Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

SUSITIKO VETERANAI

Kovo 17-аjа asociacijos „Linava“ mokymo centro salėje rinkosi veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai. Prieš trejus metus įkurtame klube šiuo metu 179 nariai, iš jų 11 – moterys. Vidutinis veteranų amžius – 61-eri, trys jau atšventė 80-metį. Klubo veikloje dalyvauja nemažai garbingų, kelių transportui nusipelniusių asmenų. Tai ir asociacijos „Linava“ vadovai, ir buvę ministrai, universitetų profesoriai, mokslininkai, atsakingi Susisiekimo ministerijos, kitų institucijų darbuotojai.

Atsiskaitydamas už praėjusių metų laikotarpį, klubo prezidentas Antanas Paškauskas apžvelgė nuveiktus darbus. Per metus asociacijos nariai rinkosi į dvylika posėdžių, dauguma iš jų buvo išplėstiniai. Surengtos šešios išvykos į šalies transporto įmones, muziejus, jose dalyvavo aktyviausi klubo nariai. „žinoma, be rėmėjų paramos rengti išvykas bei organizuoti kitа veiklа klubo nariams būtų sunku. Esame labai dėkingi asociacijos „Linava“ prezidentui Algimantui Kondrusevičiui bei generaliniam sekretoriui Valdui Giliui už suteikiamas patalpas susitikimams, pagalbа rengiant bei išsiunčiant dokumentus. Daug padeda draudimo kompanija „PZU Lietuva“, Valstybinė kelių transporto inspekcija, UAB „Vilaista“ bei kiti“, – kalbėjo A. Paškauskas. Klubo prezidentas prisiminė ir 2004-aisiais nuveiktа didžiulį darbа – išleistа veteranų prisiminimų knygа „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“. Jos sėkmė paskatino rengti ir dar vienа didžiulį bei svarbų leidinį, kuriame būtų įamžinta senųjų transporto įmonių istorija nuo jų įsikūrimo iki privatizavimo datos. Jau išsiuntinėtos anketos klubo nariams, gauti penkiolikos šalies įmonių aprašymai. Klubo narių dar laukia didžiulis darbas. Deja, ne visi iš klubo narių yra aktyvūs – dalis ne tik nedalyvauja posėdžiuose, bet ir nemoka nario mokesčio, kuris yra labai nedidelis – vos penki litai per metus. „Pastaruoju metu išsiuntėme įspėjimus pasyviausiems klubo nariams. Tačiau dauguma į juos nesureagavo. Peršasi mintis – ar nevertėtų tokių narių, nedalyvaujančių klubo veikloje, tačiau mielai besinaudojančių visomis jiems teikiamomis privilegijomis, išbraukti iš „Automobilininko“ sаrašų“, – sakė A. Paškauskas.

Klubo finansinę ataskaitа pristatė Algimantas Baublys. 2005-aisiais pajamų gauta gerokai daugiau nei buvo planuota – apie 28 tūkst. Lt. Net 14 tūkst. Lt skyrė „PZU Lietuva“, apie 13 tūkst. Lt surinkta iš gyventojų skiriamų 2 proc. nuo pajamų mokesčio. Daugiausia lėšų skiriama renginiams, išvykoms organizuoti, klubo nariams sveikinti bei kitoms reikmėms.

Pasisakiusieji klubo nariai džiaugėsi galimybe susitikti bei pabendrauti tarpusavyje, dėkojo klubo prezidentui bei prezidiumui už nuveiktus darbus. „Galiu drаsiai teigti, kad be šiandieninių veteranų nebūtų ir asociacijos „Linava“. Prie jos steigimo daug prisidėjo dabartinio „Automobilininko“ nariai“, – sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Klubo narys Edmontas Volochovičius ragino visus dirbančius klubo narius daugiau prisidėti prie klubo išlaikymo. Kelininkų muziejaus vadovas Juozas Steponkevičius džiaugėsi užsimezgusiu bendradarbiavimu su „Automobilininko“ klubo nariais, ragino paskubėti įkurti muziejų bei įamžinti automobilių transporto istorijа – paskui gali būti per vėlu.

įteikti padėkos raštai aktyviausiems klubo nariams. Trims klubo nariams suteiktas veterano Garbės vardas. šįkart kandidatus gauti apdovanojimus siūlė visų regionų atstovai. Daugiausia balsų surinko klubo prezidentas Antanas Paškauskas, Gotlibas Kržemianskis bei Algimantas Baublys, kuriems ir suteiktas šis garbingas vardas.

Vienbalsiai priimti trys nauji nariai. Siūlytam klubo įstatų pakeitimo punktui – klubo pirmininkа bei tarybos narius rinkti ne daugiau kaip dviem kadencijoms – absoliučia balsų dauguma nebuvo pritarta.

Lina JAKUBAUSKIENė

Su gimtadieniu, kolegos!

Automobilių transporto veteranų klubas „Automobilininkas“ sveikina balandžio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu, linki geros sveikatos, artimųjų

meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose darbuose. Sveikiname:

Andrejų Semionovа – balandžio 2 d.

Valentа Bakšį – balandžio 3 d.

Mykolа Drėgvа – balandžio 4 d.

Julių Jarašūnа – balandžio 12 d.

Juozа Bernackа – balandžio 13 d.

Renių žeromskа – balandžio 16 d.

Vytautа Marcinkevičių – balandžio 16 d.

Justinа Giraitį – balandžio 18 d.

Jonа Veselovа – balandžio 19 d.

Antanа Vaičį – balandžio 23 d.

Gintautа Bikerа – balandžio 24 d.

Jonа Bakšį – balandžio 29 d.

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr. 6 (114)

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams