Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Rusija

Rusijos Federacijos transporto ministerijos Valstybinė kelių ūkio tarnyba praneša, kad dėl nepalankių oro sаlygų nuo š. m. kovo 25 d. iki 2003 m. gegužės 15 d. įvedamas laikinas transporto priemonių eismo apribojimas Rusijos automobilių keliuose.

šis apribojimas taikomas transporto priemonėms, kurių ašinės apkrovos viršija leistinas, išskyrus transporto priemones, vežančias keleivius, vykdančias tarptautinį krovinių vežimа pagal tarpvyriausybines sutartis bei vežant krovinius, reikalingus ypatingos situacijos pasekmių likvidavimui.

Papildoma informacija: www.fad.ru arba telefonais (7095) 287-80-21, 287-80-99, 287-80-45.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (27)

"Linava" informuoja

Brokuotos TIR knygelės

Bulgarija

čekija

Italija, Slovėnija

Jungtinė Karalystė

Kazachstanas

Lenkija

Rusija

Slovakija

Vengrija

Diskusija

GELTONIEJI AUTOBUSAI: AR Iš TIESų PIGIAU?

Pas kaimynus

KALININGRADE - SUNKVEžIMIų BEI AUTOBUSų GAMYBA

Poleminės pastabos

AR TIKRAI MUMS REIKIA MAžIAUSIAI?

Servisas

Juodosios dėžės: iš lėktuvų - į sunkvežimius

Naujas krovininių automobilių servisas Alytuje

„Linavos“ servisas: automobilių apsaugos sistemos vilkikams ir puspriekabėms

Lietuvoje ir pasaulyje

BGL

DRAUDIMO BENDROVEI LINDRA - DEšIMT METų

IRU GRIEžTINA REIKALAVIMUS

TRANSPORTERIAI - GREITI, BET AR SAUGūS?

VEžėJAMS į PAGALBА

VOKIETIJOJE - NAUJA MUITINėS AGENTūRA

 Tęsiamas bendradarbiavimas

Transporto politika

BALTOJI KNYGA - MūSų ATEITIES VEIDRODIS

Keleivinis transportas

PAS LENKų AUTOBUSų GAMINTOJUS

Technika

BAVARIJA PASITINKA ATEITį

Kaip veikia ESP

POPULIARėJA RESTAURUOTOS PADANGOS

Trys varikliai - trys charakteriai

Važiuoklė, „vizginanti uodega“

Teisė

Dokumentinis procesas pagal naujаjį CPK

Verslo etika

įtaigi vadovo kalba

Sveikata

NEBYLUSIS AVARIJų KALTININKAS

Muziejus

Kelių traukiniai prasidėjo taip…