Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

rugSėJIS

Mokymo kursai vairuotojams, vežantiems krovinius tarptautiniais maršrutais

TIR muitinio tranzito sistema. Krovinius lydintys dokumentai

12 d. Klaipėdoje, Klaipėdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvų g. 10 A

13 d. Alytuje, Alytaus kolegijoje, Merkinės g. 2 B

18 d. Panevėžyje, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmuose,

Respublikos g. 34

22 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41

29 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41

Dalyvio mokestis - 40 Lt. Pradžia: Vilniuje ir Klaipėdoje 9.00 val., kituose regionuose - 10.00 val.

TIR sistemos įmonių vadovams ir atsakingiems asmenims

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

11 d. Klaipėdoje, Klaipėdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvų g. 10 A

17 d. Panevėžyje, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmuose,

Respublikos g. 34

22 d. Alytuje, Alytaus kolegijoje, Merkinės g. 2 B

24 d. šiauliuose, šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, Vilniaus g. 88

26 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41

29 d. Marijampolėje, AB „Metra“ salėje, Draugystės g. 14

Dalyvio mokestis - 80 Lt. Mokymo kursai skirti tik asociacijos

„Linava“ TIR sistemos nariams.

Pradžia: Vilniuje ir Klaipėdoje 9.00 val., kituose regionuose 10.00 val.

8-11 d., A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.

22-25 d., Dalyvio mokestis - 300 Lt, visiems asociacijos „Linava“

29-spa- nariams - 240 Lt.

lio 2 d.

10-14 d. Tarptautinė transporto paroda „TRANSTEC - 2003“, Sankt Peterburge.

Dalyvio mokestis 997 Lt, visiems asociacijos „Linava“ nariams

30 proc. nuolaida - 697 Lt.

nuo 15 d. Mokymo kursai būsimiems saugos specialistams.

15-19 d. Licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų

pasiruošimo profesinės kvalifikacijos egzaminui kursai veiklos

licencijai gauti arba pratęsti.

PAVOJINGų KROVINIų VEžėJAMS

Visiems, kurie veža pavojingus krovinius,

primename, kad pagal 2002 m. liepos 4 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 3-343 nuostatas, jau nuo š. m. sausio 1 d. kiekvienoje įmonėje, kurios veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, privalo būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo saugos

specialistas, jis konsultuotų ir prižiūrėtų, kaip įmonėje vykdomi pavojingų krovinių vežimo reikalavimai. Paskirtas saugos specialistas privalo turėti galiojantį Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimа, kurį gali įgyti išklausęs mokymo kursus ir išlaikęs egzaminа. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad viena iš pagrindinių saugos specialisto funkcijų - parengti metinę praėjusių metų veiklos ataskaitа ir pateikti jа Valstybinei kelių transporto

inspekcijai ne vėliau kaip iki sausio 20 d. Pažymėtina ir tai, kad įmonė ne vėliau kaip per 30 dienų apie saugos specialisto paskyrimа turi informuoti minėtа inspekcijа, kuri sudaro saugos specialistų registrа ir atlieka įmonių kontrolę.

Mūsų mokymo centras kviečia būsimus saugos specialistus į mokymo kursus:

M. Mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M1. Mokymo kursas 1 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M2. Mokymo kursas 2 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M3. Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių

pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M4. Mokymo kursas 7 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M5. Mokymo kursas pavojingų krovinių, kurių identifikaciniai numeriai

(JT Nr.) 1202, 1203, 1223, (naftos produktams) vežimo saugai užtikrinti.

Dalyvio mokestį sudaro mokestis už teorinį mokymo kursа, individualius praktinius užsiėmimus, literatūrа, mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimа.

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr. 17 (53)

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai