Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

EDMUNDUI JUOZėNUI -70

Edmundas Juozėnas gimė 1935 m. vasario 18 d. Panevėžio apskrities Naujamiesčio valsčiaus Upytės miestelyje.

1953 metais baigė Panevėžio pirmаjа berniukų gimnazijа ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetа, kurį baigė 1958 m. įgydamas inžinieriaus mechaniko kvalifikacijа. Tais pačiais metais buvo paskiriamas dirbti į Vilniaus autoremonto gamyklа, 1961 m. pervedamas į Automobilių transporto ir plentų ministerijа Pramonės įmonių valdybos vyriausiuoju inžinieriumi. 1977 m. paskiriamas Valstybinio plano komiteto Transporto ir ryšių skyriaus viršininku. 1990 m. pereina dirbti į Ekonomikos ministerijа skyriaus viršininku, Investicijų departamento direktoriaus pareigas. 1997 m. pradžioje, likvidavus Ekonomikos ministerijа, jau būdamas pensinio amžiaus, perėjo dirbti į Ekonomikos ir privatizacijos institutа ir jame darbavosi iki jo likvidavimo - 2002 m. pradžios.

Dirbdamas įvairiose institucijose, E. Juozėnas daug nuveikė šalies autotransporto plėtros labui. Kaip ypač kūrybingа bei įdomų metа jis prisimena darbа Automobilių transporto ir plentų ministerijoje. „Per šešiolika darbo metų ministerijai pavaldžios pramonės įmonės gerokai pasikeitė. Daug prisidėjome prie įmonių specializacijos ir jų stambinimo programos, nemažai nuveikėme aprūpindami autotransporto ir kelių įmones specialiomis transporto priemonėmis, remontuojant technikа. Tuo metu sutikau daug puikių bei šviesių žmonių, iš kurių daug ko išmokau“, - sakė E. Juozėnas.

Dirbdamas ministerijoje, E. Juozėnas dėjo daug pastangų, kad Lietuva iš sovietų Sаjungos gautų daugiau materialinių ir finansinių išteklių transporto ir ryšių plėtrai, kuriai rengė ekonominius ir finansinius pagrindimus. Ypač prisidėjo, kad šalyje atsirastų daugiau naujų transporto priemonių: sunkvežimių, autobusų, lengvųjų automobilių. Kartu su prof. dr. A. Gulbinsku parengė Lietuvos kompleksinę transporto plėtros programа iki 2005 m.

Dirbdamas Ekonomikos ministerijoje Gamybinės infrastruktūros skyriaus viršininku, dalyvavo įvairiose komisijose, rengusiose siūlymus ir tvarkа sаjunginių įmonių turtui perimti, dalyvavo rengiant privatizavimo koncepcijas.

Eidamas Investicijų departamento Investicinių projektų skyriaus viršininko, vėliau - departamento direktoriaus pareigas, rengė šalies investicinės politikos koncepcijas, valstybės investicijų programas, nagrinėjo investicinius projektus, kuriems įgyvendinti buvo reikalingi užsienio finansinių institucijų kreditai. 1993-1996 m. buvo Tarpžinybinės investicinių projektų ekspertų komisijos pirmininkas ir Vyriausybės užsienio paskolų komisijos narys.

1976 m. E. Juozėnui suteiktas Respublikos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. 1985 metais apdovanotas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos garbės raštu. Taip pat apdovanotas Kauno politechnikos instituto, Vilniaus autoremonto gamyklos, Automobilių ir plentų ministerijos, Sаjunginės ir respublikinės automobilių transporto ir komunalinio ūkio mokslinės techninės draugijos tarybų, Lietuvos kultūros ministerijos garbės raštais. Dirbdamas automobilių transporto ir plentų ministerijoje, apdovanotas Autotransporto žymūno ženkleliu.

Dalyvavo meno saviveikloje - dainavo vyrų chore „Varpas“, 1960 m. E. Juozėnui suteiktas Respublikos meno saviveiklos žymūno vardas. Aktyviai dalyvavo Lietuvos automobilininkų draugijos veikloje, skaitė pranešimus įvairiose konferencijose bei seminaruose, yra išspausdinęs straipsnių transporto ir investicijų klausimais respublikos spaudoje, informaciniuose biuleteniuose.

šiuo metu E. Juozėnas yra pensininkas, klubo „Automobilininkas“ narys.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (87)

"Linava" informuoja

Naujienos

Veteranai

EDMUNDUI JUOZėNUI -70

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams