Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Degalų kainų šuolis: vežėjai ragina normalizuoti situaciją

Asociacijos „Linava“ vadovų nuomone, itin sparčiai brangstantys degalai yra viena iš didžiulės infliacijos šalyje priežasčių ir kelia nerimą ne tik vežėjams. Prognozuojama, jog metų pabaigoje policija, priešgaisrinės gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir kitos tarnybos gali pritrūkti lėšų degalams pirkti. Gegužės 29 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo ir vežėjų įmonių vadovų iš įvairių šalies regionų pasitarime buvo aptarta sudėtinga situacija degalų pardavimo rinkoje, svarstytos galimos pilietinės akcijos kartu su kitais verslo partneriais siekiant sumažinti didėjančias degalų kainas ir parengtas kreipimasis į LR Vyriausybę.

Pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, dyzelino kainos brangimą pirmiausia pajunta automobilių transporto sektorius, kurio didžiausią savikainos dalį sudaro išlaidos degalams. Transportavimas yra viena iš svarbiausių logistikos grandžių, kurios sąnaudų didėjimas turi tiesioginę įtaką galutinės produkcijos brangimui ir didina infliaciją šalyje. Pasak asociacijos „Linava“ viceprezidento Mindaugo Grigelio, dėl drastiškai kylančių degalų kainų ypač sudėtingoje situacijoje atsidūrė viešasis keleivinis transportas, kuriam savivaldybės nesiryžta didinti keleivių vežimo tarifų. Daugėja sąnaudų degalams, tai didina keleivių vežėjų nuostolius, jų dėl lėšų stokos nepadengia savivaldybės.

Apie itin nepalankiai susiklosčiusią situaciją krovinių gabenimo rinkoje kalbėjo Vilniaus regiono įmonių vadovai Vytautas Milėnas, Remigijus Žitkevičius, asociacijos „Linava“ viceprezidentas Jonas Grybauskas, Kauno vežėjų klubo prezidentas Kęstutis Šarkauskas, Šiaulių regiono atstovas Artūras Grigaliūnas ir daugelis kitų.

Pasitarimo dalyviai siūlė kuo skubiau liberalizuoti degalų importą, siekiant sudaryti konkurenciją Lietuvos degalų rinkos monopolistei – AB „Mažeikių nafta“, pakeisti valstybės naftos produktų atsargų kaupimo tvarką bei koreguoti dyzelino kokybės reikalavimus. Remiantis LR ūkio ministerijos informacija, AB „Mažeikių nafta“ dyzelino pardavimo kaina (be mokesčių) Lietuvoje didesnė nei eksportuojamo į Latviją, Estiją bei Lenkiją. Pagal mažmeninės dyzelino kainos be mokesčių dydį iš 25 ES valstybių Lietuva 2006 m. buvo devintoje vietoje, dabar jis siekia ES vidurkį.

Dėl nepagrįstai augančių degalų kainų vežėjai svarstė galimybę imtis įvairių radikalių priemonių situacijai normalizuoti, tarp jų ir kelių blokavimą sostinėje, prie AB „Mažeikių nafta“ bei kitas pilietines akcijas. Po aktyvių diskusijų vežėjai nutarė siekti situacijos degalų rinkoje sureguliavimo diplomatinėmis priemonėmis ir tik po to, jei į jų siūlymus nebus atsižvelgta, organizuoti pilietines protesto akcijas.

Pasitarimo dalyviai pritarė asociacijos „Linava“ parengtam kreipimuisi į LR Vyriausybę „Dėl situacijos naftos produktų rinkoje“. Apibendrindamas diskusijos dalyvių pasisakymus, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius akcentavo, jog vežėjai pasirengę siekti, kad šalies Vyriausybė atsižvelgtų į kelių transportininkų siūlymus ir suvoktų, jog tik neatidėliotini sprendimai leis palengvinti daugelio piliečių socialinę-ekonominę padėtį.

Vežėjų siūlymams pritaria ekspeditoriai ir kitos asociacijos

Birželio 2 d. asociacijos „Linava“ vadovai dalyvavo Vyriausybėje surengtame pasitarime ir įteikė premjerui Gediminui Kirkilui kreipimąsi, kuriame išdėstyti asociacijos „Linava“, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos ir ekspeditorių asociacijos „Lineka“ siūlymai situacijai degalų rinkoje normalizuoti. Pritardami vežėjų siūlymams, panašų kreipimąsi dėl situacijos degalų rinkoje birželio 3 d. LR Vyriausybei įteikė ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai.

Kreipimąsi pasirašiusių asociacijų nuomone, beatodairiškas degalų kainų augimas turi neigiamą įtaką visam šalies ūkiui. Susiklosčiusi kritinė situacija naftos produktų rinkoje taps viena iš pagrindinių šalies ekonominio nuosmukio priežasčių, siejamų su prognozuojamu produkcijos gamybos mažėjimu bei dalies darbuotojų atleidimu, pareikalausiančiu dar didesnių išmokų iš valstybės biudžeto.

Kreipimąsi pasirašę asociacijų vadovai šalies Vyriausybei siūlo:

1.Įgyvendinti priemones, kurios leistų padidinti konkurenciją naftos produktų rinkoje:

1.1.atsisakyti degalų specifinių kokybės reikalavimų, siekiant sudaryti galimybes degalų importui iš kaimyninių, ne ES šalių.

1.2 Atsisakyti pereinamųjų laikotarpių, kuriais reikalaujama prekiauti nustatytos rūšies degalais.

1.3. Pakeisti valstybės naftos atsargų kaupimo tvarką, pagal kurią būtų sudarytos sąlygos importuotojams patiems jų nekaupti.

2. Siekiant, kad dėl augančių degalų kainų nebūtų branginamos viešojo keleivinio transporto paslaugos, siūlome kreiptis į Europos Komisiją, prašant numatyti išimtį dėl akcizo normų sumažinimo arba atleidimo nuo apmokestinimo arba numatyti kitas mokestines lengvatas vidaus reguliariųjų maršrutų viešajam keleiviniam transportui.

3. Kreiptis į Europos Komisiją siekiant gauti leidimą taikyti diferencijuotą akcizo tarifą komercinės ir nekomercinės paskirties dyzelinui.

„Tikimės, kad į mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta ir Vyriausybė imsis neatidėliotinų veiksmų, siekdama sumažinti didėjančias degalų kainas bei neigiamą įtaką visam šalies ūkiui“, – po susitikimo su premjeru teigė asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Ūkio ministras Vytas Navickas po susitikimo su asociacijos „Linava“ vadovais sakė, kad atsižvelgdamas į vežėjų siūlymus, birželio 6 d. ES Energetikos taryboje jis palaikys Prancūzijos ir Lenkijos iniciatyvą peržiūrėti Bendrijos politiką dėl akcizų degalams mažinimo.

Kitais vežėjų reikalavimų klausimais Vyriausybės atstovai pažadėjo pratęsti diskusijas, apsvarstant galimus sprendimus. Vežėjai, savo ruožtu, kelių blokuoti dar nesirengia, tačiau šios idėjos neatsisako.

Vežėjų pozicijai pritaria ne tik kreipimąsi pasirašiusios asociacijos, bet ir profsąjungos bei kitų šalių vežėjų organizacijos.

Gegužės 26 d. asociacijos „Linava“ vadovai susitikime su Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininku Jonu Petraška ir profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininku Kęstučiu Jukniu sutarė, jog šalys ateityje kartu organizuotai veiks sprendžiant nepagrįstai didėjančių degalų kainų problemą.

Gegužės 29 d. asociacija „Linava“ gavo Kroatijos vežėjų kvietimą birželio 14 d. prisijungti prie planuojamos vežėjų protesto akcijos visoje Europoje. „Linavos“ vežėjai taip pat solidarizuojasi ir pritaria anksčiau organizuotoms lenkų, britų, ispanų ir kitų Europos šalių vežėjų akcijoms.

Tomas LABŽENTIS

Profsąjungos palaiko „Linavos“ poziciją stabdant degalų brangimą

Gegužės 26 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir teisininkas Justinas Usonis susitiko su Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininku Jonu Petraška ir profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininku Kęstučiu Jukniu.

Pasitarime „Linavos“ atstovai pristatė susidariusią situaciją kelių transporto sektoriuje dėl nepagrįstai didėjančių degalų kainų ir asociacijos pastangas normalizuoti padėtį. Profesinės sąjungos pasisakė prieš nepamatuotą degalų kainų didinimą. Šalys sutarė koordinuoti savo veiksmus atkreipiant visuomenės ir Lietuvos Vyriausybės dėmesį į nepagrįstai augančias degalų kainas, kurios daro neigiamą įtaką kelių transporto verslui ir kartu šioje šakoje dirbančių darbuotojų socialinei padėčiai. Susitikimo dalyviai sutarė, jog šalys tarsis ir ateityje kartu organizuotai veiks sprendžiant šią problemą.

Be to, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų atstovai įteikė asociacijos „Linava“ atstovams LR darbo kodekso normomis paremto galimo šakinio susitarimo projekto tekstą.

Algimanto Kondrusevičiaus nuomone, profsąjungų pateiktas projektas turi būti nuodugniai apsvarstytas su asociacijos įmonių vadovais, kitomis darbdavių organizacijomis ir tik tada bus galima kalbėti apie tolesnius veiksmus siūlomo projekto klausimu.

Anatolijus JAKIMOVAS, asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Susitikimas su Latvijos ir Rusijos muitinės atstovais

Asociacija „Linava“ informavo, kad š. m. gegužės 21 d. asociacijos „Linavos“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, sekretoriaus pavaduotojas Vidmantas Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas Rimantas Budrevičius ir vyresnysis specialistas Valdas Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės Terechovo posto ir Rusijos muitinės Burachki posto vadovais. Latvijos muitinės pareigūnai supažindino asociacijos „Linava“ atstovus su Latvijos ir Rusijos viso pasienio plėtra ir numatomais muitinės postų rekonstrukcijos darbais .

Terechovo postas įrengtas 1998 m., planuota, kad projektinis transporto priemonių laidumas, t. y. 450–500 transporto priemonių per parą, turėtų būti pasiektas 2012 m. Tačiau jau 2006 m. buvo pasiektas transporto priemonių maksimalus laidumas, jis iki šiol nemažėja.

Grebnevo posto maksimalus laidumas siekia iki 300 transporto priemonių.

Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai visų Latvijos ir Rusijos pasienio postų rekonstrukcijai. Po numatomos rekonstrukcijos per Terechovo pasienio kontrolės postą turėtų pervažiuoti iki 1 000 transporto priemonių, per Grebnevo pasienio kontrolės postą 650–700, per Vientuli 100–120, per Opoli 650–700 transporto priemonių. Numatoma, kad rekonstrukcija Terechovo, Grebnevo ir Vientuli postuose turėtų baigtis 2009 m. gruodžio mėn., o Opoli poste – 2015 m.

Muitinės pareigūnai informavo, kad po rekonstrukcijos visuose postuose numatomas elektroninės kontrolės įvedimas, t. y. transporto priemonės valstybinių numerių atpažinimas.

Asociacijos „Linava“ delegacija gavo informaciją apie šiuo metu esamą tvarką gabenant greitai gendančius krovinius. Dėl siauro kelio į Terechovą ir Grebnevą numatyta: kai susidaro didelės automobilių eilės (Terechove nuo 350, Grebneve nuo 250), eilės gale budi Latvijos pasienio tarnybos automobilis. Transporto priemonių, vežančių greitai gendančius krovinius, vairuotojai turi informuoti mobilios pasienio tarnybos pareigūnus apie vežamą greitai gendantį krovinį, pateikdami krovinio dokumentus. Surinkus 4–5 transporto priemones su tokiais kroviniais, jas palydi policijos automobilis iki pasienio posto.

Susitikime aptarta daug ginčų kėlusi problema – transporto priemonių svėrimas. Muitinės pareigūnai sakė, kad kiekviena transporto priemonė, įvažiuojanti į posto teritoriją, automatiškai sveriama ašinėmis svarstyklėmis. Po to posto muitinės pareigūnai lygina svėrimo pažymoje nurodytą transporto priemonės svorį su svoriu, nurodytu transporto priemonės registracijos liudijime bei krovinio dokumentuose, ir, jeigu yra didelis skirtumas, atliekamas krovinio fizinis patikrinimas. Asociacijos „Linava“ atstovai paaiškino, kad transporto priemonės registracijos liudijime nurodytas ne faktinis tuščios transporto priemonės svoris, o svoris, nurodytas pagal atitinkamą gamyklos gamintojos modelį. Posto pareigūnai buvo informuoti, kad norint sužinoti faktinį tuščios transporto priemonės svorį, reikia žiūrėti į kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimą.

Muitinės pareigūnai informavo, kad muitinės postuose įvedama tvarka: nepateikus dokumento, reikalingo muitinės kontrolei, vairuotojas privalo pradėti jo paieškos procedūrą per 24 valandas. Jeigu vairuotojas to nedarys, įmonei bus surašomas protokolas už muitinės reikalavimų nevykdymą.

Terechovo pasienio tarnybos atstovai informavo asociacijos „Linava“ delegacijos narius apie Lietuvos vežėjų dažniausiai daromus pažeidimus. Pasibaigę dokumentų galiojimo terminai (pvz., pasibaigęs techninės apžiūros galiojimo laikas), Bendrijos leidimo galiojimo laikas, transporto priemonės draudimo laikas, nekorektiškas vairuotojų elgesys pasienio poste ir pan. Atkreipė dėmesį į tai, kad pametus transporto priemonės valstybinį numerį, būtina turėti pažymą iš policijos. Vis dar pasitaiko atvejų, kai vairuotojai veža didesnį degalų kiekį nei leidžiama pagal ES teisės aktus (veža degalus nestandartiniuose degalų bakuose). Už tai numatoma administracinė atsakomybė: fiziniams asmenims nuo 50 latų konfiskuojant degalus, juridiniams asmenims nuo 500 latų konfiskuojant degalus.

Latvijos pasienio tarnybos pareigūnams suteikta teisė surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus už draudimo poliso neturėjimą, pareigūno reikalavimų nevykdymą, neblaiviems asmenims, pametus transporto priemonės valstybinį numerį, pasibaigus dokumentų galiojimo laikui ir pan. Pasienio tarnybos pareigūnai paprašė informuoti Lietuvos vežėjus, kad susiklosčius konfliktinei situacijai tarp vairuotojo ir šios tarnybos pareigūnų, būtina paskambinti pasitikėjimo tel. +371 800 01 060, kuris veikia visą parą.

Po susitikimo su Latvijos muitinės ir pasienio tarnybos pareigūnais asociacijos delegacija susitiko su Rusijos muitinės Burachki posto viršininku ir pavaduotoju. Rusijos muitinės pareigūnai informavo apie Burachki posto plėtrą, kuriame numatoma papildomai įrengti 16 eismo juostų ir gerokai padidinti posto laidumą. Šiuo metu numatoma eksperimento tvarka taikyti „vieno langelio“ dokumentų įforminimo principą, t. y., kai vairuotojui nereikės vaikščioti nuo vienos tarnybos prie kitos, visas dokumentų įforminimas bus atliekamas vienoje vietoje.

Burachki posto viršininkas informavo apie kai kuriuos muitinės dokumentų ypatumus, kai gabenamam kroviniui neužtenka TIR garantijos. Tokiu atveju bus taikoma nacionalinė tranzito procedūra, t. y. reiks papildomai deklaruoti krovinį, pateikti papildomą draudimo kompanijos garantiją ar taikyti muitinės palydą. Akcentuota, kad stovėjimo aikštelėse ilgai laikomos transporto priemonės dėl rizikos faktoriaus, turimos informacijos, įvairių prekių asortimento (kai viename padėkle sukrautos prekės yra skirtingų pavadinimų), grįžtantys vežėjai iš Rusijos Federacijos paskirties muitinės privalo pateikti liudijimo apie krovinio pristatymą antrą egzempliorių su paskirties muitinės antspaudais ir pan.

Posto viršininkas pateikė asociacijos „Linava“ atstovams Lietuvos vežėjų padarytus pažeidimus šiais metais ir pažymėjo, kad mūsų vežėjai kur kas geriau užpildo TIR knygeles nei Lenkijos, Vokietijos ar Italijos vežėjai. Ypač kritikavo Kazachstano vežėjus, kurie labai blogai pildo TIR knygeles, net jeigu TIR procedūra pradėta Lietuvoje.

Susitikime asociacijos „Linava“ atstovai sutarė ir toliau bendradarbiauti su Latvijos muitinės ir pasienio tarnybomis bei Rusijos Burachki muitinės posto vadovybe.

Informacijos ir IT skyrius

Nauji naudotojo mokesčiai Slovėnijoje

Slovėnijos Respublikos ambasada informavo, kad nuo 2008 m. liepos 1 d. visi motociklai, asmeniniai automobiliai, kurių leistinas maksimalus svoris neviršija 3,5 t, važiuodami Slovėnijos automobilių keliais ir greitkeliais, turi turėti vinjetę.

Sunkvežimiams, autobusams ir kitiems automobiliams, kurių svoris didesnis nei 3,5 t, kol bus įvesta elektroninė mokesčių surinkimo sistema, taikomi esami kelių rinkliavos mokėjimo būdai (grynais pinigais, debeto / kredito kortelėmis ir DARS transporto leidimais) šoninėse rinkliavos punktų juostose. Numatoma metinė naudotojo mokesčio (vinjetės) kaina – 55 eurai (ji galios nuo ankstesnių metų gruodžio mėn. 1 d. iki kitų metų sausio 31 d. – iš viso 14 mėnesių). Šešių mėnesių naudotojo mokestis (vinjetė) – 35 eurai (ji galios šešis mėnesius nuo pirkimo datos). 2008 m. bus galima įsigyti tik šešių mėnesių vinjetes). Automobiliams / motociklams bus galima įsigyti ir vienkartines vinjetes. Numatoma metinė naudotojo mokesčio (vinjetės) kaina motociklams 27,5 euro. Pardavimo tinklas šiuo metu yra tik planuojamas, tačiau numatoma, kad vinjetes bus galima įsigyti Slovėnijos degalinėse, pašto skyriuose, kaimyninių valstybių pasienio rajonuose, kai kuriuose kioskuose. Taip pat numatoma, kad vinjetėmis bus prekiaujama kaimyninės valstybėse automobilistų klubuose. Pagal planą vinječių tikriausiai bus galima įsigyti mišriose mokesčio rinkliavos punktų juostose iškart prieš pradedant jas naudoti.

Akte numatyta, kad už važiavimą mokamais keliais be galiojančio lipduko – vinjetės ar už vengimą mokėti kelių rinkliavą bei už trukdymą kompetentingai institucijai įgyvendinti įstatymais numatytas galias dėl kelių mokesčio surinkimo kontrolės taikoma 300–800 eurų bauda. Kelių mokesčio mokėjimą arba tinkamą vinječių naudojimą kontroliuos mokamų kelių operatorius. Papildomą kontrolę atliks policija, Slovėnijos Respublikos transporto inspekcija ir Slovėnijos Respublikos muitinės administracija. Išvardytos institucijos tiria administracinius teisės pažeidimus, todėl baudas pažeidėjams įstatymais numatyta tvarka skirs vietoje.

Naudotojo mokesčio (vinječių) sistema, kaip tarpinė sistema, bus naudojama tol, kol bus sukurta elektroninė kelių mokesčio surinkimo sistema. Daugiau informacijos apie naudotojo mokesčio (vinječių) sistemą galima rasti interneto puslapiuose www.dars.si, www.cestnina.si

Papildomi eismo apribojimai Austrijoje

Austrijos vežėjų asociacija informavo apie 2008 m. papildomus ir vasaros eismo apribojimus.

Su naujais eismo apribojimais Austrijoje galima susipažinti asociacijos „Linava“ interneto svetainės www.linava.lt nuorodoje Informacija vežėjams/ Transporto žinynas/Austrija/Krovininis transportas/Eismo apribojimai (5 ir 6 skyriai).

Austrijos vežėjų asociacija AISO informavo, kad iki 2009 m. kelyje B7 įsigalioja eismo apribojimai transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaritinius ir viršijančius leistiną svorį krovinius. B7 laikomas pagrindiniu tranzitiniu keliu, jungiančiu Brno (Čekijos Respublika), Vieną ir Pietus. Apribojimai įsigalioja transporto priemonėms, viršijančioms 40 m ilgį, 3,5 m. plotį, 4,5 m. aukštį arba 60 t svorį.

Nuo liepos mėn. dėl kelio remonto darbų didžiagabaritinių ir viršijančių leistiną svorį transporto priemonių eismas bus ribojamas B6, B40 ir B49 keliuose. AISO asociacija rekomenduoja vykti alternatyviais maršrutais per Slovakiją ir Vengriją arba per Wullowitz ir Linz pasienio postus.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (167)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Vž informacija

Dar daugiau „žvaigždučių“ ant autobusų

Nauji teisės aktai

Bendrasis pagalbos centras

Darbo santykiai

Ekspertizė

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Vyriausybė

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Susitikimas su Ukrainos, Vokietijos ir Švedijos transporto ministrais

Vilniuje atidarytas Geležinio Vilko gatvės tęsinys iki Molėtų plento