Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Susitikimas su Baltarusijos muitinės, Rusijos muitinės ir Smolensko srities Valstybinės kelių transporto priežiūros atstovais

Liepos mėn. 9–11 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, sekretorius Vidmantas Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas Rimantas Budrevičius ir vyresnysis specialistas Valdas Kazlauskas susitiko su Baltarusijos Respublikos Ašmenų muitinės, Rusijos Federacijos Smolensko muitinės ir Smolensko srities Valstybinės kelių transporto priežiūros atstovais.

Susitikime Ašmenų muitinės „Kamenyj Log“ posto viršininkas supažindino Lietuvos delegaciją su esama posto infrastruktūra ir numatomomis posto perspektyvomis. Šiuo metu poste stengiamasi visas procedūras atlikti „vieno langelio“ principu, t. y. vairuotojui nereikia vaikščioti iš vieno pastato į kitą. Visos tarnybos yra viename pastate. Įsigaliojus naujam Muitinės kodeksui, pagreitėjo muitinės įforminimas Baltarusijos pasienyje. Aiškiai įvardyta, kokius dokumentus vairuotojas turi pateikti muitinės pareigūnui. Jeigu muitinės pareigūnas nustato, kad kroviniui įforminti trūksta duomenų, vežėjui suteikiama galimybė per šešias valandas pateikti papildomus dokumentus arba duomenis apie krovinį. Neatlikus šių veiksmų, transporto priemonei taikoma muitinės palyda.

Baltarusijos ir Rusijos pasienyje asociacijos „Linava“ atstovai su Smolensko muitinės Pranešimų priėmimo punkto Krasnoje pareigūnais aptarė Lietuvos vežėjų problemas. Muitinės pareigūnai pateikė informaciją, kad šio posto transporto priemonių projektinis pralaidumas yra 1 200 vnt. per parą, tačiau šiuo metu pravažiuoja iki 4 000 transporto priemonių ir dėl šių priežasčių susidaro didelės automobilių eilės. Didžiausios problemos atsiranda, kai vairuotojai pažeidžia tranzito terminą ar savavališkai pakeičia muitinės paskirties įstaigą. Tokiu atveju surašomas Administracinių teisės pažeidimų protokolas, skiriama nuobauda, vežėjų įmonė įtraukiama į nepatikimų vežėjų sąrašą. Poste dirba tik muitinės ir valstybinės kelių transporto priežiūros pareigūnai.

Smolenske susitikta su Smolensko srities Valstybinės kelių transporto priežiūros vadovybe. Valstybinės kelių transporto priežiūros valdybos viršininkas informavo, kad beveik 30 proc. transporto priemonių važiuoja per Smolensko srities postus. Transporto priemonių srautas per 2008 m. I pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu, padidėjo 20,6 proc. ir sudaro 781,8 tūkst. transporto priemonių, iš jų 81,5 tūkst. Lietuvos vežėjų (padidėjimas – 41,1 proc.). Tikrinimo metu nustatyti 1 267 Lietuvos vežėjų padaryti pažeidimai, iš kurių dažniausiai pasitaikantys:

· Leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus iš ir į trečiąsias šalis neturėjimas – 239;

· Svorių viršijimas – 186;

· Vairuotojų darbo ir poilsio taisyklių nesilaikymas, neįrengtas tachografas, registracijos lapų nebuvimas – 640.

Valstybinės kelių transporto priežiūros valdybos viršininkas papildomai informavo, kad, neturint leidimo, sunkiasvorių ar negabaritinių krovinių įvežimas į Rusijos Federaciją yra draudžiamas. Jeigu tokius krovinius veža iš Rusijos – skiriama didelė bauda už kelių gadinimą ir leidimo neturėjimą.

Pasikeitė leidimų išdavimo tvarka vežant pavojingus krovinius. Šiuo metu tokį leidimą išduoda ir Smolensko srities Valstybinė kelių transporto priežiūros valdyba. Beje, atkreiptas dėmesys, kad padidėjo baudos už negabaritinių ar pavojingų krovinių vežimo taisyklių nesilaikymą (bauda gali būti skirta vairuotojui iki 2 500 RUB arba vairavimo pažymėjimo sulaikymas iki 6 mėn., juridiniams asmenims skiriama iki 500 000 RUB dydžio bauda).

Valdybos viršininkas atkreipė dėmesį į tai, kad, tikrinant leidimus vykdyti tarptautinius krovinių vežimus, pareigūnai žiūri ne tik krovinio važtaraštį (CMR), bet ir kitus dokumentus, t. y. sąskaitą faktūrą (INVOICE), sertifikatus, dokumentus, patvirtinančius krovinio atvežimą iki Lietuvos importo ir eksporto terminalo ir kt., taip pat jų žymėjimą Lietuvos muitinės pareigūnų spaudais.

Smolensko srities Valstybinės kelių transporto priežiūros valdybos viršininkas, pateikdamas duomenis apie Lietuvos vežėjų padarytus pažeidimus, pažymėjo, kad mūsų vežėjai daro palyginti nedaug pažeidimų, susijusių su krovinių vežimu. Kur kas daugiau tokių pažeidimų daro Baltarusijos, Lenkijos ir kitų šalių vežėjai.

Susitikimo metu asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius sutarė ir toliau bendradarbiauti su Smolensko srities Valstybinė kelių transporto priežiūros valdyba.

DĖL LRV 2002 M. GRUODŽIO 5 D. NUTARIMO Nr. 1901 PAKEITIMO

Ūkio ministrerija rengia LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir kontrolės taisyklių bei minimalių naftos produktų kiekio patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas mažesnėms naftos produktus importuojančioms (atgabenančioms) įmonėms aprūpinti šalies rinką kiek galima pigesniais naftos produktais. Siūloma nustatyti didesnį per metus pagamintų, importuotų, atgabentų, parduotų naftos produktų minimalų kiekį, nuo kurio atsiranda įpareigojimas kaupti valstybės atsargas.

Siūloma Nutarimo projekte išdėstyti 2 punktą taip:

„2. Nustatyti, kad naftos produktų ir naftos valstybės atsargų neprivalo kaupti ir tvarkyti įmonės, kurios per metus pagamina, importuoja, parduoda mažiau kaip 500 tonų pirmos, antros arba trečios kategorijos naftos produktų.“

Šiuo metu nustatytas kiekis –200 tonų.

Asociacija „Linava“ prašo pateikti pasiūlymus dėl per metus pagamintų, importuotų, atgabentų, parduotų naftos produktų minimalaus kiekio nustatymo faksu (5) 278 65 73 arba el. paštu info@linava.lt

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 14 (170)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

"Linavos" mokymo centras

Darbinė kelionė į Suomiją

Vž informacija

Automobilių gamintojai pasirengę demonstruoti naujoves Hanoveryje

Nauji teisės aktai

Atmintinos dienos

Darbo santykiai

Įmonių teisė

Kredito įstaigos

Mokesčiai

Muitinė

Transportas

Muitinėje

Naujienos