Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Vasaris Kronika


Sausio 27 d. Briuselyje vyko IRU Socialinių reikalų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo “Linavos“ transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas bei Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas. Svarbiausi klausimai - vairuotojų darbo ir poilsio laikа nustatančio reglamento pakeitimas, skaitmeninių tachografų diegimo eiga ES valstybėse bei šių tachografų naudojimas ne ES šalyse. Pagrindinė pasitarimo tema – skaitmeninių tachografų įdiegimo data Europos valstybėse. Konstatuota, jog į klausimа dėl galutinės skaitmeninių tachografų įdiegimo datos vienareikšmiškai negali atsakyti ir Europos Komisija.

“Linavos“ atstovai buvo susitikę su Lietuvos transporto atašė ES Rimante Briedyte ir aptarė skaitmeninių tachografų diegimo problemas bei kitus aktualius transporto sektoriaus klausimus. Atašė informavo apie transporto procesus ES viduje, apie darbа komitetuose bei kt.

Vasario 9 d. LR susisiekimo ministerija, atsakydama į asociacijos “Linava“ raštа dėl skaitmeninių tachografų įrengimo, informavo, kad Europos Parlamentas pritarė reglamentui dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančių Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EEB) Nr. 2135/98 bei panaikinančių reglamentа (EEB) Nr. 3820/85. Numatoma, kad šis reglamentas bus paskelbtas š. m. balandžio mėn 14 arba 15 dienа, todėl skaitmeniniai tachografai privalės būti įrengti po 2006 m. gegužės 4 d. įregistruotuose automobiliuose.

Vasario 10 d. šiа savaitę asociacijos “Linava“ vadovai Susisiekimo ministerijoje (SM) susitiko su ministru Petru čėsna, sekretoriumi Rimvydu Gradausku ir KKTD direktoriumi šarūnu Baubliu. Susitikime taip pat dalyvavo VKTI viršininkas Vidmantas žukauskas bei LAKD generalinis direktorius Virgaudas Puodžiukas. Vienas iš svarbiausių svarstytų klausimų – užsienio šalių vežėjų kontrolė. Atsižvelgdamas į “Linavos“ siūlymus, P.čėsna pavedė iki š.m. kovo 1 d. suderinti stacionarių kontrolės postų veiklа, kurie garantuotų efektyviа užsienio vežėjų trečių šalių kelionės leidimų panaudojimo kontrolę Lietuvoje. Asociacijos vadovai pažymėjo, jog iki šiol dar neišspręsta problema dėl krovinių gabenimo tarp Lenkijos ir Lietuvos su Europos Bendrijos leidimais, kai krovinio gavėjas yra trečios šalies ūkio subjektas. Taip pat nesureguliuotas eismo apribojimų taikymas savaitgaliais ir švenčių dienomis lietuviškiems krovininiams automobiliams Lenkijoje. “Linava“ siūlo Susisiekimo ministerijai toliau derėtis su Lenkija dėl visiško ar bent dalinio vežimų į trečias šalis liberalizavimo. Asociacija argumentavo nepritarimа siūlymui žymėti transporto priemones šviesа atspindinčia plėvele, aptarė skaitmeninių tachografų įdiegimo terminų klausimus bei automobilių padangų perdirbimo problemas. Taip pat buvo aptartos ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų, taikomų įsigyjamiems naudotiems autobusams, suvienodinimo galimybės, pasiūlyta dar kartа teikti Seimui ATPK 142 str. pakeitimo pataisas, kurios numatytų didesnes baudas už važiavimа be bilieto.

Vasario 9 d. vykusiame asociacijos “Linava“ prezidiumo posėdyje buvo patikslintas ir patvirtintas vežėjų regioninių susirinkimų grafikas bei aptarti narystės asociacijoje klausimai. Nutarta, jog šiemet vežėjų regioniniai susirinkimai vyks kovа-balandį:
- Alytaus regiono – balandžio 11 d.,
- Kauno regiono – kovo 30 d.,
- Klaipėdos regiono – balandžio 5 d.,
- Panevėžio regiono – kovo 28 d.,
- šiaulių regiono – balandžio 6 d.,
- Vilniaus regiono – balandžio 12 d.

Vasario 11 d. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje vyko pasitarimas dėl 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje. Pasitarime dalyvavo asociacijos “Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Informacinio skyriaus vadovas Vidmantas Adomaitis ir Všį “Linavos“ mokymo centras direktorius Julius Salenekas.

Asociacija pritarė, kad dėl kvalifikacijos įgijimo būtų palikta alternatyva: kursų lankymas ir egzaminas arba egzaminas nelankant kursų.
Numatyta, kad direktyvos reikalavimai į Lietuvos teisės aktus turi būti perkelti iki 2006 rugsėjo 10 d.

Pradinės kvalifikacijos reikalavimas (D1,D1E,D IR DE) taikomas nuo 2008 rugsėjo 10 d., (C1,C1E,C ir CE) nuo 2009 rugsėjo 10 d. Reikalavimai kvalifikacijos tobulinimui (D1,D1E,D IR DE) nuo 2013 rugsėjo 10 d., o (C1,C1E,C ir CE) nuo 2014 rugsėjo 10 d.

Asociacijos vadovybė, atsižvelgiant į vairuotojų trūkumа bei skatinant jaunimo susidomėjimа vairuotojo profesija, pasiūlė sumažinti amžiaus apribojimа nuo 21 metų iki 18 metų vairuotojams, kurie siekia įsigyti teisę vairuoti C ir E kategorijų transporto priemones.

Vasario 15 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas, kuriame buvo nagrinėtas Lenkijos pareigūnų vienašališkas sprendimas visiškai uždrausti krovininių transporto priemonių eismа per Lazdijų – Aradninkų pasienio kontrolės punktа. Pasitarime dalyvavo Užsienio, Vidaus reikalų ministerijų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Pasienio kontrolės punktų direkcijos, Lazdijų rajono savivaldybės atstovai. Asociacijai “Linava“ atstovavo transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas ir vyresnysis specialistas V. Kazlauskas. Susirinkusieji aptarė esamа situacijа ir svarstė galimas išeitis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos štabo viršininkas V. Zabarauskas informavo: gautas Lenkijos pasienio tarnybos komendanto raštas, kad nuo š. m. vasario mėn. 15 d. krovininiai automobiliai iš Lietuvos į Lenkijа ir atvirkščiai galės vykti tik per tarptautinį Kalvarijos – Budzisko PKP. VSAT Lazdijų rinktinė nuo šiandien padidino Kalvarijos punkte dirbančių pasieniečių skaičių. Tačiau Kalvarijų kontrolės posto pralaidumas nėra beribis, per jį važiuoja daugiau kaip 1 milijonas transporto priemonių, tad Lazdijų – Aradninkų kontrolės punkto uždarymas tuščioms transporto priemonėms tik padidins prastovas Kalvarijų – Budzisko PKP. Susisiekimo ministerijos sekretorius R. Gradauskas pranešė, kad vasario 23 d. įvyks Lietuvos ir Lenkijos ūkio ministrų susitikimas, kuriame planuojama aptarti ir Kalvarijų – Aradninkų pasienio kontrolės punkto problemas.

Vasario 14 d. vyko asociacijos "Linava" Krovininio transporto tarybos posėdis. Pagrindinis svarstytas klausimas - galimybės supaprastinti trečių šalių vairuotojų įdarbinimo Lietuvoje procedūras. Diskusijoje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Migracijos departamento, Lietuvos darbo biržos atstovai, Krovininio transporto tarybos nariai, asociacijos “Linava“ sekretoriato darbuotojai.

Bandydama spręsti vairuotojų stygiaus problemа, asociacija pasiūlė įstatymų pataisа, pagal kuriа būsimi tolimųjų reisų vairuotojai galėtų įgyti teisę vairuoti krovinines transporto priemones nuo 18 metų. Manoma, kad pataisa pritrauktų daugiau jaunų darbuotojų.
Diskusijos dalyviai pritarė sprendimui kreiptis į Vyriausybę siūlant pasirašyti dvišalius tarpvalstybinius susitarimus su Rusija, Baltarusija, Ukraina. Tai leistų palankiau sureguliuoti trečių šalių piliečių darbo ir buvimo Lietuvoje klausimus. Taip pat nutarta svarstyti galimybę leisti trečių šalių vairuotojams, turintiems darbo biržos išduotа leidimа dirbti Lietuvoje, įsidarbinti su daugkartine "D" tipo viza, nereikalaujant gauti leidimа laikinai gyventi.

Vasario 21 – 24 d. Briuselyje vyko Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) renginiai, kuriuose dalyvavo asociacijos “Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas ir Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas.

Renginiai prasidėjo IRU organizuotu Europos Sаjungos valstybių vežėjų asociacijų atstovų susitikimu su aukščiausio lygio ES politikais, atsakingais už kelių transportа. Susitikime dalyvavo per 220 dalyvių, tarp kurių buvo IRU vadovai, visų Europos valstybių vežėjų asociacijų atstovai, Europos Parlamento nariai, Europos Komisijos atstovai, diplomatinių atstovybių darbuotojai, tarptautinių organizacijų atstovai.

Vasario 27 d. “Linavos“ mokymo centre asociacijos “Linava“ iniciatyva bei tarpininkaujant Muitinės departamentui vyko seminaras-susitikimas su Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto pareigūnais. Seminaro tema - “Prekių ir transporto priemonių muitinio įforminimo ypatumai, teisės aktų pažeidimai, prevencija ir atsakomybė, išankstinis prekių elektroninis deklaravimas “.

Baltarusijos pareigūnai detaliai išaiškino ir pristatė Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto nutarimа Nr.68, kuris įsigalioja nuo 2006 m. kovo 3 d. Pareigūnai atsakė ir į vežėjų klausimus, susijusius su Baltarusijos muitinės ir administracinio kodeksų, kurie reglamentuoja prekių importo, eksporto, tranzito procedūras, transporto priemonių ir prekių muitinio įforminimo reikalavimus, vežėjų administracinės atsakomybės taikymo ypatumus.
Seminare taip pat dalyvavo Muitinės komiteto dukterinės įmonės “Beltamožservis“ atstovai, supažindinę vežėjus su prekių ir transporto priemonių, kertančių Baltarusijos sienа, išankstinio elektroninio deklaravimo sistema, kuri, anot pareigūnų, pagreitins šias procedūras.

Muitinio įforminimo ypatumai Baltarusijoješ.m. vasario 27 d. “Linavos“ mokymo centre asociacijos “Linava“ iniciatyva bei tarpininkaujant Muitinės departamentui vyko seminaras-susitikimas su Baltarusijos Valstybinio muitinės komiteto pareigūnais. Seminaro tema - “Prekių ir transporto priemonių muitinio įforminimo ypatumai, teisės aktų pažeidimai, prevencija ir atsakomybė, išankstinis prekių elektroninis deklaravimas “.

Baltarusijos pareigūnai detaliai išaiškino ir pristatė Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto nutarimа Nr.68, kuris įsigalioja nuo 2006 m. kovo 3 d. Pareigūnai atsakė ir į vežėjų klausimus, susijusius su Baltarusijos muitinės ir administracinio kodeksų, kurie reglamentuoja prekių importo, eksporto, tranzito procedūras, transporto priemonių ir prekių muitinio įforminimo reikalavimus, vežėjų administracinės atsakomybės taikymo ypatumus.

Pranešėjai atkreipė dėmesį į tai, jog minėtas nutarimas numato aiškiа tvarkа ir nustato konkrečius reikalavimus atliekant muitinio įforminimo formalumus, taip pat vykstant tranzitu per šiа šalį. Jie akcentavo šias nutarimo pagrindines nuostatas:
- reglamentuotas sаrašas dokumentų, kuriuos reikia pateikti pasienio postų muitinės pareigūnams;
- reglamentuota transporto priemonių, dokumentų ir prekių tikrinimo tvarka;
- apibrėžti dokumentų tikrinimo reikalavimai ir terminai;
- nustatyta, kad prekės kodas gali būti 4 ženklų, tačiau turi būti tikslus prekės aprašymas;
- krovinį lydintys dokumentai turi būti prisegti prie TIR knygelės viršelio arba atplėšiamųjų lapų ir visos kelionės metu negali būti atsegimo žymių;
- trūkstamų dokumentų pateikimo tvarka (vežėjas trūkstamus dokumentus gali pateikti per 24 val.);
- detalus prekių siuntėjo ir vežėjo duomenų ir atspaudų CMR važtaraštyje tikrinimas.

Naujasis nutarimas numato, jog krovinio patikrinimas galimas tik tam tikrais atvejais raštišku muitinės posto arba pamainos viršininko nurodymu. Patikrinimas turi būti atliekamas per 24 valandas, o krovinio tikrinimo laikа pratęsti leidžiama tik muitinės viršininko arba jo pavaduotojo raštišku sprendimu.

Pareigūnai minėjo, kad už muitinės pažeidimus pagal Baltarusijos ATPK yra numatyti 47 straipsniai. Pažeidimų protokolas gali būti surašomas, jei nurodyti neteisingas prekių kiekis, neteisingas prekių aprašymas, nesutampa transporto priemonių registracijos numeriai ir pan. Jei vežėjui nustatyti du administracinės teisės pažeidimai, tai baudos nesumuojamos, bet skiriamas vienos baudos didžiausias tarifas.

Baltarusijos muitinės komiteto pareigūnai dar kartа patikino, kad Baltarusijos Respublikos valdžios institucijų ir Muitinės komiteto vadovybės tikslai yra skatinti tranzitа ir tuo tikslu sistemingai tobulinti įstatyminę bazę, o Lietuvos vežėjai apie Baltarusijos pareigūnų piktnaudžiavimo atvejus gali pranešti asociacijai, kuri informuos Baltarusijos valstybinį muitinės komitetа.

Asociacija “Linava“ prašo vežėjų atkreipti dėmesį į Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto nutarimo Nr.68 nuostatas ir siekiant išvengti muitinės sankcijų Baltarusijos pasienio punktuose, rekomenduoja muitinės kontrolei pateikti tik tuos krovinį lydinčius dokumentus, kurie skirti tam kroviniui gabenti.

Seminare taip pat dalyvavo Muitinės komiteto dukterinės įmonės “Beltamožservis“ atstovai. Jie supažindino vežėjus su prekių ir transporto priemonių, kertančių Baltarusijos sienа, išankstinio elektroninio deklaravimo sistema, kuri, anot pareigūnų, pagreitins šias procedūras.


Lietuva


Dėl trečiųjų šalių kelionės leidimų naudojimo tarėsi su lenkais

2006 m. kovo 6–7 d. Vilniuje vyko Lietuvos valstybinės kelių transporto inspekcijos ir Lenkijos Vyriausiosios kelių transporto inspekcijos delegacijų susitikimas, kuriame dalyvavo ir “Linavos“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius bei asociacijos transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas.
Per posėdį buvo aptarti kelių transporto kontrolės procedūrų suderinimo klausimai, pasikeitimas informacija apie skaitmeninių tachografų sistemos diegimа bei kelionės leidimų vežant krovinius į (iš) trečiаsias šalis panaudojimo metodikos suvienodinimo klausimai.

Diskusijose asociacijos “Linava“ atstovai laikėsi nuomonės, jog vežimų rūšis ( į/iš trečiаsias šalis) turi būti nustatoma remiantis CMR važtaraščiu, o ne vadovaujantis eksporto deklaracijoje pateikta informacija apie krovinio gavėjo buveinės registracijos šalį.
šalys pritarė “Linavos“ siūlymui klausimа dėl vežimų į trečias šalis visiško liberalizavimo, kaip jau yra susitarta su 8 ES valstybėmis, arba bent dėl dalinio liberalizavimo, kai trečių šalių leidimų nereikia, jei krovinys gabenamas per transporto priemonės registracijos šalį, spręsti Lietuvos ir Lenkijos bendros komisijos posėdyje.
Abi šalys nurodė, kad šis klausimas yra labai aktualus, ir ypač svarbu, kad būtų vienodai traktuojamas toks vežimas. šalys pažymėjo, kad šiuo metu vežimų automobiliais klausimus reglamentuoja tarpvalstybinė sutartis, pasirašyta 1992 m. tarp Lietuvos Vyriausybės ir Lenkijos Vyriausybės.
šiuo klausimu nutarta: vežimų į (iš) trečiаsias šalis interpretavimo bei tokiems vežimams reikalingų leidimų klausimа teikti svarstyti artimiausiame Lietuvos ir Lenkijos bendros komisijos posėdyje, kuris vyks balandžio mėn.

Dėl suderintų patikrinimų organizavimo nutarta: suderintus patikrinimus pradėti organizuoti 2006 m. Už patikrinimų organizavimа paskirti atsakingus asmenis: iš Lietuvos atsakingu paskirti Kauno skyriaus viršininkа Jonа Gaubšа, iš Lenkijos – Palenkės Balstogės vaivadijos kelių transporto inspektorių Mikoщaj’ų Linkiewicz’ių.
2006 m. organizuoti mažiausiai 4 suderintus patikrinimus.

Skaitmeninių tachografų diegimo klausimu nutarta: iki reikalavimo (20 d. po Reglamento paskelbimo oficialiame leidinyje), nustatančio privalomа skaitmeninių tachografų įdiegimo datа, įsigaliojimo, leisti vairuotojams tarptautiniais maršrutais vairuoti transporto priemones, kurioms taikomas Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3820/85, su įrengtais skaitmeniniais tachografais be vairuotojų kortelių. Privaloma sаlyga - įrengti skaitmeniniai tachografai turi būti aktyvuoti ir kalibruoti. Vairuotojai kontrolės metu turi užtikrinti atitinkamų duomenų pateikimа už einamаjа savaitę bei praėjusios savaitės paskutinę vairavimo dienа (jie turi pateikti išspausdintas ataskaitas iš skaitmeninio tachografo).

Anatolijus Jakimovas
atstovas spaudai
press@linava.lt

Jungtinė karalystėJungtinės Karalystės vežėjų asociacija FTA informavo apie sukurtа naujа interneto svetainę, kurioje vežėjai gali rasti informacijos apie negabaritinių krovinių maršrutų planavimа ir organizavimа. Svetainėje paaiškinama, kaip mažinti iškilusias biurokratines kliūtis, teikiama pagalba vežėjams ieškant tinkamų kontaktų (jei vežant nedalomus stambiagabaričius krovinius reikia informuoti policijа ar greitkelių valdybа ).

Interneto svetainę galima rasti adresu <https://www.esdal.com/public/index.html>.

čekija ir Vokietijačekijos vežėjų asociacija “Cesmad Bohemia“ informavo, kad nuo 2006 m. kovo 15 d. sunkvežimiams virš 12 t. uždaromas pasienio postas Zinwald/Cinovec iš Vokietijos pusės. Postas bus uždarytas iki metų pabaigos.
Alternatyvūs pasienio postai: Schonberg/Vojtanov arba Neugersdorf.

Informacijos ir IT skyrius

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (63)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Puspriekabė su slankiosiomis grindimis - neišnaudotos vežėjų galimybės

SilverCar: nebrangu ir patikima

Skaičiai ir faktai, džiaugsmai ir rūpesčiai

Specialistai renkasi SCHWARZMULER savivartes

Dilerių naujienos

žVELGIANT į VEžėJų ATEITį PUSPRIEKABIų RINKOJE

Idėjos

“Eurocargo“ sėkmės receptas

Nauji modeliai

Bogdan naujametinė dovana vežėjams

Sudie, LT. Sveikas atvykęs, krafteri

Padangos

Kokybė – tokia pati, kaina – mažesnė

Patirtis

Kol riedi, tol gyveni

Statistika

Kompaktinės didžiojo seksteto kabinos

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

AUTOBUSAS SUPLEšKėJO PER KELETА MINUčIų

NAUJI SCANIA VARIKLIAI AUTOBUSAMS

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga 2005–2006 m.

Sveikata

Nuskausminantys vaistai pavojingi tiems, kurie prie vairo

Muziejus

“HENSCHEL“ - UžGESUSI KASELIO žVAIGžDė