Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Susitikimas ženevoje

Rugsėjo 26 d. ženevoje asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys, TIR departamento direktorius Heliodoras Giedrys, Pretenzijų skyriaus vadovė Lina Ogurkis ir TIR departamento specialistė Asta Statkevičienė susitiko su IRU atstovais Pierre Bazin, Gaele Martinas, Oxana Rodel iš Pretenzijų skyriaus bei TIR Juridinių reikalų skyriaus vadovu Mareku Retelskiu.

Susitikime aptarti aktualiausi TIR sistemos klausimai - garantijos pateikimo forma padidintos rizikos prekėms (50 000 JAV dol.), problemos su Baltarusija, pretenzijos ir kt.

Remiantis IRU prezidentūros ir IRU generalinės asamblėjos sprendimais, patvirtintais 2002 m. lapkričio mėn., bei atskiru IRU generalinio sekretoriaus Martino Marmy raštu Nr. TIR-RAS/G4306/MMM (2002 m. gruodžio 13 d.), visiems turintiems TIR knygeles įstojimo garantija didinama iki 8 000 JAV dol., kuri, kaip ir padidintos rizikos prekių garantija (50 000 JAV dol.), turi būti pateikta tik banko garantijos arba grynųjų pinigų depozito forma.

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys ir TIR departamento direktorius H. Giedrys IRU atstovus supažindino su esama padėtimi Lietuvoje, kur daugumа TIR sistemos narių sudaro mažos arba vidutinės transporto įmonės ir joms pateikti garantijа grynaisiais pinigais (50 000 JAV dol.) arba banko garantijos forma yra sunku. Buvo siūloma apsvarstyti kitas alternatyvas, t. y. šios garantijos pateikimа draudimo poliso arba banko draudimo forma.

IRU griežtai atmetė galimybę pateikti padidintos rizikos prekių garantijа draudimo poliso forma, nes ankstesnė patirtis parodė, kad tokia garantija nėra veiksminga. IRU Juridinių reikalų skyriaus vadovas Marekas Retelskis pabrėžė, kad pagal minėtus nutarimus leistina tik banko garantija arba grynųjų pinigų depozitas. Tačiau asociacijos „Linava“ atstovai pasistengė ir be šių dviejų garantijos pateikimo formų buvo pažadėta apsvarstyti galimybę pateikti garantijа ir banko draudimo forma, prieš tai gavus visа informacijа apie bankа, mokumo rodiklius bei mokėjimo sаlygas.

Susitikime nustatyta preliminari IRU atstovų apsilankymo asociacijoje „Linava“ data, t. y. 2003 m. spalio pabaiga. Iki tol asociacija turi apsvarstyti, kokie bankai (ir banko draudimo bendrovės) bus patvirtinti ir galės suteikti 50 000 JAV dol. garantijas, taip pat turės derėtis dėl garantijų išdavimo tvarkos. IRU atstovams atvykus į Lietuvа bus apžvelgti derybų rezultatai, perduota visa surinkta informacija ir siekiama kuo greičiau priimti galutinį sprendimа, kadangi minėta garantijų pateikimo tvarka įsigalios jau nuo 2004 m. sausio 1 d.

Dar vienas aktualus klausimas, aptartas susitikime, - Baltarusijos muitinės pretenzijos Lietuvos vežėjams. Asociacijos „Linava“ atstovai išsiaiškino, kad Baltarusijos delegacijos pretenzijos nepagrįstos, jos pateikti pažeidėjų sаrašai prieštarauja vienas kitam (juose nurodoma skirtinga informacija apie pažeidėjus bei jų skaičių).

Asociacija „Linava“ pasiūlė sušaukti trišales derybas (Lietuva, Baltarusija ir IRU), kurių metu būtų patvirtintas tikslus pažeidėjų sаrašas ir nustatytos pretenzijų pateikimo bei jų apmokėjimo sаlygos ir terminai. TIR departamento direktorius H. Giedrys pabrėžė, kad į trišalio susitikimo protokolа turi būti įtrauktas ne tik asociacijos „Linava“ įsipareigojimas sumokėti, bet ir Baltarusijos įsipareigojimas nutraukti apmokėtas bylas ir nustatyti pažeidimų užsakovus. IRU tokiam pasiūlymui pritarė ir pažadėjo, kad trišalis susitikimas greitai bus sušauktas.

Susitikimo pabaigoje aptarti kiti asociacijai svarbūs klausimai - vežėjų pretenzijos, problemos muitinėse ir pan.

Parengė Asta STATKEVIčIENė,
TIR departamentas

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr. 19 (55)

IRU aktualijos

Susitikimas ženevoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai