Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Rugsėjo 9 d. asociacijos „Linava“ salėje įvyko Keleivinio transporto sekcijos biuro narių pasitarimas. Jame dalyvavo ir asociacijos viceprezidentas Mindaugas GRIGELIS bei transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas BARANAUSKAS.

Lina JAKUBAUSKIENė

Algirdas Baranauskas supažindino keleivių vežėjus su neseniai priimtu Finansų ministerijos teiktu Vyriausybės nutarimu „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“. šis nutarimas tarp vežėjų sukėlė nemažai diskusijų. A. Baranauskas teigė, jog nutarimas žlugdys Lietuvos vežėjų verslа ir darys neigiamа įtakа jų konkurencingumui. Jau dabar aišku, kad nutarimas itin skaudžiai atsilieps krovinių vežėjams. Kiek įtakos jis turės keleivių vežėjams, dar nesvarstyta. Be jokios abejonės, nuo jo nukentės ir įmonės, vežančios keleivius tarptautiniais maršrutais.

Dėl Vyriausybės priimto teisės akto gerokai padidės vežimo savikaina, įmonių išlaidos, gali padaugėti bedarbių. Dar daugiau savininkų bus priversti perkelti įmones į palankesnes sаlygas verslui sudarančias valstybes. Asociacijos „Linava“ vadovybės nuomone, dėl keleto nesаžiningai apskaitа tvarkančių įmonių Respublikos valdžia neturėtų „uždėti pavalkų“ visiems šalies vežėjams.

Algirdas Baranauskas supažindino Keleivinio transporto sekcijos biuro narius, kа asociacija daro bandydama sušvelninti priimtojo nutarimo pasekmes. Keleivinio transporto įmonių vadovai tarėsi, kuo galėtų prisidėti prie asociacijos pastangų ieškant kompromisų su šalies Vyriausybe.

Pasak keleivinio transporto įmonių vadovų, vairuotojams jie moka ne minimalius atlyginimus, neslepia savo pajamų, tačiau naujasis nutarimas gali neigiamai paveikti ir jų verslа. Nutarta solidarizuotis su krovinių vežėjais: surinkti bei pateikti keleivinio transporto įmonių veiklos duomenis bei skaičius, parodančius, kad apskaita jose yra aiški bei skaidri.

Pagrindinis ir keleivių vežėjams aktualiausias biuro posėdyje svarstytas klausimas - „Dėl keleivinio transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos“ nuostatų vykdymo. Skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis pristatė neseniai keleivinio transporto įmonių pateiktus duomenis, kaip savivaldybės laikosi naujai priimto įsakymo. Gauti atsakymai iš 29 įmonių. 19 miestų bei rajonų savivaldybių nuostolingų maršrutų aptarnavimo vežėjams nekompensuoja visai, devynios kompensuoja tik iš dalies, ir tik vienas - Alytaus - autobusų parkas atsakė, kad jiems kompensuojami visi nuostolingus maršrutus aptarnaujant patiriami nuostoliai.

šie duomenys rodo, kad susisiekimo ministro įsakymas bei šių metų pavasarį priimta kompensavimo tvarka kol kas galioja tik popieriuje, kompensavimo mechanizmas realiai neveikia. Keleivių vežėjų įmonių vadovai tarėsi, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokia vežėjams nenaudinga situacija būtų pakeista. Kalbėjusieji teigė, kad savivaldybės kol kas nemoka, negali ar nenori nusistatyti individualios kompensavimo už nuostolingų maršrutų aptarnavimа tvarkos. Visiems aišku, kad savivaldybės, kurioms priklauso miestų bei rajonų autobusų parkai, nesuinteresuotos skirti jiems papildomų lėšų, todėl net nesistengia parengti atsiskaitymo su vežėjais mechanizmo.

Biuro nariai nutarė, kad reikia rašyti laiškа susisiekimo ministrui prašant išsiuntinėti paklausimus savivaldybėms, kaip jos vykdo minėtа įsakymа. Susisiekimo ministerija privalo imtis neatidėliotinų priemonių, kad dabartinė padėtis būtų ištaisyta. Jei atsako iš Susisiekimo ministerijos nebus sulaukta, vežėjai bus priversti kreiptis į Lietuvos Respublikos Ministrа Pirmininkа.

Posėdyje aptartos tolimesnės Keleivinio transporto sekcijos veiklos gairės. Sekcija ir toliau rengs išvykas keleivių vežėjams. Artimiausia - į Kortrijke (Belgija) vyksiančiа parodа „Busworld 2003“. Eugenijus Stolovickis supažindino su kelionės programa bei paragino vežėjus kuo skubiau pateikti dalyvių paraiškas.

Lapkričio mėnesį planuojama surengti regioninius keleivių vežėjų pasitarimus, į kuriuos ketinama pakviesti miestų bei rajonų savivaldybių darbuotojus.

Keleivių vežėjai kalbėjo apie autobusų stočių darbo organizavimа, bilietų lengvatų studentams įteisinimа šalies įstatymuose ir t.t.

Aptartos ir gana nelinksmos ateinančių metų keleivių vežimo verslo prognozės - pavasarį brangs transporto priemonių draudimas, nuolat didėja kuro kainos, žadama padidinti kelių, žemės mokesčius. Kol kas nieko nedaroma ir sprendžiant nelegalių vežėjų problemа.

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (33)

Aktualijos

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Idėjos

AUTOTRAUKINYS, Už KURį NEREIKIA MOKėTI MOKESčIO

Kad alus laiku pasiektų ištroškusius...

Keliai

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Lizingas

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

Mokesčiai

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas - vežėjų verslo žlugdymas

Teisės aktas - balta varna iš įstatymų džiunglių

Pasienis

VALSTYBėS SIENOS APSAUGA - TARNYBA BE POILSIADIENIų

Psichologija

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

šeima

Verslas su trimis vilkikais

šventės

Po rudens giliu dangum

Transporto politika

BALTIJOS šALYS: AKTYVI DIPLOMATINė VEIKLA SIEKIANT BENDRų TRANSPORTO POLITIKOS TIKSLų

Vž informacija

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Žinotina

KO SIEKIA IR KА GALI ECG

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (4)

Keleivinis transportas

Pirmojo pusmečio keleivinio transporto statistika

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Technika

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Teisė

Krovinio priėmimas vežti

Konsultacijos

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Muziejus

KAI AUTOBUSAI BUVO GELTONAI RAUDONI…