Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

2004 m. priimtų teisės aktų apžvalga

2004 m. tiek Lietuvos Respublikos Seimas, tiek Vyriausybė, tiek kitos teisės aktus priimančios institucijos priėmė daugybę naujų teisės aktų, keičiančių iki šiol galiojančias tvarkas, tobulinančių įstatymų leidybos spragas bei reguliuojančių įvairias naujoves. Dauguma šių aktų susiję su Lietuvos stojimu į Europos Sаjungа - nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sаjungos nare, esamа teisės aktų bazę teko suderinti su Europos Sаjungos teisės aktų nuostatomis. šioje apžvalgoje pateikiame svarbiausių 2004 m. priimtų teisės aktų santraukа.

Muitinė


2004 m. kovo 12 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 03 03 įsakymu Nr. 1B-193 (žin., 2004, Nr. 38-1258) patvirtinti Papildomi prekių apskaitos reikalavimai, privalomi ūkio subjektams, turintiems teisę taikyti supaprastintas galutinio vartojimo procedūras.
2004 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 03 08 įsakymu Nr. 1B-208 patvirtintos naujos redakcijos Prekių mėginių (pavyzdžių) saugojimo muitinės įstaigose taisyklės (žin., 2004, Nr. 39-1287). šios taisyklės reglamentuoja prekių mėginių arba pavyzdžių saugojimo terminus, nurašymа bei naudojimа kitiems tikslams muitinės įstaigose.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2004 04 27 priimtas Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas (žin., 2004, Nr. 73-2517). Naujasis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos muitinės paskirtį, veiklos principus ir teisinius pagrindus, funkcijas, struktūrа, veiklos organizavimа, finansavimа, bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, kitais asmenimis, Europos Sаjungos ir užsienio valstybių institucijomis pagrindus ir kt.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 03 25 įsakymu Nr. 1B-259 (žin., 2004, Nr. 49-1622) patvirtintos:
Bendrosios garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrаjа tranzito procedūrа, forma;
Vienkartinės garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrаjа tranzito procedūrа, forma;
Vienkartinės lakštų formos garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendrаjа tranzito procedūrа, forma;
Bendrosios garantijos, naudojamos kitų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, forma;
Vienkartinės garantijos, naudojamos kitų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, forma;
Bendrosios garantijos, naudojamos prekių saugojimo vietos turėtojo prievolių įvykdymui užtikrinti, forma.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 03 24 įsakymu Nr. 1B-253 (žin., 2004, Nr. 49-1621) patvirtintos Patikimo eksportuotojo įgaliojimų suteikimo ir naudojimosi jais taisyklės. Patikimas eksportuotojas - Lietuvos Respublikoje įregistruotas asmuo, eksportuojantis prekes iš Bendrijos muitų teritorijos, nepriklausomai nuo to, ar jis yra eksportuojamų prekių gamintojas, ar pardavėjas, kuriam muitinė yra suteikusi įgaliojimus pačiam, nesikreipiant į muitinę, išduoti preferencinę prekių kilmę arba statusа (prekyboje su Turkija) patvirtinančius dokumentus, nepriklausomai nuo prekių siuntos vertės. Muitinės tarpininkams patikimo eksportuotojo statusas nesuteikiamas.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 02 įsakymu Nr. 1B-293 patvirtintos Vienkartinės garantijos naudojimo muitinėje taisyklės (žin., 2004, Nr. 52-1778). Muitinėje gali būti naudojamos šių formų vienkartinės garantijos - piniginis užstatas, vienkartinės garantijos dokumentas, vienkartinės garantijos lakštai. Vienkartinėmis garantijomis muitinėje taip pat pripažįstamos TIR ir ATA knygelės.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 02 įsakymu Nr. 1B-294 patvirtintos Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo fiksuoto dydžio garantija taisyklės (žin., 2004, Nr. 52-1777). Asmens mokestinių prievolių įvykdymas muitinėje gali būti užtikrinamas:
pateikiant garanto išduotа bendrosios garantijos dokumentа, arba
sumokant piniginį užstatа.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 08 įsakymu Nr. 1B-317 patvirtintos Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimo leidžiant naudoti bendrаjа garantijа arba atleidžiant nuo prievolės pateikti garantijа taikymo muitinėje taisyklės (žin., 2004, Nr. 55-1928). Pagal šias taisykles gali būti išduoti leidimai naudoti referencinio dydžio bendrаjа garantijа gabenant prekes, nenurodytas Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 44 c priede (Konvencijos I priedėlio I priede), leidimai naudoti referencinio dydžio bendrаjа garantijа gabenant prekes, įskaitant nurodytas Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 44 c priede (Konvencijos I priedėlio I priede) ir kt.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 01 įsakymu Nr. 1B-289 patvirtintos Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklės (žin., 2004, Nr. 52-1776). šios taisyklės reglamentuoja tarifinių kvotų, kurios skiriamos pagal muitinės deklaracijos kvotuojamų prekių išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūrai įforminti priėmimo laikа, administravimo tvarkа. Taisyklės netaikomos licencinėms tarifinėms kvotoms, kurios skirstomos pagal importo licencijas.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 08 įsakymu Nr. 1B-319 patvirtintos Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklės (žin., 2004, Nr. 55-1929). Jeigu už mokesčių mokėtojа mokesčius pageidauja mokėti trečiasis asmuo, apie tai turi būti informuota teritorinė muitinė, kontroliuojanti mokesčių sumokėjimа.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 14 įsakymu Nr. 1B-336 patvirtintos Bendrosios garantijos, užtikrinančios asmens mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir (arba) kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymа, naudojimo muitinėje taisyklės (žin., 2004, Nr. 58-2079). Naudoti bendrаjа garantijа šių taisyklių nustatyta tvarka gali asmenys, turintys Muitinės departamento suteiktа patikimo ūkio subjekto statusа, taip pat kiti Bendrijoje įsteigti asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 13 įsakymu Nr. 1B-329 patvirtinta Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija (žin., 2004, Nr. 57-2037). Bendrasis administracinis dokumentas - tai Reglamento Nr. 2454/93 31 priede nustatytos formos dokumentas (muitinės deklaracija), kuriame nurodomi muitinės reikalaujami duomenys apie deklaranto pasirinktai muitinės procedūrai ar kitam muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti pateikiamas prekes.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 15 nutarimu Nr. 414 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 748 „Dėl Mokesčių mokėjimo muitinėje tvarkos“ pakeitimo patvirtintos naujos redakcijos Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklės (2004 05 01, žin., 2004, Nr. 57-1987).
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 23 įsakymas Nr. 1B-388 Dėl muitinės administruojamų importo ir eksporto muitų ir mokesčių sumokėjimo (žin., 2004, Nr. 62-2231). Vadovaujantis šiuo įsakymu, muitinės administruojami importo ir eksporto muitai bei mokesčiai turi būti mokami į Muitinės departamento surenkamаjа sаskaitа Nr. LT374010042400369573, esančiа AB banko „NORD/LB Lietuva“ Vilniaus sk., kodas 40100.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 16 nutarimu Nr. 439 patvirtintos Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklės (žin., 2004, Nr. 58-2049). šios taisyklės nustato atvejus, kada keleivių įvežamos iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų į Lietuvos Respublikos teritorijа prekės neapmokestinamos importo PVM ir akcizais, ir šių atvejų taikymo sаlygas. Griežtesni reikalavimai nustatyti asmenims, gyvenantiems pasienio zonoje bei transporto priemonių, reguliariai vežančių krovinius tarptautiniais maršrutais, vairuotojams.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 28 nutarimu Nr. 482 patvirtintas Kriterijų, kuriuos atitinkantys asmenys gali būti laiduotojais arba garantais, aprašas (žin., 2004, Nr. 69-2393). Garantais, kurių išduoti vienkartinės ir bendrosios garantijos dokumentai gali būti pateikiami Lietuvos Respublikos muitinei, pripažįstami Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse veikiantys ir turintys teisę išduoti garantijos dokumentus bankai ar bankų filialai bei draudimo įmonės ar draudimo įmonių filialai.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas (žin., 2004, Nr. 73-2523), kuriuo nustatyta: muitinės įstaigos privalo registruoti kiekvienа grynųjų pinigų įvežimo į Lietuvos Respublikа iš trečiųjų šalių ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos į trečiаsias šalis atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų pinigų vienkartinė suma viršija 10 000 Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta.
2004 m. gegužės 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2004 04 29 įstatymu Nr. IX-2208 (žin., 2004, Nr. 78-2711) denonsuota Sutartis dėl Baltijos valstybių bendrosios tranzito procedūros, su vėlesniais jos pakeitimais bei papildymais.
2004 m. gegužės 14 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 05 07 įsakymu Nr. 1B-481 patvirtintos Atleidimo nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų) delspinigių taisyklės (žin., 2004, Nr. 79-2820), o Muitinės departamento direktoriaus 2004 05 10 įsakymu Nr. 1B-484 patvirtintos Atleidimo nuo paskirtų baudų taisyklės (žin., 2004, Nr. 79-2821).
2004 m. gegužės 21 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 05 12 įsakymu Nr. 504 (žin., 2004, Nr. 82-2974) patvirtintos Patikimo asmens statuso suteikimo muitinėje taisyklės. Teritorinė muitinė, priimdama sprendimus leisti naudotis muitinės procedūrų atlikimo tvarkos supaprastinimais, taip pat priimdama sprendimus nereikalauti garantijos, kai nenustatyta muitinės prievolė reikalauti garantijos, atsižvelgia į tai, ar asmuo turi patikimo asmens statusа. Patikimo asmens statusas gali būti suteikiamas asmeniui, kuris Lietuvos Respublikoje turi savo registruotа buveinę, centrinę būstinę arba nuolatinį verslo padalinį ir atitinka nurodytas patikimumo sаlygas.
2004 m. gegužės 26 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 05 19 įsakymu Nr. 1B-540 (žin., 2004, Nr. 84-3060) patvirtinti Skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje nuostatai. Jie nustato asmenų skundų, susijusių su Europos Bendrijos muitų teisės, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, kitų muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymu, pateikimo Muitinės departamentui, teritorinėms muitinėms ir kitoms muitinės įstaigoms, jų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarkа.
2004 m. birželio 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 28 įsakymu Nr. 1B-431 patvirtintos Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės (žin., 2004, Nr. 70-2475). Jos skirtos padėti muitinės pareigūnams atlikti prekių muitinio įvertinimo kontrolę pagal rizikos veiksnius bei atskleisti muitinės vertės mažinimo/didinimo apgaulės būdu atvejus ir padėti verslininkams išvengti teisės aktų, reglamentuojančių prekių muitinį įvertinimа, pažeidimų.
2004 m. liepos 1 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 05 24 įsakymu Nr. 1B-549 (žin., 2004, Nr. 86-3160) patvirtintos Prekių, laikytinų pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, neišleidimo, sulaikymo, saugojimo, apžiūros ir pavyzdžių ėmimo taisyklės.
2004 m. liepos 18 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 12 įsakymu Nr. 1B-693 (žin., 2004, Nr. 111-4162) patvirtinta Privalomosios kilmės informacijos išdavimo instrukcija.
2004 m. rugpjūčio 6 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 08 02 įsakymu Nr. 1B-763 (žin., 2004, Nr. 122-4481) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcija. ši instrukcija parengta vadovaujantis Laikinojo įvežimo konvencija (Stambulo konvencija) ir galiojančiais Europos Sаjungos teisės aktais.
2004 m. rugpjūčio 13 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 08 10 įsakymu Nr. 1B-782 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003 06 16 įsakymo Nr. 1B-534 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Muitinės departamente tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 126-4551) nustatyta asmenų aptarnavimo telefonu tvarka Muitinės departamente.
2004 m. spalio 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 10 27 nutarimu Nr. 1332 (žin., 2004, Nr. 158-5774) patvirtintos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksа, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksа, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklės.
2004 m. lapkričio 7 d. įsigaliojo Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2004 10 29 įsakymu Nr. Dį-201 Dėl Intrastato ribų nustatymo (žin., 2004, Nr. 162-5936), siekiant mažinti PVM mokėtojams statistinės atskaitomybės naštа, nustatytos Intrastato įvežimo ir išvežimo ataskaitų teikimo ribos.
2004 m. lapkričio 21 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 15 įsakymas Nr. 1B-1024 Dėl muitinės postų likvidavimo (žin., 2004, Nr. 168-6212). Nuo 2005 01 01 nuspręsta likviduoti muitinės postus Lietuvos - Latvijos ir Lietuvos - Lenkijos pasienyje (Kalvarijų ir kt.).


Transportas


2004 m. sausio 1 d. įsigaliojo susisiekimo ministro 2003 12 22 įsakymas Nr. 3-708 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 357„Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo tvarkos" pakeitimo (žin., 2003, Nr. 123-5635). Pakeista keletas svarbių ETMK leidimų naudojimo tvarkos nuostatų. Pavyzdžiui, nustatyta, kad su ETMK leidimu galima vykdyti tarptautinius krovinių vežimus, negrįžtant į transporto priemonės registracijos šalį, ETMK šalių narių regione ne ilgiau kaip 6 savaites (pasibaigus šiam laikotarpiui, transporto priemonė su šiuo leidimu turi grįžti į savo registracijos šalį) ir kt.
2004 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 22 įsakymu Nr. V-331 patvirtintos Važtaraščių apskaitos taisyklės (žin., 2003, Nr. 122-5560). Jos reglamentuoja, kaip Lietuvos Respublikos ūkio subjektai privalo tvarkyti Kelių transporto kodekse nurodytų savo išrašytų važtaraščių apskaitа. Kiekvienas ūkio subjektas išrašytus važtaraščius privalo apskaityti priede prie šio įsakymo nustatytos formos važtaraščių registravimo žurnale, nurodydamas išrašytų važtaraščių numerius, išrašymo datas, krovinių gavėjų pavadinimus ir adresus ir t. t.
2004 m. sausio 28 d. įsigaliojo susisiekimo ministro 2004 01 19 įsakymas Nr. 3-35 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 130 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 14-433). Nustatyta, kad transporto priemonės, vežančios keleivius ir bagažа, ekipažas privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimа, nepriekaištingа ir paslaugų keleivių aptarnavimа (neleisti šiurkštaus, keleivių orumа įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garso ir vaizdo aparatūros dideliu garsu naudojimo, nepriimtino bent vienam keleiviui, ir pan.). Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas.
2004 m. vasario 15 d. įsigaliojo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 30(1), 35, <...> 330 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 51(14) <...> 214(23) straipsniais įstatymas (žin., 2004, Nr. 25-763). Nustatyta: jeigu specialioji teisė (pavyzdžiui, teisė vairuoti transporto priemonę) buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimа būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės atėmimo terminui iš asmens paimti dokumentai grаžinami tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos.
2004 m. vasario 20 d. įsigaliojo Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 02 06 įsakymas Nr. 2B-35 (žin., 2004, Nr. 26-841), kuriuo patvirtinta:
Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarka;
Keleivių vežimo savo sаskaita veiklos liudijimų išdavimo tvarka.
Vežėjų prašymai ir dokumentai priimami, įforminti Bendrijos leidimai ir Bendrijos licencijos bei jų kopijos išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos Krovininio transporto, Keleivinio transporto, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir šiaulių skyriuose. šie skyriai aptarnauja jiems skirto regiono vežėjus pagal regioninį paskirstymа.
2004 m. kovo 26 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 03 08 įsakymas Nr. B1-190 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. B1-690 „Dėl paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 44-1475), kuriame nauja redakcija išdėstyti ir patvirtinti paslaugų įkainiai.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo žemės ūkio ministro 2003 12 30 įsakymu Nr. 3D-564 patvirtintos Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos bei naudojimo taisyklės (žin., 2004, Nr. 15-481). Jos reglamentuoja augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos, perpakavimo, vežimo, naudojimo ir nukenksminimo tvarkа Lietuvos Respublikoje, siekiant užtikrinti saugų darbа bei higienos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymаsi.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 04 14 įsakymas Nr. B1-321 (žin., 2004, Nr. 59-2104), kuriuo patvirtinti Importuojamų, tranzitu gabenamų gyvūnų, gyvūninių produktų ir kitų produktų valstybinės veterinarinės priežiūros paslaugų įkainiai.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo susisiekimo ministro 2004 04 27 įsakymu Nr. 3-183 patvirtinti Medienos vežimo kelių transportu reikalavimai (žin., 2004, Nr. 67-2357). šie reikalavimai reglamentuoja saugų medienos pakrovimа, tvirtinimа bei vežimа ir yra privalomi visiems medienа vežantiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei nustato: vežėjas atsako už tai, kad būtų laikomasi medienos pakrovimo, tvirtinimo ir vežimo reikalavimų.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo vidaus reikalų ministro 2004 04 28 įsakymu Nr. 1V-143 Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl pasienio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta Pasienio tikrinimo tvarka (žin., 2004, Nr. 69-2435).
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo priedu įstatymas (žin., 2004, Nr. 73-2529). Jame nustatyta, kad VKTI išduodamas licencijas (leidimus) verstis keleivių vežimais tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sаjungа dienos pakeičia Bendrijos licencijos (leidimai), išduodamos VKTI.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 28 įsakymas Nr. VA-67 Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentų žymėjimo ir papildomų reikalavimų jiems nustatymo (žin., 2004, Nr. 72-2511), kuriuo patvirtintos Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentų žymėjimo taisyklės.
2004 m. gegužės 14 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 05 11 nutarimu Nr. 568 patvirtinta Lietuvos konvergencijos 2004 metų programa (žin., 2004, Nr. 79-2793). Konvergencijos programa - Europos Sаjungos steigimo sutartyje numatytas dokumentas, išreiškiantis Vyriausybės ekonominės politikos įsipareigojimus, siekiančius Europos Sаjungos valstybės narės tvarios ūkio konvergencijos, suartėjimo su kitomis ES valstybėmis narėmis užtikrinant kainų ir valdžios sektoriaus finansų stabilumа.
2004 m. gegužės 15 d. įsigaliojo Valstybinės kelių transporto inspekcijos 2004 05 06 įsakymu Nr. 2B-124 patvirtintos Vežėjų prašymų tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo taisyklės (žin., 2004, Nr. 80-2872). Jomis privalo vadovautis vežėjai, pateikiantys Valstybinei kelių transporto inspekcijai prašymus tarpininkauti gaunant vizas vežėjo autobusų, vežančių keleivius su Baltarusijos Respublikos arba Rusijos Federacijos kompetentingomis įstaigomis suderintais tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, ekipažų nariams.
2004 m. gegužės 21 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 05 17 įsakymu Nr. 1B-517 (žin., 2004, Nr. 82-2975) patvirtintas Greitai gendančių prekių sаrašas. Transporto priemonės krovinys laikomas greitai gendančiu, jeigu šiame sаraše nurodytos prekės sudaro ne mažiau kaip 30 proc. transporto priemonės krovinio masės.
2004 m. gegužės 27 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 05 21 įsakymu Nr. B1-520 (žin., 2004, Nr. 85-3096) pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respublikа, veterinarinio tikrinimo tvarka. Tvarkos tikslas - nustatyti gyvūninių produktų, šieno ir šiaudų siuntų, įvežamų į Europos Sаjungа per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus iš trečiųjų šalių, veterinarinio tikrinimo tvarkа.
2004 m. birželio 30 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 06 23 nutarimu Nr. 793 (žin., 2004, Nr. 100-3716) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklės. Diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimа organizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.
2004 m. liepos 2 d. įsigaliojo žemės ūkio ministro, finansų ministro bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 06 23 įsakymu Nr. 3D-368/1K-244/B1-594 (žin., 2004, Nr. 103-3810) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Vyno produktų registravimo žurnalų ir tokių produktų gabenimo dokumentų naudojimo taisyklės.
2004 m. rugpjūčio 15 d. įsigaliojo finansų ministro 2004 08 10 įsakymas Nr. 1K-284 Dėl finansų ministro 2003 11 06 įsakymo Nr. 1K-266 „Dėl važtaraščio rekvizitų nustatymo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 127-4576). Pakeisti reikalavimai Kelių transporto kodekso nustatyta tvarka išrašomo važtaraščio rekvizitams. Nuo įsakymo įsigaliojimo datos važtaraštyje nebereikia nurodyti krovinio siuntėjo, gavėjo (jei šie yra fiziniai asmenys) bei vairuotojo asmens kodų.
2004 m. rugpjūčio 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 nutarimu Nr. 1056 (žin., 2004, Nr. 133-4786) patvirtinta Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programa. šios programos paskirtis - užtikrinti biokuro gamybos iš Lietuvos Respublikos kilmės žaliavų ir naudojimo plėtrа. Programa bus įgyvendinama 2004-2010 m.
2004 m. rugsėjo 15 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 09 03 įsakymas Nr. VA-158, kuriuo patvirtintos į kitа Europos Sаjungos valstybę taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimа išvežamų akcizais apmokestinamų prekių pakuočių plombavimo ir numeravimo taisyklės (žin., 2004, Nr. 137-5020). Prekes vežantis asmuo privalo tų prekių pakuotes užplombuoti ir/ar užantspauduoti bei sunumeruoti. Pakuotės turi būti antspauduojamos tik tais atvejais, kai jos nepritaikytos plombuoti.
2004 m. rugsėjo 19 d. įsigaliojo vidaus reikalų ministro 2004 09 13 įsakymas Nr. 1V-289 Dėl vidaus reikalų ministro 2001 05 25 įsakymo Nr. 260 "Dėl Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (žin., 2004, Nr. 138-5128). Valstybės įmonė “Regitra“ nuo 2004 09 20 įpareigota pradėti išduoti valstybinio numerio ženklus su Europos Sаjungos simbolika.
2004 m. rugsėjo 26 d. įsigaliojo susisiekimo ministro 2004 09 22 įsakymu Nr. 3-474 Dėl susisiekimo ministro 2004 02 20 įsakymo Nr. 3-96 „Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 143-5234), kuriuo atsakinga už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimа bei šios sistemos funkcionavimа ir priežiūrа paskirta Valstybinė kelių transporto inspekcija.
2004 m. spalio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 10 05 nutarimu Nr. 1242 (žin., 2004, Nr. 148-5353) patvirtinti Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinės komisijos nuostatai ir sudaryta Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinė komisija.
2004 m. spalio 24 d. įsigaliojo Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 10 19 įsakymu Nr. 2B-292 (žin., 2004, Nr. 155-5673) patvirtintos Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklės. Teisė išduoti šiuos leidimus suteikta VKTI saugaus eismo skyriui. Taisyklės nustato vairuotojo liudijimo ir jo kopijos išdavimo vairuotojams, ne Europos Sаjungos valstybių piliečiams, šių liudijimų apskaitos, grаžinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkа.
2004 m. lapkričio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 11 08 nutarimu Nr. 1400 (žin., 2004, Nr. 164-5991) patvirtinta Lietuvos nacionalinė 2004 metų struktūrinių reformų ataskaita. Transporto ir ryšių sektoriuose sukurtos pridėtinės vertės dalis 2004 m. I pusmetį, palyginti su 2003 m. I pusmečiu, padidėjo 13,2 proc.
2004 m. lapkričio 14 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 11 09 nutarimu Nr. 1424 (žin., 2004, Nr. 165-6031) patvirtintos Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklės.
2004 m. lapkričio 26 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 11 22 nutarimas Nr. 1467 Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo (žin., 2004, Nr. 170-6255). Nustatyta, kad kasmet turi būti patikrinta ne mažiau kaip 1 proc. kelių transporto priemonių vairuotojų, kurie patenka į reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 reguliavimo sritį, darbo dienų vairavimo ir poilsio režimo, iš jų ne mažiau kaip 15 proc. transporto priemonių vairuotojų darbo dienų turi būti patikrinta keliuose ir ne mažiau kaip 25 proc. - įmonėse.

Geležinkeliai


2004 m. Nr. 6-117 “Valstybės žiniose“ paskelbtas Tarptautinio keleivių vežimo susitarimo (SMPS) (1999 05 30 redakcija su iki 2002 05 01 gautais pakeitimais ir papildymais) tekstas.
2004 m. sausio 1 d. įsigaliojo susisiekimo ministro 2003 11 05 įsakymu Nr. 3-611 patvirtintos Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklės (žin., 2003, Nr. 117-5366). Su taisyklių tekstu galima susipažinti internete, adresu www.litrail.lt, ir akcinėje bendrovėje “Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12/14, Vilnius).
2004 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2003 12 16 priimtas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (žin., 2004, Nr. 4-27). Juo siekiama detaliai reglamentuoti saugų traukinių eismа Lietuvos Respublikoje. įstatymas reglamentuoja reikalavimus geležinkelių infrastruktūrai, riedmenims, eismo organizavimui ir valdymui, eismo įvykių tyrimui ir jų padarinių likvidavimui bei kitus klausimus.
2004 m. balandžio 28 d. įsigaliojo 2004 04 08 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymas (žin., 2004, Nr. 61-2182). įstatyme nurodyti reformos tikslai, apibrėžti reformos etapai ir kt.
2004 m. gegužės 1 d. su išimtimis įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2004 04 22 patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (žin., 2004, Nr. 72-2489). Jame atsižvelgta į geležinkelio transporto paslaugų rinkos pokyčius, sаlygotus būtinybės liberalizuoti šiа rinkа pagal ES reikalavimus. Naujasis kodeksas numato steigti valstybės įmonę viešajai geležinkelio infrastruktūrai valdyti, nustato reikalavimus vežėjams, pageidaujantiems verstis vežimais geležinkelių transportu ir kt.
Draudimas
2004 m. kovo 14 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2004 03 05 priimtas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymas (žin., 2004, Nr. 39-1273), kuriuo, atsižvelgiant į direktyvoje 84/5/EEB nustatytas minimalias draudimo sumas, siekiama sudaryti transporto priemonių valdytojams galimybę sudarant transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pasirinkti didesnes draudimo sumas (500 000 eurų asmeniui ir 100 000 eurų turtui), siekiant užtikrinti laipsniškа perėjimа prie direktyvose keliamų draudimo sutarčių reikalavimų.
2004 m. gegužės 1 d. su išimtimis įsigaliojo 2004 03 05 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas (žin., 2004, Nr. 46-1498). Naujuoju įstatymu siekiama suderinti privalomаjį draudimа reglamentuojančius teisės aktus su Europos Sаjungos reikalavimais ir žaliosios kortos sistemos teisės aktais. Pagal ES direktyvos 84/5/EEB reikalavimus, padidintos iki šio įstatymo priėmimo galiojusios maksimalios privalomos draudimo sumos iki 100 000 EUR turtui bei iki 500 000 EUR dėl žalos asmeniui.
2004 m. spalio 1 d. įsigaliojo Draudimo priežiūros komisijos 2004 03 16 nutarimas Nr. N-30 Dėl informacijos, kuriа privalo teikti draudimo tarpininkai klientams (žin., 2004, Nr. 42-1406). Nustatyta: jeigu nepriklausomas draudimo tarpininkas informuoja klientа, kad jis konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklа draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu, jis privalo konsultuoti atlikęs pakankamai išsamiа rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasis profesionaliais kriterijais galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančiа draudimo sutartį.
2004 m. spalio 1 d. įsigaliojo Draudimo priežiūros komisijos 2004 09 28 nutarimu Nr. N-113 (žin., 2004, Nr. 146-5323) patvirtintos Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės. šių taisyklių nustatyta tvarka privalo apsidrausti draudimo tarpininkai - draudimo brokerių įmonės, užsienio valstybės nepriklausomų tarpininkų įmonės filialai, draudimo agentų įmonės ar draudimo agentai.


Mokesčiai


2003 m. gruodžio 18 d. įsigaliojo Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento direktoriaus 2003 12 10 įsakymas Nr. Dį-218/1B-1057 (žin., 2003, Nr. 117-5380), kuriuo patvirtinta:
Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybа su ES valstybėmis ataskaitos pildymo taisyklės;
Intrastato išvežimo ataskaitos forma (UPS-01);
Intrastato įvežimo ataskaitos forma (UPS-02).
Intrastato ataskaitoje pateikiami duomenys lyginami su Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamais duomenimis apie PVM mokėtojų deklaruotа prekių tiekimа ir įsigijimа ES valstybėse.
2003 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 19 įsakymu Nr. V-328 (žin., 2003, Nr. 122-5557) patvirtintos Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklės. Nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, su kuriuo yra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (darbdaviui), savivaldybę, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamаjа vietа paskutinę mokestinio laikotarpio dienа, t. y. gruodžio 31 d.
2004 m. sausio 10 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 30 įsakymu Nr. V-343 Dėl metinės pajamų mokesčio deklaracijos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo (žin., 2004, Nr. 5-107) nustatytos:
Metinės pajamų mokesčio deklaracijos formos FR0462, FR0462S, FR0462S0, FR0462S15, FR0462S33;
Metinės pajamų mokesčio deklaracijos priedai FR0462P33, FR0462P15, FR0462V, FR0462N, FR0462T, FR0462K, FR0462L, FR0462U formų;
Metinės pajamų mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės.
Deklaracijа mokesčio administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per mokestinį laikotarpį gavo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų tiek A klasės, tiek B klasės pajamoms. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, toks gyventojas iki gegužės 1 d. (jeigu nenustatyta kitaip) privalo pats arba per savo įgaliotа asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę praėjusio mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaracijа ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotа pajamų mokestį, jeigu nenustatyta kitaip.
2004 m. sausio 10 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 31 įsakymu Nr. V-345 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2001 08 09 įsakymo Nr. 205 „Dėl Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtojа tvarkos patvirtinimo" pakeitimo (žin., 2004, Nr. 5-109) pakeista ir nauja redakcija patvirtinta:
Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtojа tvarka;
Prašymo ir sutikimo įskaityti įmokа mokesčių mokėtojo mokesčiui ir su juo susijusioms sumoms padengti FR0110 formos užpildymo taisyklės.
2004 m. vasario 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 15, 16, 31, 40, 50, 59 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (žin., 2004, Nr. 25-748), kuriuo nustatyta nauja - asocijuotų asmenų - sаvoka. Asocijuotais asmenimis yra laikomi vienetai arba fiziniai asmenys, kurie yra:
susiję asmenys pagal šiame įstatyme nurodytus kriterijus (pavyzdžiui, UAB ir jos akcininkai, valdymo organų nariai ir kt.);
asmenys, galintys daryti vienas kitam įtakа, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sаlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos.
2004 m. vasario 15 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 15, 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui (žin., 2004, Nr. 25-479) įteisinta asocijuotų asmenų sаvoka ir kitos nuostatos.
2004 m. vasario 21 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 02 10 įsakymu Nr. VA-15 (žin., 2004, Nr. 27-858) patvirtintos Duomenų, susijusių su gyventojų pajamų mokesčio grаžinimu, surinkimo taisyklės. šiomis taisyklėmis turi vadovautis Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondas, Lietuvoje registruotos gyvybės draudimo bendrovės, kredito įstaigos, lizingo bendrovės, turinčios teisę teikti gyvenamojo būsto lizingo (išperkamosios nuomos) paslaugas, universitetai ir kolegijos, tais atvejais, jeigu jie pageidauja teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.
2004 m. vasario 25 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 02 12 įsakymu Nr. VA-16 Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimo (žin., 2004, Nr. 29-946) patvirtinta nauja PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo forma FR0590 bei PVM mokėtojų registravimo taisyklių nuostatos. Prefiksu „LT“ papildyti visų iki 2004 03 14 PVM mokėtojais įregistruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, Lietuvoje veikiančių užsienio apmokestinamųjų asmenų, išskyrus nurodytuosius, PVM mokėtojų kodai. Nauji FR0590 formos pažymėjimai išduodami asmenims, pageidaujantiems turėti FR0590 formа su joje nurodytu prefiksu „LT“, pateikusiems laisvos formos prašymus bei grаžinusiems senus registracijos pažymėjimus.
2004 m. kovo 10 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 02 27 įsakymu Nr. VA-25 (žin., 2004, Nr. 37-1214) patvirtinti:
Vienkartinės gyventojo (šeimos) 2003 12 31 turėto turto deklaracijos FR0593 formа su jos FR0593T, FR0593V, FR0593L, FR0593S, FR0593G priedų formos;
Vienkartinės gyventojo (šeimos) 2003 12 31 turėto turto deklaracijos FR0593 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai.
Užpildytа vienkartinę deklaracijа turi teikti tie gyventojai, kurie 2003 12 31 turėjo nekilnojamojo turto registre neįregistruotа (deklaruotojo vardu) Lietuvoje turėtа nekilnojamаjį turtа, įskaitant ir nebaigtus statyti statinius ir kt.
2004 m. balandžio 8 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 05 įsakymas Nr. VA-43 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 04 24 įsakymo Nr. V-119 "Dėl Individualių paaiškinimų rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (žin., 2004, Nr. 51-1708), kuriuo patvirtinta elektroniniu būdu teikiamų paklausimų priėmimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarka.
2004 m. balandžio 17 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 08 įsakymas Nr. VA-46 (žin., 2004, Nr. 55-1924), kuriuo nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas įsakymas dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrа / išregistravimo iš PVM mokėtojų registro taisyklių.
