Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Susisiekimo ministrui pristatytos svarbiausios vežėjų problemos

Spalio 19 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, viceprezidentai Jonas Grybauskas ir Mindaugas Grigelis bei transporto politikos sekretorius Algirdas Baranauskas susitiko su susisiekimo ministru Algirdu Butkevičiumi ir sekretoriumi Rimvydu Gradausku. Susitikime asociacijos vadovai pateikė ministrui pažymа apie pagrindines kelių transporto verslo problemas ir aptarė galimus jų sprendimo būdus.

Susitikimo dalyviai akcentavo, kad kai kurie klausimai sprendžiami, bet yra problemų, kurių sprendimas neįmanomas be valstybinių institucijų pagalbos. Viena iš jų – netrumpėjančios krovininio transporto eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje. Asociacijos vadovai prašė ministro daryti įtakа latvių atsakingoms institucijoms, kad ši problema būtų kuo skubiau sprendžiama, nes vien vežėjų asociacijų pastangų jau nebepakanka.

Ne mažiau svarbūs klausimai – viešųjų logistikos centrų steigimas, krovinių vežimo liberalizavimas su Lenkija, Italija, skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo įdarbintiems kitų šalių piliečiams sureguliavimas ir sunkvežimių eilių Kalvarijos-Budzisko pasienio poste problemos sprendimas.

Labai svarbus vežėjams yra nepatogios mokėjimo už leidimus tvarkos VKTI sureguliavimas ir dalies akcizo už pirktus degalus kompensavimas. Ministras buvo informuotas apie transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išmokų skaidymo problemа bei automobilių padangų perdirbimo problemos sureguliavimа.

Kalbėdami apie keleivinio transporto aktualijas, asociacijos vadovai siūlė inicijuoti Administracinio teisės pažeidimų kodekso pataisas dėl baudų už važiavimа be bilieto didinimo. Be to, asociacija prašo pritarti siūlymui laipsniškai nustatyti privalomа tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų klasifikavimа Lietuvoje.

Konstruktyvūs susitikimai Maskvoje

Spalio 18 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP, kitų transporto institucijų vadovais ir tarėsi dėl papildomų kelionės leidimų kvotų šiems metams bei dėl 2007 m. preliminarios leidimų bazinės kvotos.

Pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, su ASMAP vadovybe tartasi, kad šiais metais mūsų vežėjams papildomai skiriamų kelionės leidimų skaičius siektų 5 000 vnt. Atsižvelgdamas į didėjančiа prekybа su Rusija, A.Kondrusevičius per susitikimа pasiūlė 2007 m. nustatyti preliminariа 100 000 rusiškų kelionės leidimų bazinę kvotа. Rusijos atsakingų institucijų atstovai pažadėjo apsvarstyti pateiktus siūlymus ir priimti abiem pusėms tinkamus sprendimus.

Maskvoje asociacijos prezidentas taip pat susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje Rimantu šidlausku ir aptarė aktualias vizų į Rusijа gavimo procedūras, kitas Lietuvos vežėjų problemas Rusijoje bei rusų vežėjų problemos mūsų šalyje. Ambasadorius taip pat buvo informuotas apie „Linavos“ vadovų susitikimo su Rusijos ambasados Lietuvoje Konsulinio skyriaus vadovu Vladimiru Kuznecovu rezultatus.

Anatolijus JAKIMOVAS
Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Dėl transporto priemonių gabenimo jūrų keltų linijomis iš Klaipėdos uosto

Lapkričio 15 d. Klaipėdoje numatomas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Transporto ir tranzito komiteto posėdis, kuriame bus svarstomas klausimas apie problemas ir perspektyvas, gabenant krovinius automobilių transportu per Klaipėdos uostа.

Maloniai prašome vežėjus informuoti, su kokiomis problemomis ir kliūtimis šiuo metu susiduriama naudojantis šiuo metu veikiančiomis jūrų keltų linijomis iš Klaipėdos uosto, kа reikėtų gerinti keltų darbe. Taip pat norime sužinoti vežėjų nuomonę, ar yra poreikis atidaryti naujų linijų ir kokiomis kryptimis. Jūsų komentarų ir pasiūlymų lauksime iki 2006 m. lapkričio 3 d. el. paštu: info@linava.lt

Gintautas RAMASLAUSKAS
Krovininio transporto skyriaus vadovas

IRU Socialinių reikalų

komisijos posėdis

Spalio 6 d. Briuselyje vyko IRU Socialinių reikalų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos ҐLinava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas ir advokatas Justinas Usonis.

Posėdyje buvo patvirtinta komisijos veiklos 2007 metų programa. Joje numatyta daugiausia dėmesio skirti vairuotojų darbo ir poilsio laiko naujų reikalavimų įgyvendinimo, naktinio darbo laiko ypatumų taikymo problemoms spręsti, taip pat klausimams, susijusiems su Bulgarijos ir Rumunijos įstojimu į ES nuo 2007 m. sausio 1 d.

Nuspręsta sudaryti darbo grupę iš įvairių šalių vežėjų asociacijų atstovų, kuri keltų socialinės srities problemas bei siūlytų galimus jų sprendimo būdus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (profesinėmis sаjungomis).

Posėdyje daugiausia diskutuota dėl Reglamento (EB) 561/20 06, nustatančio naujа ekipažų darbo ir poilsio tvarkа, įsigaliojimo nuo 2007 m. balandžio 11 d. ir AETR konvencijos nuostatų harmonizavimo su minėtu Reglamentu. Daugumos šalių atstovai pažymėjo, jog Reglamento (EB) 561/2006 nuostatos yra nepalankios vežėjams, todėl būtina toliau ieškoti būdų šį Reglamentа keisti. Daug ginčų kilo nagrinėjant AETR konvencijos ir Reglamento (EB) 561/2006 nuostatų harmonizavimа. Ne ES šalių atstovai kategoriškai nepritarė konvencijos pakeitimams ir pageidavo išlaikyti šiuo metu galiojančiа tvarkа. Tačiau ES šalių narių atstovai pažymėjo, jog AETR konvencijos nuostatos galėtų būti taikomos tik vežimams tarp ne ES narių. Tuo tarpu vykdydami vežimus tarp ES narių, trečiųjų šalių vežėjai taip pat turėtų laikytis Reglamento (EB) 561/2006 reikalavimų, nes priešingu atveju būtų pažeistas teisingos konkurencijos principas. Deja, prie vieningos nuomonės šiuo klausimu nebuvo prieita, todėl IRU rengs naujus pasiūlymus dėl bendros pozicijos suformavimo.

Kaip viena iš svarbių problemų buvo paminėta, kad įvairių valstybių kontrolės pareigūnai skirtingai traktuoja vežėjų išduodamas pažymas, liudijančias, jog vairuotojas tam tikrа laikа ilsėjosi, sirgo ar dėl kitų priežasčių nevairavo transporto priemonės. Organizacija „EuroControleRoute“ parengė tipinį vežėjo išduodamos pažymos pavyzdį. Jei vienoda pažymos forma būtų priimta visose valstybėse, vairuotojams nebekiltų problemų kontrolės metu. Buvo pasakyta nemažai pastabų dėl šio dokumento turinio, tačiau visų šalių atstovai pritarė idėjai jį kuo greičiau įteisinti.

ES šalių atstovai informavo apie skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo eigа. Graikijoje, Kipre ir Portugalijoje dar nėra išduodamos vairuotojų kortelės. Numatoma, jog skaitmeniniai tachografai bus privalomi visose AETR konvencijos susitariančiose šalyse nuo 2010 m.

Apžvelgta direktyvos 2003/59/EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo“ įgyvendinimo eiga. Daugelis Europos Sаjungos šalių narių kol kas tik diskutuoja su socialiniais partneriais, kaip geriau įgyvendinti direktyvos nuostatas, ir konkrečių sprendimų nėra priėmę.

Posėdyje trumpai užsiminta ir apie darbo užmokesčio problemas. Senosiose šalyse narėse pradedama kovoti su vairuotojais iš kitų šalių, kai pastarieji už mažesnį atlygį, nei susitarta ar nustatyta toje šalyje, teikia vežimo paslaugas vietinėms įmonėms. Kai kuriose šalyse tai vadinama „nelegaliu darbu“.

Gintautas RAMASLAUSKAS
Krovininio transporto skyriaus vadovas

Malopolska greitkelio

remontas Lenkijoje

Lenkijos vežėjų asociacija ZMPD informavo, kad Malopolska greitkelio (A4) remonto metu susidaro eismo spūstys šiose atkarpose:

• 1,2 km eilė Krakow kryptimi nuo 375 km iki 377 km (4 km už Chrzanow I sankryžos) sankryža su keliu N79;

• 1,1 km eilė Katowice kryptimi, nuo 397 km iki 398 km. (2 km. už Balice kelių mokesčio rinkliavos punkto).

Eismo apribojimai galioja ir šiose kelio atkarpose:

• Krakow kryptimi: nuo 382 km uždaryta 300 m dešinės eismo juostos atkarpa;

• Katowice kryptimi: nuo 382 km uždaryta 300 m dešinės eismo juostos atkarpa.

Apie apribojimų panaikinimа informuosime papildomai.

Informacijos ir IT skyrius

„Linavos“ boulingo taurė-2006

Kviečiame asociacijos „Linava“ narių įmonių darbuotojus dalyvauti asociacijos „Linava“ organizuojamame boulingo turnyre. Atkrentamosios varžybos (lapkričio 6–7 d., 19 val.) bei II varžybų etapas (lapkričio 20–21 d., 19 val.) vyks Vilniuje („Cosmic bowling“, Vytenio g. 6/23), Kaune („Straikas“, Draugystės g. 6A), Klaipėdoje („Luxor“, Taikos g. 120), šiauliuose („Neopolis“, Vilniaus g. 47), Alytuje („Juodoji Katė“, Jaunimo g. 22) bei Panevėžyje („Smėlynė“, Smėlynės g. 3), finalas – lapkričio 27 d. 19 val. – Vilniuje („Cosmic bowling“, Vytenio g. 6/23).

Komandа turi sudaryti 3 žaidėjai (plius vienas atsarginis). Jeigu komandoje yra moteris, jai prie kiekvienos partijos pridedama po 10 taškų. Komandoje gali žaisti tik transporto įmonėje dirbantys darbuotojai.

P.S.: pageidautina komandai – vienoda apranga ir aistruolių palaikymas.

Komandos startinis mokestis – 120 Lt (su PVM), kurį reikia sumokėti prieš atkrentamаsias (atkrentamųjų varžybų metu) savo miesto boulingo klube. Varžybose bus leista dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusioms komandoms. Užsiregistravusiems varžybų grafikai, reglamentas bei rezultatai bus pateikti interneto svetainėje www.linava.lt, nuorodoje „Naujienos“.

„Linavos“ boulingo taurė-2006 reglamentа bei varžybų grafikа bus galima rasti asociacijos „Linava“ interneto svetainėje www.linava.lt, skiltyje „Naujienos“, Informacija dėl žaidimo taisyklių teikiama tel. (8 620) 39 938 (Egidijus) bei kitais klausimais tel. (8 5) 2786543 (Donatas).

Pageidaujančius dalyvauti varžybose prašome iki spalio 31 d. registruotis užpildant dalyvio anketа, kuriа galima rasti asociacijos „Linava“ interneto svetainėje www.linava.lt, nuorodoje „Naujienos“. Dalyviai bus pavaišinti alumi bei kepinta duona su česnaku!

Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti prizais ir dovanomis!

Kviečiame aktyviai registruotis, nes komandų skaičius yra ribotas!

Lenkijoje nustatomas naujas kelių mokesčio tarifas

Lenkijos vežėjų asociacija ZMPD informavo, kad nuo spalio 21 d. autobusams virš 3,5 t ir krovininėms transporto priemonėms, kurių savininkai užsiima komercine veikla ar veža savo sаskaita, nustatomas naujas kelių mokesčio tarifas. Apmokėjimo kortelės parduodamos Lenkijos pasienyje bei nustatytuose skyriuose. Dienos bei savaitines korteles galima įsigyti platinimo punktuose (http://www.botm.gov.pl/index.php?m="karty&i=punkt)." Prieš pirmаjа kelionę vežėjas privalo užpildyti kortelę įrašydamas transporto priemonės registracijos numerį.

Kelių mokesčio kortelę sudaro dvi dalys:

1) lipni vinjetės kortelės dalis, kuri turi būti priklijuota priekinio stiklo dešiniajame apatiniame kampe;

2) kita vinjetės dalis (kontrolės šaknelė) kelionės metu privalo būti transporto priemonėje.

Abi kelių mokesčio kortelės dalys įrodo mokesčio sumokėjimo teisėtumа.

Kelių mokesčio kortelė, kuri užpildyta neteisingai arba nepilnai, neįrodo mokesčio sumokėjimo fakto.

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 20 (128)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Veteranai

Su gimtadieniu, kolegos!

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams