Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Asociacijos „Linava“ XVI kongresas:

veiklos ataskaita ir naujos vadovybės rinkimai

Gegužės 19 d. „Le Meridien Villon“ viešbutyje vyko asociacijos „Linava“ XVI kongresas, kuriame daugiau nei 400 balsavimo teisę turinčių vežėjų įmonių atstovų išrinko asociacijos prezidentа, prezidiumа, revizijos komisijа, patvirtino nutarimus ir priėmė rezoliucijа. Asociacijos „Linava“ XVI kongrese dalyvavo Seimo, Vyriausybės, Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Muitinės departamento atstovai bei svečiai iš kitų valstybės institucijų, asociacijų.

Bendri vežėjų verslo rodikliai

Patvirtinus kongreso darbotvarkę, išsamiа ataskaitа apie prezidiumo darbа, krovininio ir keleivinio transporto įmonių ekonominius rodiklius, problemas ir perspektyvа pateikė asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius.

2005 m. pabaigoje teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais turėjo 2 525 Lietuvos įmonės, turinčios 17 245 krovinines transporto priemones. Pernai krovinių gabenimo rinka pasipildė 374 licencijuotomis įmonėmis, tačiau dar sparčiau augo krovininių transporto priemonių skaičius – apie 23 proc. šiuo metu asociacijai priklauso 1 153 įmonės arba apie 46 proc. visų Lietuvoje licencijuotų vežėjų, turinčių daugiau kaip 14 500 tarptautiniams kroviniams gabenti skirtų automobilių ir apie 3 000 autobusų bei troleibusų. Asociacijai priklausančiose įmonėse dirba apie 60 000 darbuotojų, iš jų keleivinio transporto sektoriuje – daugiau nei 8 000 darbuotojų.

Krovinių apyvarta per praėjusius metus vidutiniškai vienoje įmonėje išaugo 23 proc. ir sudarė 3,38 mln. Lt. Nepaisant sudėtingų verslo sаlygų, bendrasis įmonių pelningumas padidėjo nuo 2,8 iki 4,3 proc. Tačiau per trejus pastaruosius metus pastebimas spartesnis sаnaudų didėjimo tempas. 2004 m. pajamos ir sаnaudos augo beveik tolygiai, pernai vidutiniškai vienoje įmonėje sаnaudų augimo tempas pralenkė pajamas apie 8 proc.

Didėjančios degalų kainos

ir kiti neigiami veiksniai

Prognozuojama, kad šiais metais vežėjų sаnaudas ir toliau didins neapibrėžtumas naftos produktų rinkoje. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2005 m. vidutinė mažmeninė dyzelino kaina išaugo apie 18 proc., t. y. dar 6 proc. daugiau nei 2004 m. Degalų kainų augimo tendencija dėl didėjančios paklausos išlieka ilgalaikė visoje Europoje. Vežėjai yra visiškai priklausomi nuo naftos išteklių ir, neturėdami kitų alternatyvių energijos šaltinių, pasigenda valstybinio problemos sprendimo, užtikrinančio transporto paslaugų kainų stabilumа. Asociacija „Linava“ ne kartа kreipėsi į valstybės institucijas, siūlydama reaguoti į susidariusiа neigiamа vežėjų verslui situacijа degalų rinkoje, liberalizuojant naftos produktų importа bei kompensuojant dalį akcizo už įsigytus degalus. Deja, pozityvių sprendimų šiuo klausimu kol kas nesulaukta.

Neigiamos įtakos vežėjų verslo sаnaudoms turi ir brangstantis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (TPVPD). Pirmas ženklus kainų kilimas įvyko 2005 m. gruodžio mėnesį. Remiantis draudimo kompanijų patvirtintomis kainomis, 2005 m. vidutinė draudimo kaina transporto priemonių junginiui vežėjams pabrango 2 kartus, nuo š. m. kovo mėn. – dar apie 2 kartus ir dabar jau siekia daugiau nei 7 000 Lt.

Asociacija „Linava“, analizuodama vairuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkа, pastebėjo, kad šios draudimo rūšies tarifai visose draudimo kompanijose pakyla beveik vienu metu, todėl neatmetama prielaida, jog galimi karteliniai susitarimai tarp draudimo paslaugas teikiančių bendrovių. Draudimo kompanijų argumentas, kad gerokai išaugo komercinio transporto avaringumas, nėra įrodytas, nes Lietuvoje nėra tokios statistikos arba ji sаmoningai viešai neskelbiama. Draudimo priežiūros komisijos skelbiamoje informacijoje taip pat nėra pakankamo aiškumo dėl draudimo kompanijų išmokų ir įmokų.

Keleivinis transportas

Keleivinio transporto sektoriui priklausančios asociacijos įmonės dabar turi apie 3 000 autobusų ir troleibusų. Transporto priemonių skaičius nuo 2001 m. stabilizavosi ir po truputį kasmet ėmė augti. Deja, tik 9 proc. keleivius gabenančių transporto priemonių yra iki 5 metų senumo. Tokia padėtis nepatenkinama, nes kitose Europos Sаjungos šalyse transporto priemonės iki 5 metų sudaro didžiаjа automobilių parko dalį. Keleivių vežėjai, savivaldybės ir asociacija ieško būdų, kaip atnaujinti keleivinio transporto priemones. Susisiekimo ministerijoje sudaryta speciali darbo grupė „Transporto tinklas“, kurianti veiksmų programа transporto srityje 2007–2013 m. šioje darbo grupėje dalyvauja ir asociacijos ҐLinava“ atstovai, kurie siekia, kad autobusų parkams atnaujinti būtų panaudota ES struktūrinių fondų parama.

Keleivinio transporto išlaidos nuolat didėja. Tai pirmiausia susiję su degalų, darbo jėgos pabrangimu ir didėjančiais mokesčiais. Keleivių vežėjai pastoviai stengiasi didinti pajamas: tobulina maršrutus, gerina paslaugų kokybę, stiprina keleivių kontrolę. Pernai keleivių skaičius, palyginti su 2004 m., išaugo 20 mln. ir sudarė 347 mln. keleivių. Pastaruoju metu savivaldybės pradėjo geriau kompensuoti vežėjams negautas pajamas dėl keleiviams teikiamų lengvatų. Gerėja ir vežėjų nuostolių, patirtų dėl visuomenei būtinų paslaugų teikimo, kompensavimas. 2004 m. keleivių vežėjams kompensuoti 47,2 proc. poreikio, pernai – 71,2 proc. Tai – nuoseklaus vežėjų, asociacijos, savivaldybių ir Vyriausybės atstovų apskrityse darbo rezultatas.

Vairuotojų stygius

ir kitos problemos

Nors darbo užmokestis kelių transporto sektoriuje auga – 2004 m. jis didėjo apie 12 proc., pernai – 13 proc., vežėjai ir toliau susiduria su viena iš aktualiausių problemų – nepakankama vairuotojų pasiūla darbo rinkoje. Remiantis asociacijos narių apklausos duomenimis, 2005 m. vienoje įmonėje vidutiniškai trūko apie 2,5 vairuotojo. Iš viso Lietuvoje transporto bendrovėms stinga apie 3 000 vairuotojų. Vežėjų įmonės ieško galimybių įdarbinti vairuotojus iš trečiųjų šalių – Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, tačiau jų įdarbinimo procedūros labai ilgos, nes leidimo gyventi Lietuvoje suteikimas užtrunka iki 6 mėn.

Asociacija „Linava“, siekdama išspręsti šiа problemа, jau atliko didelį darbа: ne kartа tarėsi su Užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentu, Darbo birža ir vežėjais, kad išduodant leidimus užsienio piliečiams laikinai gyventi Lietuvoje būtų atsižvelgiama į tarptautinių maršrutų vairuotojų darbo specifikа. šiuo metu jau parengtos ir pateiktos Vyriausybei teisinės nuostatos, kad minėtų leidimų nebereikėtų. Asociacija tikisi pozityvaus Vyriausybės sprendimo ir siūlo darbo jėgos liberalizavimа kaip laikinа priemonę, kol bus išspręstos vairuotojų rengimo problemos.

Vairuotojų rengimas turi tapti valstybės švietimo sistemos prioritetu, nes šios profesijos darbuotojų trūkumas ir nepakankamas jų profesionalumas turi neigiamа įtakа ne tik vežėjų verslui, bet ir visos valstybės ekonomikos plėtrai. Apie šiа problemа jau kalbama ir iš IRU bei Briuselio tribūnų.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, palankiai vertindamas kelių transporto įmonių darbo rezultatus, kurie pasiekti esant didžiulei konkurencijai, ir galimybes neprarasti turimų pozicijų rinkoje, nemažai dėmesio skyrė modernios tranzito infrastruktūros kūrimo problemoms. Joms spręsti reikalingas aktyvesnis valstybės dalyvavimas, valstybinio ir privataus kapitalo dalyvavimas, vieningi verslininkų bei politikų veiksmai. Tik išsprendus daugelį vežėjams aktualių problemų, jie ir toliau nepraras išsikovotų pozicijų Rytų bei Vakarų šalių rinkose, turės galimybę teikti kokybiškas paslaugas. Kokybiškos kelių transporto paslaugos, pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, yra ir bus visos mūsų šalies ekonomikos sėkmės garantas.

Kiti kongreso

darbotvarkės klausimai

Pranešimа apie asociacijos „Linava“ sekretoriato nuveiktus darbus, svarbiausias asociacijos nariams teikiamas paslaugas ir pavaldžių įmonių veiklа XVI kongreso dalyviams pateikė generalinis sekretorius Valdas Gilys.

Su asociacijos revizijos komisijos ataskaita XVI kongresа supažindino šios komisijos pirmininkas Mykolas Drėgva.

2006 m. asociacijos „Linava“ biudžeto projektа XVI kongreso dalyviams pateikė Aukštaitijos regionui atstovavęs prezidiumo narys, Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Rimantas Pošiūnas.

XVI kongresas patvirtino nutarimus dėl asociacijos biudžeto, revizijos komisijos ir narystės mokesčio dydžio bei jo mokėjimo tvarkos.

Rinkimai

Asociacijos „Linava“ XVI kongrese kelių transporto bendrovių atstovai išrinko asociacijos prezidentа, prezidiumа, revizijos komisijа bei priėmė 10 punktų rezoliucijа.

Asociacijos „Linava“ prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas Algimantas Kondrusevičius.

į asociacijos prezidiumа išrinkti atstovai iš 6 Lietuvos regionų.

Vilniaus regionas –

Jonas Grybauskas (UAB „Lietmaz-Servis“);

Ilja Ostrovskij (Bį UAB „Ostkama“);

Bronius Malinauskas (UAB „Kalchas“);

Kauno regionas –

Kęstutis šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“);

Antanas Kačinskas (UAB „Arčia“);

Klaipėdos regionas –

Rimvydas Stropus (AB „Klaipėdos autotransportas“);

šiaulių regionas –

Artūras Grigaliūnas (UAB „Refta“);

Panevėžio regionas –

Julius Misiūnas (UAB „Ignolita“);

Alytaus regionas –

Valius Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“);

Keleivinis transportas –

Mindaugas Grigelis (UAB „Kauno autobusai“).

į asociacijos revizijos komisijа išrinkti:

Mykolas Drėgva (UAB „Transmitto“);

Vytautas Levickas (UAB „Autospeda“);

Kęstutis Sadauskas ( UAB „Luvel“).

Išsamiau apie kelių transporto rinkos tendencijas, XVI kongrese svarstytas vežėjų verslo problemas ir perspektyvа bei asociacijos pavaldžių įmonių teikiamas paslaugas skaitykite žurnalo „Transporto pasaulis“ 6–ajame numeryje.

Tomas LABžENTIS

LIETUVOS NACIONALINė VEžėJų

AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA „LINAVA“ XVI KONGRESAS

R E Z O L I U C I J A

2006 m. gegužės 19 d.

Vilnius

šešioliktasis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kongresas, įvertinęs regioniniuose susirinkimuose ir šiame kongrese išsakytas mintis, kritines pastabas bei pasiūlymus, įpareigoja asociacijos „Linava“ prezidiumа ir sekretoriatа:

1. Ginti ir atstovauti asociacijos narių interesams Lietuvoje, formuojant kelių transporto verslui palankiа aplinkа. Taip pat, bendradarbiaujant su Europos Sаjungos institucijomis, tarptautinėmis kelių transporto asociacijomis (IRU ir UITP), Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio šalyse bei kaimyninių valstybių vežėjų asociacijomis, spręsti vežėjams aktualias problemas.

2. Skatinti logistikos centrų steigimа, kurie garantuotų stabiliа logistikos paslaugų plėtrа bei efektyvų transporto sistemų funkcionavimа.

3. Siekti, kad vairuotojo profesija būtų pripažinta ypatingai svarbia ne tik transporto verslui, bet ir visai Lietuvos ekonomikai, ir inicijuoti Saugaus eismo įstatymo pataisа, kurioje numatoma sumažinti amžiaus apribojimа nuo 21 iki 18 metų vairuotojams, kurie siekia įsigyti teisę vairuoti C, D ir E kategorijų transporto priemones bei C kategorijos vairuotojų ruošimo bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose finansavimas būtų įtrauktas į Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programа.

4. Inicijuoti ir kartu su valstybinėmis institucijomis parengti ir įgyvendinti projektа „Saugaus eismo sistemos įdiegimas Lietuvoje“, kuris sudarytų galimybes įsteigti saugaus eismo centrus tęstiniam ir antriniam eismo dalyvių automobilių keliais vairavimo įgūdžių ugdymui ir kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų kvalifikacijos kėlimui pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB nuostatas ir reikalavimus.

5. Maksimaliai supaprastinti vairuotojų iš trečių šalių įdarbinimo Lietuvoje procedūras.

6. Bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis siekti, kad Lietuvos vežėjams būtų sudarytos palankios sаlygos dalyvauti šalių ne ES narių krovinių gabenimo rinkose, ypatingа dėmesį skiriant Rusijai, Kazachstanui, Balkanų regiono valstybėms, bei siekti kabotažo ir vežimų į / iš trečių šalių liberalizavimo su ES valstybėmis.

7. Imtis veiksmų transporto priemonių savininkų ar valdytojų civilinės atsakomybės privalomаjį draudimа bei draudimo veiklos priežiūrа reglamentuojančių teisės aktų pakeitimui, kad būtų užtikrintas šios paslaugos skaidrumas ir atitikimas vartotojų interesams.

8. Atsižvelgiant į narių poreikius, plėsti asociacijos teikiamų paslaugų spektrа.

9. Siekti, kad būtų visiškai kompensuojami keleivių vežėjų nuostoliai, patiriami dėl visuomenei būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo, ir negautos pajamos dėl keleiviams teikiamų lengvatų.

10. Siekti, kad į Susisiekimo ministerijos specialios darbo grupės „Transporto tinklas“ 2007–2013 metų veiksmų programа būtų įtrauktas ir visuomeninio transporto priemonių atnaujinimo klausimas.

Prezidentas Algimantas Kondrusevičius

Eismo apribojimai Bulgarijoje

Bulgarijos vežėjų asociacija ARTRI pranešė, kad nuo 2006 m. gegužės 18 d. iki 2006 m. lapkričio 15 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 10.00–18.00 val. įvedami eismo apribojimai šiuose kelio DN66 (tarp Tarug-Juli ir Petrosani miestų) atkarpose: 114–115 km, 123–124 km.

Eismas bus kreipiamas šiais keliais:

• Targu-Jiu–DN 66–Filiasi–DN 6–Drobeta Tr. Severin–Orsova–Caransebes–DN 68–Hateg–DN 66–Petrosani;

• Targu–Jiu–DN 67–Rm. Valcea–DN 7–Brezoi–DN 7–Sibiu–DN7–Simeria–DN 66–Hateg–DN 66–Petrosani.

Dėl vairuotojų darbo ir poilsio režimo Europos Sаjungoje įsigaliojus naujam EB Tarybos reglamentui Nr. 561/2006 daugumai Lietuvos vežėjų kyla neaiškumų dėl šio reglamento taikymo. Asociacija „Linava“ papildomai informuoja, kad vairuotojų darbo ir poilsio režimas keisis tik

nuo 2007 m. balandžio 11 d.

Nuo 2006 m. gegužės 1 d. kelyje kontroliuojančiam pareigūnui pareikalavus, vairuotojas turi pateikti einamosios savaitės ir prieš tai ėjusių 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus. šis reikalavimas taikomas visose Europos Sаjungos šalyse, taip pat ir Lenkijos Respublikoje. Dar kartа primename apie EB Tarybos reglamento Nr. 561/2006 nuostatas, įsigaliojusias nuo 2006-05-01:

10 straipsnio 5 dalis – įmonės, naudojančios transporto priemones, kuriose įrengta įrašymo įranga pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedа (skaitmeninis tachografas), ir kuriems taikomas šis reglamentas turi užtikrinti:

i) kad visi duomenys iš transporto priemonės būtų perkeliami į kompiuterinę duomenų bazę periodiškai ne rečiau kaip kas 3 mėn., iš vairuotojo kortelės periodiškai ne rečiau kaip kas 21 d.;

ii) kad visi iš transporto priemonės ir vairuotojo kortelės perkelti duomenys būtų saugomi ne mažiau kaip 12 mėnesių įmonės kompiuterinėje duomenų bazėje.

26 straipsnio 3 dalis – įmonė chronologine tvarka ir įskaitoma forma saugo registracijos lapus ir spaudinius ne mažiau kaip metus po jų panaudojimo ir suinteresuotam vairuotojui paprašius, išduoda jų kopijas. Vairuotojui paprašius įmonė turi išduoti iš šio vairuotojo kortelės perkeltų duomenų kopijas bei šių kopijų spausdintus lapus.

26 straipsnio 4 dalis – kai vairuotojo kortelė yra sugadinta, blogai veikia ar vairuotojas jа prarado, jis turi:

a) reiso pradžioje išspausdinti savo vairuojamos transporto priemonės duomenis ir į šį spaudinį įrašyti:

i) vairuotojo tapatybę parodančius duomenis (pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti;

ii) laikotarpius „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje“ ir „pertrauka ar poilsis“.

b) reiso pabaigoje išspausdinti informacijа, susijusiа su įrašymo įrangos registruojamais laikotarpiais, įrašyti visus kito darbo bei buvimo darbe laikotarpius ir poilsį nuo reiso pradžioje išspausdinto spaudinio, jei jie nebuvo įregistruoti tachografo, ir tame dokumente pažymėti savo duomenis (pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti;

Kai vairuotojas negali naudoti transporto priemonėje sumontuotos įrangos, kadangi kurį laikа nebūna joje, tai laikotarpiai „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje“ ir „pertrauka ar poilsis“:

a) jei sumontuotas analoginis tachografas transporto priemonėje – ranka, automatine rašymo priemone ar kitu būdu įskaitomai įrašomi registracijos lape, jo nesutepant;

b) jei sumontuotas skaitmeninis tachografas transporto priemonėje – įrašomi į vairuotojo kortelę naudojant įrašymo įrangos rankinio įrašymo mechanizmа.

Kai transporto priemonėje, kurioje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, yra daugiau nei vienas vairuotojas, kiekvienas vairuotojas užtikrina, kad jo vairuotojo kortelė būtų įdedama į reikiamа tachografo angа.

Kai transporto priemonėje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) einamos savaitės ir prieš tai ėjusių 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;

b) vairuotojo kortelę, jei turi, ir

c) visus einamа savaitę ir prieš tai ėjusias 15 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius.

Kai transporto priemonėje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) savo asmeninę vairuotojo kortelę;

b) visus einamа savaitę ir prieš tai ėjusias 15 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius ir

c) registracijos lapus atitinkančius aukščiau nurodytа laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga.

27 straipsnis – nuo dvidešimtos dienos po Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 paskelbimo Oficialiame leidinyje (skelbta 2006-04-11), pirmа kartа pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse turi būti įrengta skaitmeninio tachografo įrašymo įranga (nuo 2006m. gegužės 1 d.).

Reglamento Nr. 561/2006 turinį galima rasti asociacijos interneto svetainėje: Informacija vežėjams//

Svarbūs dokumentai// Europos Sаjungos teisės aktai.

Remonto darbai

Mont Blanc tunelyje

Mont Blanc tunelio valdyba pranešė, kad dėl remonto darbų tunelis bus uždarytas nuo š. m. birželio 12 d.. 22.00 val. iki birželio 13 d. 06.00 val. ir nuo birželio 17 d. 22.00 val. iki birželio 18 d. 01.00 val.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 10 (118)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Veteranai

Aleksandrui LEONOVUI – 85

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams