Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Rugsėjo 10-11 d. Vilniuje vyko Lietuvos ir Kazachstano bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys, delegacijoje dalyvavo Kelių ir kelių transporto departamento vyr. specialistė B. Sviklienė, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas E. Ruškus ir asociacijos “Linava” sekretorius A. Baranauskas. Kazachstano delegacijai vadovavo Transporto ministerijos Automobilių transporto valdybos viršininkas T. Mombajevas.

Posėdyje delegacijos aptarė užsienio prekybą tarp Lietuvos ir Kazachstano per 2007 metus, tikėtinas jos perspektyvas bei pasikeitė turima statistine informacija. Delegacijos konstatavo, jog per pastaruosius kelerius metus tiek importas, tiek eksportas nuolat didėjo.

Pagrindinis posėdžio klausimas - kelionės leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. Po ilgų diskusijų derybininkai suderino preliminarias kelionės leidimų kvotas 2008 metams mūsų vežėjams: 5000 universaliųjų leidimų ir 500 leidimų vežti krovinius į/iš trečių šalių. Šalys sutarė, kad esant būtinybei, palankiai apsvarstys papildomų leidimų kvotas 2008 m.

Posėdyje buvo nagrinėjami ir kiti aktualūs krovinių vežimo kelių transportu klausimai. Lietuvos derybininkai informavo kazachus, kad mūsų vežėjai patiria sunkumų Kazachstano pasienyje. Pavyzdžiui, kazachų muitininkai reikalauja eksporto deklaracijų originalų, nors krovinio siuntėjai privalo šias deklaracijas saugoti savo įmonėse. Kazachų derybininkai pažadėjo pateikti šio klausimo svarstymą savo šalies muitinės institucijoms. Lietuvos delegacija perdavė kazachų vežėjų, padariusių pažeidimus Lietuvos teritorijoje, sąrašą.

Derybos vyko draugiškai ir konstruktyviai aplinkoje. Kazachų derybininkai pasiūlė kitą bendros komisijos posėdį surengti Kazachstane.

Rugsėjo 17 d.Astanoje vyko Lietuvos ir Kazachstano vyriausybių dvišalės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos trečiasis posėdis. Lietuvos delegacijoje, kuriai vadovavo ūkio ministras V.Navickas, buvo ir Lietuvos verslo atstovai. Komisijos darbotvarkėje nemažai klausimų skirta Lietuvos ir Kazachstano bendradarbiavimui transporto srityje.

Kazachstano transporto ir komunikacijų ministras S.Achmetovas pristatė Kazachstano transporto strategiją ir kalbėjo apie didėjantį Kazachstano bei kitų Azijos valstybių krovinių tranzitą per Lietuvą. VKTI duomenimis, šiuo metu kelionės leidimų trūksta jau kazachų vežėjams, o ne lietuviams. Posėdyje nuspręsta ieškoti priemonių, skatinančių bendrų Lietuvos ir Kazachstano transporto sektoriaus įmonių kūrimą, bei aptartos galimybės pasirašyti ilgalaikes sutartis tarp Kazachstano ir Lietuvos pramonės, transporto, prekybos kompanijų.
Kaip sakė asociacijos viceprezidentas J.Grybauskas, per susitikimą buvo aptartas vežėjams aktualus vizų gavimo procedūrų supaprastinamo klausimas. Lietuva pasiūlė taikyti tokią pat vizų išdavimo tvarką, kaip tai daroma su Rusija ir Baltarusija. Šiam siūlymui pritarta, jis įtrauktas į posėdžio protokolą. Tuo pačiu, šalių užsienio reikalų ministerijos įpareigotos apsikeisti notomis ir suderinti vizų išdavimo supaprastinamo procedūrų nuostatas.
Dalyviai nutarė ketvirtąjį dvišalio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdį organizuoti trečiąjį 2008 m. ketvirtį Palangoje.

Rugsėjo 19 d. ūkio ministras V.Navickas Almatoje atidarė tarptautinę transporto ir logistikos parodą „Transit-Trans Kazakhstan 2007“. Lietuvos transporto įmonių jungtiniame stende buvo pristatyta ir vežėjų asociacija „Linava“.

Asociacijos atstovas parodoje Donatas Žukauskas tvirtino, kad per tris parodos dienas užmegzta apie 40 naujų kontaktų su įvairių sričių verslo įmonėmis. Jo nuomone, parodoje Lietuvos stendą aplankė per 5000 įvairios kvalifikacijos specialistų.
Lietuvos prekybos su užsienio šalimis statistikos duomenimis, Kazachstanas 2006 m. pagal prekybos apyvartą užėmė 24, pagal eksportą – 19, pagal importą – 32 vietą.
2007 m. balandžio 1 d. Kazachstano investicijos Lietuvoje buvo 15,6 mln. Lt, tai sudarė 0,05 proc. visų užsienio šalių investicijų Lietuvoje.

Rugsėjo 25 d.įvyko asociacijos “Linava” ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento vadovų susitikimas, kuriame pasikeista informacija bei diskutuota vizų išdavimo trečiųjų šalių vairuotojams klausimais po Šengeno plėtros.

Remiantis gauta informacija, esminių pasikeitimų po Šengeno plėtros konsulinėms įstaigoms išduodant vizas trečiųjų šalių vairuotojams, turintiems leidimą dirbti Lietuvoje, nenumatoma. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, trečiųjų šalių vairuotojams, gavusiems leidimą dirbti, yra išduodamos “D” tipo vizos, t.y. leidimas laikinai gyventi svarstymo laikotarpiui – iki 6 mėnesių. Numatoma, kad po Šengeno plėtros leidimas laikinai gyventi atstos Šengeno vizą.

Susitikime aptarta galimybė po Šengeno plėtros trečiųjų šalių vairuotojams, įdarbintiems Lietuvos įmonėse, išduoti vizas, suteikiančias teisę leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu vykti iš Lietuvos ne tik į trečiąsias šalis, bet ir į Šengeno erdvės valstybes. Asociacija “Linava” artimiausiu metu numato šį klausimą aptarti su kompetentingomis valstybės institucijomis.

Aptartos tranzito sąlygos per Baltarusiją

Spalio 3 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius penktosios nacionalinės parodos „Belarus Expo 2007“ proga dalyvavo Baltarusijos ambasadoje surengtame susitikime ir su Baltarusijos premjeru Sergij’umi Sikorskij’u bei transporto ministru Vladimir’u Sosnovskij’u aptarė tranzito per Baltarusiją aktualijas.

Asociacijos prezidentas pristatė problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai gabendami krovinius per Baltarusiją. Pirmiausia prezidentas akcentavo nemokamų tranzitinių leidimų stygiaus klausimą.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog dažni tranzitinių krovinių, gabenamų su TIR knygele, konvojavimo ir fizinio prekių patikrinimo atvejai, neatitinkantys TIR konvencijos reikalavimų. Akcentuota, kad Baltarusijos muitinės pareigūnai dažnai sulaiko krovinius esą atlikti fizinį patikrinimą, tačiau, net nenustačius jokių pažeidimų, vežėjas brangiai moka už krovinio iškrovimą ir pakrovimą, moka už transporto priemonės pastatymą ir patiria nuostolių dėl prastovų.

Susitikime dalyviai išgirdo naujausią informaciją apie Baltarusijos įstatymų spektrą ir investicinį klimatą. Baltarusijos ekonomikos ministerijos atstovai pristatė naujausius šalies regioninius ir šakinius investicinius projektus.


Tarptautinė konferencija „Rail Baltica“ – nuo vizijos iki realybės“

2007 m. spalio 4 d. Vilniuje įvykusios tarptautinės konferencijos „Rail Baltica – nuo vizijos iki realybės“ dalyviai pritarė naujam požiūriui į geležinkelio projektą „Rail Baltica“.
Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas, EK viceprezidentas Jacques’as Barrot. Pranešimus skaitė Lietuvos ir Latvijos susisiekimo ministrai, Estijos, Lenkijos ir Suomijos susisiekimo ministerijų atstovai, aukšto rango Europos geležinkelių ir infrastruktūros kompanijų bendrijos vadovai, Vokietijos bei Lenkijos geležinkelių, Europos investicijų banko atstovai.

Kaip sakė konferencijoje dalyvavęs asociacijos „Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius, šia konferencija siekiama akumuliuoti Europos transporto ir logistikos sektoriaus susidomėjimą europinio modernaus geležinkelio „Rail Baltica“ projektu ir visu Rytinės Baltijos regionu.

Konferencijoje buvo pažymėta, kad būtina plėtoti „Rail Baltica“ projektą, nes jis turės milžinišką poveikį Baltijos šalių ir Lenkijos integracijai į ES. Šio projekto reikšmė – ne tik ekonominė, bet ir kultūrinė-socialinė.
„Ši labiausiai į Rytus nutolusi ES geležinkelio linija bus pagrindinė jungtis tarp Europos ir Azijos šalių, skatinsianti prekybinius ryšius“,- sakė prezidentas Valdas Adamkus. Jis taip pat pažymėjo, kad transporto sektorius – vienas iš sparčiausiai šiuo metu besiplėtojančių Lietuvos ūkio šakų, o jo plėtra – būtina sąlyga norint, kad Lietuva sėkmingai konkuruotų pasaulinėje rinkoje.

5-asis Europos mobilumo forumas CIVITAS

Spalio 3–5 d. Kaune vyko 5-asis Europos mobilumo forumas CIVITAS FORUM 2007, kurį atidarė ir sveikinimo kalbas sakė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius.
CIVITAS forume dalyvavo Europos Komisijos transporto ir energetikos komisaras Jacques’as Barrot. Jis skaitė pranešimą apie svarbiausią Europos Komisijos transporto dokumentą - Europos transporto Žaliąją knygą.

CIVITAS forumas – tai pagrindinė 90 Europos miestų, įsipareigojusių įgyvendinti ir remti ambicingas švaraus miestų transporto strategijas ir iniciatyvas, metinė susitikimo vieta. Į forumą susirinko apie 300 pranešėjų ir dalyvių ne tik iš Europos, bet ir iš Amerikos, Centrinės ir Pietų Azijos šalių. Lietuva pirmoji iš naujųjų ES šalių laimėjo teisę organizuoti CIVITAS forumą per visą 5-erių metų CIVITAS programos istoriją. Forume Lietuvos transporto, energetikos, aplinkosaugos ir kitų susijusių sričių atstovai pristatė savo paslaugas ir produkciją.
Europos Komisijos konferencijų kalendoriuje šis darnaus miestų transporto plėtros, krovinių paskirstymo ir alternatyvių judėjimo būdų propagavimo forumas pripažintas prestižiniu ir yra remiamas Europos Komisijos.

Dėl leidimų dirbti išdavimo tvarkos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildė Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygas ir tvarką.
Sumažės dokumentų, kuriuos turi pateikti darbdavys, norėdamas įdarbinti užsienietį. Nebebus reikalaujama pateikti juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopijos. Teritorinė darbo birža pati patikrins, ar darbdavys atitinka nustatytus reikalavimus: yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje; nėra bankrutavęs ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos; neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Be to, darbdaviui nebereikės iš naujo teritorinei darbo biržai pateikti visų dokumentų apie darbuotoją, jeigu užsienietis yra pakartotinai įdarbinamas dvejiems metams toje pačioje įmonėje ir jo profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą. Šiuo atveju darbdavys turės pateikti tik pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodydamas darbuotojo darbo funkciją, darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį ir išduoto užsieniečiui leidimo dirbti kopiją.
Siekiant, kad Lietuvoje būtų įdarbinami kvalifikuoti darbuotojai, numatoma taikyti griežtesnius reikalavimus užsieniečio darbo patirčiai: įdarbinamo užsieniečio darbo patirtis pagal turimą profesinę kvalifikaciją turėtų būti ne mažesnė kaip 3-eji metai per pastaruosius 5-erius metus.
Taip pat darbo biržos atsižvelgs į tai, ar darbdaviai, norintys įdarbinti užsienietį, registravo laisvas darbo vietas. Darbdavio paraiška išduoti leidimą dirbti nebus nagrinėjama, jeigu jis neįregistravo laisvos darbo vietos darbo biržoje.

Informacijos ir IT skyrius

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr. 10 (82)

"Linava" informuoja

Kronika

Akibrokštas

Bankrotas – su aferos prieskoniu?

Gudručiai

Vienų laukia kaltinamųjų suolas, kiti jau savo atsiėmė

Įkurtuvės

Modernus “Mecedes-Benz” autocentras Kaune

Šalia judrios sankryžos

Jubiliejus

Tarptautinis pagalbos servisas - vis dar novatoriškas:DAF ITS sistemai – 35 metai

Konkursas

Sunkvežimių virtuozai

Patirtis

AdBlue – pirmosios pamokos

Premjeros

... o “Scania” pasakė – galima

Naujas flagmanas – naujos viltys

Priekabų ūkis

Tachografų patikra – “Kautroje”

“LAŠAS” IŠ ANGLIJOS

šventės

Nuotaikinga logistikos fiesta

Lietuvoje ir pasaulyje

Didžiausias lengvųjų automobilių logistikos centras Baltijos šalyse

LEZ – naujas terminalas

Prie Euro 5 vilioja nuolaidų „pyragu“

Žiemai – naujos padangos

“Citroen” pagrandukas

Transporto politika

„Civitas“ forume – apie švaresnę miestų aplinką

Žinotina

Refrižeratoriai: iš metalo ar plastmasės?

Keleivinis transportas

Oleg’as Kamberski’s: viešnagė dalykiška ir konstruktyvi

Teisė

Patalpų nuomos sutartys

Muziejus

PAMIRŠTASIS GAZ-63