Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Regioniniuose susirinkimuose – svarbiausios problemos ir rinkimai

Kovo 28 d. Panevėžyje startavo asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų maratonas, kuris per Kaunа, Klaipėdа, šiaulius ir Alytų balandžio 12 d. finišuoja Vilniuje. šiame numeryje skaitytojus supažindiname su Panevėžio ir Kauno regionuose svarstytomis problemomis bei kandidatų į asociacijos „Linava“ valdymo organus rinkimų rezultatais.

Aukštaitijos regiono vežėjų susirinkimas

Aukštaitijos regionui atstovaujantis asociacijos „Linava“ prezidiumo narys, Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Rimantas Pošiūnas pirmiausia trumpai apžvelgė kelių transporto įmonių statistinius rodiklius ir pateikė išsamiа prezidiumo veiklos per ataskaitinį laikotarpį analizę.

š. m. pradžioje asociacijai priklausė 1 145 krovininio ir keleivinio transporto įmonės, turinčios apie 3 000 autobusų ir troleibusų bei apie 14 000 tarptautiniam krovinių gabenimui skirtų transporto priemonių. Nors asociacijos narių skaičius dėl bendros rinkos dalyvių skaičiaus mažėjimo tendencijos, verslo sаlygų pokyčių, aštrios konkurencijos ir kitų priežasčių mažėjo, tačiau krovininių transporto priemonių, turinčių licencijos korteles, kiekis padidėjo daugiau kaip 20 proc.

Kaip pažymėjo pranešėjas, tai liudija vežėjų įmonių stambėjimo tendencijа. Panevėžio regione š. m. pradžioje buvo 137 vežėjų įmonės, iš jų 74 tikrieji asociacijos nariai ir 63 kandidatai į narius. Tai sudaro 12 proc. visų asociacijai „Linava“ priklausančių vežėjų.

Per ataskaitinį laikotarpį prezidiumo posėdžiuose svarstytos ir spręstos aktualiausios vežėjams problemos. Daugelį iš jų kompetentingai ir sutelktai dirbant asociacijos „Linava“ vadovams bei prezidiumo nariams pavyko išspręsti, dalis, operatyviai reaguojant į įvairius valdžios institucijų sprendimus ir pokyčius rinkoje, tebesprendžiama arba bus pateikta pakartotinai svarstyti artimiausiu metu. Vežėjų pozicija, galimybės, siekiai ir interesai aktyviai ginami ir tarpvalstybiniuose susitikimuose.

Sutelktomis pastangomis ir koordinuotais veiksmais asociacijai pavyko teigiamai išspręsti komandiruotpinigių klausimа, net keletа kartų atlaikyti Naftos produktų mažmeninės prekybos asociacijos spaudimа dėl degalų įvežimo apribojimo iki 200 litrų. Taip pat pavyko išvengti dvigubo apmokestinimo už kelius Lenkijos teritorijoje. Kai kurios prezidiumo ir Krovininio transporto tarybos posėdžiuose ne kartа svarstytos ir spręstos problemos lieka aktualios ir spręstinos artimiausiu metu. Daugiau dėmesio reikėtų skirti užsienio šalių vežėjų kontrolei, neatidėliotinai spręsti problemа dėl krovinių gabenimo tarp Lenkijos ir Lietuvos su Europos Bendrijos leidimais, kai krovinio gavėjas yra trečios šalies ūkio subjektas.

Kita problema – Lenkijos teritorijoje šios šalies vežėjams taikomos išimtys: jie gali savaitgaliais bei švenčių dienomis grįžti į namus, o Lietuvos vežėjams tokia galimybė neteikiama.

Vežėjams nuolat aktualus ir kelionės leidimų į kai kurias šalis klausimas, nemažai išlaidų ir laiko nuostolių vežėjai patiria dėl sistemingo transporto priemonių ir krovinių svėrimo Latvijos pasienio kontrolės punktuose bei transporto priemonių techninės kontrolės ir itin brangių remonto paslaugų Vokietijoje.

Pagrįstа vežėjų susirūpinimа kelia gerokai padidėjusios ir tebedidėjančios transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisų kainos. Itin opi problema – vairuotojų trūkumas, jų rengimas bei galimybės supaprastinti užsieniečių įdarbinimo procedūras, išduodant ilgalaikes darbo vizas. šiais klausimais organizuoti susitikimai su Užsienio reikalų ministerijos, Migracijos departamento bei Darbo biržos atsakingais darbuotojais. Asociacijoje „Linava“ ir toliau dirbama išvardytais klausimais, siekiant supaprastinti minėtas procedūras.

Dar viena problema gali iškilti dėl ES numatomo reikalavimo žymėti transporto priemonių kontūrus šviesа atspindinčia plėvele. Kadangi vieno sunkvežimio kontūrų pažymėjimas tokia plėvele kainuotų apie 1 000 eurų, Lietuvos vežėjai patirtų milžiniškus niekuo nepagrįstus nuostolius. Asociacija „Linava“ pareiškė nepritarimа minėto reikalavimo įgyvendinimui, kreipdamasi į kompetentingas valstybines šalies institucijas.

Artimiausiu metu reikėtų išspręsti ir automobilių naudotų padangų priėmimo bei perdirbimo problemа. Padangų importuotojai, įveždami jas į Lietuvа, moka taršos mokestį, kuris įskaičiuotas į pardavimo kainа. Kadangi Aplinkos ministerijos nustatyta senų padangų surinkimo ir utilizavimo tvarka iki šiol neveiksminga ir nėra įmonių, galinčių nemokamai priimti iš vežėjų naudotas padangas, vežėjams tenka mokėti taršos mokestį du kartus, t. y. įsigyjant naujas ir atiduodant senas į specialias saugojimo aikšteles ar perdirbimo įmones.

Apžvelgdamas asociacijai priklausančių vežėjų įmonių verslo rezultatus ir prezidiumo veiklа bei išsamiai atsakydamas į visus vežėjų pateiktus klausimus, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius informavo vežėjus apie aktualiausių problemų sprendimo eigа ir galimybes kuo palankiau jas išspręsti artimiausiu metu. Vienos problemos sprendžiamos aktyviai bendradarbiaujant su atitinkamomis ministerijomis ir kitų valstybinių institucijų bei verslo struktūrų atstovais, kitas reikės išspręsti teikiant vežėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus tarptautinio lygio susitikimuose. Pasak asociacijos prezidento, baigti darbai džiugina, pradėti – įpareigoja juos užbaigti.

Asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys trumpai apžvelgė sekretoriato darbа per ataskaitinį laikotarpį, pateikė informacijа apie TIR sistemos narių problemas ir artimiausiа perspektyvа bei atsakė į vežėjų klausimus. Apie kelionės leidimus kalbėjo ir atsakymus į klausimus pateikė Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Romanavičius ir VKTI Panevėžio skyriaus viršininkas Ramūnas žukauskas.

Kandidatu į asociacijos „Linava“ prezidentus Panevėžio regiono vežėjai pasiūlė Algimantа Kondrusevičių (UAB „Transvelas“). Pagal slapto balsavimo rezultatus iš 64 rinkimuose dalyvavusių vežėjų – 59 balsavo už dabartinio asociacijos prezidento kandidatūrа.

šio regiono vežėjai kandidatais į prezidiumo narius išrinko Kęstutį Leipų (UAB „Greitinga“) bei Julių Misiūnа (UAB „Ignolita“).

Kauno regiono vežėjų susirinkimas

Kovo 30 d. vykusiame Kauno regiono vežėjų susirinkimui pirmininkavo asociacijos prezidiumo narys, Všį „Linavos“ mokymo centro valdybos pirmininkas Antanas Kačinskas. Išsamiа kelių transporto įmonių rodiklių statistikа ir prezidiumo veiklos ataskaitа pateikė šiam regionui atstovaujantis prezidiumo narys, UAB „Linavos“ serviso valdybos narys Kęstutis šarkauskas.

Kauno regione šiuo metu dirba 212 vežėjų įmonių, iš jų 129 tikrieji nariai ir 83 kandidatai į narius. Pagal bendrа asociacijai priklausančių vežėjų skaičių kauniečiai užima antrаjа vietа.

Pranešėjas daug dėmesio skyrė asociacijos „Linava“ dukterinės įmonės – UAB „Linavos“ serviso veiklos analizei. Bendrovė šiuo metu turi 6 filialus, kuriuose aptarnaujama daugiau kaip 1 000 klientų. Visos prekių ir paslaugų kainos regionuose vienodos, taikomas nuo 30 iki 90 dienų atsiskaitymų atidėjimas. UAB „Linavos“ servisas dirba 3 pagrindinėmis kryptimis: parduoda prekes, teikia įvairias vežėjams reikiamas paslaugas ir platina degalinių tinklų „PKN Orlen“ ir „Ventus nafta“ kuro korteles.

Vilniuje veikia viena iš moderniausių Baltijos šalyse krovininio transporto plovyklų, paslaugų centre atliekama metrologinė tachografų patikra ir reguliavimas. Pranešėjas užtikrino vežėjus, kad „Linavos“ servisas ir toliau planuoja išlaikyti stabilias kainas rinkoje, plečia prekių ir paslaugų asortimentа, diegia vežėjams reikalingas naujoves.

Išsamiа informacijа apie prezidiumo nuveiktus darbus, sprendžiamas ir spręstinas problemas pateikė bei į vežėjų klausimus atsakė asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius.

Asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys informavo vežėjus apie sekretoriato darbа ir artimiausiа perspektyvа. Pasak V. Gilio, nemažai problemų vežėjams iškels ES direktyvos reikalavimas, pagal kurį iki 2008 m. rugsėjo visi vairuotojai privalės baigti specialius mokymo ir praktinio važiavimo kursus bei gauti atitinkamos formos pažymėjimа.

Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius šarūnas Baublys, apibendrindamas diskusijų dalyvių mintis ir atsakydamas į regiono vežėjų klausimus, pasidžiaugė gerais vežėjų darbo rezultatais, nes Lietuvai tapus ES nare dėl stiprėjančios konkurencijos ir įvairių kitų reikalavimų transporto verslo sаlygos nėra itin palankios.

Pagal VKTI Kauno skyriaus viršininko Jono Gaubšo pateiktа informacijа, inspektoriai 2005 m. patikrino beveik 3 000 transporto priemonių, iš jų 1 627 automobilius iš užsienio šalių. Pasak J. Gaubšo, daugiau dėmesio reikėtų skirti vidaus maršrutuose dirbančių transporto priemonių techninei būklei. Be to, VKTI Kauno skyriaus vadovas paragino regiono vežėjus kuo greičiau pateikti ataskaitas už ETMK ir kitų kelionės leidimų panaudojimа.

Kandidatu į asociacijos prezidentus Kauno regiono vežėjai pasiūlė Algimantа Kondrusevičių. Susumavus slapto balsavimo rezultatus, pagal 86 galiojančius rinkimų biuletenius už asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus kandidatūrа balsavo 72 regiono vežėjai.

Kandidatais į prezidiumo narius kauniečiai pasiūlė 6 regiono vežėjus, tačiau kongresui bus pateiktos tik 4 daugiausia balsų surinkusių regiono atstovų kandidatūros. Taigi kandidatais į dvi prezidiumo narių vietas asociacijos „Linava“ kongrese bus renkami Antanas Kačinskas (UAB „Arčia“), Kęstutis šarkauskas (UAB „Lenkeris“), Valentas Vaičiūnas (Valento Vaičiūno įmonė) ir Raimundas Lekečinskas (UAB „Samsonas“).

Kandidatu į Revizijos komisijа išrinktas Saulius Baltraitis.

Tomas LABžENTIS

Pavasariniame keleivininkų pasitarime

Kovo 31-аjа įvyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos narių pasitarimas, kuriame aptarti aktualūs keleivinio transporto klausimai bei išrinkti kandidatai į asociacijos prezidiumo narius.

šiuo metu Keleivinio transporto sekcijai priklauso 60 narių, iš kurių 25 – tikrieji, likusieji – kandidatai į narius. Pasitarime dalyvavo 39 įmonių vadovai, iš jų – 17 tikrųjų narių, kurie, remiantis asociacijos „Linava“ įstatais, parengtais vadovaujantis LR asociacijų įstatymu, turėjo teisę balsuoti, rinkdami kandidatus į asociacijos prezidiumo narius.

Asociacijos „Linava“ veiklа bei ateities perspektyvas pristatė prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Pasak jo, šiuo metu pagrindinės problemos, aktualios tiek krovinių, tiek keleivių vežėjams – kuro brangimas bei vairuotojų trūkumas. Asociacija „Linava“ nemažai nuveikė bandydama išspręsti šiuos klausimus, tačiau ženklesnių rezultatų kol kas pasiekti nepavyko. A. Kondrusevičius kalbėjo ir apie keleivinio transporto priemonių parko atnaujinimа. Asociacijos prezidentas priklauso darbo grupei „Transporto tinklas“, kuri numato veiksmų programа transporto srityje 2007–2013 metais bei siekia paramos iš ES struktūrinio finansavimo. „Drauge su kitais grupės nariais ieškosime būdų, kaip bendrajame programavimo dokumente galėtų būti numatytos lėšos, skirtos transporto priemonėms atnaujinti“, – kalbėjo A. Kondrusevičius.

Asociacijos „Linava“ viceprezidentas Mindaugas Grigelis pateikė ataskaitа apie Keleivinio transporto tarybos darbа praėjusiais metais. Nuveikta išties nemažai. Vis geriau keleivių vežėjams kompensuojama už nuostolius, patiriamus dėl visuomenei būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų ir lengvatų keleiviams teikimo. 2005 m. kompensuota 71,2 proc. nuostolių (2004-aisiais – tik 47,2 proc.). Tolimojo susisiekimo maršrutais besiverčiantys vežėjai gauna kompensacijas už studentų vežimа. Praėjusių metų pabaigoje Seimas patvirtino Kelių transporto kodekso 18 str. pakeitimа, numatantį, kad draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų stotimis. Savivaldybės turi nustatyti šias teritorijas, kai kurios tai jau padarė. Esama ir problemų – ne vienoje savivaldybėje įstatymas dar nevykdomas.

Keleivinio transporto sekcijos nariams organizuota nemažai dalykinių kelionių bei išvykų – lankytasi „Temsa“ gamykloje Turkijoje, „Busworld“ parodoje Kortrijke. Rengti regioniniai pasitarimai, vadovų bei specialistų mokymai.

Pasak M. Grigelio, liko problemų ir šiems metams: tai ir pasenęs transporto priemonių parkas, kurį privalu kuo greičiau atnaujinti, ir padangų, kurių didelėse keleivinio transporto įmonėse susikaupė labai daug, utilizavimo problemos, taip pat nepakankama mokyklinių autobusų kontrolė. Asociacija „Linava“ sieks, kad būtų sudarytos vienodos konkurencinės sаlygos įvairių transporto rūšių verslui. Ypač tai reikia pasakyti apie pigių skrydžių bendrovių atėjimа, kurios žlugdo tarptautinio keleivių vežimo autobusais verslа. Tikimasi, kad pavyks išspręsti ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos normatyvų, taikomų įsigyjamiems naudotiems autobusams, problemа. šiuo metu, įsigijus transporto priemonę (keleivinę ar krovininę) iki 5 metų senumo, taikomas ketverių metų normatyvas, o transporto priemonėms per 5 metų – dešimties metų normatyvas. Kreiptasi į Finansų ir Susisiekimo ministerijas, prašant inicijuoti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymа. Taip pat būtina pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 str. šiuo metu baudos už važiavimа visuomeniniu transportu be bilieto yra per mažos. Brangstant kurui ir didėjant vežėjų išlaidoms, bilietų kainos didėjo, o baudos liko tos pačios. Taip pat bus dirbama ir bandoma keisti šiuo metu svarstomа keleivių vežėjams nepalankų transporto lengvatų įstatymo pakeitimа. šiuo metu reikalai lyg ir krypsta į gerаjа pusę – pavyko įtikinti Seimo Biudžeto ir finansų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų narius nepritarti Vyriausybės pateiktam projektui.

Situacijа keleiviniame kelių transporte, remdamasis praėjusių metų statistine analize, aptarė asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis. 2005-ųjų rezultatai nebuvo prasti – keleivių daugėja, pajamos didėja. šiek tiek prastesnė padėtis, palyginti su praėjusiais metais, priemiesčio (keleivių sumažėjo 1,7 proc.) bei tarptautiniuose maršrutuose (keleivių sumažėjo 10 proc., išlaidos didėjo 8 proc.). šie vežimai yra nuostolingi. (Plačiau statistinius praėjusių metų keleivinio transporto įmonių rezultatus aptarsime žurnalo „Transporto pasaulis“ Nr. 4).

Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Petras Mikalonis pasidžiaugė, kad didesnė dalis keleivių vežėjų įmonių 2005 metus baigė pelningai. Praėjusiais metams vežėjams išmokėta beveik 44 mln. Lt kompensacijų už nuostolingus maršrutus, apie 81 mln. Lt – už teikiamas lengvatas keleiviams. Susisiekimo ministerija aktyviai prisideda prie vežėjams palankių įstatymų rengimo bei priėmimo. P. Mikalonis plačiau pristatė šiuo metu svarstomus įstatymų projektus.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos Keleivinio transporto skyriaus viršininkas Rolandas Mazaliauskas daugiausia dėmesio skyrė naujai priimtoms Kelių transporto kodekso 18 str. pataisoms. Jis siūlė iš anksto vežėjus apgalvoti: kokių ne tik teigiamų, bet ir neigiamų pasekmių gali atnešti smulkiųjų vežėjų pasitraukimas iš autobusų stočių. Vežėjams gali prireikti sukurti daugiau maršrutų, įsigyti daugiau transporto priemonių. „Privalote paisyti keleivių interesų – teikti jiems kokybiškas paslaugas, vežti žmones patogiais autobusais, užtikrinti malonų aptarnavimа“, – kalbėjo R. Mazaliauskas.

Po pertraukos vyko rinkimai. Keleivių vežėjai siūlė kandidatus į asociacijos prezidento bei prezidiumo nario postus. į abi vietas pasiūlyta po vienа kandidatа: užimti prezidento postа pasiūlyta Algimantui Kondrusevičiui, prezidiumo nario – Mindaugui Grigeliui. šioms kandidatūroms pritarta vienbalsiai.

Pasitarimas baigėsi keleivių vežėjų pasisakymais bei diskusijomis. Eugenijus Stolovickis aptarė šiuo metu Keleivinio transporto skyriaus svarstomas problemas bei darbus. šiek tiek situacija aiškėja dėl transporto lengvatų suteikimo studentams bei profesinių mokyklų moksleiviams su negale. Yra vilčių, kad bus priimtos keleivių vežėjams palankios įstatymo pataisos. Keleivių vežėjams itin aktualu išsiaiškinti viešųjų pirkimų procedūrų subtilybes. šiuo klausimu artimiausiu metu „Linavos“ mokymo centre ketinama surengti seminarа. Iškelti klausimai ir dėl naujos vežimo rūšies – nemokamų autobusų, vežančių keleivius iki prekybos centrų – reglamentavimo. Aiškintasi ir dėl civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo, Naudotojo mokesčio už kelius pakeitimo galimybių ir pan.

UAB „Klaipėdos autobusai“ generalinė direktorė Jelizaveta Daugininkienė kalbėjo apie vežėjams aktualias problemas. Nemažai nuostolių vežėjai patiria iš keleivių kontrolės: samdo kontrolierius, moka jiems atlyginimus, o surinktos baudos patenka į šalies biudžetа. Klaipėdoje iki šiol dar nenustatyta teritorija aplink autobusų stotį, iš kur negalima rinkti keleivių. Priimti šį sprendimа savivaldybes įpareigoja pasikeitęs Kelių transporto kodekso 18 str. „Kaip pavadinti Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje darbа, jei ji viešai spaudoje pareiškia, kad reikia neskubėti vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų. Tai tiesiog absurdiška situacija. Jei net valdžios atstovai abejoja dėl įstatymų vykdymo, jaučiamės palikti vieni su savomis problemomis ir daugiau neturime į kа kreiptis“, – kalbėjo J. Daugininkienė. Keleivių vežėjus gаsdina ir tai, kad jų patiriami nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų aptarnavimo bei lengvatinių keleivių vežimo vėl bus kompensuojami iš savivaldybių biudžeto. Baiminamasi, kad savivaldybės vėl neatras lėšų vežėjams. Tokia padėtis jau buvo iki Lengvatų įstatymo pakeitimo 2000-aisiais.

UAB „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas dar kartа priminė, kad įmonėje kuriamas autobusų muziejus, ir paragino šalies vežėjus perduoti jam dar turimus senų markių autobusus.

Lina JAKUBAUSKIENė

Dėl eilių Latvijos ir Rusijos pasienyje

į asociacijа „Linava“ kreipėsi Lietuvos vežėjai dėl ilgų eilių Latvijos Terechovo pasienio punkte. Vežėjai atkreipė dėmesį į tai, kad ypač ilgos eilės susidaro gabenant gyvulinės kilmės produktus.

Asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadа Latvijoje ir Rusijos Federacijos veterinarinę tarnybа prašydama padidinti šio posto pralaidumа siekiant išvengti ilgų eilių Latvijos ir Rusijos pasienyje.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7 (115)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Bendri Lietuvos ir Latvijos patikrinimai

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams