Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje

Adolfas BAUBLYS

Kas yra intelektualizuotos

transporto sistemos?

Intelligent transportation systems - verčiant pažodžiui - intelektualiosios transporto sistemos. Tačiau aptarus šį terminа su lietuvių kalbos bei informatikos specialistais siūloma: INTELEKTUALIZUOTOS TRANSPORTO SISTEMOS (ITS).

Intelektualizuotos transporto sistemos apima plačiа bevieliu ir laidiniu ryšiu pagrįstų informacinių kontrolės ir elektroninių technologijų sritį. Integruotos į transporto sistemos infrastruktūrа ir į pačias transporto priemones, šios technologijos padeda vaizduoti transporto srautus, mažinti spūstis, teikti keliautojams alternatyvius maršrutus, taupyti laikа ir pinigus.

Intelektualizuotos transporto sistemos suteikia priemones transporto profesionalams rinkti, analizuoti ir kaupti duomenis apie sistemos veikimа piko valandomis. Tokie duomenys padidina eismo dalyvių galimybes atsižvelgti į eismo įvykius, blogas meteorologines sаlygas bei kitus pajėgumа mažinančius veiksnius.

Intelektualizuotų transporto sistemų pavyzdžiai:

Intelektualizuotos kelioninės informacijos sistemos pateikia duomenis keliautojui, suteikdamos geresnes galimybes pasirinkti maršrutus arba transporto rūšis. Sukaupti duomenys suteikia transporto projektuotojams tikslesnės informacijos, padedančios optimizuoti transporto planavimа.

Intelektualizuotos eismo valdymo sistemos detektoriais, vaizdo kameromis ir ryšių sistemomis, skirtomis eismui kontroliuoti, sinchronizuoja transporto arterijų signalus, kontroliuoja eismo srautus.

Intelektualizuotos kovos su eismo įvykiais sistemos eismo dalyviams suteikia priemones greitai ir efektyviai reaguoti į įvykius, pavojingų medžiagų nuotėkius bei kitus kritinius atvejus. Besidubliuojančios ryšio sistemos sujungia duomenų rinkimo taškus, vežėjų centrus ir kelioninės informacijos portalus į vienа integruotа tinklа, galintį funkcionuoti efektyviai ir protingai.

Naujos technologijos tobulėja kasdien. Geriausiais ITS technologijų pavyzdžiais šiandien laikoma:

• Navigacinės transporto sistemos;

• Avarijų registravimo sistemos;

• Elektroninio apmokėjimo sistemos;

• Kelio sankasos kontrolės sistemos;

• Eismo reguliavimo technologijos;

• Meteorologinės informacijos sistemos;

• Komunikacijos įranga;

• Transporto priemonių parko priežiūros technologijos.

Intelektualizuoto

transporto plėtros

politika ES

Integruota transporto informacijos aplinka. Nevaržomos ir neribojamos, pagrįstos vienodomis konkurencijos sаlygomis Europos jungtinės transporto rinkos sukūrimas - vienas iš pagrindinių Europos bendrosios transporto politikos tikslų. Sprendimai nacionalinio transporto srityje dažnai nukenčia dėl nepakankamų žinių apie logistikos reikalavimus ir nuo įvairių politinių priemonių poveikio. Taigi būtina teikti kokybiškа informacijа ir statistikа apie transporto sistemа ir jos aplinkа bei sukurti scenarijus transporto sektoriui. Informacinė infrastruktūra yra didžiausias komponentas iš anksčiau minėtų veiksnių. Svarbiausia ateities transporto telematikos mokslinio tyrimo vizija - mobilios visuomenės sukūrimas informacinėje visuomenėje. Intelektualizuotos transporto sistemos įdiegs į dabartinę transporto infrastruktūrа daug naujų sistemų ir priemonių. Kadangi transporto sistemos tampa vis sudėtingesnės, projektuotojai, vartotojai ir įrangos gamintojai turi suprasti, kaip svarbu sukurti sistemų sаveikos ir integracijos standartus bei normas.

įvairiapusiškas požiūris. Europos poveikis turėtų sustiprinti spartų ITS ir informacijos tarnybų pasklidimа ir plėtrа transporto srityje. šiuo atžvilgiu svarbiausias uždavinys - turėti patikimus rodiklius. Eismo inžinerija, standartai ir specifikacijos bei reikalavimai tradiciškai funkcionavo valstybiniame šalies lygmenyje. Per pastaruosius penkerius metus, ženkliai tvirtėjant mokslinių tyrimų našumui ir produktyvumui, Europos standartizavimo veikla pastebimai paspartėjo.

Tarptautiniai Europos standartizacijos ir sertifikavimo procesai bei institucijos turėtų įgauti paprastumo, reaktyvumo ir efektyvumo, tokiu būdu padėdamos nugalėti vietinių interesų sаlygojamus sunkumus.

ES poveikis turėtų skatinti ir palaikyti šia linkme vykstančius pokyčius - remti mokslinius tyrimus bei politinių iniciatyvų pagalba veikti procedūrinius pokyčius.

Naujas telematikos pritaikymas pagrįstas palydovinėmis navigacijos sistemomis. Transporto telematika yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinės transporto logistikos varomųjų jėgų. Europos pasaulinio tinklo palydovinė navigacijos sistema (GALILEO projektas) taps viena iš pagrindinių tarp įvairių telematikos projektų. GALILEO bus naudojama visose transporto šakose: navigacijai, eismo ir transporto priemonių parko vadybai, stebėjimui, srautų sekimui, priežiūros bei gelbėjimo sistemoms. GALILEO bus pagrindinis ateities eismo sistemos intermodalinio valdymo elementas. Jis gali suteikti erdvę naujiems moksliniams tyrinėjimams bei verslo taikymui transporto telematikos ir logistikos srityse.

Intelektualizuoto transporto plėtra Europos Sаjungos šalyse jau tęsiasi daugiau kaip dešimtmetį ir yra pasiekusi reikšmingų rezultatų tiek moksle, tiek praktiniame taikyme. Jau įgyvendinta transeuropinių tinklų sujungimo programa, paremta telematikos ir telekomunikacijų infrastruktūra ir pagrįsta gausiais mokslo tyrimo bei plėtros darbais (pvz., ketvirtoji, penktoji ir šeštoji FRAMEWORK programos, kurios tęsiamos ir šiuo metu). 1996 metais buvo nustatyti pagrindiniai transeuropinių transporto tinklų (TEN_T) kūrimo principai, ypatingai atsižvelgiant į telematikos sprendimus bei remiantis Informacinės visuomenės kūrimo programa. ši programa turėjo didelės įtakos transporto modernizavimui, ypač vykdant „e-Europe“ veiksmų planа, sudarytа 2000 metais. šiame dokumente pateikiama situacijos analizė ir veiksmų planai, atsižvelgiant į transporto politikos perorientavimа nauja kryptimi, atitinkančia gyventojų lūkesčius bei poreikius, palankia aplinkosaugai ir skatinančia rinkos plėtrа.

Yra nustatytos šios pagrindinės sritys darbų, susietų su intelektualizuoto transporto klausimų sprendimu artimiausioje ateityje (iki 2010 metų):

• Iki 50 proc. sumažinti eismo nelaimių aukų skaičių kelių transporte;

• Aktyvių saugos sistemų įvedimas automobilių gamyboje;

• Tobulesnis transporto priemonių sklaidos valdymas naudojant mobiliаsias ryšių sistemas bei įvairius informacijos perdavimo ženklus ir signalus, siekiant sumažinti avarijų skaičių ir CO2 emisijos kiekį;

• Tiksliniai tyrimai siekiant aplinkosaugai palankesnio (švaresnio) ir saugesnio transporto;

• Susigrūdimų mažinimas taikant specialias eismo valdymo sistemas;

• Skaitmeninių tachografų diegimas siekiant kontroliuoti vairuotojų darbo ir poilsio režimo laikymаsi;

• Transporto globalizavimas pratęsiant telematikos sistemas į Vidurio ir Rytų Europos šalis;

• Interoperabilios kelių apmokestinimo elektroninės sistemos;

• Europos palydovinės radijo navigacinės sistemos GALILEO kūrimas;

• Vartotojų poreikių analizė;

• Transporto intermodalumo tobulinimas ir skatinimas įvairiuose sistemos lygiuose.

Galimybės plėtoti

intelektualizuotas

transporto sistemas

Lietuvoje

Siekiant paspartinti Lietuvos transporto sistemos integravimа į Europos ir kitų pasaulio šalių ekonominę ūkinę bendrijа, reikia sukurti visavertę, optimaliai funkcionuojančiа transporto sistemos viduje ir suderintа su išore Lietuvos transporto sistemos informacinę infrastruktūrа.

Transporto sistemos informacinė infrastruktūra suprantama kaip integruota informatikos ir ryšio priemonių, standartų, normatyvinių dokumentų ir organizacinių procedūrų visuma, leidžianti sukaupti pagrindinius transporto sistemos informacinius išteklius, suderintai juos apdoroti ir kompiuterinio ryšio priemonėmis operatyviai pateikti informacijа tiek įmonių technologinei veiklai, tiek visapusiškai apskaitai, tiek sprendimų priėmimui įmonių ar transporto sistemos vadovybei, valstybinės valdžios, valdymo ir administravimo institucijų darbuotojams, ūkio vadovams ir kitiems suinteresuotiems juridiniams bei fiziniams asmenims įstatymų numatytos kompetencijos ribose.

Informacinės infrastruktūros sukūrimas suprantamas ne kaip vienos labai didelės kompiuterizuotos informacinės sistemos sukūrimas, o kaip įmonių informacinių sistemų funkcionavimo terpės suformavimas. Jos paskirtis - efektyvus ir optimalus Lietuvos transporto sistemos funkcionavimo informacinis palaikymas.

Tokia informacinė infrastruktūra leistų:

• paspartinti ir optimizuoti transporto sistemos materialinių bei informacinių srautų judėjimа kompiuterizuojant ir informatizuojant jos elementų, reguliuojančių šį judėjimа, darbа;

• integruoti Lietuvos transporto sistemа į Europos transporto tinklа;

• įsijungti į Europos transporto paslaugų rinkа.

Kuriant transporto sistemos informacinę infrastruktūrа reikia atsižvelgti į bendrus europinius reikalavimus ir į dvišalius susitarimus su kaimyninėmis valstybėmis. Būtina atsižvelgti į Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijas, duomenų perdavimo standarto EDIFACT reikalavimus, įvertinti būsimа jungimаsi prie Europoje veikiančių transporto telematikos projektų.

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (49)

Aktualijos

KURAS BRANGSTA, TURI BRANGTI IR PASLAUGOS

Naujenos

Alternatyvos

Biodyzelino kelias: nuo rapsų lauko iki degalų bako

Idėjos

Olandijos eksperimentas: 25,25 m ir 60 t

Padangos

Kuo apauti vilkikа?

Pas kaimynus

Amerikietiškų vilkikų privalumai

Patirtis

GVZ PRADEDA IR LAIMI

Psichologija

KADA „PELėDAI“ į REISА?

Servisas

„Linavos“ servisas: degalų įsigijimo projektas Lietuvos vežėjams

Užsienyje

Naujovės pasaulio darbo rinkoje

Transporto politika

Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje

NAUJIENOS Iš BRIUSELIO TRUMPAI: 2004-ųjų PABAIGA

Perspektyvos

APIE VILTIS, PROJEKTUS IR KASDIENį GYVENIMА

Keleivinis transportas

METų SANDūROJE

Technika

IR VėL APIE PADANGų KONTROLę...

Palyginamasis testas

Teisė

Neterminuotos ir terminuotos darbo sutartys

Verslo etika

Derybų menas

Muziejus

IR į DARBА, IR į SODА NUVAžIUOSI TU SU šKODA...