Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Aptartos trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūros

2005 m. gruodžio 21 d. vykusiame asociacijos „Linava“ Krovininio transporto tarybos posėdyje Migracijos departamento atstovai pristatė trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo Lietuvoje tvarkа bei galimybes pagreitinti šias procedūras. Posėdyje taip pat buvo aptarta kelionės leidimų išdavimo tvarka 2006 m. bei Krovininio transporto t

Migracijos departamento atstovų teigimu, trečiųjų šalių vairuotojai įdarbinami vadovaujantis Europos Sаjungos įstatymais, kurie numato 9–12 mėn. prašymų nagrinėjimo terminа. šiuo metu Lietuvoje procedūra vidutiniškai užtrunka apie 2 mėn. Anot pareigūnų, dar paspartinti šių procedūrų nėra galimybių.

Pastarųjų metų statistika rodo, kad kasmet šalyje imigrantų padaugėja apie 15–18 proc., o Migracijos departamento darbuotojai nespėja apdoroti visų prašymų.

Posėdyje akcentuota, jog šiuos klausimus reikėtų spręsti dalyvaujant visoms suinteresuotoms institucijoms: Užsienio reikalų ministerijai, Darbo biržai, Migracijos departamentui, Susisiekimo ministerijai, SADM, asociacijai „Linava“ ir kt.

arybos priimtų nutarimų vykdymo ir kiti klausimai.

Asociacija „Linava“ kreipėsi į Konkurencijos tarybа

Asociacija „Linava“ kreipėsi į Konkurencijos tarybа dėl susidariusios situacijos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkoje bei paprašė atlikti tyrimа. Asociacijos vežėjams kelia susirūpinimа tai, jog 2005 m. pabaigoje šios draudimo rūšies kaina padidėjo iš karto visose šalies draudimo bendrovėse.

„Linavos“ narių pateikti duomenys rodo, kad transporto priemonių junginio privalomojo civilinės atsakomybės draudimo metinio poliso kaina 2005 m. vasarį buvo 2000–2500 Lt, o šiuo metu ji siekia 3 500–4 000 Lt.

Pasak asociacijos prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, Draudimo priežiūros komisija skelbia, jog per 2005 m. 10 mėnesių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išmokos sudarė 95 mln. Lt, o įmokos pasiekė 215 mln. Lt.

„Todėl turime pagrindo teigti, jog nebuvo realių priežasčių draudimo kainas didinti net 75 proc., – sako A. Kondrusevičius. – Mes prašome pradėti tyrimа dėl kainų didinimo pagrįstumo bei galimų neleistinų susitarimų tarp draudimo bendrovių“.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Privalomas skaitmeninių tachografų sistemos diegimas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos dar kartа atkreipia dėmesį bei informuoja (plačiau apie tai šio numerio 8-15 psl.), kad, siekdama užtikrinti darnа ir aiškumа kelių transporto sektoriaus veikloje bei išvengti teisinių ginčų dėl skaitmeninių tachografų sistemos diegimo, sudarė visas būtinas sаlygas sistemai funkcionuoti ir yra pasirengusi išduoti skaitmeninių tachografų korteles bei skatina vežėjus nuo 2006 m. sausio 1 d. eksploatuoti naujas transporto priemones tik su skaitmeniniais tachografais ir tuo būdu prisidėti prie kelių eismo saugumo, veiksmingos kontrolės ir vienodos konkurencijos stiprinimo bei sutvirtinti Lietuvos vežėjų pozicijas Europos Sаjungos rinkoje.

Kertant Lenkijos Respublikos sienа

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad vežėjui neužpildžius Lenkijos Respublikos transporto ministerijos leidimo vežti krovinius į (iš) trečias šalis grafos Nr. 3 (transporto priemonės valstybinis numeris) ir grafos Nr. 5 (Lenkijos Respublikos sienos pirmo kirtimo data), leidimas laikomas negaliojančiu. šios grafos turi būti užpildytos kertant Lenkijos Respublikos sienа.

Baudos važiuojantiems be skaitmeninių tachografų Ispanijoje

Ispanijos vežėjų asociacija ASTIC informavo, kad skaitmeniniai tachografai privalo būti įrengti transporto priemonėse, pirmа kartа registruotose po 2006 m. sausio 1d. Ispanijos kompetentingos įstaigos nurodė policijos pareigūnams tikrinti, ar autobusuose ir krovininėse transporto priemonėse yra įmontuoti skaitmeniniai tachografai. Jei po šios datos ES šalyse įregistruotose transporto priemonėse bus įdiegti analoginiai tachografai, bus taikoma 4 601–6 000 eurų bauda.

Sniego grandinių naudojimas Vengrijoje

Vengrijos vežėjų asociacija ATRH informavo, kad 2006 m. sausio 1 d. visuose Vengrijos pasienio postuose buvo pastatyti ženklai „Privaloma naudoti sniego grandines“. Todėl į Vengrijа bus įleidžiamos tik tos transporto priemonės, kurios aprūpintos sniego grandinėmis bent vienai varančiajai ašiai.

Informacijos ir IT skyrius

Pasikeitė konsulinis mokestis už vizа į Rusijа

Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje konsulinis skyrius pranešė, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. konsulinis mokestis už vizа bus 52 JAV doleriai. ši suma turi būti mokama pateikiant paraiškas vizoms nuo 2006 m. sausio 1 d.

Bus reikalaujama žIV sertifikato originalo ir kopijos

Rusijos ambasados Lietuvoje konsulinis skyrius pranešė, kad pateikiant dokumentus vizoms, įsigaliosiančioms po 2006 m. sausio 1 d., bus reikalaujama žIV (AIDS) sertifikato originalo ir kopijos, taip pat medicininių išlaidų draudimo min. 30 000 EUR, galiojančio Rusijos teritorijoje visu vizos galiojimo laikotarpiu originalo ir kopijos.

Asociacijos „Linava“ vizų skyrius

Nauji ETMK daugiašalės kvotos leidimų naudojimo reikalavimai

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. pasikeitė Europos Transporto Ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų naudojimo reikalavimai, ir pateikia esminius šių reikalavimų pasikeitimus.

1. ETMK žurnalas ir jį atitinkantis ETMK leidimas turi būti laikomi transporto priemonėje. Su vienu leidimu turi būti naudojamas tik vienas žurnalas.

2. žurnalas ir leidimas turi turėti tа patį numerį ir, jei būtina, gali turėti papildomа numerį, nes naujas žurnalas išduodamas tik tada, kai visiškai užpildomas pirmasis žurnalas. Jei šio reikalavimo nesilaikoma, leidimas gali būti pripažįstamas negaliojančiu.

3. įrašai apie transporto operacijas turi būti išdėstyti chronologine tvarka nurodant kiekvienа kelionę nuo pakrovimo punkto iki iškrovimo punkto su kroviniu ir taip pat kiekvienа kelionę be krovinio, jei kertama siena. Tranzito punktai taip pat gali būti užrašomi, bet tai nėra privaloma.

4. žurnalas turi būti užpildytas prieš pradedant kiekvienа kelionę su kroviniu tarp pakrovimo ir iškrovimo punkto bei kiekvienа kelionę be krovinio.

5. Tais atvejais, kai per vienа kelionę kroviniai surenkami ar pakraunami skirtingose vietose, atitinkami etapai nurodomi 1–6 stulpeliuose, pažymint juose „+“, pvz.: 2 stulpelyje „a) pakrovimo punktas“: Ventspilis+Ryga+Bauskė; 5 stulpelyje „Krovinio svoris“: 12 + 5 + 5.

6. Visi taisymai turi būti padaryti taip, kad pataisyti žodžiai ar skaičiai liktų įskaitomi.

7. Tokiu atveju, kai kelionė pradedama su vienu metiniu ar trumpalaikiu leidimu ir toliau tęsiama su kitu, išduotu kitam, iš eilės einančiam laikotarpiui, abu leidimai turi būti laikomi transporto priemonėje per visа kelionę, o leidimo, su kuriuo kelionė bus užbaigta, žurnale turi būti informacija apie visа kelionę, stulpelyje „Pastabos“ – įrašytas leidimo, su kuriuo kelionė buvo pradėta, numeris.

8. Užpildyti įrašų lapai turi būti laikomi žurnale iki galiojimo laikotarpio, nurodyto leidime, pabaigos. įrašų lapų kopijos atplėšiamos ir išsiunčiamos kompetentingoms įstaigoms per dvi savaites nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos, kai leidimas metinis, arba pasibaigus galiojimo laikotarpiui, kai leidimas trumpalaikis.

Išrašas iš Europos Transporto Ministrų konferencijos dokumentų CEMT/CM (2005)9/FINAL patvirtinto vadovo

3.17. Norint įrodyti faktа, kad grįžimas į registracijos šalį buvo atliktas tranzito procedūros metu, vairuotojas turi stulpelio „Pastabos“ eilutėje, atitinkančioje šiа transporto operacijа, įrašyti „T“ raidę, nurodydamas įvažiavimo į registracijos šalį laikа bei vietа.

3.18. Nuo 2006 m. sausio 1 d., turint ETMK leidimа, leidžiama vežti laikantis šių nurodytų sаlygų:

• po pirmos kelionės su kroviniu tarp registracijos šalies narės ir kitos šalies narės;

• vežėjas maksimaliai gali atlikti tris keliones su kroviniu tarp šalių, kurios nėra jo registracijos šalys;

• įvykdžius šias maksimaliai leistinas tris keliones su kroviniu, automobilis turi grįžti, pakrautas arba be krovinio, į savo registracijos šalį.

Kelionės be krovinio už savo registracijos šalies ribų nėra skaičiuojamos, nes jos nėra laikomos transporto operacijomis. Transporto operacijos arba nepakrauto automobilio įvažiavimas į registracijos šalį arba vykimas tranzitu yra laikomi grįžimu.

6.7. Tuo atveju, jei vežėjas, turintis ETMK leidimа, nuolat pažeidžia taisykles arba yra suklastojęs kurį nors dokumentа, susijusį su ETMK leidimų naudojimu, jam turi būti uždrausta naudotis ETMK leidimais mažiausiai dvejus metus.

8.4. Nuolat pažeidžiant sistemos įgyvendinimo taisykles, šalis ETMK daugiašalės kvotų sistemos narė ir jos kompetentingos institucijos turės pateikti tokių pažeidimų sаrašа ETMK sekretoriatui. Bet kokiu atveju Kelių transporto darbo grupė arba Pavaduotojų komitetas bus atsakingi už nurodytų atvejų tyrimа. Minėtos institucijos taip pat turės priimti sprendimа nutraukti šaliai išduotų leidimų galiojimа arba atimti leidimus.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (109)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

VKTI informuoja

ATMINTINė

Teisė

2005 m. priimtų teisės aktų apžvalga