2004 m. balandžio 22 d. įsigaliojo finansų ministro 2004 04 09 įsakymu Nr. 1K-123 patvirtintos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklės (žin., Nr. 58-2074). Jų tikslas - užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai, apskaičiuodami apmokestinamаjį pelnа arba apmokestinamаsias pajamas, pajamomis iš bet kokio sandorio ar ūkinės operacijos pripažintų sumа, atitinkančiа šio sandorio ar ūkinės operacijos tikrаjа rinkos kainа, o leidžiamais atskaitymais ar ribojamųjų dydžių leidžiamais atskaitymais (išlaidomis) pripažintų sаnaudų iš bet kokio sandorio ar ūkinės operacijos sumа, atitinkančiа tokio sandorio ar ūkinės operacijos tikrаjа rinkos kainа.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2004 04 13 priimtas naujos redakcijos Mokesčių administravimo įstatymas (žin., 2004, Nr. 63-2243). šio įstatymo priėmimo tikslas - aiškiau suredaguoti anksčiau galiojusį įstatymа, siekiant skatinti savanoriškа mokesčių mokėjimа bei nustatyti aiškesnes procedūras.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2004 01 15 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (žin., 2004, Nr. 17-505). Juo siekiama galutinai suderinti pridėtinės vertės mokestį reglamentuojančius Lietuvos nacionalinius tesės aktus su šiuo metu galiojančia Europos Sаjungos mokesčių teise. į šiuo metu galiojančiа PVM įstatymo redakcijа buvo perkelta dauguma pagrindinių pridėtinės vertės mokestį reglamentuojančių Europos Sаjungos direktyvų nuostatų, išskyrus tas, kurių taikymas įmanomas tik Lietuvai tapus Europos Sаjungos nare.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 03 25 įsakymu Nr. VA-39 (žin., 2004, Nr. 49-1625) patvirtintos Europos Sаjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų tikrinimo taisyklės. Mokesčių mokėtojas kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų identifikacinius duomenis gali patikrinti apsilankęs Valstybinės mokesčių inspekcijos (http://www.vmi.lt) arba Europos Komisijos (http://europa.eu.int/vies/) interneto svetainėse, telefonu paskambinęs Valstybinei mokesčių inspekcijai ar jai pateikęs rašytinį prašymа.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 03 05 įsakymu Nr. VA-30 (žin., 2004, Nr. 38-1262) patvirtintos Prekių tiekimo vietos pasirinkimo taisyklės. šios taisyklės nustato Lietuvos prekių tiekėjo, pageidaujančio jo tiekiamų prekių tiekimo vieta laikyti kitа valstybę narę, kreipimosi į apskrities valstybinę mokesčių inspekcijа tvarkа. Nuotolinė prekyba - tai tokia prekyba, kai vienos valstybės narės PVM mokėtojas tiekia prekes kitos valstybės narės asmenims (neapmokestinamiems ir apmokestinamiems asmenims, neturintiems teisės į PVM atskaitа), nesantiems PVM mokėtojais savo šalyje, o prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos iš vienos valstybės narės į tа kitа valstybę narę.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento direktoriaus 2004 03 17 įsakymu Nr. VA-36/1B-239 (žin., 2004, Nr. 47-1563) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių muitinių biudžeto pajamų surenkamаsias sаskaitas, kodų sаrašas.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo finansų ministro 2004 04 08 įsakymu Nr. 1K-113 patvirtintos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 82 straipsnio įgyvendinimo taisyklės (žin., 2004, Nr. 53-1824). Nustatyta, kad PVM sаskaitoms faktūroms įforminti specialūs apskaitos dokumentų blankai nenaudojami. Tačiau asmuo turi teisę naudoti specialius PVM sаskaitų faktūrų blankus, teisės aktų nustatyta tvarka įsigytus iki 2004 05 01, kol pasibaigs jų atsargos.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 21 įsakymu Nr. VA-55 Dėl PVM sаskaitų faktūrų registrų tvarkymo (žin., 2004, Nr. 59-2102) patvirtintos:
PVM sаskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės;
Gaunamų PVM sаskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 forma;
Išrašomų PVM sаskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 forma.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 16 nutarimu Nr. 438 patvirtintos Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės (žin., 2004, Nr. 58-2048). šios taisyklės nustato, kokia tvarka taikomos PVM lengvatos Lietuvos Respublikoje importuojamoms prekėms, t. y. nuolatinę gyvenamаjа vietа keičiančių ir persikeliančių iš kitos valstybės į Lietuvа fizinių asmenų asmeniniams daiktams, importuotiems paveldėtiems daiktams, ištirti, analizei ar bandymams importuojamiems daiktams ir kt.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo finansų ministro 2004 04 20 įsakymu Nr. 1K-2092 nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklės ir reikalavimai asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu (žin., 2004, Nr. 59-2092).
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 28 nutarimu Nr. 520 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 69-2431) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, taisyklės, PVM neapmokestinamų paslaugų sаrašas bei Importo PVM įskaitymo taisyklės.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 30 įsakymu Nr. VA-82 patvirtintos Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų PVM sаskaitų faktūrų naudojimo taisyklės (žin., 2004, Nr. 75-2618).
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimas Nr. 527 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 74-2556). Nustatyta, kad komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3.
2004 m. gegužės 19 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 05 12 įsakymu Nr. VA-92 (žin., 2004, Nr. 81-2925) patvirtintos Mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo bei apskaitos taisyklės.
2004 m. liepos 16 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 09 įsakymu Nr. VA-133 (žin., 2004, Nr. 109-4115) patvirtintos Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklės ir su šių taisyklių taikymu susiję dokumentai.
2004 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 26 įsakymu Nr. VA-144 (žin., 2004, Nr. 118-4408) patvirtintos Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklės.
2004 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojo aplinkos ministro ir finansų ministro 2004 09 02 įsakymas Nr. D1-470/1K-306 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409A „Dėl mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 136-4977). Nustatyta, kad mokesčiu už aplinkos teršimа neapmokestinami fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklа ir teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kuriuose yra įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos ir nurodyti tai patvirtinantys dokumentai.
2004 m. lapkričio 7 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 11 03 nutarimu Nr. 1365 Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos (žin., 2004, Nr. 162-5905) nustatyta, kad darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkа, patvirtintа Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimu Nr. 99.
2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2004 11 09 priimtas naujos redakcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas (žin., 2004, Nr. 171-6302). Kelių priežiūros ir plėtros fondas finansuojamas iš atskaitymų nuo pajamų, dalies akcizo pajamų, mokesčių už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ir kt. Atskaitymus nuo pajamų, mokamus į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sаskaitа, reikės mokėti tik iki 2005 07 01. Nuo 2005 07 01 atskaitymai nuo pajamų nebus mokami.
Buhalterinė apskaita
2003 m. gruodžio 30 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2003 12 18 priimtas Buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 25 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas (žin., 2003, Nr. 123-5586), kuriuo siekiama suderinti galiojančio Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas su atitinkamais Europos Sаjungos teisės aktais.
2004 m. vasario 7 d. įsigaliojo Vį Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos 2003 12 18 nutarimu Nr. 1 Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo (žin., 2004, Nr. 20-616) patvirtinti pagrindiniai Verslo apskaitos standartai.

Atsiskaitymai


2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2003 12 09 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (žin., 2003, Nr. 123-5571). įstatymas taikomas po 2004 05 01 sudarytiems sandoriams. Jei sutartyje nenumatėte jokių sankcijų skolininkui už pavėlavimа apmokėti Jums priklausančias sumas, galite reikalauti šiame įstatyme nustatytų minimalių palūkanų be atskiro susitarimo. Tokia minimali metinių palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais.
Juridiniai asmenys
2004 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2003 12 11 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas (žin., 2003, Nr. 123-5574). Naujuoju įstatymu siekta tiek suderinti įstatymo nuostatas su Europos Sаjungos teise bei Civilinio kodekso nuostatomis, tiek ištaisyti kai kurias ankstesniosios įstatymo redakcijos taikymo praktikoje problemas, padaryti įstatymа aiškesnį bei patogesnį naudotojams. Daug svarbių įstatymo nuostatų, kurias reikėtų žinoti tiek akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių savininkams, tiek valdymo organų nariams, pasikeitė - apribota akcininkų teisė gauti informacijа, išplėstos bendrovės vadovo funkcijos, liberalesni reikalavimai privalomam auditui atlikti ir kt.
2004 m. vasario 15 d. įsigaliojo 2004 01 22 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas naujos redakcijos Asociacijų įstatymas (žin., 2004, Nr. 25-745). Iki šio įstatymo įsigaliojimo įregistruotos asociacijos ir visuomeninės organizacijos šio įstatymo prasme yra laikomos asociacijomis be atskiro perregistravimo, o jų įstatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Civiliniam kodeksui, šiam ir kitiems įstatymams. įstatyme atsisakyta detalaus asociacijų teisių vardijimo, nustatant, kad asociacija gali turėti visas galiojantiems įstatymams ir asociacijos tikslams neprieštaraujančias teises, įskaitant teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamа ūkinę komercinę veiklа.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2003 12 22 priimtas Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas (žin., 2004, Nr. 4-43). Naujаja juridinio asmens forma siekiama užtikrinti ekonominių ryšių tarp Europos Sаjungos valstybių narių plėtojimа, suteikiant galimybę skirtingos nacionalinės priklausomybės ūkio subjektams bendradarbiauti, jungiantis į Europos ekonominių interesų grupes.
2004 m. rugpjūčio 27 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 23 nutarimu Nr. 1041 (žin., 2004, Nr. 132-4761) patvirtintos Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų - nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sаskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės.
2004 m. spalio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2004 04 29 priimtas Europos bendrovių įstatymas (žin., 2004, Nr. 78-2710). šis įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos bendrovė, buveinės perkėlimа, steigimа, valdymа ir pertvarkymа.
Sodra
2004 m. sausio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2004 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu (žin., 2004, Nr. 4-25) patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų 2004 metų tarifai. Patvirtintas draudėjų mokamas bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų 31 proc. tarifas ir atskirų draudimo rūšių jo dydžiai, taip pat patvirtintas apdraustųjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų 3 proc. tarifas ir atskirų draudimo rūšių jo dydžiai.
2004 m. kovo 28 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 24 nutarimas Nr. 325 Dėl Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos didinimo ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo (žin., 2004, Nr. 46-1520). Nuo 2004 m. balandžio 1 d. nustatytas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis - 172 Lt bei patvirtintos 2004 m. draudžiamosios pajamos - 901 Lt.
2004 m. rugpjūčio 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 įsakymas Nr. 1075 Dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo (žin., 2004, Nr. 133-4804). Atsižvelgiant į esamas „Sodros“ biudžeto finansines galimybes nustatyta, kad 2004 m. draudžiamosios pajamos yra 990 Lt. šis dydis taikomas nuo 2004 09 01.
2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 11 08 nutarimas Nr. 1409 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 06 05 nutarimo Nr. 782 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (žin., 2004, Nr. 164-6000). Nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, išduotų iki 2004 12 31, pildymas nutraukiamas nuo 2005 01 01.
Darbo santykiai
2003 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 12 22 įsakymas Nr. A1-211 Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiaus 2004 metais patvirtinimo (žin., 2003, Nr. 122-5556). Patvirtinti 2004 m. metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiai.
2004 m. sausio 1 d. įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 11 27 įsakymu Nr. A1-186-/V-694 patvirtinti įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai (žin., 2003, Nr. 114-5186). įgyvendinant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 str. reikalavimus, darbdavys kiekvienoje įmonėje privalo įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybа.
2004 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas (žin., 2003, Nr. 114-5114). Naujos redakcijos įstatymo priėmimа sаlygojo tai, kad iki šiol galiojęs dar 1999 m. priimtas įstatymas nepakankamai aiškiai apibrėžė draudiminius įvykius, buvo įtvirtinta eilė darbuotojų teises gauti draudimo išmokas varžančių apribojimų (pavyzdžiui, galiojo nuostata, kad profesine liga susirgęs asmuo gali gauti draudimo išmokа tik tuo atveju, jeigu profesinės ligos nustatymo dienа darbo santykiai dar nėra pasibaigę).
2004 m. sausio 28 d. įsigaliojo Karo prievolės administravimo tarnybos viršininko 2004 01 13 įsakymu Nr. V-8 (žin., 2004, Nr. 14-455) patvirtintos Karo prievolininkų apskaitos vietos savivaldos institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose laikinosios taisyklės. šios taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau karo prievolininkų apskaita įmonėse turi būti vykdoma taip, kad neprieštarautų Karo prievolės įstatymo nuostatoms. įmonių vadovų atsakomybė už dirbančių karo prievolininkų apskaitos netvarkymа ir tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimа yra numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 213 str.
2004 m. sausio 31 d. įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 01 2 įsakymas Nr. A1-24 Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo (žin., 2004, Nr. 16-493). Atsižvelgiant į tai, kad 2003 m. gruodžio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., vartotojų kainų indeksas sudarė 0,987, nustatytas delspinigių, mokamų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotа mokėjimа dydis yra 0,06 proc.
2004 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1997 06 19 ženevoje priimtа Konvencijа dėl privačių įdarbinimo agentūrų (konvencijos tekstas paskelbtas žin., 2004, Nr. 40-1298). Konvencija Lietuvos Respublikai pradės galioti, praėjus 12 mėnesių nuo jos ratifikavimo dokumentų įregistravimo dienos. Konvencija reglamentuoja ne tik įdarbinimo tarpininkavimo agentūrų veiklа (kai agentūra padeda ieškantiems darbo asmenims susirasti darbа bei darbdaviams - surasti reikiamа darbuotojа), bet ir vadinamаjį „personalo nuomos“ darbа (kai agentūra samdo darbuotojus ir įdarbina juos pas kitus darbdavius).
2004 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 01 27 nutarimas Nr. 78 (žin., 2004, Nr. 18-528), kuriuo patvirtinta:
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinė forma;
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 24 nutarimas Nr. 316 Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo (žin., 2004, Nr. 46-1511), kuriuo patvirtinti:
minimalus valandinis atlygis - 2,95 Lt ir minimali mėnesinė alga - 500 Lt darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga;
minimalus valandinis atlygis - 2,55 Lt ir minimali mėnesinė alga - 430 Lt valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro 2004 04 15 įsakymu Nr. V-231 patvirtinta Formos E 111 pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarka (žin., 2004, Nr. 65-2293). Formos E 111 pažymų išdavimа organizuoja ir koordinuoja Valstybinė ligonių kasa, kurios įgaliojimu formos E 111 pažymas išduoda teritorinės ligonių kasos jų aptarnaujamose veiklos zonose. Minėta tvarka reglamentuoja formos E 111 pažymos išdavimа Lietuvos Respublikoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, laikinai vykstantiems į Europos Sаjungos šalis bei į Norvegijа, Islandijа, Lichtenšteinа ir šveicarijа.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro 2004 05 03 įsakymu Nr. V-311 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 122:2004 „Rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ (žin., 2004, Nr. 77-2695).
2004 m. liepos 1 d. įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 03 02 įsakymu Nr. A1-55/V-91 patvirtinti Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (žin., 2004, Nr. 41-1350). įmonės, įstaigos, organizacijos ir kitos organizacinėms struktūros, naudojančios darbo priemones, kurios kelia vibracijа, įvertina darbo priemonių keliamа rizikа ir iki 2005 07 01 jas modernizuoja arba vietoje jų įsigyja naujas, atitinkančias nuostatų reikalavimus.
2004 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 09 02 nutarimu Nr. 1118 patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (žin., 2004, Nr. 136-4945). Jie nustato lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojo mirtį ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbа ar iš darbo tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo, skundų ir pareiškimų, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu, nagrinėjimo tvarkа.
2004 m. lapkričio 11 d. įsigaliojo 2004 10 26 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Darbo tarybų įstatymas (žin., 2004, Nr. 164-5972). Darbo taryba sudaroma tais atvejais, jeigu įmonėje nėra veikiančios profesinės sаjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas atstovavimo darbuotojams ir jų gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sаjungai. įmonėje, neatsižvelgiant į tai, ar ji turi filialų, atstovybių bei kitų struktūrinių padalinių, gali būti sudaroma tik viena darbo taryba.
Dokumentų tvarkymas
2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2004 03 30 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo pakeitimo įstatymas (žin., 2004, Nr. 57-1982). įmonių vadovams žinotina, kad jie privalo nustatyti įmonės veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus, taip pat paskirti už veiklos dokumentų registravimа, tvarkymа, apskaitа, saugojimа ir naikinimа atsakingus asmenis ir nustatyti jų įgaliojimus.

Parengė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Naujienos

Degalai

„Aris Baltija“ siūlo kuro korteles

Klausimėlis

Degalų kortelės: patogumas ar landa vagims?

Modeliai

“Irisbus” šeimyną papildė “Daily Tourys”

Mūsų kalba

Neteiktini vertiniai – praeities palikimas

Stambiu planu

“Mercedes-Benz Vito” ir “Vito” 4x4

Vežėjų mokykla

Būsimieji trakeriai – ir Joniškyje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Perspektyvos

Dyzelinas iš dujų ir pjuvenų?

Keleivinis transportas

Visuomeninis transportas Europos širdyje

Technika

Navigacija sunkvežimiuose: problemos ir perspektyvos

Teisė

2004 m. priimtų teisės aktų apžvalga