Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Derybų menas

Romualdas RAZAUSKAS

(Tęsinys.

Pradžia Nr. 11)

UžSIENIO DERYBų PARTNERIų PRIėMIMAS

Namų darbai

šioje pasirengimo deryboms dalyje:

• delegacijos sutikimas ir apgyvendinimas;

• kultūrinė programa;

• priėmimų organizavimas;

• delegacijos palydėjimas.

šie darbai atsispindi svečių priėmimo programoje, kuriа rengia priėmimo šeimininkai. Prieš jа rengiant reikia išsiaiškinti delegacijos atvykimo tikslus, svarstytinus klausimus, buvimo laikа, pageidavimus ir t.t. Būtina atsižvelgti į delegacijos sudėtį ir šalį, iš kurios atvyksta svečiai. Be to, reikia apgalvoti daugybę smulkesnių klausimų, susijusių su derybininkų atvykimu:

• numatyti sutinkančios delegacijos sudėtį;

• pasirūpinti vertėju;

• aptarti sutikimo ir palydų tvarkа;

• pasirūpinti gėlėmis ir suvenyrais;

• organizuoti transporto priemones svečiams vežioti;

• organizuoti svečių maitinimа ir t.t.

Rekomenduotina atvykusios delegacijos nariams parengti ir įteikti programа, kurioje būtų nurodoma: pusryčių, pietų ir vakarienės vieta ir laikas, derybų kultūrinių renginių lankymo vietos ir laikas, priėmimų pobūdis ir laikas.

Svečiams atvykus, šeimininkas privalo su jais aptarti minėtа programа, paaiškinti konkrečių renginių tikslus, išklausyti svečių pageidavimus ir siūlymus. Jei svečiai sutinka su pateikta programa, jа privalu vykdyti tiek šeimininkams, tiek svečiams.

Užsienio svečių priėmimo organizavimas - sudėtingas ir daug pastangų reikalaujantis darbas, todėl jį reikėtų patikėti patyrusiam ir sumaniam įstaigos ar įmonės darbuotojui.

Derybų delegacijos sutikimas. Sutinkant svečius reikia laikytis vadinamojo vienodo lygio principo. Tai reiškia, kad sutinkančiojo asmens užimamos pareigos neturi būti žemesnės už atvykstančio. Galima išimtis, kai sutinkantis asmuo pagal užimamas pareigas gali būti vienu rangu žemesnis už svečiа. Dažniausiai atvykstančiа derybų delegacijа pasitinka jа priimančios delegacijos vadovas, lydimas 2-3 delegacijos narių.

Pasitikus delegacijа, jokiu būdu negalima siūlyti svečiams eiti pirmiems, o reikia vesti juos, rodyti keliа.

Delegacijos narių prisistatymų tvarka. Pirmasis prisistato priimančios delegacijos vadovas, po jo - užsienio delegacijos vadovas. Po to priimančios delegacijos vadovas pristato savo darbuotojus (delegacijos narius) iš eilės pagal jų rangus. Jeigu delegacijoje yra moterų jos pristatomos pirmiausia. Tokia tvarka atvykusios delegacijos vadovas pristato savos delegacijos narius.

Kа sakyti pristatant delegacijos narius? Vakarų šalyse įprasta, kad kreipiantis į asmenį pasakomas jo titulas, garbės vardas ir pareigos.

Sutikdamas delegacijа oro uoste ar stotyje, delegacijos vadovas įteikia gėlių visoms atvykusioms moterims. Gėlės turi būti įvyniotos į celofanа ir visoms dalyvėms vienodos. Važiuojant pasitikti svečių, nereiktų pamiršti pažiūrėti į dangų ir esant reikalui parūpinti sau ir svečiams skėčių.

Pasisveikinimas. Bet kurios derybos (kaip ir bet koks kitas susitikimas) prasideda ir baigiasi pasisveikinimu. Jis gali būti labai informatyvus. šiek tiek ilgesnis rankos paspaudimas su šypsena ir šiltu žvilgsniu demonstruoja draugiškumа. Trumpi, minkšti, drėgni pasisveikinimai dažniausiai rodo suglebimа, abejingumа, elementarios kultūros stokа.

Tačiau partnerio rankos sulaikymas savo delne ne visuomet pageidaujamas - tai gali sukelti nemalonų pojūtį, tarsi būtum patekęs į spаstus.

įvairių tautų nuostata į rankų paspaudimus - skirtinga.

Antai, susitikus su partneriais iš Azijos šalių, nepriimtina spausti ir ilgiau laikyti jų rankos savo delne. Tuo tarpu Vakarų Europos partneriai ir amerikiečiai negali pakęsti minkštų, suglebusių, šiltų ir šlapių pasisveikinimų. Jie vertina atletiškus ir energingus žmones.

Priklausomai nuo rankos padavimo formos, pasisveikinimui galima suteikti įvairų turinį. Keletа ryškiausių pasisveikinimo formų aptarsime.

Valdingas pasisveikinimas - sveikinamojo ranka patenka į partnerio rankа taip, kad ši atsiduria apačioje. Toks pasisveikinimas rodo, jog partneris siekia vyrauti, dominuoti, siekia valdyti situacijа, net diktuoti.

Nuolankus pasisveikinimas - ranka ištiesiama delnu į viršų. Tai rodo, jog partneris savarankiškai atiduoda iniciatyvа partneriui, leidžia jam užimti situacijos šeimininko pozicijа.

Lygiateisis pasisveikinimas - partnerių rankos yra vienodoje padėtyje. šis pasisveikinimas rodo, jog abu partneriai gerbia vienas kitа ir yra tolerantiškai nusiteikę.

Pasisveikinimas pirštų galiukais rodo, kad pasisveikinimo iniciatorius stengiasi laikyti partnerį tam tikru atstumu.

Pasisveikinimas „pirštine“ (paimant rankа į abi rankas) reiškia, kad jo iniciatorius nori pasirodyti sаžiningu, patikimu partneriu. šis gestas dažniau parodomas jau pažįstamam partneriui.

Kas pirmas paduoda rankа? Kai vyriškis pristatomas moteriai, ši pirmoji pasiūlo pasisveikinti rankos paspaudimu. Vyresnio amžiaus vyriškis pirmasis ištiesia rankа jaunesniam. Sutinkant svečius oro uoste ar geležinkelio stotyje, bučiuoti moteriai rankа nepriimta. Rankos bučiavimas laikomas ypatingos pagarbos ženklu, tai paprastai daroma tik labai iškilmingais atvejais ir tik patalpoje.

Tokio pat principo reikia laikytis ir išlydint svečius. Derybų etiketas reikalauja, kad išlydėtų derybų partnerius tie patys asmenys, kurie juos pasitiko.

Svečių palydėjimas į viešbutį. Dažniausiai tai daroma automobiliais. Vietos automobilyje skirstomos į garbingas ir mažiau garbingas. Garbingiausioji vieta - dešinėje galinės sėdynės pusėje. čia sėda pirmasis pagal užimamа padėtį asmuo. Sutinkantysis sėdasi svečiui iš kairės (už vairuotojo). Jeigu į automobilį sėda daugiau asmenų, jie užima vietas prie vairuotojo ir tarp dviejų garbingų asmenų.

Pirmasis į automobilį įlipa svečias - aukščiausiasis pagal rangа asmuo, po to kiti atitinkamai pagal rangus. Svečiui įlipant į automobilį ir išlipant iš jo, dureles atidaro vienas iš sutinkančių asmenų arba vairuotojas. Jeigu svečiа asmeniniu automobiliu veža pats įstaigos vadovas arba atsakingas už sutikimа įstaigos darbuotojas, svečias gali sėsti šalia automobilį vairuojančio asmens.

Jeigu delegacija didelė, nebūtina vežti automobiliais visų delegacijos narių. Pakanka palydėti delegacijos vadovа ir žymesnius jos narius.

Atvykus prie viešbučio, kuriame gyvens svečiai, pirmasis iš automobilio išlipa garbingiausias svečias, po to kiti asmenys. Svečius reikia palydėti į viešbučio vestibiulį ir palaukti, kol bus forminami atvykimo dokumentai. Vestibiulyje su svečiais atsisveikinama. Iki kambario lydėti nedera, palydės viešbučio darbuotojas.

Būtina pasidomėti svečių bagažo priėmimu, nuvežimu ir išnešiojimu po viešbučio kambarius. Tai reikia atlikti greitai, kad atvykę į viešbutį svečiai rastų savo bagažа.

Mandagumo vizitas. Tarptautinėje praktikoje priimta, kad prieš dalykinį susitikimа svečias aplanko įstaigos ar firmos vadovа su mandagumo vizitu.

Sutartu laiku svečiа vestibiulyje pasitinka sekretorė ir palydi iki vadovo kabineto. Labai garbingа asmenį vestibiulyje gali pasitikti pats įstaigos vadovas. Paprastai svečiа pasitinka prie savo kabineto durų. Netinka sutikti svečiа stovint ar sėdint prie rašomojo stalo. Jeigu vadovo kabinete yra speciali svečių priėmimo vieta, svečias sodinamas ant minkštasuolio kabineto šeimininko dešinėje pusėje. Pirmasis sėdasi šeimininkas, po to svečias. Pokalbį pradeda šeimininkas. Abiejų šalių vadovai aptaria svečių buvimo programа, koreguoja derybų laikа ir t.t.

Mandagumo vizitas tęsiasi 20-30 minučių, bet gali užsitęsti ir ilgiau, jeigu užsimezga abiem pusėms įdomus pokalbis. Praėjus 5-7 minutėms nuo susitikimo pradžios pateikiama kava, arbata, mineralinis vanduo, saldumynai. Mandagumo vizito metu alkoholiniai gėrimai negeriami.

Pokalbio baigties iniciatoriumi turėtų būti svečias. Užsitęsusi tylos pauzė galėtų reikšti vizito pabaigа. Susitikimui baigiantis tinka svečiams įteikti nebrangius nacionalinius suvenyrus. Po to įstaigos vadovas palydi svečius iki lifto ar laiptų aikštelės ir atsisveikina. Kitas šalių susitikimas įvyks jau prie derybų stalo.

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (49)

Aktualijos

KURAS BRANGSTA, TURI BRANGTI IR PASLAUGOS

Naujenos

Alternatyvos

Biodyzelino kelias: nuo rapsų lauko iki degalų bako

Idėjos

Olandijos eksperimentas: 25,25 m ir 60 t

Padangos

Kuo apauti vilkikа?

Pas kaimynus

Amerikietiškų vilkikų privalumai

Patirtis

GVZ PRADEDA IR LAIMI

Psichologija

KADA „PELėDAI“ į REISА?

Servisas

„Linavos“ servisas: degalų įsigijimo projektas Lietuvos vežėjams

Užsienyje

Naujovės pasaulio darbo rinkoje

Transporto politika

Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje

NAUJIENOS Iš BRIUSELIO TRUMPAI: 2004-ųjų PABAIGA

Perspektyvos

APIE VILTIS, PROJEKTUS IR KASDIENį GYVENIMА

Keleivinis transportas

METų SANDūROJE

Technika

IR VėL APIE PADANGų KONTROLę...

Palyginamasis testas

Teisė

Neterminuotos ir terminuotos darbo sutartys

Verslo etika

Derybų menas

Muziejus

IR į DARBА, IR į SODА NUVAžIUOSI TU SU šKODA...