Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 09 21 įstatymu Nr. IX-2447 ratifikavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimа dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje. Susitarimo tekstas paskelbtas „Valstybės žiniose“, 2004, Nr. 151-5476. Sudariusios šį susitarimа valstybės įsipareigoja, jog jų muitinių administracijos teiks viena kitai pagalbа, siekdamos užtikrinti tinkamа muitų teisės aktų laikymаsi, užkirsti keliа muitų teisės aktų pažeidimams, vykdyti pažeidimų tyrimа ir su jais kovoti bei informuoti viena kitа apie dokumentus, susijusius su muitų teisės aktų taikymu (galiojančių teisės aktų kopijas, išaiškinamuosius raštus ir pan.).

Tokio pobūdžio susitarimai sudaryti su Baltarusija, Belgija, Danija, Gruzija, JAV, Kazachstanu, Lenkija, Nyderlandais, Norvegija, Rusijos Federacija, Suomija, švedija, Turkija, Ukraina, Uzbekistanu, sudarytas trišalis susitarimas su Latvija ir Estija. Parengti tokių susitarimų su Moldova, Vengrija, Prancūzija projektai.

Susisiekimo ministro 2004 09 29 įsakymu Nr. 3-488 Dėl Susisiekimo ministro 2003 01 13 įsakymo Nr. 3-20 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 10 13, žin., 2004, Nr. 150-5461) nustatyta, kad asmenys, kurie iki 2003 01 01 vadovavo krovinių vežimo vidaus maršrutais veiklai, laiko žinių atnaujinimo egzaminа.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 10 05 nutarimu Nr. 1242 (įsigaliojo 2004 10 08, žin., 2004, Nr. 148-5353) patvirtinti Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinės komisijos nuostatai ir sudaryta Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinė komisija. į jos sudėtį įtraukti atstovai iš asociacijos „Linava“, Nacionalinės muitinės sandėlių ir importo-eksporto terminalų asociacijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Susisiekimo ministerijos, Muitinės departamento ir kitų valdžios įstaigų.

Svarbiausias minėtos komisijos uždavinys - vykdyti logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūrа. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

• svarsto klausimus, susijusius su logistikos centrų steigimu ir jų steigimo vietos parinkimu;

• koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įgyvendinančių logistikos centrų plėtrа, veiklа;

• teikia ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl konkrečios logistikos centrų steigimo vietos bei veiklos kriterijų;

• nagrinėja suinteresuotų asmenų pasiūlymus, teikia rekomendacijas dėl infrastruktūros, būtinos logistikos centrams steigti ir plėtoti;

• nagrinėja suinteresuotų asmenų pasiūlymus, teikia rekomendacijas dėl logistikos centrų Lietuvoje steigimo, galimo finansavimo ir šių centrų išdėstymo Lietuvoje schemos įgyvendinimo etapų;

• analizuoja ir vertina multimodalinio transporto plėtros procesus ir jų įtakа logistikos centrams;

• teikia ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su logistikos centrų plėtra, tobulinimo.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 10 05 nutarimu Nr. 1251 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, esančiа laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, sumokėjimo iš anksto už visа nuomos laikotarpį ar jo dalį (įsigaliojo 2004 10 08, žin., 2004, Nr. 148-5362) nustatyta, kad už valstybinę žemę, esančiа laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, iš anksto galima mokėti žemės nuomos mokestį už ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį. Valstybinės žemės nuomos sutarties pasirašymo metu taikomas tuo metu savivaldybės tarybos nustatytas žemės nuomos mokesčio tarifas, kuris galioja visа laikotarpį, už kurį žemės nuomos mokestis sumokėtas iš anksto. Jeigu laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė iš anksto sumokėjo žemės nuomos mokestį ar jo dalį, o vėliau pasikeitė žemės vertė, pagal kuriа skaičiuojamas žemės nuomos mokesčio dydis ar žemės nuomos mokesčio tarifas, ar kitoks žemės nuomos mokesčio skaičiavimo pagrindas, žemės nuomos mokesčio dydis už laikotarpį, už kurį žemės nuomos mokestis sumokėtas iš anksto, nekeičiamas.

žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, esančiа laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, dydis, mokėjimo terminai, jo sumokėjimas savivaldybei ir pervedimas apskrities viršininko administracijai nurodomi nuomos sutartyje, kuriа pasirašo laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, savivaldybė ir apskrities viršininko administracija.

Lėšos, gautos kaip žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę, esančiа laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, sumokėtos iš anksto už visа nuomos laikotarpį ar jo dalį, skiriamos įgyvendinti specialiаjа programа žemei, paimamai visuomenės poreikiams iš žemės savininkų šioje teritorijoje, išpirkti ar kitoms visuomeninėms reikmėms.

***

Susisiekimo ministro 2004 09 22 įsakymu Nr. 3-474 Dėl susisiekimo ministro 2004 02 20 įsakymo Nr. 3-96 „Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 26, žin., 2004, Nr. 143-5234) atsakinga už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimа bei šios sistemos funkcionavimа ir priežiūrа paskirta Valstybinė kelių transporto inspekcija.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos 2004 10 04 įsakymu Nr. 2B-277 Dėl Skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimo darbo grupės sudarymo (įsigaliojo 2004 10 13, žin., 2004, Nr. 150-5468) sudaryta tokios sudėties darbo grupė skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemai įdiegti:

• grupės vadovas - Eugenijus Ruškus, Inspekcijos viršininko pavaduotojas;

• sekretorė - Rima Staričenkaitė, Bendrojo skyriaus specialistė;

• nariai: Darius Sadaunykas, Saugaus eismo skyriaus vedėjas (vadovo pavaduotojas); Eirimas Pakalnis, Technikos skyriaus vedėjas; Igor Golubajev, Teisės skyriaus viršininkas; Viktoras Lapinas, Saugaus eismo skyriaus specialistas; Aleksandr Tolstoj, Kontrolės skyriaus inspektorius.

Darbo grupei nurodyta koordinuoti skaitmeninių tachografų sistemų diegimа įmonėse, taip pat parengti ir iki 2004 01 15 pateikti Inspekcijos viršininkui tvirtinti veiksmų planа, užtikrinantį skaitmeninių tachografų kortelių išdavimа nuo 2005 05 04, o skaitmeninių tachografų sistemos įdiegimа - iki 2005 08 05.

***

Susisiekimo ministro 2004 09 22 įsakymu Nr. 3-477 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 12 12 įsakymo Nr. 367 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 29, žin., 2004, Nr. 144-5265) nustatyta, kad Kelių direkcijoje gali būti sudaroma taryba - generalinio direktoriaus patariamasis organas. Tarybos nariai yra generalinis direktorius (tarybos pirmininkas), generalinio direktoriaus pavaduotojai ir valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių direktoriai. Tarybos darbo reglamentа tvirtina generalinis direktorius.

Tarybos posėdžių darbotvarkės sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, sprendimai priimami ir įforminami tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 09 20 nutarimu Nr. 1195 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 12 11 nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 24, žin., 2004, Nr. 142-5197) patvirtinti 4 nauji informaciniai kelio ženklai:

• krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius;

• nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pavadinimas;

• krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus;

• istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato pavadinimas.

***

Valstybinės paminklosaugos komisijos 2004 09 17 sprendimu Nr. 104 Dėl numatomų stambių statybų į pasaulio paveldo sаrašа įrašytoje Kuršių nerijoje (įsigaliojo 2004 09 24, žin., 2004, Nr. 142-5222) nuspręsta nepritarti tilto į Kuršių nerijа statybai bei prašyti Klaipėdos ir Neringos miestų vadovus iš anksto informuoti Valstybinę paminklosaugos komisijа, UNESCO Lietuvos nacionalinę komisijа, Kultūros vertybių apsaugos departamentа ir Saugomų teritorijų tarnybа apie ketinimus planuoti stambias statybas į Pasaulio paveldo sаrašа įrašytoje Kuršių nerijoje.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 10 05 nutarimu Nr. 1238 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 124, 132(1) ir 134 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2813 (įsigaliojo 2004 10 08, žin., 2004, Nr. 148-5349) nepritarė įstatymo projektui, mažinančiam kai kurias administracines sankcijas už vairuotojų padarytus administracinius teisės pažeidimus (greičio viršijimа, automobilių stovėjimo kiemuose taisyklių pažeidimus, naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimus).

įstatymo projekto rengėjai manė, kad sankcijas už šiuos pažeidimus nustačius konkrečia suma, sumažės pareigūnų, skiriančių nuobaudas už šiuos pažeidimus, piktnaudžiavimo atvejų. Vyriausybė nepritarė įstatymo projektui nurodydama, kad fiksuoto dydžio baudos neleistų atsižvelgti į pažeidėjo asmenybę, pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

***

Užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro 2004 08 29 įsakymu Nr. V-119/1V-317 (įsigaliojo 2004 10 11, žin., 2004, Nr. 148-5370) patvirtintas Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašas.

Susisiekimo ministro 2004 09 29 įsakymu Nr. 3-486 Dėl Susisiekimo ministerijos 1997 04 28 įsakymo Nr. 150 „Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 10 06, žin., 2004, Nr. 1467-5333) patvirtinta:

Valstybinės kelių transporto inspekcijos keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo forma,

Vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo forma,

Keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus pažymėjimo forma.

Kontrolieriaus pažymėjimas išduodamas ne ilgiau kaip 3 metams. Pasibaigus kontrolieriaus pažymėjimo galiojimo terminui, kartu nutrūksta institucijos suteiktos teisės vykdyti keleivinio kelių transporto kontrolės funkcijas. Kontrolierius pažymėjimа privalo grаžinti jį išdavusiai institucijai.

Kontrolės metu tikrinama, ar keleivinio kelių transporto priemonių ekipažai ir lengvųjų automobilių taksi vairuotojai turi vairuotojo pažymėjimа, transporto priemonės registracijos liudijimа arba naudotojo pažymėjimа, techninės apžiūros talonа bei dokumentus, suteikiančius vežėjui teisę įstatymų nustatyta tvarka užsiimti keleivių vežimo veikla (tikrina tik Inspekcijos ir savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai) ir kt.

Užsienio reikalų ministerija praneša (žin., 2004, Nr. 143), kad 2004 06 02 Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1924 08 25 Tarptautinė konvencija dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės) ir 1968 02 23 Protokolas (Visbiu taisyklės).

Konosamentas atlieka šias funkcijas:

• patvirtina krovinių vežimo jūra sutarties sudarymo faktа;

• patvirtina faktа, kad vežėjas krovinį vežti priėmė;

• yra vertybinis popierius, patvirtinantis nuosavybės teisę į krovinį.

Konvencija reguliuoja atsakomybės už prarastas ar sugadintas prekes klausimus. Konvencijoje įtvirtinta nuostata, kad ribota atsakomybė taikoma tik tais atvejais, jei siuntėjas, prieš siųsdamas prekes, nenurodė ir į konosamentа neįrašė tokių prekių rūšies ir vertės, o jei siuntėjas sаmoningai klaidingai nurodė jų rūšį ar vertę, tai vežėjas ar laivas neatsako už nuostolius ar žalа, padarytus prekėms arba susijusius su jomis daugiau, nei nustatyta vežėjo atsakomybės riba.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 09 21 įsakymu Nr. VA-164 (įsigaliojo 2004 09 28, žin., 2004, Nr. 144-5272) patvirtintos Mokesčių mokėtojų seminarų organizavimo metodinės rekomendacijos. Rekomendacijos skirtos valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams, koordinuojantiems, metodiškai vadovaujantiems ir vykdantiems su mokesčių mokėtojų seminarų organizavimu susijusias funkcijas, taip pat apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams, vykdantiems tokias funkcijas. Pagrindinės seminarų organizavimo nuostatos yra tokios:

• seminaruose mokesčių mokėtojams teikiama patikima bei teisinga informacija, būtina mokestinėms procedūroms atlikti;

• seminarus valstybinės mokesčių inspekcijos ir apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rengia nemokamai, ir informacija apie juos skelbiama viešai, kad mokesčių mokėtojai galėtų dalyvauti juos labiausiai dominančiuose seminaruose. Kai atsiranda neatidėliotinas poreikis, lanksčiai bei operatyviai organizuojami papildomi seminarai;

• seminarų vedėjai, dėstytojai yra mokesčių srities profesionalai, dėsto sklandžiai ir aiškiai;

• naudojama reikiama įranga, išlaikomas tas pats seminaro informacijos pateikimo stilius;

• palaikomas grįžtamasis ryšys su mokesčių mokėtojais, seminarų dalyvių apklausos duomenys naudojami vertinant seminarų rengėjų veiklos efektyvumа ir seminarų naudingumа.

Seminarų organizatoriai valstybinės mokesčių inspekcijos ir/ar apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka registruoja seminarų dalyvius ir veda jų apskaitа, kad būtų galima įvertinti seminarų efektyvumа, populiarumа, planuoti išteklius. Dalyviai gali būti registruojami valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt, elektroniniu paštu pagal iš anksto nurodytа el. pašto adresа, nurodytu telefonu ar betarpiškai prieš seminarа.

Seminarų dalyviams gali būti išduodami seminaro dalyvio pažymėjimai, išskyrus atvejus, kai seminarų dalyvių skaičius yra didelis (gali būti neišduodami) ir/ar dalyviai neregistruojami.

Seminaro dalyvio pažymėjimas - tai liudijimas, kad mokesčių mokėtojui valstybės sаskaita buvo suteikta mokestinėms procedūroms vykdyti reikalinga informacija.

Seminarai gali būti organizuojami tokiais būdais (gali būti panaudojami ir kiti šiuolaikiniai seminarų organizavimo būdai):

• klasikiniu būdu, kai jie vyksta valstybinės mokesčių inspekcijos ir/ar apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patalpose. Jei nėra tinkamų patalpų, seminarai gali būti organizuojami išsinuomotose arba neatlygintinai naudojamose patalpose;

• klasikiniu būdu, kai jie vyksta mokesčių mokėtojų patalpose mokesčių mokėtojų kvietimu;

• neakivaizdiniu būdu, kai seminaro dalyviai bendrauja su seminarų vedėjais elektroniniu ar klasikiniu paštu, o prireikus susirenka į seminarа, taip pat per laikraštį, žurnalа ir elektroniniu ar klasikiniu paštu (derinant abi šias priemones). Tokių seminarų dalyviams gali būti organizuojami konkursai, viktorinos;

• nuotoliniu būdu, kai seminarai organizuojami specialiomis programomis internetu.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 09 22 įsakymu Nr. VA-165 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002 12 24 įsakymo Nr. 376 „Dėl kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos FR0438 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 29, žin., 2004, Nr. 144-5273) patvirtintos:

Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma su papildomais lapais FR0438PA ir FR0438PB;

Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklės.

Ataskaita yra metinės pelno mokesčio deklaracijos priedas. Lietuvos apmokestinamasis vienetas nuo 2002 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio apskrities valstybininės mokesčių inspekcijų teritoriniam skyriui pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietа tinkamai užpildytа ataskaitа turi pateikti kartu su metine pelno mokesčio deklaracija.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 09 30 nutarimu Nr. 1225 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 09 06 nutarimo Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigalios 2004 12 01, žin., 2004, Nr. 146-5304) nauja redakcija išdėstyti ir patvirtinti Mokesčių mokėtojų registro nuostatai. į registrа įregistruojami šie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys ir savarankiškai mokesčius sumokantys asmenys:

• Lietuvos juridiniai asmenys;

• užsienio juridiniai asmenys;

• Lietuvoje akredituotos užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvoje, akredituotos prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, jeigu jos tampa mokestį išskaičiuojančiais asmenimis;

• nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, į registrа įsiregistruojantys savarankiškai;

• nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, į registrа įsiregistruojantys per mokestį išskaičiuojantį asmenį;

• asmenys, kurių daiktinės teisės į nekilnojamаjį turtа įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo Lietuvos juridinio asmens įregistravimo registre privalo Lietuvos juridinio asmens buveinės adresu informuoti Lietuvos juridinį asmenį apie jo įregistravimа registre ir prašyti pateikti užpildytа pranešimo įregistruoti papildomus duomenis formа. Lietuvos juridinis asmuo užpildytа pranešimo formа turi pateikti registro tvarkytojui per 5 darbo dienas nuo jo informavimo.

įregistravusi ir išregistravusi mokesčių mokėtojа (Lietuvos ar užsienio juridinį asmenį), valstybinė mokesčių inspekcija paskelbia interneto svetainėje šiuos registro duomenis:

• mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį;

• pavadinimа;

• buveinę;

• elektroninių ryšių rekvizitus;

• PVM mokėtojo kodа (jeigu tai yra PVM mokėtojas);

• mokesčių mokėtojo tipo kodа;

• juridinio asmens teisinę formа;

• įregistravimo registre datа;

• laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo laikotarpį ir kt.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 10 05 nutarimu Nr. 1250 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 08 13 nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigalios 2004 12 31, žin., 2004, Nr. 148-5361) nustatyta, kad kasos aparatų ir su jais susijusių techninių įrenginių priežiūrа ir remontа gali atlikti tik juridiniai asmenys bei užsienio juridinių asmenų filialai, įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir turintys sertifikatа, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų techninės priežiūros bei remonto darbus. Sertifikatų išdavimo tvarkа nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

Kasos aparatа aptarnauja jį įrengusi aptarnavimo įmonė ar kita tokių modelių kasos aparatus prižiūrinti aptarnavimo įmonė.

***

Finansų ministro 2004 09 15 įsakymu Nr. 1K-311 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2004 m. ketvirtajam ketvirčiui (įsigaliojo 2004 09 24, žin., 2004, Nr. 142-5212) nustatytas 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа delspinigių dydis 2004 m. ketvirtajam ketvirčiui už nesumokėtа arba pavėluotai sumokėtа mokestį, taikomas nuo 2004 10 01.

***

Finansų ministro 2004 09 15 įsakymu Nr. 1K-312 Dėl palūkanų už mokestinę paskolа dydžio nustatymo 2004 m. ketvirtajam ketvirčiui (įsigaliojo 2004 09 24, žin., 2004, Nr. 142-5213) nustatytas 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа, taikomas nuo 2004 10 01.

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus 2004 10 01 įsakymu Nr. 1-269/V-125 (įsigaliojo 2004 10 15, žin., 2004, Nr. 151-5522) patvirtintas Profesinių ligų priežasčių tyrimo reglamentas. Nustatyta, kad ūmiа profesinę ligа įtaręs asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas ne vėliau kaip per valandа nuo profesinės ligos pirminės diagnozės nustatymo informuoja apie tai Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos teritorinę įstaigа apskrityje, darbdavį ir ne vėliau kaip per 12 valandų išsiunčia jiems pranešimа.

Lėtinę profesinę ligа įtaręs gydytojas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pirminės diagnozės nustatymo išsiunčia pranešimа Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos teritorinei įstaigai apskrityje ir darbdaviui.

Profesinės ligos priežastys pradedamos tirti nuo pranešimo užregistravimo Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus pranešimų apie įtariamas profesines ligas registravimo žurnale arba skaitmeninėje laikmenoje dienos. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjo potvarkiu sudaroma komisija, kurios pirmininkas - Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus darbo inspektorius. ūmių profesinių ligų, dėl kurių mirė 3 ir daugiau darbuotojų, priežastis tiria Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurios pirmininkas - vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2004 09 15 sprendimu Nr. KS-41 Dėl metinių privačių interesų deklaracijų suvestinių duomenų paskelbimo (įsigaliojo 2004 09 24, žin., 2004, Nr. 142-5221) nuspręsta metinių privačių interesų deklaracijų suvestinius duomenis paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt.

Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, kurių metinių privačių interesų deklaracijų suvestiniai duomenys yra vieši, detalus pareigybių sаrašas 2004 m. paskelbtas „Valstybės žiniose“ (žin., 2004, Nr. 22-245).

Teisingumo ministro 2004 09 22 įsakymu Nr. 1R-208 (įsigaliojo 2004 09 26, žin., 2004, Nr. 143-5236) patvirtintos Pažymų apie nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos įregistravimа Nekilnojamojo turto registre užsakymo priėmimo, perdavimo ir spausdinimo notarų biuruose laikinosios taisyklės. Jos galioja tik iki 2005 01 01, ir tik Vilniaus miesto bei rajono notarų biuruose.

Taisyklės nustato pažymų, skirtų nekilnojamųjų daiktų perleidimo ar įkeitimo sandoriams sudaryti, taip pat paveldėjimo teisės liudijimams parengti rengimo Nekilnojamojo turto registro teritoriniuose padaliniuose ir šių pažymų užsakymo priėmimo, perdavimo ir spausdinimo notarų biuruose procedūras. Vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pažymа sandoriui užsisakyti per notarа, pas kurį ketinama sudaryti nekilnojamojo daikto ir teisių į jį perleidimo ar įkeitimo sandorį arba parengti paveldėjimo teisės liudijimа. Notaras gali formuoti vienа užsakymа pažymai sandoriui parengti nekilnojamiesiems daiktams, įregistruotiems tik vieno filialo veiklos teritorijoje.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 21 (81)

"Linava" informuoja

Naujienos

IRU aktualijos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams