Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

NAUJIENOS Iš BRIUSELIO TRUMPAI: 2004-ųjų PABAIGA

Rimantė Briedytė

transporto atašė

Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sаjungoje

...Europos transporto ministrų taryba sesijoje gruodžio 10 dienа diskutavo apie eismo saugа kelių transporte. Ministrai patvirtino Tarybos išvadas - dokumentа, numačiusį bendras politines kryptis, kuriomis turėtų būti vadovaujamasi nustatant kelių eismo saugos strategijas ir įgyvendinant priemones kelių eismo saugai gerinti. šio dokumento patvirtinimas - dviejų transporto ministrų konferencijų, organizuotų Italijoje, Veronos mieste, 2003 ir 2004 metais, rezultatas. Dokumente išskiriamos keturios svarbiausios sritys, turinčios tiesioginės įtakos saugiam eismui:

• kontrolės priemonių bei pasiteisinusios praktikos diegimas;

• transporto priemonių saugumas;

• saugaus eismo užtikrinimas keliuose;

• saugaus eismo gerinimo veiklos finansavimas.

Didžiausias dėmesys buvo skiriamas kontrolės priemonėms bei nuobaudoms už padarytus nusižengimus. Pateikti rodikliai tvirtina, kad per 2004 metus Italijai, Vokietijai ir Prancūzijai pavyko sumažinti avarijų skaičių 20 procentų. Tai buvo pasiekta taikant griežtos kontrolės ir baudų sistemа, todėl visos šalys narės turi apgalvoti priemones, taikomas eismo saugai užtikrinti. Kontrolės priemonėms bei baudų sistemai už padarytus pažeidimus pasiteisinusios praktikos pavyzdžiu turi būti skiriamas didelis dėmesys.

...Paskirtas naujas transporto komisaras, Europos Komisijos viceprezidentas Jacques Barrot. Pristatydamas savo transporto vizijа ir jo plėtros gaires, naujasis komisaras pabrėžė, kad transportas turi atsiliepti į verslo keliamus reikalavimus dėl kokybės bei efektyvumo, tačiau tuo pačiu užtikrinti kuo mažiausiа neigiamа poveikį aplinkai, aukštesnį saugos lygį ir didesnes vartotojų teises. Komisaras numato didelį dėmesį skirti naujų ir pažangių technologijų diegimui transporte („Galileo“ - Europos palydovinė navigacinė sistema), toliau plėtoti Transeuropinį transporto tinklа, siekiant jo tobulinimo naujose valstybėse narėse. Kalbėdamas Europos Parlamente jis pabrėžė, kad transporto politika pirmiausia turi patenkinti vartotojų poreikius ir lūkesčius, todėl transporto infrastruktūra turi būti plėtojama taip, kad sumažintų transporto rizikа bei užtikrintų įvairių transporto rūšių subalansavimа, padidintų pasiekiamumа (transporto paslaugų apimtį tiek miestuose, tiek rajonuose) ir prieinamumа (transportas visiems vartotojams - ir žmonėms su negale, ir seniems, ir mažas pajamas gaunantiems) bei užtikrintų eismo saugа, sumažintų grūstis didžiuosiuose miestuose.

...Pateikta Liuksemburgo ir Jungtinės Karalystės pirmininkavimo Europos Sаjungai 2005 metų programa. Nuo Naujųjų metų pusmečiui pirmininkavimа Europos Sаjungai iš Nyderlandų perima Liuksemburgas. Antrаjį pusmetį ES pirmininkaus Jungtinė Karalystė. Ateinančiais metais didžiausiа dėmesį pirmininkaujančios valstybės kelių transporte numato skirti eismo saugai, bus siekiama šalių sutarimo dėl bendros pozicijos rengiant sunkiųjų transporto priemonių apmokestinimo kelių transporte direktyvа, žinomа Eurovinjetės pavadinimu, siekiama pažangos rengiant teisės aktus dėl visuomenės įsipareigojimų vykdymo (keleivių vežimas visuomenei būtinais maršrutais ir tokių vežimų nuostolių kompensavimo mechanizmas).

...„Scania“ kompanija pristatė 2005 metais organizuojamа jaunųjų vairuotojų tarptautinį konkursа. Pirmasis tokio pobūdžio konkursas įvyko 2003 metais, jame dalyvavo tuometinių ES valstybių, taip pat Lenkijos, Slovakijos, čekijos, Norvegijos ir šveicarijos jaunieji profesionalūs vairuotojai. Konkurso tikslas - pademonstruoti sunkiųjų krovininių transporto priemonių vairuotojų profesionalumа ir tuo pačiu skatinti eismo saugа, aplinkosaugа, ekonomiškа ir efektyvų vairavimа. Konkurse dalyvavo apie 6 000 vairuotojų iki 30 metų amžiaus. Nugalėtoju išrinktas italas, parodęs geriausius ekonomiško vairavimo rezultatus, ypatingai gerus manevravimo įgūdžius. Antroje vietoje liko vairuotojas iš Belgijos, trečioje - iš Suomijos. Kadangi šis konkursas buvo sėkmingas ir susilaukė didelio susidomėjimo, 2005 metais „Scania“ organizuoja antrаjį tokį jaunųjų vairuotojų konkursа, tačiau šiame gali dalyvauti 25 Europos Sаjungos šalių narių, Norvegijos ir šveicarijos profesionalūs vairuotojai iki 35 metų. Konkursas skirtas kelių eismo saugai gerinti, skatinti naudotis naujomis technologijomis transporte, jis susidarys iš dviejų dalių - teorinės ir praktinės. Teorinėje dalyje testo būdu vairuotojai turės pademonstruoti žinias, o praktinėje - parodyti sugebėjimus ir įgūdžius bei varžysis ekonomiškai vartodami kurа, manevruodami, valdydami pavojingas situacijas. Norintys daugiau sužinoti apie šį tarptautinį konkursа gali apsilankyti „Scania“ tinklapyje http://www.scania.com/products/trucks/Safety/young_european_truck_driver/.

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (49)

Aktualijos

KURAS BRANGSTA, TURI BRANGTI IR PASLAUGOS

Naujenos

Alternatyvos

Biodyzelino kelias: nuo rapsų lauko iki degalų bako

Idėjos

Olandijos eksperimentas: 25,25 m ir 60 t

Padangos

Kuo apauti vilkikа?

Pas kaimynus

Amerikietiškų vilkikų privalumai

Patirtis

GVZ PRADEDA IR LAIMI

Psichologija

KADA „PELėDAI“ į REISА?

Servisas

„Linavos“ servisas: degalų įsigijimo projektas Lietuvos vežėjams

Užsienyje

Naujovės pasaulio darbo rinkoje

Transporto politika

Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje

NAUJIENOS Iš BRIUSELIO TRUMPAI: 2004-ųjų PABAIGA

Perspektyvos

APIE VILTIS, PROJEKTUS IR KASDIENį GYVENIMА

Keleivinis transportas

METų SANDūROJE

Technika

IR VėL APIE PADANGų KONTROLę...

Palyginamasis testas

Teisė

Neterminuotos ir terminuotos darbo sutartys

Verslo etika

Derybų menas

Muziejus

IR į DARBА, IR į SODА NUVAžIUOSI TU SU šKODA...