Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Tarptautinis transporto politikos ir ekonomikos 17-asis simpoziumas

Spalio 25–27 d. Berlyne vyko 17-asis Tarptautinis Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) transporto politikos ir ekonomikos simpoziumas „Globalizacijos privalumai“, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ Informacijos ir IT skyriaus vadovas Vidmantas Adomaitis ir Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas.

šie simpoziumai rengiami kas trejus metus, juose dažniausiai dalyvauja valstybinių institucijų, mokslo tyrimo įstaigų ir universitetų, vežėjų asociacijų ir tarptautinių organizacijų, taip pat profesinių sаjungų bei spaudos atstovai. Tikslas – stimuliuoti transporto politikos ir ekonomikos analizes bei ateities prognozes.

Simpoziumа atidaręs Vokietijos federalinis transporto, statybos ir miestų reikalų ministras V. Tiefensee skatino transporto sektoriaus įmones pasinaudoti globalizacijos teikiamomis galimybėmis, nes gamyba greitėja, plečiasi į vis naujus pasaulio regionus, o prekių srautai nuolat intensyvėja. Mažos įmonės turėtų išnaudoti savo privalumus ir užimti atitinkamas transporto rinkos nišas. Per ateinančius 15 metų prognozuojamas transporto sektoriaus augimas apie 25 proc.

ETMK generalinis sekretorius J. Shortas pabrėžė, jog transporto dėka atsivėrė naujos galimybės pasaulinės ekonomikos plėtrai, todėl šalių vyriausybės ir politikai turėtų didesnį dėmesį skirti transporto problemoms spręsti.

Krovinių vežimo augimo tempai aplenkia kai kurių valstybių BVP augimo tempus. Eksporto didėjimas tiesiogiai priklauso nuo eksporto operacijai būtino laiko, todėl didžiausiа dėmesį reikia skirti vežimo laikui, kaip pagrindiniam prekybos barjerui, mažinti. Pastaruoju metu ypač didelis dėmesys skiriamas Europos ir Azijos transporto koridorių plėtrai, nes didžiausių Azijos valstybių (Kinijos ir Indijos) ekonomikos auga itin sparčiai, apie 6–9 proc. per metus. Dėl to sparčiai daugėja konteinerinių gabenimų. Hamburgo uoste konteinerių krova per pastaruosius 5 metus išaugo net 90 proc.

Daug dėmesio simpoziume skirta transporto infrastruktūros objektų finansavimui ir plėtrai bei su tuo susijusioms aplinkosaugos problemoms. Konstatuota, jog infrastruktūros kokybė turi tiesioginės įtakos tarptautinės prekybos ir ekonomikos augimui. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas pasienio infrastruktūrai gerinti. Italijos atstovai akcentavo paskirstymo infrastruktūros tobulinimа. Jų nuomone, ypač pasiteisino „krovinių kaimeliai“.

„Krovinių kaimelis“ – tai ne tik logistikos centras, bet intermodalinis terminalas su visa tam reikalinga infrastruktūra. Pirmųjų centrų steigimas įrodė, jog tai naudinga. Kaimeliams kurti būtinas valstybės institucijų dalyvavimas ir vietinės valdžios iniciatyva. Italijoje „krovinių kaimelių“ kūrimas įteisintas įstatymu ir jiems skiriamas didelis dėmesys. Vokietija, Olandija ir Graikija, o šiuo metu ir Ispanija eina tuo keliu.

Vokietijos atstovai pažymėjo, jog diferencijavus kelių mokesčių dydžius priklausomai nuo automobilių išmetamų teršalų kiekio (Euro klasės), šioje šalyje prasidėjo ypač spartus automobilių parko atnaujinimas. į šiа problemа dėmesį turėtų atkreipti ir Lietuvos kompetentingos institucijos, nes šiuo metu galiojanti transporto priemonių savininkų ir valdytojų naudotojo mokesčio sistema nenumato mokesčių lengvatų modernioms ir ekologiškai švarioms transporto priemonėms bei neskatina automobilių parko atnaujinimo.

IRU generalinis sekretorius M. Marmy pažymėjo, kad globalizacija sukuria didelį transporto paslaugų poreikio augimа, bet kartu sukelia ir konkurencinės kovos aštrėjimа. Deja, kai kurios valstybės, gindamos savo interesus, taiko įvairius apribojimus ir kuria barjerus. Kaip pavyzdys buvo pažymėta didelė teigiama ETMK daugiašalės leidimų kvotos sistemos įtaka kelių transporto plėtrai Europoje ir greitam transporto priemonių parko atnaujinimui. Nepaisant to, kai kurios valstybės ketina šiа kvotа mažinti ar net visai panaikinti. Augant konteinerinių vežimų apimtims, sparčiai didėja krovinių distribucijos iš pagrindinių Europos uostų poreikis. Dėl geležinkelių nesugebėjimo konkuruoti, kelių transportas ir toliau išliks tokių vežimų dominuojančia transporto rūšimi. Pažymėta, kad vien tik sunkiojo transporto (virš 12 t) apmokestinimo didinimas neduos laukiamo aplinkosaugos efekto, nes keliuose padaugės mažų sunkvežimių, o kartu ir išmetamų teršalų. Todėl mokesčiai turėtų būti taikomi visiems eismo dalyviams, priklausomai nuo daromos žalos gamtai.

Vidmantas ADOMAITIS

Informacijos ir IT skyriaus vadovas

Lietuvos ir Ukrainos kelių

transporto komisijos posėdis

Lapkričio 2–3 d. Kijeve vyko Lietuvos ir Ukrainos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius š. Baublys, delegacijoje dalyvavo Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas V. žukauskas ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Ukrainos delegacijai vadovavo Valstybinio automobilių transporto departamento direktorius S. Dobrochodas.

Posėdyje delegacijos apsvarstė užsienio prekybos apimtis tarp Lietuvos ir Ukrainos per pastaruosius metus, aptarė galimas perspektyvas bei pasikeitė turima statistine informacija. Delegacijos konstatavo, jog per pastaruosius kelerius metus tiek importo, tiek eksporto nuolat daugėja. Lietuvos verslininkai aktyviai dirba Ukrainos rinkoje: yra įkūrę 160 įmonių ir investavę apie 45 mln. JAV dolerių.

Pagrindinis posėdžio klausimas – kelionės leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. šiai temai paprastai skiriamas didžiausias dėmesys derybose ir su kitomis valstybėmis, ypač su ne ES narėmis. 2006 metams Ukraina sutiko papildomai skirti mūsų vežėjams dar 200 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių.

Suderinta preliminari kelionės leidimų kvota 2007 metams: 5000 bendrųjų leidimų, 1100 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių ir 800 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių, neatleistų nuo kelių mokesčių. Tarptautinėje praktikoje įprasta, jog leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių kvota sudaro iki 10 proc. bendrųjų leidimų kvotos. Derybas su Ukraina galime laikyti itin sėkmingomis, nes šiuo atveju minėtas santykis yra 38 proc. Delegacijos susitarė ir ateityje nedaryti kliūčių transporto plėtrai ir pozityviai spręsti klausimа dėl papildomų leidimų skyrimo, jei vežėjams toks poreikis iškiltų.

Posėdyje nagrinėti ir kiti aktualūs keleivių bei krovinių vežimo kelių transportu klausimai. šalys pažymėjo, jog nepritaria kai kurių ES valstybių pasiūlymams mažinti bendrа ETMK leidimų kvotа ir sieks, kad šių siūlymų būtų atsisakyta. Derybos vyko ypač draugiškoje ir konstruktyvioje aplinkoje.

Gintautas RAMASLAUSKAS

Krovininio transporto skyriaus vadovas

„Lietuvos metų gaminys – 2006“

Lietuvos pramonininkų konfederacija skelbia tapusio populiariu Lietuvoje konkurso „Lietuvos metų gaminys – 2006“ pradžiа.

šio konkurso pagrindinis tikslas – skatinti Lietuvos verslo plėtrа, gaminti aukštos kokybės lietuviškа produkcijа, didinti jos konkurencingumа vidaus ir užsienio rinkose, reklamuoti šalies produktų ir paslaugų kūrėjus bei gamintojus.

Jau dešimtmetį besitęsiančiа akcijа ypač vertina aukštos kokybės produkcijos Lietuvos gamintojai. Praėjusių dešimties metų patirtis parodė, kad konkursas „Lietuvos metų gaminys“ davė keleriopа efektа – gamintojams suteikė progа reklamuoti savo produkcijа kaip išskirtinį lietuviškа gaminį šalies ir užsienio rinkose, o vartotojams buvo pristatyti produktai, kaip vieni iš geriausių gaminių.

Konkurso rengėjai organizuos spaudos konferencijas, reklamuos jį žiniasklaidoje, inicijuos straipsnius spaudoje, sieks, kad visuomenė būtų kaip galima daugiau informuota apie šį renginį.

Jei Jūs pretenduojate į šį konkursа, būtina užpildyti nustatytos formos paraiškа registruoti gaminį. Paraiškos reikia kiekvienam gaminiui, kurį norite pristatyti. Paraiškos konkursui „Lietuvos metų gaminys – 2006“ pradėtos registruoti spalio 2 d., paskutinė registracijos diena – lapkričio 10-oji. Nugalėtojai bus paskelbti iki gruodžio 11 d., iškilmingas nugalėtojų pagerbimas Lietuvos Respublikos Prezidentūroje gruodžio 15 d.

Išsamesnė informacija apie konkursа bus skelbiama respublikinėse žiniasklaidos priemonėse bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos interneto puslapyje www.lpk.lt, skiltyje ҐGarbės titulai ir nominacijos“. šio renginio vykdytojas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomoji direkcija.

Tikimės aktyvaus jūsų dalyvavimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo šiame renginyje.

Rimas VARKULEVIčIUS

Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius

Apklausa dėl studentų priėmimo

į aukštаsias mokyklas skaičiaus

Informuojame, kad Lietuvos pramonininkų konfederacija, Darbo ir socialinių tyrimų institutas, švietimo ir mokslo ministerija atlieka apklausа, kurios tikslas – išsiaiškinti darbo rinkoje paklausiausius specialistus ir parengti pasiūlymus dėl studentų priėmimo į aukštаsias mokyklas skaičiaus 2007 ir 2008 m.

Nuoširdžiai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės nustatyti specialistų poreikį šalies darbo rinkoje bei spręsti darbo jėgos trūkumo problemas. Užpildytas anketas prašome iki š. m. lapkričio 10 d. siųsti tyrimo koordinatorei Rasai Zabarauskaitei el. paštu Rasa.Zabarauskaite@dsti.lt arba faksu (8 5) 275 21 13.

Krovininio transporto skyrius

Dėl PVM susigrаžinimo

iš ES šalių

Norintiems susigrаžinti PVM iš ES šalių už 2006 m. III ketvirtį arba už 2006 m. 9 mėnesius, prašome nedelsiant į asociacijа „Linava“ PVM skyrių (J. Basanavičiaus g. 45, 201 kab.) pristatyti šio periodo sаskaitas faktūras.

Primename, kad

1) sаskaitose faktūrose turi būti nurodyti įmonės rekvizitai (tokie, kurie nurodyti Pridėtinės vertės mokėtojo registravimа patvirtinančiame sertifikate):

• tikslus įmonės pavadinimas;

• įmonės juridinis adresas;

• tikslus įmonės PVM kodas;

Esant netikslumams, kartu su sаskaitomis prašome pateikti atitinkamа pateisinantį dokumentа.

2) pateikiant kvitus kitoje pusėje reikia uždėti įmonės spaudа.

3) sаskaitas faktūras pateikti su lydraščiu, išvardijant sаskaitas (arba nurodant bent bendrа pateikiamų sаskaitų ir kvitų skaičių) bei parašyti, ar už tа periodа pateikiamos visos sаskaitos, ar dar bus daugiau.

PVM skyrius

Nauja eismo reguliavimo

sistema Lenkijoje

Lenkijos vežėjų asociacija ZMPD informavo, kad Varšuvoje pradėjo veikti nauja eismo reguliavimo sistema ir nuo 2006 m. lapkričio 1 d. įvesti nauji eismo apribojimai.

Draudžiama važiuoti per Varšuvа visoms virš 16 t krovininėms transporto priemonėms, vykstančioms tranzitu. Galima važiuoti šiais alternatyviais keliais: 50, 60 ir 62. Visoms krovininėms transporto priemonėms virš 16 t, vykstančioms į Varšuvа, draudžiama įvažiuoti į miestа nuo 7.00 val. iki 10.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 20.00 val. Transporto priemonėms su „C16“ identifikavimo kortele šie eismo apribojimai negalios. „C16“ identifikavimo kortelę vežėjams gali išduoti prekių siuntėjas.

Lietuvos vežėjų kabotažiniai krovinių vežimai

Europos Komisijos Energetikos ir transporto generalinis direktoratas informavo, kad vadovaujantis 1993 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3118/93 nustatančiu sаlygas, kuriomis vežėjai ne rezidentai gali teikti vežimo nacionaliniais kelias paslaugas valstybėje narėje, Lietuvos vežėjai jau gali vykdyti kabotažinius krovinių vežimus šiose ES šalyse: Kipre, Danijoje, Estijoje, Airijoje, Maltoje, Portugalijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje.

žieminių padangų

naudojimas Austrijoje

Austrijos vežėjų asociacija AISO patikslino, kad Austrijoje kiekvienais metais nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d. keleivinėse ir krovininėse transporto priemonėse virš 3,5 t mažiausiai ant vienos varančiosios ašies privalo būti sumontuotos žieminės padangos. žieminių padangų kryžminio protektoriaus tarpelis turi būti ne mažesnis nei 6 mm, žieminių padangų radialinio protektoriaus – 5 mm. Padangos privalo būti pažymėtos „M+S“, „M.S.“ arba „M&S“ ženklais.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 21 (129)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

VKTI informuoja

Atsakymai į aktualiausius vežėjų klausimus apie skaitmeninius tachografus

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams