijos

Posėdyje buvo pristatytos parengtos rekomenduojamos vairuotojų pareiginės instrukcijos. Buvo pasiūlyta susipažinti su pagrindinėmis nuostatomis ir pastabas bei pasiūlymus pateikti asociacijos „Linava“ Teisės skyriui.

Kelionės leidimai - aktuali problema

Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius pateikė statistinę informacijа dėl leidimų tarptautiniams vežimams į Lenkijа ir Rusijа bei akcentavo, kad pastebimas ženklus vežimų apimties augimas į minėtas šalis. Jis pažymėjo, kad didėjant vežimų skaičiui leidimų trūksta, todėl deramasi su minėtų valstybių institucijomis dėl papildomų leidimų skyrimo. Posėdžio dalyviai buvo informuoti, kad su Lenkija susitarta naudoti kitų metų leidimus nuo š. m. lapkričio mėn., todėl jų gali pritrūkti 2004 m. kovo-balandžio mėnesiais.

A. Kondrusevičius taip pat pateikė informacijа apie numatomas derybas su Rusijos Federacijos institucijomis dėl papildomų leidimų skyrimo 2003 m. Asociacijos prezidentas savo pranešime taip pat paminėjo ir kitas problemas, su kuriomis vežėjai susidurs įstojus į Europos Sаjungа: trečiųjų šalių leidimai su Italija ir Prancūzija, ekotaškų sistemos taikymas Austrijoje, kelių mokesčiai Vokietijoje bei Austrijoje.

DėL LENKIJOS IR RUSIJOS KELIONėS LEIDIMų

Lapkričio 13-14 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas V. žukauskas lankėsi Lenkijos infrastruktūros ministerijoje dėl kelionės leidimų gavimo. Susitikime minėtas klausimas išspręstas teigiamai: Lietuvos vežėjams pateikta 4 000 leidimų.

A. Kondrusevičius taip pat susitiko su Lenkijos vežėjų asociacijos ZMPD vadovybe. Susitikime aptarta asociacijų veikla ir funkcijos, kurios ženkliai pasikeis po įstojimo į ES.

Lapkričio 18-19 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir prezidiumo narys I. Ostrovskis lankėsi Maskvoje, kur susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovybe. Maskvoje buvo derintas papildomų leidimų Lietuvos vežėjams skyrimas 2003 metams. Susitikime suderinta Lietuvos vežėjams papildomai išduoti 4000 Rusijos leidimų.

MUITINė PAKEITė TAISYKLES

Muitinės departamento direktorius R. Klevečka 2003 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1B-966 nuo 2003 m. lapkričio 20 d. pakeitė Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų pildymo bei registravimo taisykles, kuriose nurodyta: tinkamumo liudijimus išduoda teritorinių muitinių pareigūnai nepriklausomai nuo to, kurios muitinės veiklos zonai priklauso transporto priemonės savininkas arba naudotojas. Primename, kad kelių transporto priemonių tinkamumo liudijimai išduodami Muitinės departamento nurodytuose teritorinių muitinių postuose. Informacijа galite rasti asociacijos „Linava“ interneto svetainėje: (Svarbūs dokumentai//TIR muitinės sistema) ir šio numerio 26 psl.

RUSIJOS VERSLININKų MISIJA

2003 m. gruodžio 2 ir 4 d. Visagino verslo kompetencijos centras kartu su Visagino miesto savivaldybe, taip pat Vilniaus verslo vystymo centras, Viešoji įstaiga „šiaurės miestelis“ ir UAB „Eksportera“ Vilniuje ir Visagine organizuoja verslo misijа, kurioje dalyvaus daugiau kaip 20 verslininkų iš Obninsko miesto, vieno iš 23 Rusijos Federacijos pramoninių-technologinių centrų.

Pagrindiniai Rusijos verslininkų misijos tikslai:

• užmegzti verslo kontaktus su Lietuvos įmonėmis;

• ieškoti priimtinų bendradarbiavimo formų tarp Lietuvos, Rusijos ir Europos Sаjungos šalių.

Misijos organizatoriai kviečia Lietuvos įmonių atstovus į verslo susitikimus, kuriuose jie galės užmegzti dalykinius kontaktus su Rusijos verslininkais, pristatyti savo bendroves, pasikeisti idėjomis, aptarti bendrų projektų kūrimo perspektyvas.

LAIKINAI UžDAROMAS MONBLANO TUNELIS

Monblano tunelį prižiūrinti GEIE_TMB kompanija pranešė, jog dėl vidinės saugos patikros tunelis bus uždarytas nuo 2003 m. gruodžio 15 d. 22 val. iki 2003 gruodžio 16 d. 06 val.

TRANSPORTO PRIEMONIų APRIBOJIMAI LENKIJOJE

Lenkijos vežėjų asociacija ZMPD informavo apie kai kurių krovininėms transporto priemonėms taikomų eismo apribojimų pasikeitimus.

Su jais galite susipažinti asociacijos „Linava“ interneto svetainėje (nuoroda „Informacija“) Eismo apribojimuose arba Transporto žinyne:

Lenkija//Krovininis transportas//Eismo apribojimai

NORI BENDRADARBIAUTI SU LIETUVOS VERSLININKAIS

Lietuvos pramonininkų konfederacija atsiuntė verslo pasiūlymа, gautа iš Ukrainos verslininkų ir pramonininkų sаjungos. AB „Kievvneštrans“ norėtų bendradarbiauti su Lietuvos vežėjų ir ekspeditorių bendrovėmis. Minėta bendrovė galėtų pasiūlyti krovinių transportavimo ir ekspedijavimo geležinkelių bei automobilių transportu paslaugas, taip pat galėtų atlikti muitinį įforminimа. Bendrovė turi atstovybes šiuose Ukrainos miestuose: Zaporožėje, Sumuose, Kremenčiuge, žitomyre, Poltavoje.

KATALOGAS APIE LIETUVOS IR VOKIETIJOS įMONES

Vokietijos ūkio atstovybė Lietuvoje informavo, jog rengiamasi išleisti įmonių katalogo „Vokietijos įmonės Lietuvoje: Vokietijos-Lietuvos įmonės“ trečiаjį leidimа.

Kataloge bus apžvelgta bendrų Vokietijos ir Lietuvos įmonių, įmonių su vokišku kapitalu bei Lietuvos įmonių, turinčių glaudžius verslo ryšius su Vokietijos įmonėmis, veikla.

Katalogas bus išleistas jau 2003 gruodžio mėn., vokiečių ir lietuvių kalbomis (apimtis - 130 p., formatas - A4, spalvoti viršeliai), o pradinis trečiojo leidimo tiražas - 500 egzempliorių.

Sudarant minėtа leidinį, Vokietijos ūkio atstovybė Lietuvoje siūlo Lietuvos vežėjams, turintiems verslo partnerių Vokietijoje bei pageidaujantiems, kad jų bendrovės būtų pristatytos kataloge, užpildyti anketа (pildant anketа būtina nurodyti verslo partnerį Vokietijoje).

Be to, Lietuvos vežėjai, pageidaujantys savo įmonę pristatyti plačiau, minėtame leidinyje gali spausdinti reklaminį skelbimа.

Atsižvelgiant į numatytа katalogo išleidimo datа, anketа prašoma užpildyti bei dėl reklaminio skelbimo kreiptis iki 2003 gruodžio 8 d.

Užpildytas anketas prašome siųsti Vokietijos ūkio atstovybei Lietuvoje (p. A.Kikučiui):

Vokietijos ūkio atstovybė Lietuvoje

(Delegation der Deutschen Wirtschaft in Litauen)

Algirdo g. 3

LT-2006 Vilnius

Tel. (5) 212 79 30

Faks. (5) 213 10 13

El. paštas: aldas@ahk-lit.lt

http://www.ahk-lit.lt

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 22(58)

"Linava" informuoja

Naujienos

IRU aktualijos

IRU RYšIų SU NVS šALIMIS KOMITETO POSėDIS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Eilių Lietuvos pasienyje priežastys

Lietuvoje ir pasaulyje

Išbandoma kompiuterizuota tranzito sistema

Leidimų poreikis rodo užsienio prekybos plėtrа

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Automagistralėse Alpių link galimi kamščiai

Ko vertos „Goodyear“

SEMINARAS APIE DARBO IR POILSIO REžIMА

„GAZELėS“ Iš ROKIšKIO

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams