Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 15 įsakymu Nr. 1B-1024 Dėl muitinės postų likvidavimo (įsigaliojo 2004 11 21, žin., 2004, Nr. 168-6212) nuo 2005 01 01 nuspręsta likviduoti šiuos muitinės postus Lietuvos - Latvijos ir Lietuvos - Lenkijos pasienyje:

• Buknaičių kelio postа;

• Būtingės kelio postа;

• Kalvarijos kelio postа;

• Kalvių kelio postа;

• Lazdijų kelio postа;

• Obelių kelio postа;

• Obelių geležinkelio postа;

• Saločių kelio postа;

• Skuodo kelio postа;

• Smėlynės kelio postа;

• šeštokų geležinkelio postа;

• Turmanto geležinkelio postа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 11 įsakymu Nr. 1B-1016 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 21 įsakymo Nr. 1B-376 „Dėl matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, ir matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų sаrašų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 11 16, žin., 2004, Nr. 165-6051) nauja redakcija išdėstyti ir patvirtinti:

Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sаrašas;

Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų sаrašas.

Taip pat nustatyta, kad įvedant muitiniam tikrinimui pateikiamų bendrojo administracinio dokumento importo ir eksporto rinkinių duomenis į kompiuterinės sistemos ASYCUDA 41 langelį, deklaruojamų prekių kiekiai būtų nurodomi vienareikšmiškai ir išreikšti vieni iš kitų neišsiskaičiuojančiais matavimo vienetais.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 08 įsakymu Nr. 1B-1002 (įsigaliojo 2004 11 14, žin., 2004, Nr. 165-6050) patvirtinta Laisvojo sandėlio steigimo leidimo forma.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 08 įsakymu Nr. 1B-1001 (įsigaliojo 2004 11 14, žin., 2004, Nr. 1465-6049) patvirtinti Muitinės mokymo centro nuostatai. Muitinės mokymo centras yra specialioji muitinės įstaiga. Svarbiausi Muitinės mokymo centro uždaviniai yra:

• organizuoti ir vykdyti muitinės pareigūnų stažuotės įvadinį mokymа, muitinės pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimа;

• rengti muitinės tarpininkų atstovus ir deklarantus;

• organizuoti ir vykdyti metodinį, tiriamаjį ir leidybos darbа.

Muitinės mokymo centras finansuojamas iš valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Muitinės mokymo centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 12 įsakymu Nr. 1B-1020 (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 167-6159) patvirtinti Muitinės laboratorijos nuostatai. Muitinės laboratorija yra muitinės specialioji įstaiga. Svarbiausi laboratorijos uždaviniai yra:

• tirti prekių pavyzdžius ir mėginius, siekiant nustatyti prekių klasifikacijа pagal muitinės vartojamas nomenklatūras;

• identifikuoti narkotines, psichotropines, nuodingas, pavojingas medžiagas ir kitas draudžiamas arba ribojamas įvežti į Lietuvos Respublikа ir išvežti iš jos prekes.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 11 įsakymu Nr. 1B-1014 (įsigaliojo 2004 11 17, žin., 2004, Nr. 166-6085) patvirtinti Intrastato ataskaitų elektroninių duomenų formavimo programinės įrangos ir jos atitikties vertinimo reikalavimai. Programinė įranga turi generuoti Muitinės departamento nustatytos duomenų struktūros Intrastato ataskaitos elektroninį pranešimа, kuriame PVM mokėtojas arba tarpininkas pateikia Intrastato ataskaitos duomenis muitinės įstaigai, taip pat programinė įranga turi priimti muitinės įstaigos siunčiamа Muitinės departamento nustatytos duomenų struktūros elektroninį atsakymo pranešimа ir jį pateikti PVM mokėtojui arba tarpininkui.

Pranešimas PVM mokėtojui arba tarpininkui turi būti pateikiamas taip, kad jį galima būtų vienareikšmiškai suprasti, taip pat turi būti galimybė spausdinti pranešimo tekstа. Programinė įranga turi užtikrinti nuosekliа keitimosi pranešimais eilės tvarkа.

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 11 09 priėmė naujos redakcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymа (įsigalios 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 171-6302). Kelių priežiūros ir plėtros fondas finansuojamas iš tokių lėšų:

• atskaitymai nuo pajamų;

• dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotа benzinа ir dyzelinius degalus bei energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai;

• akcizo pajamos, gautos už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams;

• mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones;

• Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sаjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis;

• mokestis už važiavimа keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sаjungos valstybėse narėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, arba, kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ar transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

• mokestis už eismo ribojimа;

• juridinių, fizinių asmenų bei užsienio valstybių tikslinės lėšos.

Atskaitymus nuo pajamų, mokamus į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sаskaitа, reikės mokėti tik iki 2005 07 01. Nuo 2005 07 01 atskaitymai nuo pajamų mokami nebus.

Atskaitymai nuo 2005 m. birželio mėn. pajamų turi būti sumokėti į Programos finansavimo sаskaitа „Kelių programa - atskaitymai nuo pajamų“ iki 2005 07 25, o atskaitymų į Programos finansavimo sаskaitа deklaracijа už 2005 m. sausio-birželio mėn. privalo pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2005 09 01.

Nuo 2005 01 01 į Programos finansavimo sаskaitа pervedama 40 proc., nuo 2005 05 01 - 50 proc., o nuo 2006 01 01 - 60 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotа benzinа, dyzelinius degalus bei energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai. į Programos finansavimo sаskaitа

pervedama 100 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams.

Programos finansavimo lėšos naudojamos automobilių keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams projektuoti, statyti, tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir kt.

Naujuoju įstatymu nustatyti mokesčio už krovinines transporto priemones bei transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio ribiniai tarifai yra sаlyginai didesni, nei šiuo metu nustatytieji. Pavyzdžiui, ribiniai krovininės transporto priemonės tarifai vilkikui, kurio bendroji masė 18 000 kg, yra 440-1040 Lt (šiuo metu faktiškai mokama 500 Lt), transporto priemonės savininko mokestis už tokį patį vilkikа šiuo metu yra 200 Lt, o naujajame įstatyme nustatytas ribinis dydis 900-3600 Lt. Sprendimа dėl konkrečių metinių mokesčių dydžio nustatymo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 11 09 nutarimu Nr. 1424 (įsigaliojo 2004 11 14, žin., 2004, Nr. 165-6031) patvirtinti:

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklės;

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos leidimа, sаrašas.

Iki šio nutarimo įsigaliojimo nustatytаja tvarka išduoti leidimai išvežti kilnojamаsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos galioja juose nurodytа laikа, bet ne ilgiau kaip iki 2005 05 01.

Taisyklės reglamentuoja kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, išskyrus archyvinius dokumentus, išvežimа (išsiuntimа) iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sаjungos valstybes nares ir išvežimа iš Europos Bendrijos teritorijos. Taisyklės taikomos kilnojamosioms kultūros vertybėms ir antikvariniams daiktams.

Taisyklės netaikomos:

• antikvariniams daiktams, kurie yra juos sukūrusio, pagaminusio ar suprojektavusio fizinio asmens nuosavybė;

• muzikos instrumentams ar bet kuriai kitai įrangai, naudojamiems atlikėjo ar asmens darbe, jeigu jie bus grаžinti į Lietuvos Respublikа, pasibaigus pasirodymui ar atlikus darbа.

šie daiktai išvežami iš Europos Bendrijos muitų teritorijos ir grаžinami atgal 1993 07 02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, pateikiančio nuostatas, taikomas įgyvendinant Tarybos reglamentа (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksа, 848 str. nustatyta tvarka.

Norint negrаžinamai arba laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) kilnojamаsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus, būtina turėti Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos išduotа leidimа,

Norint negrаžinamai arba laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sаjungos valstybes nares kilnojamаsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus (jeigu antikvarinis daiktas turi išliekamаjа kultūrinę vertę, leidžiančiа jį laikyti nacionaline meno, istorijos ar archeologijos vertybe), būtina turėti Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotа leidimа.

Norimas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamаsias kultūros vertybes (nesančias valstybinėse saugyklose) ir antikvarinius daiktus įkainoja, antikvarinių daiktų kultūrinę vertę nustato ir išvadas dėl leidimų juos išvežti išdavimo teikia Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų taryba, kurios sudėtį ir darbo reglamentа tvirtina kultūros ministras. Leidimų išdavimas yra apmokestintas valstybės rinkliava (rinkliavos dydis - nuo 15 Lt iki 7411 Lt).

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 11 11 įsakymu Nr. VA-179 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 03 01 įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 11 18, žin., 2004, Nr. 167-6166) nustatyta: jei po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo tа mokestinį laikotarpį, kurio PVM deklaracija jau buvo pateikta, padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetа (padidinta grаžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių tiekimu į kitas valstybes nares arba prekių įsigijimu iš kitų valstybių narių, tai jis turi pateikti patikslintа to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaracijа.

Jeigu pastebėtos kitos, nei aukščiau nurodytos klaidos, tai jos gali būti ištaisytos (patikslintos) to mokestinio laikotarpio, per kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 11 12 įsakymu Nr. VA-178/1B-1023 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento bendro 2003 02 26 įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetа, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sаrašo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 12 01, žin., 2004, Nr. 167-6160) pakeisti mokesčių kodai, susiję su aplinkos teršimo mokesčio mokėjimu, taip pat kai kurie kodai, susiję su gyventojų pajamų mokesčių bei paveldimo turto mokesčių mokėjimu.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 24 (84)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2003 M.

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams