Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Sudėtinga Lietuvos vežėjų padėtis Latvijos ir Rusijos pasienyje

Lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įvyko posėdis, skirtas situacijai Latvijos ir Rusijos pasienyje aptarti. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Pasienio tarnybos atstovai, Lietuvos Respublikos muitinės vadovai, Lietuvos profsąjungos atstovas. Asociacijai „Linava“ atstovavo prezidentas Algimantas Kondrusevičius, atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius, vyr. specialistas Valdas Kazlauskas.

Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susirinkimo dalyvius informavo apie sudėtingą Lietuvos vežėjų padėtį Latvijos ir Rusijos pasienyje. Asociacijos atstovai akcentavo, kad daug metų besitęsianti padėtis – eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje ir dėl to patiriami milžiniški nuostoliai yra Latvijos Vyriausybės neveiklumo rezultatas.

Algimantas Kondrusevičius susirinkusiems teigė, jog konstruktyvaus dialogo tarp Latvijos ir Rusijos nėra, tai neteikia vilčių, kad eilių problema Latvijos ir Rusijos pasienyje artimiausiu laikotarpiu išsispręs. Asociacijos „Linava“ atstovai susirinkusiems pareiškė, kad Lietuvos vežėjų problemas Latvijos ir Rusijos pasienyje reikia spręsti tarpvyriausybiniu bei diplomatiniu lygmeniu.

Papildomi Rusijos Federacijos leidimai

Valstybinė kelių transporto inspekcija informavo, kad vežėjams, kurie išnaudojo 2007 m. gegužės 2 d. skirtus leidimus, Rusijos Federacijos leidimai bus išduodami nuo 2007 m. lapkričio 26 d. iki vieno leidimo transporto priemonei, 2007 m. naudojusiai visų rūšių Rusijos Federacijos leidimus, įvertinant turimų Rusijos Federacijos bendrųjų ir ETMK leidimų skaičių.

Įmonėms, nenaudojusioms šių leidimų, bus išduodama iki 0,5 leidimo transporto priemonei, bet ne daugiau kaip 2 leidimus įmonei. Įmonėms, turinčioms vieną transporto priemonę, išduodamas vienas leidimas. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus.

Informacijos ir IT skyrius

Vežėjai gaus papildomų kelionės leidimų į Rusiją

Lapkričio 15–16 d. Maskvoje asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, prezidiumo narys Ilja Ostrovskij ir asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius susitiko su Rusijos transporto ministerijos ir vežėjų asociacijos ASMAP atstovais.

Susitikime Transporto ministerijoje asociacijos vadovai suderino klausimą dėl 5 000 papildomų kelionės leidimų į Rusiją skyrimo mūsų vežėjams šiais metais. Kaip sakė asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Rusijos atstovai pažadėjo, kad leidimai pasieks Lietuvą, kai tik bus išspausdinti. Ministerijoje vyko derybos dėl krovinių svėrimo sistemos suvienodinimo ir vieningo svėrimo sertifikato pripažinimo bei įvedimo. Derybos šiuo klausimu bus tęsiamos toliau.

Asociacijos vadovai su ASMAP Juridinio skyriaus vadovu suderino seminaro mūsų vežėjams tematiką ir datą. Seminaras „Rusijos muitinės kodekso teisinio taikymo praktika“ įvyko lapkričio 28 d. „Linavos“ mokymo centre. Be to, asociacijos „Linava“ atstovai, siekdami plėsti juridinių paslaugų sektorių, suderino bendradarbiavimo klausimus su viena Maskvos advokatų kontora, kuri bus mūsų vežėjų partneriai Rusijoje. Jos darbuotojai turi didelę darbo Rusijos muitinės tarnybose patirtį, gerai išmano Muitinės kodeksą ir jo taikymo praktiką.

Verslo forumas Stambule

Lapkričio 14–16 d. Turkijoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Algirdo Butkevičiaus vadovaujama verslo delegacija, kurioje buvo ir asociacijos „Linava“ sekretorius Algirdas Baranauskas, dalyvavo Turkijos užsienio ekonomikos ryšių tarybos surengtame verslo forume Stambule.

Kaip sakė A. Baranauskas, vizito metu Lietuvos ir Turkijos verslo atstovai užmezgė naujų verslo kontaktų, kurie ateityje leis padidinti abiejų šalių prekybos srautus. Susisiekimo ministras pakvietė Turkijos verslininkus apsilankyti Lietuvoje ir susipažinti su svarbiausiais šalies infrastruktūros objektais bei teikiamomis paslaugomis gabenant krovinius tranzitu per Lietuvą į Vakarų ir Šiaurės šalis.

Ministerijos atstovas Andrius Kalindra sakė, kad susitikimuose aptarti ir „Linavos“ vežėjams aktualūs klausimai: trečiųjų šalių kelionės leidimų ir specialiųjų leidimų kvotos nepakrautam transportui. Mūsų šalies derybininkai prašė didinti šias kvotas. Turkai pažadėjo atsižvelgti į mūsų siūlymus, nes suinteresuoti didinti krovinių srautus per Lietuvą. Lietuvos susisiekimo ministerija kreipsis į Turkijos institucijas dėl šių leidimų kvotų padidinimo 2008 m. Pasak A. Kalindros, klausimas dėl 500 litrų kuro įvežimo apribojimo nebuvo svarstytas, nes tai yra žemesnio lygmens klausimas.

Visi susitikimai vyko konstruktyviai draugiškai.

Pasitarimas dėl užsieniečių įdarbinimo procedūrų

Lapkričio 9 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos inicijuotas pasitarimas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais. Pasitarime dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos sekretoriai, Migracijos departamento vadovai, Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos „Linava“ atstovai.

Pasitarime aptarti darbdaviams aktualūs darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo klausimai. Remiantis Darbo biržos duomenimis, 2007 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais darbo paklausa transporto sektoriuje sudarė 6 101 laisvą darbo vietą, iš kurių – 3 945 sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai. Todėl trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimas yra kaip viena iš priemonių bent iš dalies išspręsti susidariusį žmogiškųjų išteklių trūkumą. Tačiau biurokratinių procedūrų gausa bei svarbiausias kriterijus – įdarbinimo laikas yra didelis barjeras įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus iš trečiųjų šalių.

Siekdama iki vieno mėnesio sumažinti leidimo dirbti išdavimo terminą, asociacija „Linava“ pateikė konkrečius siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Vienas iš esminių siūlymų – sprendimo dėl leidimo dirbti išdavimo ir darbo sutarčių registravimo funkcijų perdavimas teritorinėms darbo biržoms. Funkcijų dubliavimo išvengimas leistų sutrumpinti leidimo dirbti išdavimo terminą iki vieno mėnesio, efektyviau būtų panaudojami Lietuvos darbo biržos ištekliai, darbdaviams nereiktų gaišti laiko vykimui į Vilnių.

Pasitarime asociacija „Linava“ dar kartą iškėlė labai svarbų klausimą dėl trečiųjų šalių vairuotojų, kuriems išduotas leidimas dirbti, teisės vykdyti tarptautinius vežimus leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu po Šengeno plėtros. Lietuvai tapus Šengeno nare, daugkartinė ilgalaikė (D) viza taps nacionaline viza, su kuria vairuotojas galės atvykti ir dirbti tik Lietuvos Respublikoje. Tokiu atveju leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu (iki 6 mėnesių) trečiosios šalies vairuotojas praranda galimybę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. Nėra išspręstas klausimas trečiųjų šalių vairuotojų, turinčių daugkartinę ilgalaikę (D) vizą, tranzito per Latvijos teritoriją atveju po Šengeno plėtros.

Po Šengeno plėtros kol kas numatyta tik viena galimybė trečiųjų šalių vairuotojams, įdarbintiems Lietuvoje, vykdyti tarptautinius gabenimus – gavus leidimą laikinai gyventi. Todėl rekomenduojama darbdaviams, kurie yra įdarbinę trečiųjų šalių vairuotojus su daugkartinėmis ilgalaikėmis metinėmis (D) vizomis, ir ketinantiems, pasibaigus vizos galiojimo terminui, pratęsti darbo santykius su darbuotoju, kuo skubiau pateikti Migracijos departamentui dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo.

Kompetentingų valstybinių institucijų atstovai atsižvelgė į asociacijos „Linava“ pateiktus siūlymus bei pažadėjo neatidėliotinai spręsti vežėjams aktualias problemas, susijusias su trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų supaprastinimu.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Nauji reikalavimai vairuotojams Lenkijoje

Lenkijos vežėjų asociacija ZMPD informavo, kad nuo 2007 m. spalio 10 d. Lenkijoje įsigaliojo nauji reikalavimai vairuotojams, vairuojantiems užsienyje registruotas transporto priemones.

Tais atvejais, kai vairuotojas nėra paminėtas transporto priemonės registracijos liudijime kaip transporto priemonės savininkas, vairuotojas privalo pateikti pareigūnams dokumentą, įrodantį teisę naudotis transporto priemonę. Turėtų pakakti transporto priemonės savininko ar naudotojo įgaliojimo. Šie reikalavimai galioja sunkvežimių ir autobusų vairuotojams.

Perspėjimas dėl vagysčių Jungtinėje Karalystėje

Jungtinės Karalystės vežėjų asociacija RHA pataria vairuotojams, vykstantiems greitkeliu A1 (Anglija) į Nottinghamshire šiaurę ir pietus, būti ypač atsargiems kelyje dėl prasidėjusių vagysčių.

Jeigu įmanoma, naktimis statyti transporto priemones tik saugomose stovėjimo aikštelėse. Pastebėjus įtartiną veiklą, reikėtų informuoti Worksop policiją telefonu 01909 500 999.

Informacijos ir IT skyrius

Asociacijos „Linava“ naujametinis renginys Viva Las Vegas!

Artėjant didžiausioms metų šventėms – šventoms Kalėdoms ir Naujiesiems Metams Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ kviečia Jus į šventinį vakarą „Las Vegase“, kur Jūsų lauks:

specialiai tik šiam vakarui atidaryti lošimo namai;

įspūdinga šokėjų programa;

tikri kazino laimėjimai;

geriausių atlikėjų dainos;

diskoteka iki ryto ir...

dar daug nepakartojamų šventinio vakaro siurprizų!!!

Kas žino, gal tai bus sėkmingiausias vakaras, kur išlošite kitų metų laimę!

Naujametinis renginys vyks š. m. gruodžio 21 d. „Karolinos“ viešbučio (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius) banketinėje ir disko salėse.

Asociacijos „Linava“ nariai gali įsigyti kvietimus nuo gruodžio 3 d. asociacijos regioniniuose skyriuose sumokėdami pavedimu. Grynaisiais pinigais galima atsiskaityti Vilniaus skyriuje, Jankiškių g. 41. Vienas kvietimas galioja dviem asmenims, kaina – 200 Lt. Asociacijos nariai gali įsigyti du kvietimus.

Mokant pavedimu rekvizitai:

Asociacija „Linava“

Asociacijos įmonės kodas – 121053434

Asociacijos PVM kodas – LT210534314,

J. Basanavičiaus g. 45, 03506 Vilnius

Bankas:

AB SEB „Vilniaus bankas“, banko kodas - 70440, a/s LT207044060001061306

Mokėjimo paskirtis: už Naujametinį renginį.

Mokant būtina nurodyti įmonės pavadinimą ir kliento Nr.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Asociacijos „Linava“ prezidiumas ir sekretoriatas

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 22 (154)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

„Mercedes-Benz Unimog U 20“

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vž informacija

Elektroninis bilietas – ir sostinėje

VKTI informuoja

Dėl Rusijos Federacijos leidimų išdavimo

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Pradedantiems vairuotojams – dvejus metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas