Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Rugpjūtis Kronika

Liepos 5 dienаKaune įvyko asociacijos “Linava“ išvažiuojamasis prezidiumo posėdis. Jame buvo aptarti organizaciniai prezidiumo klausimai, prezidiumo sudarytų tarybų, komitetų veiklos perspektyvos, narių priėmimo į asociacijа bei kiti klausimai.
Buvo peržiūrėta tarybų, komitetų sudėtis, kai kurie komitetai papildyti naujais nariais. Nuo šiol Teisinių ir organizacinių reikalų komitete darbuosis dar trys nauji nariai: krovininio transporto įmonių atstovai Egidijus štaras ir Marjan Mečkovski bei keleivinio transporto įmonės atstovas Arūnas Indrašius.

Liepos 13 d.Lenkijos autostradų ir krašto kelių generalinės direkcijos Bialystoko skyriaus direktorius Tadeušas Topčevskis ir jo pavaduotojas Vladzimiežas Supernakas atvykę į Alytų susitiko su Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos “Linava“ prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi ir sekretoriumi Algirdu Baranausku, asociacijos “Lietuvos keliai“ prezidentu Rimvydu Gradausku, konsorciumo “Tilka“ direktoriumi J. Aleksa ir AB “Alkesta“ gamybos direktoriumi V. Filatovu. Susitikime buvo aptarta Lietuvos vežėjų transporto politika, išsiaiškintos krovininio transporto, važiuojančio per Lenkijа, pagrindinės kryptys, krovinių vežimo didėjimo perspektyvos.

Liepos 19 – 21 d.Vilniuje įvyko Lietuvos ir Rumunijos kelių transporto komiteto posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius šarūnas Baublys, asociacijai “LINAVA“ atstovavo generalinis sekretorius Valdas Gilys. Rumunijos delegacijai vadovavo Rumunijos Transporto, statybos ir turizmo ministerijos ministro patarėjas Leon Mondocea.
Derybose delegacijos pasikeitė turima statistine informacija apie užsienio prekybos tarp Lietuvos ir Rumunijos apimtis ir konstatavo jų pastovų augimа. Po ilgų diskusijų pavyko susitarti, jog Lietuvos vežėjams 2005 metais bus skirta papildomai 400 Rumunijos nemokamų leidimų. Delegacijos taip pat susitarė, jog 2006 metams nemokamų leidimų kvota bus padidinta iki 1000 leidimų.

Liepos 21 – 22 d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir Lenkijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius šarūnas Baublys, asociacijai “LINAVA“ atstovavo prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Lenkijos delegacijai vadovavo Infrastruktūros ministerijos Kelių transporto departamento direktorius Maciej Wronski.
Lietuvos delegacija informavo, kad Lenkijos kontroliuojančių tarnybų pareigūnai įvairiai interpretuoja vežimų į/iš trečių šalių sаvokа, remdamiesi komerciniais prekių dokumentais. Siekdama išvengti mūsų vežėjams iškylančių problemų, Lietuvos delegacija pasiūlė, o Lenkijos delegacija sutiko, kad šiais atvejais vežimų rūšis turi būti nustatoma pagal CMR važtaraštyje nurodytа pakrovimo ir iškrovimo vietа.
Posėdyje susitarta, jog Lenkija skirs papildomа leidimų kiekį krovinių vežimams į/iš trečių šalių 2005 metams bei padidins šių leidimų kvotа 2006 metams.

Liepos 24 d.Asociacija “LINAVA“ pasirašė sutartį su Ispanijos mokesčių inspekcija dėl PVM grаžinimo iš Ispanijos elektroniniu būdu. PVM iš Ispanijos sugrаžinama per 30 dienų nuo dokumentų perdavimo Ispanijos mokesčių inspekcijai.

Pateikite pasiūlymų

š. m. rugpjūčio 24-25 d. ir rugpjūčio 30-31 d. vyks eiliniai Lietuvos – Kazachstano ir Lietuvos - Ukrainos kelių transporto komisijų posėdžiai. Pasiūlymus dėl problemų, kurias, Jūsų manymu, būtų tikslinga nagrinėti šiuose posėdžiuose, prašome siųsti asociacijai “LINAVA“ faksu 2786 573.

Gintautas Ramaslauskas
Krovininio transporto skyriaus vadovas

SKOLININKų ADMINISTRAVIMO INFORMACINė SISTEMA

Siekdama sumažinti vežėjų veiklos rizikа bei dėl nemokių klientų patiriamus nuostolius, asociacija “Linava“ ir UAB “Infobankas“ pasirašė sutartį, kuri leidžia asociacijos nariams tapti Skolininkų administravimo informacinės sistemos (SAIS) dalyviais.

SAIS – pirma ir didžiausia tokio pobūdžio sistema Lietuvoje. Tai kreditingumo informacinė duomenų bazė apie laiku savo finansinių įsipareigojimų nevykdančias įmones ar asmenis. Vežėjų įmonėms sistemos duomenys reikalingi klientų mokumui įvertinti bei įsiskolinimams valdyti.
Visi SAIS dalyviai sutartu dažnumu į centrinę duomenų bazę perduoda suderintos struktūros, turinio ir formato duomenis apie atsiradusius skolininkus bei patys gauna informacijа apie visus sistemoje įregistruotus įsiskolinusius juridinius ir fizinius asmenis.

Be asociacijos “Linava“ sistemos dalyviai yra šalies bankai, lizingo bei telekomunikacijų bendrovės, įvairios paslaugų, gamybos ir prekybos įmonės. SAIS sistemoje sukaupta virš 360 000 įrašų apie skolininkus. Bendra skolų suma sistemoje viršija 350 mln. Lt.

Daugiau informacijos pateikta interneto svetainėje www.linava.lt.

„VISADA SU LINAVA!“

Gerbiami asociacijos “LINAVA“ nariai ir kandidatai,
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA“ nuoširdžiai kviečia Jus
į IX-аsias TOLIMųJų REISų VILKIKų IR TARPMIESTINIų AUTOBUSų VAIRUOTOJų KONKURSА-VARžYBAS – „VISADA SU LINAVA!“
Jos įvyks 2005 m. rugpjūčio 26 d. Jonavos rajone, Gaižiūnuose.
Renginio pradžia 10 val.
7:00 – 10:00 Teorinių žinių patikrinimas Vilkikų ir Autobusų vairuotojams.
10:00 – 10:20 Varžybų atidarymas.
10:20 – 17:00 Figūrinio vairavimo varžybos.
17:30 - Rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas.
Kviečiame Jus ne tik pasižiūrėti bet ir dalyvauti su šeimomis ir su vaikais.
Koncertuos „The Road Band“, „Mokinukės“, Violeta Riaubiškytė, žilvinas žvagulis.
Specialios pramogos suaugusiems ir vaikams, dešimtys prizų ir siurprizų, tiesiog dovanų lietus…
šiа šventę Jums dovanoja LINAVA !
Pavaišinsime pusryčiais, pietumis ir vakariene.

Registruotis galima:
www.linava.lt/varzybos
elektroniniu paštu: varzybos@linava.lt
faksu (5) 2786573

“LINAVOS“ sekretoriatas


IX- ųJų TOLIMųJų REISų VILKIKų IR TARPMIESTINIų AUTOBUSų VAIRUOTOJų KONKURSO-VARžYBų

“V I S A D A S U L I N A V A!“

TAISYKLėS

1. ORGANIZACIJA: Varžybas organizuoja Lietuvos nacionalinė vežėjų

automobiliais asociacija “LINAVA“

2. VARžYBAS VYKDO: Viešosios įstaigos “Linavos mokymo centras“ ir “Saugus

ratas“

3. VARžYBų PROGRAMA:

2005 m. rugpjūčio 26d. penktadienis

Jonavos raj. Gaižiūnuose

7:00-8:30 val. Dalyvių registracija,

automobilių bei autobusų pastatymas į uždarа parkа.

Muitinės kontroliuojamų krovinių pervežimo po

Europos bendrijos ir trečiаsias šalis žinių patikrinimo

testas,

ADR žinių patikrinimo testas – norintiems

8:40-10:00 KET, autobusų vairuotojų žinių patikrinimo testas

Visos teorinės žinios tikrinamos su kompiuteriais

10:00 -10:15 Startinių numerių išdavimas pagal KET testo rezultatus

10:20-10:50 val. Renginio atidarymas

11:00-18:30 val. Figūrinio vairavimo varžybos (Vilkikai su puspriekabėmis ir autobusai)

19 :30 val. Rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas

(preliminariai)

.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS:

4.1 Savavališkas automobilio ar autobuso išvažiavimas iš Uždaro parko (UP) baudžiamas dalyvio pašalinimu iš varžybų.

4.2 Vairavimas neblaiviam – šalinimas iš varžybų, pranešama apie nusižengimа

Kelių policijai.

4.3 Automobilio arba autobuso perdavimas ne komandos nariui per varžybas – šalinimas iš varžybų.

4.4 Praktinės rungties (slalomo) metu šalia vairuotojo gali būti ir kitas komandos

narys.

4.5 Varžybų dalyviai - ne Lietuvos Respublikos piliečiai - su renginio tvarka ir varžybų

taisyklėmis supažindinami individualiai.

5. RUNGTYS:

Muitinės kontroliuojamų krovinių vežimas po Europos bendrijos ir trečiаsias šalis

Kiekvienas vilkikų vairuotojų profesinio meistriškumo konkurso dalyvis kompiuteriu gauna bilietа su 10 klausimų.

Per 5 ( penkias) minutes dalyvis turi atsakyti į 10 klausimų.

Už kiekvienа neatsakytа klausimа - 5 sekundžių bauda.

Dalyvis, teisingai atsakęs į visus klausimus, gauna 10 sekundžių premijа, kuri yra atimama iš bendro suminio konkurso laiko.

Jeigu kelių dalyvių rezultatas vienodas, aukštesnė vieta skiriama, kuris sugaišo mažiau laiko atsakydamas į klausimus.

ADR testas– norintiems. Organizatorių prizais apdovanojami trys geriausius rezultatus pasiekę vairuotojai. šio egzamino rezultatai į bendrа įskaitа neskaičiuojami.

Autobusų vairuotojų žinių patikrinimo testas.

Kiekvienas tarpmiestinių autobusų profesinio meistriškumo konkurso dalyvis kompiuteriu gauna “Autobusų vairuotojų žinių patikrinimo testа“ su 5 klausimais.

Per 5 ( penkias) minutes dalyvis turi atsakyti į šiuos klausimus.

Už kiekvienа neatsakytа klausimа - 10 sekundžių bauda.

Dalyvis, teisingai atsakęs į visus klausimus, gauna 10 sekundžių premijа, kuri yra atimama iš bendro suminio konkurso laiko.

Jeigu kelių dalyvių rezultatas vienodas, aukštesnė vieta skiriama tam, kuris sugaišo mažiau laiko atsakydamas į klausimus.

Kelių eismo taisyklių žinojimo testas.

Kelių eismo taisyklių žinios tikrinamos Vį “Regitra“ parengta kopiutrine programa.

Per 10 minučių dalyvis turi atsakyti į 30 KET klausimų.

Už kiekvienа neatsakytа klausimа - 5 sekundžių bauda.

Dalyvis, teisingai atsakęs į visus klausimus, gauna 20 sekundžių premijа, kuri yra atimama iš bendro suminio konkurso laiko.

Figūrinio vairavimo (slalomo) rungtis.

Figūrinio vairavimo rungtis atliekama vilkiku su puspriekabe ir autobusu - paeiliui (vienas vilkikų su puspriekabėmis važiavimas, kitas - autobusų).

Už trasoje pastatytų stovelių kliudymа, nuvertimа, sustojimа ne vietoje, kitos (specialios teisėjų) užduoties neįvykdymа -10 sekundžių bauda.

Už figūros nevykdymа (važiavimas ne pagal schemа) – skiriamas blogiausias laikas plius 20 sekundžių bauda.

Jeigu kelių dalyvių rezultatas vienodas, aukštesnė vieta skiriama tam, kuris šį rezultatа pasiekė anksčiau.

  • puspriekabės ilgis 13,2 m –13,62 m
  • autobuso ilgis 12 m ±0,2 m

6. DALYVIAI:

Varžybose gali dalyvauti asociacijos “LINAVA“ nariai ir kandidatai. Kiekvienam asociacijos nariui gali atstovauti 3 (trys) vairuotojai, iš kurių du atstovauja komandai, o vienas gali važiuoti individualioje įskaitoje.

Vairuotojai, dalyvaujantys komandinėje įskaitoje, turi paduoti komandinę paraiškа registracijos metu. Po registracijos negalima keisti vairuotojų, dalyvaujančių komandinėje įskaitoje. Komandiniai rezultatai nustatomi sumuojant dviejų pareikštų komandos dalyvių rezultatus absoliučioje įskaitoje.

Rezultatai absoliučioje įskaitoje nustatomi sumuojant slalomo rungties laikа su gautomis baudos sekundėmis ir gautų baudų laikus testų rungtyse. Jei kelių dalyvių rezultatas vienodas, prioritetа turi dalyvis, parodęs geresnį rezultatа figūrinio vairavimo rungtyje. Jei ir čia rezultatas vienodas - geresnį rezultatа KET rungtyje ir t.t.

Jei kelių komandų rezultatai vienodi, prioritetа turi ta komanda, kurios dalyvis absoliučioje įskaitoje užima aukštesnę vietа.

Atskirai vedama ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų komandinė bei absoliuti įskaita.

* Užsiregistravus dalyviui arba komandai www.linava.lt iki 2005 08 25 – 15.00 val. atsiunčiama principinė slalomo trasos schema.

Varžybų – konkurso vyriausiasis teisėjas Gintautas Firantas

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA