Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

R U G S ė J I S KRONIKA

Rugsėjo 2 d. Lietuvos ir Ukrainos transporto komisijos posėdyje dalyvavęs asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintas Ramaslauskas pranešė, jog Ukraina sutiko Lietuvai papildomai skirti dar 700 leidimų vežti krovinius į/iš trečiųjų šalių.

Susitarta, kad 2006 m. Ukraina Lietuvai skirs 5000 universaliųjų leidimų, 900 leidimų vežti krovinius į/iš trečiųjų šalių ir 600 leidimų vežti krovinius į/iš trečiųjų šalių sumokant kelių mokestį.

Rugsėjo 8 d. Vežėjų asociacija „Linava“ pranešė, kad šiais metais asociacija dėl PVM grаžinimo pasirašė tiesiogines sutartis su 12 ES valstybių finansinėmis institucijomis. Asociacijos PVM grаžinimo poskyris padeda vežėjų įmonėms susigrаžinti PVM iš Vokietijos, Lenkijos, Olandijos, Belgijos, Ispanijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Danijos, Austrijos, Slovėnijos, Latvijos bei Estijos.

Pastaruoju metu daugiau nei 650 vežėjų įmonių naudojasi šia asociacijos teikiama paslauga.

Rugsėjo 20 d. Informuota, jog praėjusiа savaitę asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius lankėsi asociacijos atstovybėje Maskvoje bei susitiko su Rusijos federalinės muitinės tarnybos (FMT), Rusijos transporto inspekcijos (RTI) atstovais bei dalyvavo ekspeditorių sаjungos FIATA kongrese. Su FMT pareigūnais susitarta dėl lapkričio pabaigoje vyksiančios konferencijos, kurioje šios tarnybos atstovai pristatys mūsų vežėjams Rusijos muitinės kodekso ir naujojo Administracinio kodekso teisinio taikymo praktikа bei kitus aspektus.

Susitikime su RTI A.Kondrusevičius akcentavo dvišalių leidimų stokа bei tarėsi dėl galimybių gauti papildomа dvišalių leidimų kvotа.

FIATA kongrese prezidentas dalyvavo posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas sausumos transporto vaidmuo visoje logistikos grandinėje, susitiko ir aptarė vežėjų aktualijas su ASMAP (Rusija) ir Baltarusijos vežėjų asociacijų prezidentais.

Rugsėjo 22 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko Lietuvos ir Rusijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Susitarta, kad Rusija Lietuvai šiems metams papildomai skirs 7000 universaliųjų leidimų vežti krovinius į/iš Rusijos arba tranzitu per Rusijа. Taip pat sutarta, kad 2006 m. Rusija Lietuvai skirs 75 tūkst. universaliųjų leidimų ir 2000 leidimų vežti krovinius į/iš trečiųjų šalių.

Rugsėjo 27 d. „Pekinas–Astana–Maskva–Ryga–Vilnius–Varšuva–Briuselis“ – tokiu maršrutu rugsėjo 27 – spalio 17 dienomis nusidriekė 7,5 tūkst. kilometrų „šilko kelias“, kuriuo pirmа kartа keliavo Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Kazachstano bei Lenkijos vežėjų atstovai. šių šalių vežėjų asociacijos nutarė pademonstruoti kelių transporto galimybes organizuojant krovinių vežimа iš Rytų į Vakarus.

Stebėti asociacijos „Linava“ ekipažo maršrutа, judėjimo greitį ir kitus parametrus realiu laiku buvo galima ir internete (www.linava.lt). Tuo pasirūpino telekomunikacijų bendrovė „Bitė Lietuva“ kartu su partnere „Euronavigacija“. Vilkikа žygiui suteikė IVECO atstovybė Lietuvoje, o puspriekabę UAB „Scanbalt Trailer“.

Lietuva

Informuojame, kad LR Susisiekimo ministerija, atsižvelgusi į asociacijos „Linava“ pasiūlymus, priėmė norminį aktа, pagal kurį leistinas autovežių ilgis padidintas iki 20,75 m ilgio.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2005 M. RUGSėJO 26 D. įSAKYMAS 3-404 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

įSAKYMAS

DėL SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M.

VASARIO 18 D. įSAKYMO NR. 3-66

„DėL MAKSIMALIų LEIDžIAMų TRANSPORTO PRIEMONIų MATMENų, LEIDžIAMų AšIES (AšIų) APKROVų, LEIDžIAMOS BENDROSIOS MASėS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2005 m. rugsėjo 26 d. Nr. 3 - 404
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymа Nr. 3-66 „Dėl Maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (žin., 2002, Nr. 23-870, 70-2948):

1. Išdėstau įsakymo preambulę taip:
„Vadovaudamasis Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (žin., 2003, Nr. 7-263), 250 punktu ir įgyvendindamas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvа 96/53/EB, nustatančiа tam tikrų Bendrijoje naudojamų kelių transporto priemonių maksimalius leistinus matmenis vidaus ir tarptautinio vežimo sаlygomis bei maksimaliа leistinа masę tarptautinio vežimo sаlygomis, ir 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvа 2002/7/EB, iš dalies keičiančiа Tarybos direktyvа 96/53/EB, nustatančiа tam tikrų Bendrijoje naudojamų kelių transporto priemonių maksimalius leistinus matmenis vidaus ir tarptautinio vežimo sаlygomis bei maksimaliа leistinа masę tarptautinio vežimo sаlygomis:“.

2. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintus Maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, leidžiamas ašies (ašių) apkrovas, leidžiamas bendrаsias mases 1.9 punktu: „1.9. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba) 20,75 m.“

Susisiekimo ministras

Petras čėsna

Vokietija

Tarptautinė kelių transporto sаjunga (IRU) informavo, kad nuo 2005 m. spalio 17 d. keičiasi Altenberg muitinės posto, esančio kelyje E55 ties Vokietijos–čekijos pasieniu, muitinės procedūrų įforminimų laikas:

Pirmadieniais – penktadieniais 7.00- 20.00 val.;

šeštadieniais 7.00-15.00 val.

Krovinių patikrinimai nukeliami iš pirmadienio į penktadienį nuo 12.00 iki 15.00 val.

Norvegija

Norvegijos vežėjų asociacija NLF informavo, kad nuo 2005 m. lapkričio 1 d. keleiviniams automobiliams ir transporto priemonėms virš 3,5 t už dygliuotų padangų naudojimа Oslo mieste įvedama rinkliava. Lipdukа, galiojantį dienа, mėnesį ar sezonа, galima įsigyti Norvegijoje atitinkamai už 60 NOK, 800 NOK ar 2400 NOK, arba užsisakyti internete adresu <http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/piggdekk/english/>. Nuo 2005 m. spalio 31 d. dienos lipdukus bus galima įsigyti terminaluose, esančiuose pagrindiniuose į Oslа vedančiuose keliuose.

Už pažeidimus numatoma iki 750 NOK bauda.

Papildomа informacijа teikia kompetentinga įstaiga Osle telefonu + 47 810 00 190 arba el. paštu post@piggav.no

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr. 10 (58)

"Linava" informuoja

Naujienos

UAB „Linava“ servisas pristato naujas Sumo Firenza padangos

Idėjos

Nauja realybė - AdBlue

Patirtis

KAUNUI - PRESTIžINIS APDOVANOJIMAS

Naujų Volvo eksploatacija

Užsienyje

„Fliegl“ - patikimas vežėjų partneris

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

į Latvijа nuvykę vežėjai „Bitės“ tinkle skambučius priims nemokamai

Perspektyvos

Iš užmaršties atgimęs

Naujas SOMMER startas

“Bridgestone“: aplenkėme konkurentus

Keleivinis transportas

KLAIPėDOS AUTOBUSų PARKUI - 50

Technika

Europietiški dyzeliai geresni

Geroje technikoje - gera technika

Teisė

FORCE MAJEURE aplinkybės

Konsultacijos

TIR konvencijos pakeitimai

Muziejus

Dvi sekcijos - Flettner