Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Susitiko su IRU viceprezidentu

Lapkričio 28–29 d. Vilniuje asociacijos „Linava“ prezidento Algimantas Kondrusevičiaus kvietimu lankėsi IRU viceprezidentas Pere Padrosa.

Susitikime asociacijos prezidentas su svečiu aptarė naujo ES darbo ir poilsio laiko režimo supratimo skirtumus (Reglamentas (EB) Nr.561/2006) bei atkreipė dėmesį į netikslumus atskiruose reglamento straipsniuose. Abi pusės atvirai pripažino, kad reglamento įgyvendinimas yra sudėtingas ir teisiniu, ir techniniu požiūriu. A. Kondrusevičius pasiūlė veikti bendromis pastangomis ir siekti darnumo įgyvendinant šiuos teisės aktus visose ES šalyse.

Buvo diskutuota profesionalių vairuotojų trūkumo ir rengimo klausimais, aptartos vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo aktualijos. Kalbėta apie TIR sistemos funkcionavimo ir garantijų dydžio įvairiose šalyse klausimais. Asociacijos „Linava“ prezidentas iškėlė naujų įmonių patekimo į kelių transporto rinką griežtesnės kontrolės klausimą. Pašnekovų nuomone, tam tikri rinkos kontrolės ir reguliavimo svertai būtini, nes nereguliuojama plėtra gali sukelti neigiamų ir neprognozuojamų pasekmių.

Susitikimo dalyviai sutarė tęsti bendradarbiavimą siekiant palankių kelių transporto plėtros sąlygų.

Rusijos muitinės kodekso teisinio taikymo seminaras

Lapkričio 28 d. „Linavos“ mokymo centre vyko asociacijos atstovybės Maskvoje inicijuotas seminaras vežėjams „Rusijos muitinės kodekso teisinio taikymo praktika“, kurį vedė ASMAP juridinio departamento viršininko pavaduotojas Aleksandr’as Žigulin’as.

Asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius sakė, kad seminare lektorius vežėjus supažindino su administracinių bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo praktika Rusijos teisėsaugos institucijose. Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, jog kai kuriais atvejais vežėjai ir be advokatų gali tvarkyti iškilusius teisinius klausimus, paaiškino, kaip tai reikėtų daryti.

A. Žigulin’as trumpai apžvelgė pagrindinius įstatymus, kuriais reikia vadovautis, iškilus tam tikroms problemoms, supažindino su Rusijos Federacijos muitinės kodekso pasikeitimais ir Rusijos baudžiamojo kodekso taikymo ypatumais, nagrinėjo konkrečius probleminius atvejus, kaip turi elgtis vairuotojas, kaip turi elgtis įmonės vadovas, kokius turi pateikti dokumentus ir t. t.

Seminaro pabaigoje pranešėjas atsakė į daugelį vežėjų pateiktų svarbių klausimų. Vežėjams svarbu tai, kad ASMAP specialistai glaudžiai bendradarbiauja su asociacija „Linava“ ir gali atstovauti mūsų vežėjams sprendžiant teisinius klausimus Rusijoje. Visus ASMAP Juridinio skyriaus kontaktus vežėjai gali sužinoti „Linavos“ sekretoriate.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis

Lapkričio 29 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Posėdyje aptarta vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkė ir grafikas, saugaus eismo centrų steigimo, vairuotojo profesijos populiarinimo aktualijos ir kiti klausimai.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pasiūlė aktyviau dirbti saugaus eismo centrų steigimo koncepcijos klausimais ir spartinti vairuotojo profesijos populiarinimo projektą.

Posėdyje pristatyta TIR ir Muitinės pretenzijų departamentų veikla. Šiuo metu TIR sistemos nariai yra 996 vežėjų įmonės, kurios turi per 19 tūkst. transporto priemonių su Europos Bendrijos leidimais (iš viso šalyje – 24 692 transporto priemonių turi EB leidimus). Pažymėta, jog asociacijos vykdoma TIR sistemos priežiūra vyksta sparčiai ir gerai vertinama IRU. Posėdyje svartyti „Linavos“ nario anketos pakeitimai ir papildymai bei narystės asociacijoje klausimai.

Įteikti apdovanojimai studentams

Lapkričio 29 d. asociacijos „Linava“ vadovai ir prezidiumo nariai įteikė apdovanojimus studentų konkurso „Kelių transporto tyrimai ir plėtra“ nugalėtojams.

Konkursui geriausiems bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams kelių transporto tematika išaiškinti buvo pateikta 10 studentų darbų: penki bakalauro (3 – keleivinio transporto ir 2 – krovininio transporto tematika) ir penki magistro darbai (1 – keleivinio transporto ir 4 – krovininio transporto tematika).

Kaip sakė asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, vertinimo komisija, kurią sudarė asociacijos „Linava“ specialistai, šalies universitetų dėstytojai ir keleivinio bei krovininio transporto įmonių vadovai, dalykiškai ir aktyviai dalyvavo pateiktų darbų aptarime. Jie apibūdino kiekvieną darbą, nurodė jų klaidas, netikslumus, trūkumus, teigiamai vertino kai kurių darbų novatoriškumą, nagrinėjamos temos aktualumą.

Konkurso komisija bakalauro baigiamųjų darbų grupėje keleivinio transporto tematika nutarė pirmosios vietos neskirti. Antrąją vietą, 700 litų premiją ir antrojo laipsnio diplomą skirti VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentei Deimantei Kviklienei už verslo administravimo bakalauro darbą „UAB „Kauno autobusai” strateginio plano metmenys“ (vadovas – prof. habil. dr. Jonas Kvedaravičius).

Trečioji vieta, 400 litų premija ir trečiojo laipsnio diplomas atiteko VGTU studentei Laurai Kazakevičiūtei už baigiamąjį bakalauro darbą „Utenos autobusų parko veiklos analizė ir keleivių vežimų plėtra“ (vadovas – prof. dr. Jonas Butkevičius).

Kadangi magistro baigiamųjų darbų grupėje keleivinio transporto tematika buvo pateiktas tik vienas darbas, kuris ne visiškai atitinka keleivinio transporto tematiką, nutarta skirti jam trečiąją vietą. Trečiojo laipsnio diplomas ir 600 litų premija įteikta VGTU magistrei Violitai Kossak už baigiamąjį magistro darbą „GIS posistemė pėsčiųjų srauto modeliavimui visuomeninio transporto maršrutų galinėse stotelėse“ (vadovas – doc. dr. Antanas Klibavičius).

Bakalauro baigiamųjų darbų grupėje krovininio transporto tematika komisija pirmąją vietą, 1000 litų premiją ir pirmojo laipsnio diplomą skyrė VGTU bakalaurui Jonui Masiulioniui už baigiamąjį bakalauro darbą „Krovinių paskirstymo mieste tobulinimas“ (vadovas – doc. dr. Darius Bazaras).

Antroji vieta, 700 litų premija ir antro laipsnio diplomas atiteko VGTU bakalaurui Aurimui Vilkeliui už baigiamąjį bakalauro darbą „Tarptautinių krovinių vežimų vairuotojų poreikio tenkinimo galimybių analizė Gintauto Naviko individualios įmonės pavyzdžiu“ (vadovas – doc. dr. Mindaugas Mazūra).

Magistro baigiamųjų darbų grupėje krovininio transporto tematika pirmoji vieta, 1 300 litų premija ir pirmojo laipsnio diplomas skirta VGTU magistrui Artūrui Orlovskiui už baigiamąjį magistro darbą „Krovinių vežimo keliais įmonės transporto priemonių ir terminalų būklės analizė bei veiklos optimizavimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius).

Antroji vieta, 1000 litų premija ir antrojo laipsnio diplomas įteiktas VGTU magistrui Dainotui Rageliui už baigiamąjį magistro darbą „Devynviečio autovežio stovumo tyrimas“ (vadovas – dr. Robertas Pečeliūnas).

Trečiąją vietą, 600 Lt premiją ir trečiojo laipsnio diplomą laimėjo VGTU magistras Artūras Petraška už baigiamąjį magistro darbą „Sunkių ir negabaritinių krovinių vežimų kelių transportu tyrimas“ (vadovas – doc. dr. Jonas Lazauskas).

Renginio pabaigoje „Linavos“ viceprezidentai Mindaugas Grigelis ir Jonas Grybauskas paprašė įmonių vadovus siūlyti temas universitetams, kad studentų baigiamieji darbai būtų aktualūs ir naudingi tiek keleivinio, tiek krovininio kelių transporto verslui.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Taikomos baudos Jungtinėje Karalystėje

Jungtinės Karalystės pasienio ir imigracijos tarnyba primena, kad vežantiems nelegalius imigrantus taikomos baudos ir atkreipia dėmesį į taikomą praktiką dėl nelegalaus įvažiavimo prevencijos.

Su šia informacija galima susipažinti interneto svetainėje http://www.bia.homeoffice.gov.uk/lawandpolicy/civilpenalty.

Mont-Blanc tunelio valdybos informacija

Mont-Blanc tunelio valdyba informavo, kad atidėto mokesčio kortelių, kurios priimamos atsiskaitymams Mont-Blanc ir Frejaus tuneliuose bei galiojančių iki 2007 m. gruodžio 31 d., galiojimo laikas pratęsiamas iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Papildoma informacija teikiama tunelio klientų aptarnavimo tarnyboje telefonu + 33 (0) 450553936/37.

Logistikos ir transporto forumas

Dienraštis „Verslo žinios“ kviečia transporto įmonių vadovus dalyvauti Logistikos ir transporto forume, kuris įvyks gruodžio 12 d. 9.00 val. „Reval Hotel Lietuva“ viešbučio konferencijų centre, Konstitucijos pr. 20, Vilnius.

Pagrindinės forumo temos:

· Aktualios logistikos ir transporto verslo problemos. Iššūkiai 2008 metais.

· Lietuvos transporto ir logistikos bei su juo susijusių sektorių apžvalga. Prognozės.

· Intermodalinė sąveika ir Lietuvos transporto infrastruktūros plėtra ES kontekste.

· Teisiniai logistikos sektoriaus problemų sprendimo būdai ir instrumentai.

· Logistikos ir transporto sektoriaus darbo jėgos trūkumo problemų sprendimai.

· Personalo valdymas ir darbuotojų motyvacijos didinimo sprendimai.

· Vadovavimo darbuotojams praktinių tiesų pakartojimas.

· Įmonės logistikos procesų automatizavimas.

· Apskritojo stalo diskusija: Kokie iššūkiai laukia 2008 metais.

Pageidaujančius dalyvauti forume maloniai prašome užpildyti prisegtą registracijos formą ir atsiųsti el. paštu konferencijos@vzinios.lt, faksu (8~5) 260 4400 arba skambinti telefonu (8~5) 252 6361.

Visa informacija apie konferenciją skelbiama „Verslo žinių“ interneto puslapyje http://www.vz.lt/konferencijos.

Dalyvio mokestis – 490 Lt + PVM. Asociacijos nariams taikoma 20 proc. nuolaida.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 23 (155)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Muitinėje

Naujienos