Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

"Linava" veiklos kronika (2008-05-09 iki 2009-05-15)

2008 GEGUŽĖ

9 d. „Le Meridien Villon Vilnius“ viešbutyje įvyko asociacijos „Linava“ XVIII kongresas, kuriame daugiau nei 400 balsavimo teisę turinčių vežėjų įmonių atstovų išrinko asociacijos prezidentą, prezidiumą, revizijos komisiją, patvirtino nutarimus ir priėmė rezoliuciją. Išsamią ataskaitą apie prezidiumo darbą, transporto įmonių ekonominius rodiklius, situaciją rinkoje, problemas ir perspektyvą pateikė asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Pranešimą apie asociacijos „Linava“ sekretoriato veiklą, svarbiausias asociacijos nariams teikiamas paslaugas ir antrinių įmonių veiklą XVIII kongreso dalyviams pateikė generalinis sekretorius V. Gilys. Su asociacijos revizijos komisijos ataskaita supažindino šios komisijos pirmininkas M. Drėgva. 2008 m. asociacijos „Linava“ biudžeto projektą pateikė Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas A. Grigaliūnas. Kongresas patvirtino nutarimus dėl asociacijos biudžeto, revizijos komisijos ir narystės mokesčio dydžio bei jo mokėjimo tvarkos.

Asociacijos „Linava“ XVIII kongrese vežėjų atstovai išrinko asociacijos prezidentą, prezidiumą, revizijos komisiją bei priėmė 8 punktų rezoliuciją. Asociacijos „Linava“ prezidentu išrinktas A. Kondrusevičius (UAB „Transvelas“). Į asociacijos prezidiumą išrinkti:

J. Grybauskas (UAB „Lietmaz-Servis“), I. Ostrovskij (BĮ UAB „Ostkama“), B. Malinauskas (UAB „Kalchas“), K. Šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“), A. Kačinskas (UAB „Arčia“), R. Stropus (AB „Klaipėdos autotransportas“), A. Grigaliūnas (UAB „Refta“), J. Misiūnas (UAB „Ignolita“), V. Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“), M. Grigelis (UAB „Kauno autobusai“). Į asociacijos revizijos komisiją išrinkti: M. Drėgva (UAB „Transmitto“), V. Levickas (UAB „Autospeda“), K. Sadauskas (UAB „Luvel“).

21 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, sekretoriaus pavaduotojas V. Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas R. Budrevičius ir vyresnysis specialistas V. Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės Terechovo posto ir Rusijos muitinės Burački posto vadovais. Susitikime tiek Latvijos, tiek ir Rusijos muitininkai supažindino asociacijos atstovus su numatoma Latvijos ir Rusijos pasienio infrastruktūros plėtra siekiant pagerinti transporto priemonių laidumą per šiuos postus. Aptartos problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, veždami krovinius per Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio postus. Latvijos muitinės pareigūnai informavo, kad šiuo metu rengiamas Terechovo posto plėtros projektas ir numatoma posto rekonstrukcija, kuri turėtų būti baigta 2009 m. gruodžio mėn. Rusijos muitinės pareigūnai patvirtino, jog numatoma ir Burački posto plėtra. Ją numatoma baigti 2009–2010 m. A. Kondrusevičiaus nuomone, pagaliau pajudėję postų plėtros projektavimo darbai teikia vilčių, jog vežėjai galės efektyviau vežti krovinius.

22 d.vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Prezidiumo nariai aptarė degalų brangimo priežastis bei galimus asociacijos ir jos narių veiksmus, siekiant stabdyti monopolistės AB „Mažeikių nafta“ kuro kainų kėlimo politiką Lietuvoje. Prezidiumas patvirtino V. Gilį asociacijos generaliniu sekretoriumi ir aptarė kai kuriuos sekretoriato darbo organizavimo klausimus. Asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, sparčiai kylant degalų kainoms, būtina peržiūrėti reikalavimus į Lietuvą įvežamam dyzelinui ir leisti importuoti F klasės dyzeliną, taip sukuriant didesnę konkurenciją Lietuvos degalų rinkoje. Posėdžio dalyviai akcentavo, kad vienintelė kurą Lietuvoje gaminanti „Mažeikių nafta“ gali naudotis savo monopoline padėtimi ir todėl būtina skatinti degalų importą.

26 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir teisininkas J. Usonis susitiko su Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininku J. Petraška ir profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininku K. Jukniu. Pasitarime „Linavos“ atstovai pristatė susidariusią situaciją kelių transporto sektoriuje dėl nepagrįstai didėjančių degalų kainų ir asociacijos pastangas normalizuoti padėtį. Profesinės sąjungos pasisakė prieš nepamatuotą degalų kainų didinimą. Šalys sutarė koordinuoti savo veiksmus atkreipiant visuomenės ir Lietuvos Vyriausybės dėmesį į nepagrįstai augančias degalų kainas, kurios daro neigiamą įtaką kelių transporto verslui ir kartu šioje šakoje dirbančių darbuotojų socialinei padėčiai.

29 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo ir vežėjų įmonių vadovų iš įvairių šalies regionų pasitarime buvo aptarta sudėtinga situacija degalų pardavimo rinkoje, svarstytos galimos pilietinės akcijos kartu su kitais verslo partneriais siekiant sumažinti didėjančias degalų kainas ir parengtas kreipimasis į LR Vyriausybę. Apibendrindamas diskusijos dalyvių pasisakymus, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius akcentavo, jog vežėjai pasirengę siekti, kad šalies Vyriausybė atsižvelgtų į kelių transportininkų siūlymus ir suvoktų, jog tik neatidėliotini sprendimai leis palengvinti daugelio piliečių socialinę-ekonominę padėtį.

29 d. asociacija „Linava“ gavo Kroatijos vežėjų kvietimą birželio 14 d. prisijungti prie planuojamos vežėjų protesto akcijos visoje Europoje. „Linavos“ vežėjai taip pat solidarizuojasi ir pritaria anksčiau organizuotoms lenkų, britų, ispanų ir kitų Europos šalių vežėjų akcijoms.

BIRŽELIS

2 d. asociacijos „Linava“ vadovai dalyvavo Vyriausybėje surengtame pasitarime ir įteikė premjerui G. Kirkilui kreipimąsi, kuriame išdėstyti asociacijos „Linava“, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos ir ekspeditorių asociacijos „Lineka“ siūlymai situacijai degalų rinkoje normalizuoti. Pritardami vežėjų siūlymams, panašų kreipimąsi dėl situacijos degalų rinkoje birželio 3 d. LR Vyriausybei įteikė ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai. Kreipimąsi pasirašę asociacijų vadovai šalies Vyriausybei siūlė: 1. Igyvendinti priemones, kurios leistų padidinti konkurenciją naftos produktų rinkoje: atsisakyti degalų specifinių kokybės reikalavimų, siekiant sudaryti galimybes degalų importui iš kaimyninių, ne ES šalių. 2. Atsisakyti pereinamųjų laikotarpių, kuriais reikalaujama prekiauti nustatytos rūšies degalais. 3. Pakeisti valstybės naftos atsargų kaupimo tvarką, pagal kurią būtų sudarytos sąlygos importuotojams patiems jų nekaupti. 4. Siekiant, kad dėl augančių degalų kainų nebūtų branginamos viešojo keleivinio transporto paslaugos, siūlome kreiptis į Europos Komisiją, prašant numatyti išimtį dėl akcizo normų sumažinimo arba atleidimo nuo apmokestinimo arba numatyti kitas mokestines lengvatas vidaus reguliariųjų maršrutų viešajam keleiviniam transportui. 5. Kreiptis į Europos Komisiją siekiant gauti leidimą taikyti diferencijuotą akcizo tarifą komercinės ir nekomercinės paskirties dyzelinui.

3–4 d. Maskvoje asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovais ir Lietuvos ambasadoriumi Rusijos Federacijoje R. Šidlausku. Susitikime apžvelgta krovinių vežimo rinkoje situacija ir aptarti dvišalių kelionės leidimų gavimo klausimai.

11 d.asociacijos „Linava“ vadovybė ir kelių transporto įmonių vadovai surengė pasitarimą, kuriame buvo apžvelgta situacija degalų rinkoje ir apsvarstyti siūlymai padėčiai sureguliuoti. Pasitarimo dalyviai, išskyrus „Mažeikių naftos“ atstovus, konstatavo, kad pagrindinė didėjančių degalų kainų priežastis – monopolinė naftos produktų didmeninė rinka. Lietuvoje esantis teisinis reglamentavimas ekonomiškai nenaudingas kitiems importuotojams, kurie dėl sudėtingų atsargų kaupimo bei laikymo procedūrų negali konkuruoti su „Mažeikių nafta“. Vežėjų nuomone, Vyriausybė turi kuo skubiau liberalizuoti naftos produktų importą ir atsisakyti specifinių degalų kokybės reikalavimų, kad būtų galimybė degalų importui iš ne Europos Sąjungos šalių. Vežėjai siūlo pakeisti valstybės naftos atsargų kaupimo reikalavimus, kurie leistų importuotojams patiems jų nekaupti.

16 d.Medininkų poste susitiko Lietuvos ir Baltarusijos muitinių vadovai. Susitikime dalyvavo Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje E. Bagdonas, Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje V. Dražin’as, Užsienio reikalų ir Susisiekimo ministerijų atstovai, VSAT pareigūnai, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir kt. Delegacijos tarėsi, kaip sumažinti krovininių automobilių eiles Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, suaktyvinti kaimyninių šalių pareigūnų bendradarbiavimą ir efektyviau kovoti su muitinės teisės aktų pažeidimais. Asociacijos „Linava“ duomenimis, per 2008 m. penkis mėnesius dvišaliųvežimų daugėjo 33 proc., o tranzitinių – 31 proc. Tačiau didžioji dalis tranzitinių kelionės leidimų panaudojama tik grįžtant iš Rusijos be krovinio. Susitikime A. Kondrusevičius pažymėjo, kad pastaruoju metu Lietuvos vežėjai patiria vis mažiau sunkumų vykdami per Baltarusiją dėl įsigaliojusio naujo baltarusių Muitinės kodekso, supaprastinusio kai kurias muitinės procedūras. Atsižvelgdamas į 20–30 proc. kasmetinį krovinių srautų augimą per Baltarusiją, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius siūlė didinti pasienio postų laidumą, pirmiausia Medininkai–Kamennij Log poste.

19 d.vykusiame pasitarime asociacijos „Linava“ vadovybė, vežėjų įmonių vadovai ir „Hansa lizingo“, „DnB Nord lizingo“, „SEB lizingo“ ir „Šiaulių banko lizingo“ atstovai diskutavo apie verslumą mažinantį degalų kainų augimą ir aptarė galimus padėties sureguliavimo būdus. Asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus teigimu, dėl nevaldomai brangstančių degalų bendra situacija transporto sektoriuje yra labai sudėtinga ir kai kurios įmonės jau traukiasi iš rinkos. Asociacijos „Linava“ ir transporto įmonių vadovai pakvietė kredito įstaigas palaikyti asociacijos siūlymus padėčiai degalų rinkoje sureguliuoti ir, pagal galimybes, veikti valstybines institucijas priimti neatidėliotinus sprendimus. Vyriausybei delsiant įgyvendinti efektyvių degalų atpiginimo sprendimų ir solidarizuodamiesi su daugelio Europos šalių transportininkais pasitarimo dalyviai nutarė 2008 m. liepos 2 d. Vilniuje organizuoti pilietinę akciją „STOP degalų kainų augimui“. Per trijų valandų trukmės akciją transporto priemonių kolonos judės nedideliu greičiu Vilniaus gatvėmis nustatytu maršrutu, taip ragindami Vyriausybę priimti efektyvius degalų atpiginimo sprendimus.

26 d. vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje buvo pritarta protesto akcijos „STOP degalų kainų augimui“ organizavimui Vilniuje liepos 2 d. asociacijos prezidiumo nariai aptarė prezidiumo ir sekretoriato darbo organizavimo klausimus, svarstė XVIII kongreso rezoliucijos vykdymo priemonių planą ir narystės klausimus. Asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus teigimu, nekontroliuojamai didėjančios degalų kainos spartina infliaciją ir gilina socialines problemas šalyje, todėl vežėjai ir profesinių sąjungų forumas nutarė ginti savo sektoriaus ekonominius ir socialinius interesus.

27 d.protesto akciją „STOP degalų kainų augimui“Šiaulių miesto gatvėmis buvo surengę šio regiono vežėjai.

LIEPA

2 d. 9 val. ryto apie po 70 vilkikų ir autobusų nuo Savanorių prospekto ir Ukmergės gatvės priešpriešinėmis kryptimis pradėjo trijų valandų protesto akciją „STOP degalų kainų augimui“. Asociacijos „Linava“ iniciatyva surengtoje akcijoje specialiais lipdukais apklijuotas transporto priemones garso signalais palaikė ir daugelis sostinės lengvųjų automobilių vairuotojų. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, paskelbęs pilietinės vežėjų akcijos maršrutus, sakė, jog tai vieša akcija, kuria norima atkreipti tiek visuomenės, tiek vyriausybinių organizacijų dėmesį į nenormalią situaciją. Ant viaduko prie Pedagoginio universiteto transporto žiedo, kur susitiko priešpriešinėmis kryptimis važiavę akcijos „STOP degalų kainų augimui“ vilkikai ir autobusai, improvizuotoje spaudos konferencijoje asociacijos „Linava“ prezidentas teigė, jog akcijoje dalyvauti verta, nes Ispanijos kolegų veiksmai privertė Vyriausybę surasti rezervų ir šioje šalyje degalai atpigo 14 proc. Šiuo metu jis pigiausias Europos Sąjungoje. Liepos 2 d. protesto akcijas surengė ir Utenos bei Marijampolės regionų vežėjai. Taigi asociacijos „Linava“ vykusioje pilietinėje akcijoje dalyvavo per 250 vilkikų ir autobusų iš įvairių Lietuvos kelių transporto įmonių.

8 d.asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su Susisiekimo ministerijos sekretoriumi R. Gradausku ir aptarė padėtį keleivinio ir krovininio kelių transporto sektoriuose. Sekretoriui buvo pateikta išsami vežėjų problemas apžvelgianti pažyma su „Linavos“ siūlymais kai kuriems klausimams spręsti.

9–11 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, sekretorius V. Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas R. Budrevičius ir vyresnysis specialistas V. Kazlauskas susitiko su Baltarusijos Respublikos Ašmenų muitinės, Rusijos Federacijos Smolensko muitinės ir Smolensko srities Valstybinės kelių transporto priežiūros atstovais. Susitikime Ašmenų muitinės „Kamenyj Log“ posto viršininkas supažindino Lietuvos delegaciją su esama posto infrastruktūra ir numatomomis posto perspektyvomis. Baltarusijos ir Rusijos pasienyje asociacijos „Linava“ atstovai aptarė Lietuvos vežėjų problemas su Smolensko muitinės Pranešimų priėmimo punkto Krasnoje pareigūnais.

17–18 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko Lietuvos ir Baltarusijos bendros kelių transporto komisijos posėdis, kuriame apsvarstyta dvišalio šalių susitarimo dėl vežiojimo automobiliais vykdymo eiga ir suderinti ateities veiksmai. Dvi dienas trukusiame susitikime delegacijos apsikeitė informacija apie abiejų šalių vežėjų automobilių keliais darbo rezultatus ir suderino pozicijas dėl perspektyvų 2009 m. Išsiaiškinus, kad visos leidimų kvotos krovinių vežėjams jau išnaudotos, šalys sutarė skirti papildomas kvotas. Lietuvos vežėjams Baltarusija skyrė papildomai 11 000 dvišalių ir 28 000 tranzito leidimų. O 2009 m. lietuviai gavo 27 000 dvišalių leidimų, 118 000 tranzito ir 5 500 leidimų į trečiąsias šalis. Aptarta galimybė juo išnaudojus derėtis dėl papildomo kiekio. Delegacijos taip pat suderino kvotas ir keleiviams vežti. Lietuva išsiderėjo 100 dvišalių kelionės leidimų, 400 tranzito ir 180 leidimų į trečiąsias šalis.

RUGPJŪTIS

21–22 d. Taline vyko Baltijos ir Beniliukso valstybių kelių transporto komiteto posėdis. Delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Vienas iš svarbiausių posėdžio klausimų buvo kabotažo liberalizavimas. Konstatuota, kad nuo 2008 m. gegužės 1 d. Belgija, Liuksemburgas ir Nyderlandai abipusiu susitarimu atvėrė savo kabotažo rinkas Baltijos valstybių vežėjams. Todėl Lietuvos vežėjai gali teikti kabotažo paslaugas šių valstybių, taip pat ir Latvijos bei Estijos rinkose, laikydamiesi Reglamente EEB 3118/93 nustatyto laikinumo principo. Liuksemburgo delegacija informavo, kad ir toliau taikys leidimų sistemą krovinių vežimams į / iš trečiųjų šalių. 2009 m. Lietuvos vežėjams preliminari kvota bus 80 šių leidimų.

26–27 d.įvyko Lietuvos ir Kazachstano prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas.

RUGSĖJIS

6 d. Kėdainiuose, Daukšių oro uoste, vežėjų asociacija „Linava“ rengė jau XII tolimųjų reisų krovininių automobilių ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursą-varžybas, kurių šūkis – „Taupiai – su „Linava“. Varžybų dalyviai atliko muitinės kontroliuojamų krovinių vežimo ES erdvėje ir trečiosiose šalyse žinių testą, keleivių bei bagažo gabenimo taisyklių testą, pasitikrino Kelių eismo taisyklių žinias. Analogų Lietuvoje neturinčių „Linavos“ rengiamų varžybų kulminacija – figūrinio vairavimo konkursas vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojams, kuris visada sulaukia didžiausio tiek dalyvių, tiek žiūrovų dėmesio. Tradiciniame renginyje buvo pristatyta senos transporto technikos paroda. Šiemet vežėjų šventėje dalyvavo ir kolegos iš Rusijos. Šiame renginyje įvyko skaudi nelaimė – tragiškai žuvo asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius. Vilkikų vairuotojų varžybų nugalėtojai asmeninėje įskaitoje A. Paulavičius ir T. Garokovskis (abu iš UAB „Vičiūnai“), atsiimdami nugalėtojams skirtas dovanas, pareiškė jiems priklausantį piniginį prizą skirią žuvusio piloto šeimai.

15–19 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius Maskvoje dalyvavo susitikime su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovybe. Susitikimo metu aptartos krovinių vežimo rinkos aktualijos, diskutuota apie kelionės leidimų kvotas. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko ir su Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje R. Šidlausku ir kalbėjo apie vežėjų problemas dirbant Rusijos rinkoje. Susitikime pasikeista nuomonėmis apie Lietuvos verslo galimybes Rusijoje bei sutarta ir ateityje rengti asociacijos vadovų ir ambasados darbuotojų susitikimus vežėjams aktualiais klausimais.

18 d. Klaipėdoje vyko asociacijos „Linava“ išvažiuojamasis prezidiumo posėdis, kuriame aptarti einamieji asociacijos veiklos klausimai. Tą pačią dieną prezidiumo nariai bei Klaipėdos regiono įmonių atstovai dalyvavo naujų „Linavos“ serviso patalpų atidarymo akcijoje uostamiestyje. Posėdyje taip pat dalyvavo Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis ir VKTI viršininkas V. Žukauskas. Asociacijos „Linava“ prezidiumas su J.Miškiniu aptarė išankstinio krovinių deklaravimo su Rusija diegimo klausimus, o su A.Žukausku buvo aptarta situacija kelių transporto sektoriuje.

19 d.asociacijos „Linava“ prezidiumo nariai su kelių transporto veteranais dalyvavo Automobilininkų klubo kryžiaus pašventinimo ceremonijoje Kryžių kalne. Šis kryžius skirtas visiems Lietuvos automobilininkams pagerbti.

23–26 d. asociacijos „Linava“ atstovai su Lietuvos transportininkų delegacija dalyvavo VII tarptautinėje transporto konferencijoje Astanoje (Kazachstanas) „TransEurazija-2008“, kurioje vyko diskusijos Europos ir Azijos šalių bendradarbiavimo transporto srityje klausimais. Šio renginio tikslas – pristatyti visų rūšių transporto ir logistikos galimybes, moderniausią įrangą bei visas su krovinių gabenimu susijusias paslaugas. 2006–2008 m. rezultatai rodo nuoseklų transporto srautų augimą. Per 2007 m. krovinių vežimas tarp abiejų šalių išaugo 15,3 proc. palyginti su 2006 m. Vien per pirmąjį 2008 m. pusmetį krovinių srautas tarp Kazachstano ir Lietuvos sudarė net 700,3 tūkst. tonų arba 5,1 proc. daugiau nei per 2007 m. pirmąjį pusmetį. Šie duomenys rodo, kad Lietuva ir Kazachstanas palaiko krovinių srautų tarp abiejų šalių plėtrą vežant krovinius intermodaliniu transportu tarptautiniais transporto koridoriais.

25 d. Lietuvos delegacija aplankė jungtinį Lietuvos transportininkų stendą tarptautinėje parodoje „Tranzit-TransKazachstanas“. Dalyvavo apvaliojo stalo diskusijose su forumo dalyviais svarstant koncesinius transporto projektus ir analizuojant Europos šalių patirtį projektuojant bei tiesiant automobilių kelius. Buvo diskutuojama naftos produktų tranzito geležinkeliais, jūra ir vamzdžiais temomis.

SPALIS

2 d. žiniasklaidos atstovams pristatytas naujas geležinkelio maršrutas, besidriekiantis nuo Vilniaus miesto geležinkelio stoties iki Vilniaus oro uosto. Tikimasi, kad naujasis traukinių maršrutas bus patogus oro uoste ir šalia jo esančių bendrovių darbuotojams, pietinės Vilniaus miesto dalies gyventojams. Na, o Vilniaus oro uostas taps vieninteliu oro uostu Baltijos šalyse, turinčiu tiesioginę geležinkelio jungtį su geležinkelio stotimi.

7–9 d.asociacijos „Linava“ delegacija, vadovaujama generalinio sekretoriaus V. Gilio, dalyvavo II Baltarusijos transporto kongrese ir tarptautinėje specializuotoje parodoje „Transport i logistika“ Minske bei pasitarime su Baltarusijoe vežėjų asociacijos BAMAP vadovybe. Generalinis sekretorius liko patenkintas susitikimu su BAMAP vodovybe. Šime susitikime baltarusiai pristatė TIR pilotinį elektroninio krovinių deklaravimo projektą, kuriame dalyvauja 20 Baltarusijos vežėjų įmonių.

14 d. įvyko asociacijos „Linava“ Socialinių klausimų komiteto posėdis, kuriame aptartos aktualiausios kelių transportui socialinės problemos. Posėdžio pranešėjas advokatas J. Usonis trumpai supažindino komitetą su IRU Socialinių reikalų komisijos darbotvarke, aptarė profesinių sąjungų pateiktą kolektyvinio susitarimo projektą. Transporto darbuotojų federacijos pirmininkas J. Petraška bei UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas B. Bučelis kvietė diskusijai dėl pavasarį pateikto kelių transporto šakos kolektyvinės sutarties projekto. Šios kolektyvinės sutarties pagalba siekiama susitarti su darbuotojų atstovais dėl tų klausimų, kurie yra nelanksčiai arba neaiškiai sureguliuoti norminiais teisės aktais. Sutarta, jog kol kas prioritetas derybose dėl kolektyvinės sutarties bus teikiamas darbo ir poilsio laikui bei apmokėjimui už darbą tik keleivinio transporto sektoriuje. Susitikime aptartos ir kitos problemos. J. Stolovickis kalbėjo apie geležinkelio vežimo kainų dempingą, kovą su nelegaliais keleivių vežėjais, keleivių vežimo kainas.

17 d. baigėsi asociacijos „Linava“ ir „Hansa lizingo“ inicijuoti rinkimai „Lietuvos transporto lyderiai“. Šiuose rinkimuose įmonės, jų vadovai ir technologijos buvo vertinami 8-iose kategorijose. Komisija, sudaryta iš asociacijų „Linava“, „Lineka“ ir „Lietuvos logistikos asociacija“ vadovų, įvertino įmonių ir vadovų veiklos efektyvumą, vykdomų projektų unikalumą bei atrinko kiekvienai nominacijai po 3 pretendentus. „Lietuvos metų vežėju 2008“ buvo pripažinta Kauno transporto bendrovė „Hoptransa“ už Kinijos ir kitų Azijos šalių krovinių gabenimo per Kauną į Vakarų Europą efektyvios sistemos įgyvendinimą. „Metų vadovas 2008“ apdovanojimas už efektyvius verslo sprendimus atiteko UAB „Autoverslas“ vadovui V. Zakarauskui. Didžiausias komisijos ir publikos simpatijas pelnė modernus vilkikas „Volvo FH“. Bendrovė „Lietuva Statoil“ įsteigė nominaciją „Lietuvos metų pažangi technologija 2009“. Ją pelnė koncerno „Scania“ sukurta išmetamų dujų recirkuliacijos sistema EGR su dviejų pakopų šaldymo ciklu, sistemos dėka naujieji varikliai atitinka Euro 5 ekologinius reikalavimus. Distribucijos ir vietinio krovinių gabenimo technikos specialistų komisija rinko „Lietuvos metų krovininį automobilį 2009“. „Citroen Berlingo“ tapo nominacijos nugalėtoju.

22 d. LRV pagaliau pritarė ATPK straipsnių, numatančių sugriežtinti tiek keleivių, tiek vežėjų atsakomybę, pakeitimui bei papildymui. Važiuojant be bilieto arba įsigijus bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus atitinkamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, keleivis mokės nuo 60 iki 100 Lt baudą. Griežtinamos ir kitos baudos. Teisėtai dirbančioms keleivinio transporto įmonėms naudinga turėtų būti ATPK pataisa, sugriežtinanti atsakomybę už keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimus: ne iš anksto sudarytos ir neturinčios bendro kelionės tikslo keleivių grupės rinkimas ar vežimas arba keleivių grupės vežimas nepateikus iš anksto sudarytos keleivių vežimo sutarties ir (ar) keleivių vežimo lapo ar pateikus neužpildytus dokumentus vairuotojams grės bauda nuo 250 iki 500 Lt, įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, vadovaujančiam keleivių vežimo veiklai, – nuo 500 iki 1 000 Lt. Už pakartotinius pažeidimus numatomos atitinkamai 500–1000 litų ir 1 000–2 000 Lt baudos.

22–24 d. asociacijos „Linava“ delegacija, vadovaujama prezidento A. Kondrusevičiaus ir generalinio sekretoriaus V. Gilio, dalyvavo dalykiniuose susitikimuose ir seminaruose Maskvoje. Spalio 23 d. asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje iškilmingai paminėjo 5-erių metų sukaktį. Minėjime buvo pristatyti ir aptarti „Linavos“ atstovybės pastarųjų metų veiklos rezultatai. Šiame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje R. Šidlauskas, Lietuvos ir Rusijos susisiekimo ministerijų, draudimo kompanijų, Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos, asociacijos „Linava“ prezidiumo nariai ir kitų šalių asociacijų atstovai. Tylos minute buvo pagerbtas rugsėjo mėnesį tragiškai žuvusio atstovybės vadovo R. Budrevičiaus atminimas. Asociacijos vadovai taip pat susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovybe. Susitikime aptartos krovinių gabenimo aktualijos ir rinkos dabartinės tendencijos. Vizito dienomis asociacijos delegacija dalyvavo IRU inicijuotame praktiniame seminare „TIR išankstinio elektroninio deklaravimo pritaikymo pirminiai rezultatai“ (NCTS- TIR).

LAPKRITIS

12–13 d. Kanuose vyko kasmetinė Europos Sąjungos ir Rusijos pramonininkų Apskrito stalo konferencija, kurioje dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius bei asociacijos transporto politikos sekretorius A. Baranauskas. Iš viso konferencijoje dalyvavo per 300 verslininkų, politikų ir ekonomistų. Konferencijoje pagrindinis dėmesys buvo skirtas dabartiniams ekonominiams santykiams tarp ES ir Rusijos, jų plėtros perspektyvų dabartinės finansų krizės fone bei sudėtingiems Europos ir Rusijos oficialiems santykiams gerinti.

19 d. asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys susitiko su Rusijos Federacijos prekybos atstovybės Lietuvoje vadovais. Susitikime aptarta esama padėtis Lietuvos ir Rusijos krovinių vežimo rinkose ir galimi ekonominės krizės padariniai tolesnei kelių transporto plėtrai tarp abiejų šalių. Kadangi Lietuvos vežėjai aktyviai domisi tolesnės veiklos Rusijos rinkoje perspektyvomis, asociacijos generalinis sekretorius per susitikimą šiam klausimui skyrė didžiausią dėmesį. Rusijos prekybos atstovybės vadovai patikino, kad negailės pastangų abipusiai naudingam bendradarbiavimui plėtoti, tarpininkaus dėl abiejų šalių vežėjams palankių kelionės leidimų kvotų nustatymo 2009 m.

20 d. vykusiame vežėjų asociacijos prezidiumo posėdyje buvo realiai įvertinta katastrofiškai blogėjanti situacija kelių transporto sektoriuje ir aptarti galimi veiksmai sprendžiant dabartines problemas. Asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, naujoji šalies valdžia privalo paisyti nacionalinių interesų visose srityse ir ypač versle. Asociacija pasirengusi sėsti prie derybų stalo tiek su naująja Vyriausybe, tiek su privačiomis finansų ir draudimo bendrovėmis, kad būtų ieškoma realių abiem pusėms naudingų problemų sprendimo būdų. Posėdyje buvo pristatytas ir naujas asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas J. Salenekas.

Lapkričio mėn. asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyrius sukvietė keleivininkus į tradicinius regioninius pasitarimus. Lapkričio 19-ąją rinkosi Kauno, 20-ąją – Klaipėdos, 21-ąją – Vilniaus regiono vežėjai. Susirinkimuose dalyvavo asociacijos „Linava“ vadovai, Susisiekimo ministerijos, savivaldybių darbuotojai, Vyriausybės atstovai apskrityse. Pristatydamas 2008-ųjų Keleivinio transporto sekcijos darbo ataskaitą, viceprezidentas M. Grigelis apžvelgė pastarojo meto problemas bei asociacijos „Linava“ nuveiktus darbus. Analozuodamas 2008 m. pirmojo pusmečio statistinius duomenis, asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis pasidžiaugė didėjusiu keleivių skaičiumi, deja, didesnio pelno vežėjams tai neatnešė. Itin sudėtinga situacija susiklostė tarptautinio vežimo rinkoje: čia keleivių skaičius itin ženkliai mažėja. Vežėjai priversti uždaryti maršrutus, traukiasi iš rinkos, užleisdami vietą pigių skrydžių bendrovėms. Kaip vienas iš naudingų keleivių vežėjų atliktų darbų – „Kautros“ darbuotojų sukurtas interneto portalas www.autobusubilietai.lt, skirtas visiems, planuojantiems naudotis tarpmiestinio ir tarptautinio susisiekimo autobusais. Čia galima įsigyti autobusų bilietus bei gauti informaciją apie autobusų eismą. Galutinis projekto tikslas – visas Lietuvos keleivių vežimo kompanijas, autobusų stotis ir bilietų pardavimo agentūras sujungti į vieną sistemą, kur pirkėjas surastų visą jam reikalingą informaciją apie autobusų eismą.

24 d. pažymint Susisiekimo ministerijos įsteigimo 90-metį, l. e. p. ministras A. Butkevičius įteikė padėkas ir atminimo medalius mokslininkams, verslininkams ir buvusiems susisiekimo ministerijos darbuotojams už nuopelnus modernizuojant ir plėtojant transporto sektorių.

Susisiekimo ministro padėkas gavo asociacijos „Linava“ vadovai A. Kondrusevičius ir V.Gilys, transporto bendrovių vadovai: V. Pelėda – (UAB „Transekspedicija“), V. Riebžda – (UAB „Šatra“), A. Ramonas – (UAB „Arijus“), M. Drėgva – (UAB „Transmitto“), A. Semėnas – (UAB „Utenos autobusų parkas“), J. Bagdonavičius – (UAB „Vilniaus troleibusai“) ir asociacijos „Linava“ prezidento patarėjas V. Kalašinskas.

24–28 d.Asociacijos „Linava“ vadovybė inicijavo keletą susitikimų su šalies lizingo ir draudimo bendrovių atsakingais darbuotojais. Susitikimuose buvo aptariami ekonomiškai nepalankiai besiklostantys santykiai tarp vežėjų ir minėtų institucijų. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius sakė, jog dėl tokio nepamatuoto transporto parko augimo dalį atsakomybės turėtų prisiimti irišperkamosios nuomos kompanijos, lengvai dalijusios kreditus. Susitikimuose su draudimo kompanijomis „Linavos“ vadovai aptarė tendencijas draudimo rinkose.

26 d.Klaipėdos jūrų uosto direkcijoje vykusiame tarybos posėdyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos atstovai, uosto kompanijų, „Lietuvos geležinkelių“ ir asociacijos „Linava“ vadovai. Posėdyje pateikta informacija apie Klaipėdos viešojo logistikos centro, giliavandenio uosto ir Šventosios uosto įgyvendinimo projektų eigą bei aptarta pasaulinės ekonominės krizės įtaka vežimų per Klaipėdos uostą apimtims. Asociacijos „Linava“ nuomone, svarbu kad efektyviai funkcionuotų visa logistikos grandinė. Susitikime su DFDS LISCO keltų kompanijos atstovais aptartos keltų tarifų mažinimo galimybės.

Lapkričio pabaigoje asociacijos „Linava“ vadovybė susitiko su Valstybinės darbo inspekcijos atstovais – Vilniaus skyriaus vedėju V. Mačiulaičiu, Vilniaus skyriaus vyriausiuoju inspektoriumi A. Oleškevičiumi ir piliečių prašymų tyrimo ir analizės skyriaus vedėju J. Griciumi. Posėdyje pasidalyta informacija apie darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ypatumus kelių transporte, neblaivumo tikrinimo įmonėse problemas, profesinis rizikos vertinimą įmonėse, transporto priemonių, kaip vairuotojo darbo vietos sertifikavimas, trečiųjų šalių piliečių sveikatos tikrinimas ir kt.

GRUODIS

1–5 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir generalinis sekretorius V. Gilys surengė kelis dalykinius susitikimus Maskvoje. Asociacijos vadovai susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje A.Vinkumi ir pristatė naujai paskirtą „Linavos“ atstovybės Maskvoje vadovą J.Saleneką. Susitikime pasikeista nuomonėmis apie ekonominio bendradarbiavimo su Rusijos partneriais perspektyvas. Susitikime su Lietuvos generaliniu konsulu S. Kašuba asociacijos vadovai pareiškė susirūpinimą dėl vizų į Lietuvą išdavimo tvarkos nesklandumų. Dabartinė vizų išdavimo tvarka sudaro tam tikras neigiamas įtakas tiek transporto, tiek turizmo verslui.

3 d.asociacijos „Linava“ vadovybė susitiko su Valstybinės darbo inspekcijos atstovais Posėdyje pasidalyta informacija apie darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ypatumus kelių transporte, aptartos neblaivumo tikrinimo įmonėse problemos, profesinis rizikos vertinimas, transporto priemonių – vairuotojo darbo vietos – sertifikavimas, trečiųjų šalių piliečių sveikatos tikrinimas.

4 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas R. Malinauskas pasirašė bendrą kreipimasį į šalies Seimą ir Vyriausybę. Abi asociacijos prašo Seimą ir Vyriausybę įvertinti galimas sprendimo didinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą pasekmes ir atsisakyti ketinimo panaikinti lengvatinį PVM tarifą keleivių vežimui reguliariais maršrutais. Vyriausybės krizės įveikimo plane numatoma naikinti PVM mokesčio lengvatą keleivių vežimui reguliariais maršrutais ir taikyti 19 proc. PVM tarifą.

5–11 d. suprasdama ir įvertindama visuomeninių organizacijų įtaką garantuojant eismo saugą ir įgyvendinant Europos kelių saugos chartijos tikslus, asociacija „Linava“ dviejose Vilniaus mokyklose surengė akciją „Būk matomas kelyje“ ir išdalijo mokiniams daugiau kaip 2 000 atšvaitų. Šioje akcijoje dalyvavo Vilniaus Šv. Kristoforo ir Saulės vidurinių mokyklų mokiniai, mokytojai ir „Linavos“ atstovai. Geriausiai akcijoje pasirodžiusių klasių komandos buvo įvertintos diplomais, įvairiais asociacijos „Linava“ prizais, dovanėlėmis, o visi mokyklų mokiniai gavo po atšvaitą.

12 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir transporto politikos sekretorius A. Baranauskas Susisiekimo ministerijoje susitiko su naujai paskirtu viceministru A. Štaru, valstybės sekretoriumi A. Mačiuliu ir ministerijos sekretoriumi R. Gradausku. Pasitarimo tikslas – aptarti situaciją kelių transporto versle ir ateities perspektyvas.

16 d.Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovybė susitiko su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentu A. Kondrusevičiumi, viceprezidentu J. Grybausku ir generaliniu sekretoriumi V. Giliu. Apžvelgta situacija krovinių bei keleivių vežimo rinkoje, aptartos Lietuvos vežėjų problemos, tolimesni veiksmai užtikrinant teikiamų paslaugų vežėjams kokybę ir operatyvumą .

24 d. vežėjų asociacija „Linava“, ekspeditorių asociacija „Lineka“, logistikos asociacija, prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pasirašė bendrą kreipimąsį į Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę dėl gyvybiškai svarbių sprendimų transporto verslui. Šios asociacijos siekia atkreipti valdžios institucijų dėmesį į ypač sudėtingą situaciją transporto versle ir sunkėjančią krovinių gabenimo bei keleivių vežimo įmonių ekonominę padėtį, prašo realiai įvertinti priimamų sprendimų pasekmes ir rasti galimybių mažinti mokesčius verslui.

30 d. asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su susisiekimo ministru E. Masiuliu. Susitikime asociacijos vadovai išsamiai pristatė ypač sudėtingą situaciją transporto versle ir blogėjančią krovinių gabenimo bei keleivių vežimo įmonių ekonominę padėtį. „Linavos“ atstovai siūlė ministrui realiai vertinti priimamų sprendimų pasekmes ir ieškoti galimybių mažinti mokesčius verslui. Asociacija „Linava“ nepritaria siūlymams sumažinti akcizo dalį, skiriamą transporto infrastruktūrai finansuoti. Ypač sudėtinga situacija susidarė keleiviniame transporte. Panaikinus PVM lengvatą keleivių vežimui reguliariuose maršrutuose ir padidinus akcizą dyzelinui, keleivinis kelių transportas bus visiškai sužlugdytas.

2009 metai

SAUSIS

8 d. Asociacija „Linava“ Panevėžyje organizavo seminarą-mokymą „TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu“. Dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos muitinės nacionalinio tranzito kontrolės sistema (NCTS) bei IRU Elektronine išankstinio deklravimo programa (TIR-EPD).

13 d.Klaipėdoje vyko posėdis, kuriame dalyvavo Klaipėdos jūrų uosto direkcijos, kompanijos DFDS LISCO ir asociacijos Linava“ atstovai. Jame aptaros keltų bilietų kainų ir uosto rinkliavų mažinimo galimybės. Susitikime „Linavai“ atstovavęs prezidiumo narys R. Stropus sakė, kad šiuo metu mažėja keltų apkrovimas ir juos valdančios kompanijos nebegali pakelti uosto rinkliavų naštos.

16 d. įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos inicijuotas susitikimas su šalies premjeru A. Kubiliumi ir finansų, ūkio, susisiekimo, socialinės ir darbo apsaugos bei aplinkos apsaugos ministrais. Asociacijai „Linava“ susitikime atstovavo viceprezidentas J. Grybauskas.

Susitikime diskutuota monopolijų, įmonių kreditavimo, darbo santykių (darbo kodekso lankstumo), statybų ir transporto sričių klausimais. J. Grybauskas Vyriausybės nariams pristatė šias vežėjų problemas: PVM lengvatų panaikinimo keleiviniam transportui, viešųjų logistikos centrų steigimo, per ankstyvo akcizo didinimo degalams, numatomo kelių mokesčio didinimo. Vyriausybės vadovai sakė, jog kelių mokestis dar nebus didinamas, ir tikino, kad viešųjų logistikos centrų plėtra netrukus turės pajudėti iš sąstingio. Ministras Pirmininkas A. Kubilius teigė, kad priimti nauji mokestiniai įstatymai nebus keičiami. Susitikime dalyvavusios pusės sutarė dar kartą susitikti diskusijoms po 3–4 mėnesių.

19 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir atstovybės Maskvoje vadovas J. Salenekas susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP prezidentu J. S. Suhin‘u. Susitikimo dalyviai aptarė naujų kelių rinkliavų Rusijoje įvedimo ir kelionės leidimų klausimus. ASMAP prezidento teigimu, jų asociacija sieks, kad nuo kelių mokesčio Rusijoje būtų atleisti tų šalių vežėjai, kurios netaiko šio mokesčio Rusijos vežėjams. Svarstant kelionės leidimų klausimą konstatuota, jog šiemet apsikeista leidimais tik I ketvirčiui, ir abi šalys inicijuos, kad kovo mėnesį įvyktų bendros komisijos posėdis, kuriame būtų galutinai suderintos leidimų kvotos. Aptariant bendrą situaciją kelių transporto srityje, ASMAP informavo, kad Rusijos vežėjų tarptautinio transporto apimtis sumažėjo apie 30%. Iš tarptautinių vežimų pasitraukusi dalis vežėjų bando įsitvirtinti Rusijos vietos rinkoje. Susitikime su LR ambasadoriumi Rusijoje A. Vinkumi aptarti bendradarbiavimo transporto srityje klausimai. Ambasadoriui buvo pateikta informacija apie kelių rinkliavų ir kelionės leidimų aktualijas.

27 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptarti einamieji asociacijos darbo klausimai ir artimiausios užduotys sprendžiant opiausias kelių transporto sektoriaus problemas. Posėdyje dalyvavo LR Ministro Pirmininko patarėjas transporto klausimais A. Šakalys, kuris prašė vežėjų pateikti savo siūlymus dėl bendros šalies transporto, taip pat ir kelių transporto politikos. Asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, pavėluoti žingsniai kuriant transporto infrastruktūrą šiuo metu ypač skaudžiai juntami. Nors Vyriausybės priemonių programoje yra numatyta logistikos centrų plėtra ir kitokie ambicingi planai, tačiau šiuo metu aktualiausia spręsti apyvartinių lėšų trūkumo, išperkamosios nuomos mokėjimų atidėjimo ir panašius klausimus. Posėdyje aptarti vežėjams svarbūs Lietuvos ir Rusijos valdžios institucijų bendradarbiavimo aspektai, regioninių susirinkimų grafikas, narystės asociacijoje klausimai. Asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys atkreipė vežėjų dėmesį į dažnėjančias problemas Rusijoje dėl TIR knygelių naudojimo ir kvietė atidžiai studijuoti krovinių specifiką, kad išvengtų nesusipratimų.

27 d. spaudos konferencijoje LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas K. Glaveckas sakė, jog padidinus kuro akcizą planuotas degalų brangimas turėjo sudaryti maždaug 23 ct. už litrą. Tačiau dėl monopolinės AB „Mažeikių nafta“ padėties, jau šiuo metu vartotojai už degalus moka maždaug 20 centų už litrą brangiau. Konferencijoje dalyvavęs asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius sakė, kad „Linavos“ prognozės pildosi: akcizo padidinimas turi neigiamos įtakos akcizo surinkimui, nes maždaug 30–35 ct/l pigesnį dyzeliną mūsų vežėjai pilasi kaimyninėse šalyse. Dėl to į Lietuvos biudžetą šiemet gali nepatekti apie 70–80 mln. Lt akcizo. A. Kondrusevičius akcentavo, kad dėl gerokai pabrangusių degalų viešojo transporto bendrovės patyrė dvigubą smūgį, nes nuo sausio buvo panaikinta dar ir 5 proc. PVM lengvata keleivių vežimui.

VASARIS

4 d. Seime asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas ir transporto politikos sekretorius A. Baranauskas dalyvavo LR Seimo finansų ir biudžeto komiteto pasitarime. Jame komiteto nariai ir verslo atstovai aptarinėjo mažėjantį akcizo mokesčio už degalus surinkimą ir galimybes Vyriausybei peržiūrėti bent akcizo tarifą dyzelinui. LR Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko K. Glavecko teigimu, Vyriausybei bus siūloma koreguoti dyzelino akcizo tarifą, tačiau ne iki buvusio lygio. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos skaičiavimais, jeigu situacija nesikeis, valstybė į biudžetą nesurinks daugiau nei 162 mln. Lt akcizo ir apie 60 mln. Lt PVM pajamų. Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojęs akcizas dyzelinui Lietuvoje siekia 1 140 Lt už 1 000 litrų. Lenkijoje akcizas dyzelinui yra 904 Lt už 1 000 litrų, Latvijoje akcizas siekia 946 Lt už 1 000 litrų. Benzino akcizo tarifas Lietuvoje net 21 proc. viršija minimalų ES direktyvų nustatytą tarifą. Šiuo metu šalyje už 1 000 litrų benzino taikomas 1 500 Lt akcizas.

13 d. asociacija „Linava“ ir UAB „Creditinfo Lietuva“ atnaujino susitarimą dėl naudojimosi Skolininkų administravimo informacine sistema. Pagal šį susitarimą asociacijos „Linava“ nariai gali: gauti informaciją apie juridinio ar fizinio asmens skolas, esančias SAIS duomenų bazėje; pageidaujamos įmonės finansinius duomenis (Balansas ir Pelno nuostolio ataskaita); teikti informaciją apie savo skolininkus į SAIS duomenų bazę. SAIS sukurta 2003 m. bankų, išperkamosios nuomos ir telekomunikacijų bendrovių iniciatyva, norint optimizuoti klientų vertinimo, stebėjimo ir skolų išieškojimo procesus.

18 d. vykusiame asociacijos „Linava“ krovininės tarybos posėdyje buvo svarstomi Ūkio ministerijos parengto „Ekonomikos skatinimo plano“ projektas, situacija degalų rinkoje. Posėdyje konstatuota, kad LRV Programos įgyvendinimo priemonių plane yra įtrauktas „Linavos” siūlymas panaikinti ATP kodekso sankciją, numatančią įmonėms priklausančių transporto priemonių konfiskavimą už vairuotojų padarytus pažeidimus. Dar kartą buvo aptarti siūlymai inicijuoti tarpvalstybinį susitarimą su Rusija ir Baltarusija dėl galimybės susigrąžinti PVM už įsigytus degalus. Posėdyje dalyvavęs Premjero patarėjas A. Šakalys informavo, kad Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas bus svarstomas Strateginiame komitete. Jis teigė, kad bus atnaujinta Tranzito komiteto veikla ir sudėtis, be to, paprašė teikti savo pasiūlymus dėl Ekonomikos skatinimo plano. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius priminė, kad šiuo metu labai padažnėjo nesąžiningumo atvejų ekspeditorių veikloje, masiniai neatsiskaitymai už atliktas vežimo paslaugas, daugėja tyčinių bankrotų. Todėl būtina griežtesnė ekspedicinių įmonių veiklos kontrolė.

20 d. asociacijos „Linava“ iniciatyva įvyko susitikimas su Ekspeditorių asociacijos „Lineka“, Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos ir Prekybos įmonių asociacijos vadovais, kuriame aptartos prielaidos bei galimybės asocijuotoms verslo struktūros parengti ir pasirašyti nacionalinio verslo palaikymo memorandumą. Atsižvelgdamos į sudėtingą ekonominę situaciją ir siekdamos padėti šalies verslui išgyventi šį sunkų laikotarpį su mažiausiais nuostoliais, susitikime dalyvavusios asociacijos nutarė sukurti darbo grupę, kuri parengtų ir suderintų memorandumo tekstą bei veiksmų planą. Asociacija „Linava“ kviečia ir kitas asocijuotas Lietuvos verslo struktūras palaikyti idėją ir bendradarbiauti rengiant tarpusavio palaikymo ir bendradarbiavimo memorandumą.

22 d. – kovo 1 d. Lietuvos keleivinio transporto vadovams bei vadybininkams, savivaldybių atstovams, atsakingiems už viešojo transporto organizavimą, surengti mokymo kursai „Keleivinio kelių transporto darbo organizavimas ir vadyba Prancūzijoje“, Lione. Mokymo kursai organizuoti bendradarbiaujant su Žemutinės Saksonijos vadybos akademija. Keleivių vežėjams, kaip visada, parengta įvairialypė programa, lankytasi viešąjį keleivinį transportą planuojančiose, organizuojančiose bei valdančiose įmonėse.

24 d. asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir sekretorius V. Adomaitis su darbo vizitu lankėsi Lenkijoje. Susitikime su Lenkijos vežėjų asociacijos ZMPD prezidentu Jan‘u Buček‘u „Linavos“ vadovai aptarė abiejų šalių vežėjų bendradarbiavimo perspektyvas bei sutarė artimiausiu metu Lietuvoje surengti bendrą dalykinį seminarą „Linavos“ ir ZMPD asociacijų vežėjams. Asociacijos vadovai dalyvavo susitikime su naftos produktų pardavimo kompanijos „BP Polska“ atstovais. Susitikime aptartos galimybės mūsų vežėjams palankiomis sąlygomis pirkti degalus „BP Polska“ degalinėse Lenkijoje.

KOVAS

5 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su Susisiekimo ministerijos sekretoriumi R. Gradausku, Kelių ir kelių transporto departamento direktoriumi Š.Baubliu ir pateikė neatidėliotinai spręstinų kelių transporto problemų paketą: dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių keitimo; dėl kelionės leidimų kontrolės sistemos stiprinimo Lietuvoje; dėl ATPK sankcijos už pakartotinį transporto priemonių vairavimą esant vairuotojams neblaiviems dalinio pakeitimo.

6 d.asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius lankėsi Briansko muitinėje ir susitiko su Rusijos atsakingais muitinės, transporto inspekcijos bei veterinarijos pareigūnais. Susitikime aptartos Lietuvos vežėjų veiklos problemos vežant krovinius į Rusiją. Anot A. Kondrusevičiaus, buvo labai svarbu rasti bendrą požiūrį su Rusijos transporto inspekcijos pareigūnais dėl krovinių vežimo rūšies nustatymo. Susitikime suderinta, jog pagrindiniai dokumentai, pagal kuriuos nustatoma ar vežimas dvišalis ar į trečiąsias šalis, yra šie: CMR važtaraštis, TIR, o papildomas dokumentas – INVOICE. Gabenamos prekės kilmės sertifikatas, veterinarinis ar fitosanitarinis sertifikatas yra antriniai, ne vežimų pobūdį nustatantys, dokumentai.

9 d. įvyko asociacijos „Linava“, Lietuvos darbo biržos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų susitikimas siekiant aptarti darbo jėgos poreikio transporto sektoriuje problemas bei glaudesnio bendradarbiavimo galimybes.

12 d. asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius, Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis ir Vilniaus miesto keleivinio transporto įmonių vadovai susitiko su sostinės vicemeru Romu Adomavičiumi ir aptarė viešojo transporto problemas. Susitikime svarstytos savivaldybių atsiskaitymo su keleivių vežėjais perspektyvos ir kai kurių įstatymų pakeitimo galimybės, kad nebūtų sužlugdytas viešojo transporto sektorius, pasikeista nuomonėmis apie per mažai kontroliuojamą mikroautobusų darbą miesto maršrutuose. Keleivių vežėjai prašė vicemero palaikyti siūlymą keisti vietos savivaldos įstatymą, kuris įpareigoja savivaldybes kompensuoti vežėjų patirtas išlaidas dėl lengvatinio keleivių vežimo.

Kovo viduryje įvyko IRU techninės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ sekretorius V. Adomaitis ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Vienas iš svarbiausių posėdžio klausimų buvo sunkvežimių stabdžių sistemos tikrinimų įvairiose ES valstybėse ypatumai ir vežėjams iškylančios problemos stabdžių kontrolės keliuose metu dėl taikomų skirtingų tikrinimo metodikų. Buvo svarstomas klausimas dėl metodikų suvienodinimo ir kontrolės rezultatų tarpusavio pripažinimo visoje ES. Tokiu atveju, atlikus transporto priemonės stabdžių sistemos patikrinimą kurioje nors ES valstybėje, būtų išduodamas specialus sertifikatas, kurį pripažintų kitų ES šalių kontrolės tarnybos. Ekonominio sunkmečio metu nemaža dėmesio buvo skirta degalų taupymo ir ekonomiško vairavimo klausimams. Baigiamos rengti ekonomiško vairavimo rekomendacijos autobusų ir sunkvežimių vairuotojams, jas patvirtinus išversime į lietuvių kalbą ir išplatinsime asociacijos nariams.

Kovo mėn. vyko asociacijos „Linava“ vežėjų regioniniai susirinkimai, kuriuose asociacijos ir įmonių vadovai iškėlė ir aptarė pastarųjų metų svarbiausias kelių transporto verslo problemas. Susirinkimai vyko Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje. Be vežėjų, visuose susirinkimuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, VKTI, Muitinės departamento, Darbo biržos ir savivaldybių atstovai, kurie atsakė ir komentavo įvairius klausimus. Susirinkimuose asociacijos ir įmonių vadovai aptarė ir įvardijo šias pagrindines kelių transporto problemas: išaugęs akcizo mokestis degalams, didėjančios draudimo įmokos, PVM grąžinimo atidėjimas išperkamosios numos bendrovėms, ATPK pakeitimų inicijavimas, „Mažeikių naftos“ kainodaros principų neskaidrumas ir kuro importo liberalizavimas, užsienio vežėjų kelionės leidimų kontrolė, kelionės leidimų į Rusiją klausimai. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susirinkimuose akcentavo patekimo į kelių transporto rinką griežtinimo svarbą, viešųjų logistikos centrų vystymo spartinimą ir būtinumą glaudžiau bendradarbiauti su valdžios intitucijomis, pramonės, ekspedijavimo, statybos, prekybos ir kitomis verslo struktūromis šiuo sunkiu laikotarpiu. Asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys susirinkimuose pristatė „Linavos“ ir jos antrinių įmonių veiklos rezultatus.

27 d. asociacijos keleivinio transporto įmonių regioniniame susirinkime buvo akcentuota ypač sudėtinga situacija keleiviniame transporte. Panaikinus PVM lengvatą keleivių vežimui reguliariuose maršrutuose ir padidinus akcizą dyzelinui, keleivių vežėjų sąnaudos gerokai išaugo, o keleivinis kelių transportas artėja prie žlugimo. Asociacijos viceprezidento M. Grigelio nuomone, reikia skubos tvarka sukurti kitokį keleivių vežėjų finansavimo ir tarifų reguliavimo mechanizmą. Keleivių vežėjai siūlo keisti vietos savivaldos įstatymą, kuris įpareigoja savivaldybes kompensuoti vežėjų patirtas išlaidas dėl lengvatinio keleivių vežimo. Siūloma šį įstatymą keisti taip, kaip buvo iki 2006 m., kai keleivinio transporto įmonėms minėtos išlaidos buvo kompensuojamos iš valstybės biudžeto. Siūloma savivaldybėms pritarti asociacijos inicijuojamiems PVM įstatymo pakeitimams, kurie nustatytų 10 proc. PVM tarifą už keleivių vežimą.

BALANDIS

2–3 d.asociacijos „Linava“ vadovai Ženevoje dalyvavo IRU Krovininės tarybos posėdyje ir IRU Generalinėje asamblėjoje, kurioje aptartas ekonomikos nuosmukio poveikis kelių transportui ir svarstytos galimos priemonės sektoriui pagyvinti. Išklausytos IRU vadovų ataskaitos. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius sakė: asamblėjoje buvo akcentuota, jog šiuo metu tolesnis mokesčių didinimas kelių transportui būtų pražūtingas. Šiuo metu Europoje vežimų apimtys kritusios apie 40 proc, todėl reikėtų ieškoti tiesioginio sektoriaus skatinimo galimybių, kaip tai jau iš dalies daroma Vokietijoje. Šios šalies kelių transporto įmonėms iš biudžeto skiriama parama inovacijoms ir naujoms technologijoms diegti. Tokios inovacijos leis išvengti tuščios ridos, taupyti kurą, mažinti kelių mokesčių išlaidas ir tuo pačiu duos didesnį ekologinį efektą. Europos vežėjai plačiai aptarė kelių transporto saugumo klausimus: tiek krovinių, tiek pačių transporto priemonių. Padažnėjusios krovinių ir krovininių automobilių vagystės skatina neatidėliotinai imtis papildomų saugumo priemonių. IRU specialistai jau rengia vežėjams specialią atmintinę, kurioje bus nurodytos saugiausios transporto aikštelės ir saugiausi maršrutai.

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 8-9 (188-189)

"Linava" informuoja

"Linava" veiklos kronika (2008-05-09 iki 2009-05-15)

Aktualijos

ES parama – eismo saugai šalies keliuose gerinti

Nauja tvarka dalyvauti viešajame eisme

Reikalavimai įvežtiems naudotiems automobiliams

Vž informacija

Kinietiški automobiliai – ir Lietuvoje

VKTI informuoja

ECR organizuotos kontrolės rezultatai

Inspekcijos veikla – visuomenei ir verslui

Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo nuostatų tobulinimas

Nauji teisės aktai

Civilinis kodeksas

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi kroviniai

Sodra

Transportas

Verslas

Vyriausybė