Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Gegužės 21 d.asociacijos “Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius, sekretoriaus pavaduotojas Vidmantas Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas Rimantas Budrevičius ir vyresnysis specialistas Valdas Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės Terechovo posto ir Rusijos muitinės Burački posto vadovais. Latvijos muitinės pareigūnai supažindino asociacijos “Linava” atstovus su Latvijos ir Rusijos viso pasienio plėtra ir numatomais rekonstrukcijos darbais.
Terechovo postas įrengtas 1998 m. Planuota, kad projektinis transporto priemonių laidumas (450–500 transporto priemonių per parą) turėtų būti pasiektas 2012 m., tačiau jau 2006 m. buvo pasiektas transporto priemonių maksimalus laidumas ir iki šiol nemažėja.
Grebnevo posto maksimalus laidumas – iki 300 transporto priemonių.
Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai visų Latvijos ir Rusijos pasienio postų rekonstrukcijai. Po jos per Terechovo pasienio kontrolės postą turėtų pervažiuoti iki 1000 transporto priemonių, per Grebnevo – 650–700, per Vientuli – 100–120, per Opoli - 650–700. Numatoma, kad rekonstrukcija Terechovo, Grebnevo ir Vientuli postuose turėtų baigtis 2009 m. gruodžio mėn., o Opoli poste – 2015 m.
Muitinės pareigūnai informavo, kad po rekonstrukcijos visuose postuose numatomas elektroninės kontrolės įvedimas.
”Linavos” atstovai buvo informuoti apie šiuo metu esamą tvarką gabenant greitai gendančius krovinius. Numatyta, kad kai susidaro didelės automobilių eilės (Terechove nuo 350, Grebneve nuo 250), eilės gale budi Latvijos pasienio tarnybos automobilis. Transporto priemonių, vežančių greitai gendančius krovinius, vairuotojai turi informuoti mobilios pasienio tarnybos pareigūnus apie tokį krovinį, pateikdami krovinio dokumentus. Surinkus 4–5 transporto priemones su tokiais kroviniais, jas iki pasienio posto lydi policijos automobilis.
Susitikime buvo aptarta daug ginčų kėlusi problema – transporto priemonių svėrimas. Muitinės pareigūnai informavo, kad kiekviena transporto priemonė, įvažiuojanti į posto teritoriją, automatiškai sveriama ašinėmis svarstyklėmis. Po to posto muitinės pareigūnai lygina svėrimo pažymoje nurodytą transporto priemonės svorį su svoriu, nurodytu transporto priemonės registracijos liudijime bei krovinio dokumentuose. Jeigu yra didelis skirtumas – atliekamas krovinio fizinis patikrinimas. Asociacijos “Linava” atstovai paaiškino, kad transporto priemonės registracijos liudijime nurodomas ne faktinis tuščios transporto priemonės svoris, o svoris, nurodytas pagal atitinkamą gamyklos gamintojos modelį. Posto pareigūnai buvo informuoti, kad norint sužinoti faktinį tuščios transporto priemonės svorį, reikia žiūrėti į kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimą.
Muitinės pareigūnai informavo, kad muitinės postuose įvedama nauja tvarka: vairuotojui dėl kokių nors priežasčių nepateikus dokumento, reikalingo muitinės kontrolei, jis privalo pradėti to dokumento paieškos procedūrą 24 valandų laikotarpiu. Jeigu vairuotojas to nedarys, įmonei bus surašomas protokolas už muitinės reikalavimų nevykdymą.
Terechovo pasienio tarnybos atstovai informavo apie Lietuvos vežėjų daromus pažeidimus. Dažniausi –pasibaigęs dokumentų galiojimo laikas, pvz. techninės apžiūros galiojimo laikas, Bendrijos leidimo galiojimo laikas, transporto priemonės draudimo laikas. Kartais kelia problemų nekorektiškas vairuotojų elgesys pasienio poste. Atkreiptas dėmesys į tai, kad pametus transporto priemonės valstybinį numerį, būtina turėti pažymą iš policijos. Vis dar pasitaiko atvejų, kad vairuotojai veža didesnį kiekį degalų nei leidžiama pagal ES teisės aktus bei nestandartiniuose kuro bakuose. Už tai numatoma administracinė atsakomybė, kuri fiziniams asmenims yra nuo 50 latų su kuro konfiskavimu, juridiniams asmenims – nuo 500 latų su kuro konfiskavimu.
Latvijos pasienio tarnybos pareigūnams suteikta teisė surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus už draudimo poliso neturėjimą, pareigūno reikalavimų nevykdymą, neblaiviems asmenims, pametus transporto priemonės valstybinį numerį, pasibaigus dokumentų galiojimo laikui ir pan. Taip pat pasienio tarnybos pareigūnai paprašė informuoti Lietuvos vežėjus, kad kilus konfliktinei situacijai tarp vairuotojo ir šios tarnybos pareigūnų, būtina paskambinti pasitikėjimo tel. +371 800 01 060, kuris veikia visą parą.
Po susitikimo su Latvijos muitinės ir pasienio tarnybos pareigūnais asociacijos delegacija susitiko su Rusijos muitinės Burački posto viršininku ir pavaduotoju. Rusijos muitinės pareigūnai taip pat informavo apie Burački posto plėtrą, jame numatoma papildomai įrengti 16 eismo juostų ir gerokai padidinti posto laidumą. Posto viršininkas informavo, kad jau dabar siekiant padidinti posto laidumą numatoma eksperimento tvarka taikyti “vieno langelio” dokumentų įforminimo principą, t. y. vairuotojui nereikės vaikščioti nuo vienos tarnybos prie kitos – visas dokumentų įforminimas bus atliekamas vienoje vietoje.
Burački posto viršininkas informavo apie kai kuriuos muitinės dokumentų ypatumus, kai gabenamam kroviniui neužtenka TIR garantijos. Tokiu atveju bus taikoma nacionalinė tranzito procedūra, t. y. reikės papildomai deklaruoti krovinį, pateikti papildomą draudimo kompanijos garantiją ar taikyti muitinės palydą. Taip pat priminė, kad iš Rusijos Federacijos paskirties muitinės grįžtantys vairuotojai privalo pateikti liudijimo apie krovinio pristatymą antrą egzempliorių su paskirties muitinės antspaudais.
Posto viršininkas pateikė šiais metais Lietuvos vežėjų padarytų pažeidimų sąrašą, tačiau pažymėjo, kad mūsų vežėjai geriau užpildo TIR knygeles nei Lenkijos, Vokietijos ar Italijos vežėjai. Ypatingai pabrėžė, kad Kazachstano vežėjai labai blogai pildo TIR knygeles, netgi jei TIR procedūra pradėta Lietuvoje.
Susitikimo metu asociacijos “Linava” atstovai sutarė ir toliau bendradarbiauti su Latvijos muitinės ir pasienio tarnybomis bei Rusijos Burački muitinės posto vadovybe.

Gegužės 22 d.vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Prezidiumo nariai aktyviai aptarinėjo degalų brangimo priežastis bei galimus asociacijos ir jos narių veiksmus, siekiant stabdyti monopolistės AB “Mažeikių nafta” kuro kainų kėlimo politiką Lietuvoje. Taip pat prezidiumas patvirtino Valdą Gilį asociacijos generaliniu sekretoriumi ir aptarė kai kuriuos sekretoriato darbo organizavimo klausimus.
Asociacijos prezidento Algimantas Kondrusevičiaus nuomone, sparčiai kylant degalų kainoms, būtina peržiūrėti reikalavimus į Lietuvą įvežamam dyzelinui ir leisti importuoti F klasės dyzeliną, taip sukuriant didesnę konkurenciją Lietuvos kuro rinkoje.
Posėdžio dalyviai akcentavo, kad vienintelė kurą Lietuvoje gaminanti „Mažeikių nafta" gali naudotis savo monopolistine padėtimi, todėl būtina skatinti degalų importą. Reikia peržiūrėti valstybės naftos atsargų kaupimo tvarką numatant galimybes importuotojams saugoti valstybės naftos produktų atsargas kaimyninėse ES valstybėse bei sudaryti sąlygas importuotojams mokėti atitinkamą mokestį ir patiems nekaupti valstybės atsargų. Taip pat būtina apsvarstyti galimybę taikyti diferencijuotą akcizo tarifą komercinės ir nekomercinės paskirties dyzelinui.

Asociacijos prezidiumas apsvarstė galimybę surengti protesto akcijas, kad atsakingos institucijos imtųsi veiksmų situacijai kuro rinkoje normalizuoti. Todėl „Linavos“ prezidiumas kreipiasi į visus asociacijos narius ir prašo pareikšti savo nuomonę dėl minėtų akcijų organizavimo tikslingumo bei galimų akcijų formų. Įmonių atstovai savo nuomonę šiuo klausimu gali pateikti faksu : (8-5) 2786 524, arba el. paštu: office@linava.lt


Gegužės 26 d. asociacijos “Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir teisininkas Justinas Usonis susitiko su Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininku Jonu Petraška ir profesinės sąjungos “Sandrauga” pirmininku Kęstučiu Jukniu.

Pasitarime „Linavos“ atstovai pristatė besiklostančią situaciją kelių transporto sektoriuje dėl augančių kuro kainų ir asociacijos pastangas normalizuoti padėtį.
Profesinės sąjungos taip pat pasisakė prieš kuro kainų didinimą. Šalys sutarė koordinuoti savo veiksmus atkreipiant visuomenės ir Lietuvos Vyriausybės dėmesį į augančias kuro kainas, kurios daro neigiamą įtaką kelių transporto verslui ir kartu šioje šakoje dirbančių darbuotojų socialinei padėčiai.

Susitikimo dalyviai sutarė, jog šalys tarsis ir ateityje kartu organizuotai veiks sprendžiant šią problemą.

Be to, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų atstovai įteikė asociacijos “Linava” atstovams LR Darbo kodekso normomis paremto galimo šakinio susitarimo projekto tekstą.

A.Kondrusevičiaus nuomone, profsąjungų pateiktas projektas turi būti detaliai apsvarstytas su asociacijos įmonių vadovais, kitomis darbdavių organizacijomis ir tik tada bus galima kalbėti apie tolimesnius veiksmus siūlomo projekto klausimu.


Gegužės
29 d.vykusiame asociacijos „Linava“ vadovybės ir vežėjų įmonių vadovų pasitarime dėl katastrofiškos situacijos degalų rinkoje. Po išsamaus nuomonių pasikeitimo buvo konstatuota, jog būtina kuo skubiau liberalizuoti kuro importą, kad būtų sudaryta konkurencija Lietuvos degalų rinkos monopolistei AB „Mažeikių nafta”.

Taip pat vežėjai siūlo pakeisti valstybės naftos produktų atsargų kaupimo tvarką bei koreguoti kuro kokybės reikalavimus. Asociacija siūlo šalies Vyriausybei kreiptis į Europos Komisiją, kad būtų peržiūrėti akcizo tarifai komercinės ir nekomercinės paskirties dyzelinui.

„Linavos“ vežėjai pasirengę siekti, kad šalies Vyriausybė atsižvelgtų į kelių transportininkų siūlymus ir suvoktų, jog tik neatidėliotini sprendimai leis palengvinti daugelio piliečių socialinę-ekonominę padėtį.
Susirinkimo dalyviai pritarė asociacijos parengtam kreipimuisi į LR Vyriausybę “Dėl situacijos naftos produktų rinkoje”, kuriam taip pat pritarė Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija ir Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija “Lineka”.

Vežėjai tikisi, kad į “Linavos” siūlymus bus atsižvelgta ir Vyriausybė imsis reikiamų veiksmų, siekdama sumažinti didėjančias degalų kainas bei jų neigiamą įtaką visam šalies ūkiui.

Suprasdami situacijos svarbą, asociacijos vežėjai taip pat svarsto galimus pilietinius veiksmus kartu su socialiniais partneriais ir kitomis verslo asociacijomis.
Šiuo klausimu Lietuvos vežėjai yra nevieniši – asociacija gavo Kroatijos vežėjų kvietimą birželio 14 d. prisijungti prie planuojamos vežėjų protesto akcijos visoje Europoje. „Linavos“ vežėjai taip pat solidarizuojasi ir pritaria vykstančioms lenkų bei britų vežėjų akcijoms.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (90)

"Linava" informuoja

Kronika

Naujienos

Aktualijos

Asociacijos “Lineka” XV kongresas: veiklos ataskaita, verslo situacija ir perspektyva

Jubiliejus

„Setra“ atstovybei Baltijos šalyse – 10

Keliai Keleliai

Finalinės motociklininkų varžybos Vilniuje

Mūsų kalba

Skolinių vartosena transportininkų interneto tinklalapiuose

Nauji modeliai

Nauji „Mercedes-Benz“ dyzeliniai varikliai

Mažojo verslo didelis transportas

Pagaminta Lietuvoje

Tentinių puspriekabių gamyba Lietuvoje – daugiau galimybių mūsų šalies vežėjams

Patirtis

Skubėk lėtai – ir sutaupysi

Užsienyje

IVECO "Magirus”

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Kur gimsta Europos teisė

Žinotina

Mokymai vairuotojams: delsti neverta

Perspektyvos

Biodyzelinas: antroji medalio pusė

Keleivinis transportas

Maršrutai į Rytus: problemiški, bet perspektyvūs

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika vežėjų bylos

Muziejus

Kabantis policininkas