Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos „Linava“ XVIII kongresas: veiklos ataskaita, žvilgsnis į ateitį, rinkimai

Gegužės 9 d. „Le Meridien Villon Vilnius“ viešbutyje įvyko asociacijos „Linava“ XVIII kongresas, kuriame daugiau nei 400 balsavimo teisę turinčių vežėjų įmonių atstovų išrinko asociacijos prezidentą, prezidiumą, revizijos komisiją, patvirtino nutarimus ir priėmė rezoliuciją. Asociacijos „Linava“ kongrese dalyvavo Seimo, Vyriausybės, Susisiekimo ministerijos,Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Muitinės ir Migracijos departamentų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai bei svečiai iš kitų valstybės institucijų ir asociacijų.

Patvirtinus kongreso darbotvarkę, išsamią ataskaitą apie prezidiumo darbą, transporto įmonių ekonominius rodiklius, situaciją rinkoje, problemas ir perspektyvą pateikė asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Pabrėždamas kelių transporto reikšmę šalies ekonomikai, prezidentas akcentavo, kad beveik negaudami jokios valstybės paramos ir lengvatų kelių transportui, asociacijos vežėjai, remdamiesi gerai pasirinkta strategija ir verslo patirtimi, šiuo metu yra vieni iš sėkmingiausiai dirbančių Europos ir Azijos rinkose. Automobilių kelių transportas sukuria 53 proc. viso transporto sektoriaus pridėtinės vertės.

Asociacijos prezidento nuomone, sparčiai besivystanti ekonomika pirmiausia susiduria su darnios plėtros problema, todėl ir kelių transportas dabar patiria ypatingus išbandymus. „Linavos“ vadovai ne kartą akcentavo, jog susirūpinimą kelia per didelis pastaruoju metu transporto parko augimas. Tačiau tai nėra pagrindinė vežėjų problema. Mąstant apie kelių transporto verslo perspektyvą, vežėjams kur kas svarbesnis atsakingas mūsų valstybės ir Briuselio politikų požiūris į kelių transportą bei atitinkami jų sprendimai. Pasak asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus, mūsų vežėjai, būdami ekonomikos plėtros avangarde, neretai ir nepagrįstai priversti įrodinėti savo teises bendroje transporto paslaugų rinkoje. Baigdamas pranešimą, asociacijos prezidentas akcentavo, jog kokybiškos kelių transporto paslaugos yra ir bus visos mūsų šalies ekonomikos sėkmės garantas.

Pranešimą apie asociacijos „Linava“ sekretoriato veiklą, svarbiausias asociacijos nariams teikiamas paslaugas ir antrinių įmonių veiklą XVIII kongreso dalyviams pateikė generalinis sekretorius Valdas Gilys. Su asociacijos revizijos komisijos ataskaita supažindino šios komisijos pirmininkas Mykolas Drėgva. 2008 m. asociacijos „Linava“ biudžeto projektą pateikė Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Artūras Grigaliūnas.

Kongresas patvirtino nutarimus dėl asociacijos biudžeto, revizijos komisijos ir narystės mokesčio dydžio bei jo mokėjimo tvarkos.

Asociacijos „Linava“ XVIII kongrese vežėjų atstovai išrinko asociacijos prezidentą, prezidiumą, revizijos komisiją bei priėmė 8 punktų rezoliuciją.

Asociacijos „Linava“ prezidentu išrinktas Algimantas Kondrusevičius (UAB „Transvelas“).

Į asociacijos prezidiumą išrinkti:

Jonas Grybauskas (UAB „Lietmaz-Servis“);

Ilja Ostrovskij (BĮ UAB „Ostkama“);

Bronius Malinauskas (UAB „Kalchas“);

Kęstutis Šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“);

Antanas Kačinskas (UAB „Arčia“);

Rimvydas Stropus (AB „Klaipėdos autotransportas“);

Artūras Grigaliūnas (UAB „Refta“);

Julius Misiūnas (UAB „Ignolita“);

Valius Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“);

Mindaugas Grigelis (UAB „Kauno autobusai“).

Į asociacijos revizijos komisiją išrinkti:

Mykolas Drėgva (UAB „Transmitto“);

Vytautas Levickas (UAB „Autospeda“);

Kęstutis Sadauskas (UAB „Luvel“).

Išsamiau apie kelių transporto rinkos tendencijas, XVIII kongrese svarstytas vežėjų verslo problemas ir perspektyvą bei asociacijos antrinių įmonių teikiamas paslaugas skaitykite žurnalo „Transporto pasaulis“ penktajame numeryje.

LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA „LINAVA“, XVIII KONGRESAS

REZOLIUCIJA, 2008 m. gegužės 9 d., Vilnius

Aštuonioliktasis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kongresas, įvertinęs regioniniuose susirinkimuose ir šiame kongrese išsakytas mintis, pastabas bei pasiūlymus, įpareigoja asociacijos „Linava“ prezidiumą ir sekretoriatą:

1. Ginti asociacijos narių interesus ir jiems atstovauti Lietuvoje, formuojant kelių transporto verslui palankią aplinką. Bendradarbiaujant su Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis kelių transporto organizacijomis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio šalyse bei kaimyninių valstybių vežėjų asociacijomis, operatyviai spręsti vežėjams aktualias problemas.

2. Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija bei atitinkamomis mokymo įstaigomis, ruošiančiomis vairuotojus profesionalus, propaguoti ir populiarinti vairuotojo profesiją, organizuoti reklamines kampanijas žiniasklaidos priemonėse. Plačiau reklamuoti kasmetinius vairuotojų meistriškumo konkursus-varžybas, pritraukiant daugiau dalyvių bei žiūrovų. Siekti vairuotojų profesionalų rengimo sistemos sukūrimo Lietuvoje.

3. Toliau siekti vairuotojų iš trečių šalių įdarbinimo Lietuvoje procedūrų supaprastinimo ir terminų sutrumpinimo.

4. Aktyviai dalyvauti dialoge su socialiniais partneriais ir siekti, kad darbdaviams ir darbuotojams būtų sudarytos didesnės galimybės tarpusavyje spręsti su darbo santykiais susijusius klausimus.

5. Daryti įtaką valstybinės valdžios institucijoms, kad šios aktyviau veiktų viešųjų logistikos centrų steigimo procesuose.

6. Siekti, kad Lietuvos vežėjai išlaikytų išsikovotas pozicijas trečių šalių krovinių gabenimo rinkose, bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant visiško kabotažo ir vežimų į/iš trečių šalių liberalizavimo su ES valstybėmis.

7. Bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis siekti, kad keleivių vežėjams būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos plėtoti maršrutų tinklą ir kelti keleivių aptarnavimo kokybę.

8. Atsižvelgiant į situaciją Lietuvos naftos produktų didmeninės ir mažmeninės prekybos rinkose, daryti įtaką valstybinės valdžios institucijose, kad būtų palengvinta naftos produktų importo tvarka, kad būtų sumažintas monopolijų dominavimas rinkoje ir skatinama konkurencija. Siekti, kad būtų peržiūrėtos biodegalų naudojimo sąlygos, užtikrinant reikiamą jų kokybę ir suteikiant mokestines lengvatas vežėjams.

Prezidentas Algimantas KONDRUSEVIČIUS

Tomas LABŽENTIS

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (165)

"Linava" informuoja

Asociacijos „Linava“ XVIII kongresas: veiklos ataskaita, žvilgsnis į ateitį, rinkimai

Naujienos

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Darbams keliuose poilsio nebūna

Rytų rinkoje

Naujjienos

Vž informacija

Rūpinsis vaikų saugumu keliuose

Nauji teisės aktai

Akcizai

Geležinkeliai

Jūrų uostas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Policija

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Vyriausybė