Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 15 įsakymu Nr. 1B-706 (įsigaliojo 2004 07 20, žin., 2004, Nr. 112-4199) patvirtinta Pagrindinių žemės ūkio produktų deklaravimo muitinei, kai eksportuojamos prekės, neįrašytos Europos Bendrijos steigimo sutarties (Romos sutarties) I priede, bei receptūrų registravimo teritorinėje muitinėje instrukcija. Prašymа registruoti receptūrа teritorinei muitinei gali pateikti eksportuotojas (pareiškėjas), kuris:

• yra numatomų eksportuoti prekių gamintojas;

• nėra numatomų eksportuoti prekių gamintojas, tačiau turi prekių gamintojo rašytinį sutikimа naudoti receptūrа. Rašytinis sutikimas turi būti saugomas kartu su kitais eksportuotojo apskaitos dokumentais.

Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus pareigūnas, gavęs teritorinei muitinei pateiktа prašymа užregistruoti receptūrа ir patikrinęs joje nurodytа informacijа, patenkina prašymа arba atideda receptūros registravimа, jeigu muitinei nepakanka informacijos, reikalingos receptūrai užregistruoti; arba nepatenkina prašymo, jeigu prašymas užpildytas klaidingai arba toks sprendimas buvo priimtas atlikus prekių ir dokumentų patikrinimа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 12 įsakymu Nr. 1B-693 (įsigaliojo 2004 07 18, žin., 2004, Nr. 111-4162) patvirtinta Privalomosios kilmės informacijos išdavimo instrukcija. Privalomosios kilmės informacijos (toliau - PKI) išdavimo instrukcija reglamentuoja PKI išdavimo tvarkа, taikomа Europos Sаjungos valstybių narių asmenims, pageidaujantiems naudotis Lietuvos Respublikoje išduota PKI, oficialiai patvirtinančia atitinkamų importuojamų arba eksportuojamų prekių kilmę. Prašymus išduoti PKI gali pateikti Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės asmenys.

Prašymа pareiškėjas turi parengti naudodamas nustatytos formos blankа ir pateikti Muitinės departamentui. Prašymas turi būti pateikiamas tik dėl vienos rūšies (vieno komercinio pavadinimo) prekių, kurių kilmės statuso įgijimа lemia tos pačios aplinkybės. Pageidaujant, kad PKI būtų išduota dėl skirtingų rūšių prekių arba dėl tos pačios rūšies prekių, kurių kilmės statuso įgijimа lemia skirtingos aplinkybės, turi būti pateikiami atskiri prašymai, atitinkantys šios instrukcijos reikalavimus.

PKI pateikta informacija privaloma muitinės įstaigoms visose valstybėse narėse, tačiau tik tuo atveju, jeigu ji atitinka reglamento Nr. 2913/92 12 str. 2 ir 3 d. ir reglamento Nr. 2454/93 10 str. 3 d. b punkto reikalavimus. PKI galioja 3 metus nuo jos išdavimo dienos.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 07 15 nutarimu Nr. 895 Dėl konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengtos vadovaujantis Europos Sаjungos sutarties K.3 straipsniu, jos protokolų ir susitarimo dėl laikino Konvencijos taikymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje (įsigaliojo su išimtimis 2004 07 18, žin., 2004, Nr. 111-4140), vadovaujantis Konvencija dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais (tekstas paskelbtas žin., 2004, Nr. 112-4179), Muitinės departamentas, Muitinės kriminalinė tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Policijos departamentas bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskirti turinčiais teisę Konvencijoje nustatytomis sаlygomis naudotis tiesiogine prieiga prie duomenų, perkeltų į Muitinės informacinę sistemа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 29 įsakymu Nr. 1B-750 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2001 07 02 įsakymo Nr. 383 „Dėl konfiskuotų arba neatlygintinai perduotų valstybei ne Lietuvos prekių įforminimo muitinėje tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (įsigaliojo 2004 08 06, žin., 2004, Nr. 122-4479) nustatyta, kad laikinai, kol neįsteigti F tipo muitinės sandėliai, muitinės konfiskuotoms arba sulaikytoms ne Bendrijos prekėms ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prekių sulaikymo arba konfiskavimo akto surašymo dienos turi būti įforminama muitinio sandėliavimo procedūra, nepriklausomai nuo to, kur minėtas prekes numatoma laikyti. Tokias prekes muitinio sandėliavimo procedūrai deklaruoja teritorinė muitinė, kuri yra atsakinga už šių prekių saugojimа, nustatyta tvarka įformindama bendrojo administracinio dokumento importo rinkinį.

Iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos teritorinių muitinių sulaikytų ir konfiskuotų prekių, neišleistų į laisvа apyvartа, likučiai ne vėliau kaip iki 2004 09 01 turi būti deklaruoti muitinio sandėliavimo procedūrai, šio įsakymo nustatyta tvarka įforminant vienа bendrojo administracinio dokumento importo rinkinį.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 08 02 įsakymu Nr. 1B-763 (įsigaliojo 2004 08 06, žin., 2004, Nr. 122-4481) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcija. ši instrukcija parengta vadovaujantis Laikinojo įvežimo konvencija (Stambulo konvencija) ir galiojančiais Europos Sаjungos teisės aktais, ji nustato ATA knygelės pildymo ir naudojimo atliekant prekių laikinojo įvežimo, eksporto, tranzito, eksportuotų (laikinai išvežtų) prekių išleidimo į laisvа apyvartа (reimporto) muitinės procedūras ir laikinai įvežtų prekių reeksporto muitinės sankcionuotų veiksmų tvarkа bei su ATA knygelės naudojimu susijusių muitinės formalumų atlikimo tvarkа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 08 10 įsakymu Nr. 1B-782 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003 06 16 įsakymo Nr. 1B-534 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Muitinės departamente tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 08 13, žin., 2004, Nr. 126-4551) nustatyta asmenų aptarnavimo telefonu tvarka Muitinės departamente.

Ryšių su visuomene skyriaus pareigūnų, atsakingų už asmenų aptarnavimа telefonu, uždavinys - nukreipti asmenį, kuris kreipiasi į Muitinės departamentа, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręstas jo keliamas klausimas. Taip pat pareigūnai privalo gebėti trumpai ir suprantamai paaiškinti:

• ar Muitinės departamentas kompetentingas spręsti asmeniui rūpimа klausimа;

• kokius dokumentus (pažymа, pareiškimа, kitus dokumentus) ir kaip (asmeniškai ar paštu ) reikia pateikti, kad klausimas būtų išnagrinėtas;

• į kokiа kitа institucijа asmuo gali kreiptis, jeigu Muitinės departamentas nekompetentingas nagrinėti asmeniui rūpimа klausimа.

Pareigūnai, atsakingi už asmenų aptarnavimа telefonu, gali teikti ir kitа asmens pageidaujamа viešаjа informacijа, kuria disponuoja Muitinės departamentas ir kuriа asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informacijа iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymа.

Ryšių su visuomene skyriaus pareigūnai, atsakingi už asmenų aptarnavimа telefonu, turi laikytis šių taisyklių:

• atsiliepti prieš trečiа skambutį (pageidautina);

• prisistatyti skambinančiajam, t. y. pasakyti darbovietės pavadinimа, savo pareigas ir pavardę;

• atidžiai išklausyti asmenį, prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę;

• aiškiai ir tiksliai atsakyti į asmens klausimus;

• pasistengti iš karto atsakyti į klausimа, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti - tiksliai nurodyti kito kontakto telefonu ar kita ryšių priemone laikа;

• ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 30 įsakymu Nr. 1B-756 (įsigaliojo 2004 08 11, žin., 2004, Nr. 125-4527) patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorinių muitinių postų, per kuriuos eksportuojamos iš Bendrijos muitų teritorijos, importuojamos į Bendrijos muitų teritorijа ar gabenamos per Bendrijos muitų teritorijа tranzitu strateginės prekės, sаrašas.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 08 03 įsakymu Nr. 1B-766 (įsigaliojo 2004 08 11, žin., 2004, Nr. 125-4528) patvirtintas Kompetentingų eksporto muitinės įstaigų, turinčių teisę priimti ir įforminti eksporto muitinės deklaracijas subsidijuojamiems žemės ūkio produktams, sаrašas.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 22 įsakymu Nr. 1B-728 (įsigaliojo 2004 08 01, žin., 204, Nr. 117-4392) patvirtinta Bendrojo administracinio dokumento duomenų įvedimo į ASYCUDA sistemа instrukcija.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 27 įsakymu Nr. 1B-736 (įsigaliojo 2004 07 30, žin., 2004, Nr. 117-4393) patvirtintas Dokumentų pavadinimų sаrašas. Sаraše įtraukti tokie dokumentai kaip duomenų taisymo pažyma, išankstinis pranešimas, prekės klasifikavimo aktas, garantijos dokumentas ir kt., nurodyti dokumentų kodai bei jų priėmimo teisiniai pagrindai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 07 15 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2004 07 28, žin., 2004, Nr. 116-4333) nustatė, kad naudotojo mokestis nemokamas už važiavimа keliais Europos Sаjungos šalyse narėse įregistruotomis transporto priemonėmis.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 07 23 įsakymu Nr. B1-672 Dėl prekių, gabenamų per Lietuvos Respublikos teritorijа, dokumentų įforminimo (įsigaliojo 2004 08 01, žin., 2004, Nr. 118-4415), atsižvelgiant į Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos veterinarijos tarnybų prašymus ir siekiant išvengti nesusipratimų bei pagerinti gabenimo sаlygas vežant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamas prekes į šias valstybes, jas perkraunant Lietuvos Respublikos teritorijoje iš muitinės sandėlių į transporto priemones arba perkraunant iš vienos transporto priemonės į kitа, nurodyta:

• pasienio veterinarijos postų veterinarijos gydytojams tikrinant prekes, gabenamas į Ukrainа per Lietuvos Respublikos teritorijа jas perkraunant padaryti šalies gamintojos (siuntėjos) veterinarijos sertifikato, išduoto visai prekių siuntai, kopijа ir joje nurodyti prekių pavadinimа, svorį, pakuočių skaičių ir kitus rekvizitus, transporto priemonės, į kuriа pakrauti produktai, numerį, taip pat gavus Ukrainos veterinarinės medicinos departamento leidimа importuoti prekes, išrašyti veterinarijos sertifikatа, nurodant leidimo numerį ir datа;

• pasienio veterinarijos postų veterinarijos gydytojams ir veterinarijos gydytojams, atliekantiems VMVT kontroliuojamų prekių kontrolę muitinės sandėliuose, tikrinant prekes, gabenamas į Rusijа per Lietuvos Respublikos teritorijа jas perkraunant padaryti šalies gamintojos (siuntėjos) veterinarijos sertifikato, išduoto visai prekių siuntai, kopijа, surašyti prekių perkrovimo aktа kiekvienai prekių siuntai, kuriame turi būti nurodytas prekių pavadinimas, svoris, pakuočių skaičius, kiti rekvizitai, transporto priemonės, į kuriа pakrauti produktai, numeris;

• pasienio veterinarijos postų veterinarijos gydytojams ir veterinarijos gydytojams, atliekantiems VMVT kontroliuojamų prekių kontrolę muitinės sandėliuose, tikrinant prekes, gabenamas į Baltarusijа ir į kitas NVS šalis per Lietuvos Respublikos teritorijа jas perkraunant, padaryti šalies gamintojos (siuntėjos) veterinarijos sertifikato, išduoto visai prekių siuntai, kopijа ir joje įrašyti prekių pavadinimа, svorį, pakuočių skaičių, kitus rekvizitus, transporto priemonės, į kuriа pakrauti produktai, numerį;

• pasienio veterinarijos postų veterinarijos gydytojams ir veterinarijos gydytojams, atliekantiems VMVT kontroliuojamų prekių kontrolę muitinės sandėliuose, pirmiau nurodytus dokumentus žymėti įstaigos antspaudu, veterinarijos gydytojo vardiniu spaudu ir parašu, nurodyti datа;

• perkrovimo aktus ir veterinarijos sertifikatus registruoti registracijos žurnaluose, jų bylas sudaryti laikantis raštvedybos taisyklių.

Už pirmiau nurodytų prekių veterinarinę priežiūrа, transporto priemonių, į kurias perkraunamos prekės, veterinarinę kontrolę, dokumentų įforminimа imamas 20 Lt mokestis.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 07 12 nutarimu Nr. 882 Dėl atašė, atašė pavaduotojo, atašė padėjėjų pareigybių įsteigimo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sаjungoje (įsigaliojo 2004 07 18, žin., 2004, Nr. 111-4127) nuo 2005 01 01 Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sаjungoje įsteigtos transporto atašė bei transporto atašė ir telekomunikacijų ir pašto atašė padėjėjo pareigybės.

***

ūkio ministro 2004 07 09 įsakymu Nr. 4-472 (įsigaliojo 2004 07 18, žin., 2004, Nr. 111-4157) patvirtintas Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas. Jo tikslas - užtikrinti gabenamųjų slėginių įrenginių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti automobilių keliais ir geležinkeliais, saugа ir šių įrenginių laisvа judėjimа, įskaitant tiekimа į rinkа, pakartotinį pateikimа naudoti ir su pakartotiniu naudojimu susijusius aspektus, siekiant garantuoti vartotojų saugа bei sveikatа, taip pat naminių gyvūnų ir materialinių vertybių apsaugа nuo pavojų, kylančių naudojant šiuos įrenginius bei agregatus. Reglamentas nustato į Lietuvos rinkа tiekiamų naujų gabenamųjų slėginių įrenginių, naujų sklendžių, kitų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo ir naudojamos įrangos pakartotinio įvertinimo procedūras.

Gabenamieji slėginiai įrenginiai - visų rūšių slėginiai indai (talpyklos): balionai, balionų ryšuliai, vamzdeliai, slėginiai būgnai, kriogeninės talpyklos, visų rūšių slėginės cisternos: nuimamosios cisternos, konteinerinės cisternos, kilnojamosios cisternos, cisterninių vagonų cisternos, transporto priemonių baterijų ir vagonų baterijų cisternos bei talpyklos, autocisternos, kurių apibrėžimai pateikiami 1994 11 21 Tarybos direktyvoje 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų dėl pavojingų krovinių vežimo keliais suderinimo ir 1996 07 23 Tarybos direktyvoje 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo, naudojami 2 klasės

pavojingiems kroviniams (dujoms) arba šio reglamento 6 priede nurodytiems kitų klasių pavojingiems kroviniams vežti, įskaitant jų sklendes bei kitus vežimo tikslais naudojamus papildomus įtaisus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 08 04 įsakymu Nr. VA-149 Dėl VMI viršininko 2004 04 23 įsakymo Nr. VA-58 „Dėl PVM įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 08 08, žin., 2004, Nr. 124-4507) įsakymas Dėl PVM įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo išdėstytas nauja redakcija.

Jeigu mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje (degalinėse) parduodant prekes (paslaugas) atsiskaityti naudojamos degalų pardavėjo išduotos kredito ar debeto kortelės, identifikuojančios pirkėjа (atsiskaitymas identifikuojamas kasos aparato kvite), tai šalių susitarimu pardavėjas gali išrašyti vienа per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sаskaitа faktūrа, nepriklausomai nuo to, kokia prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) nurodyta kasos aparato kvite. Tokia PVM sаskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo parduotos prekės (paslaugos), 10 dienos.

Jeigu degalinėje parduodant prekes (paslaugas) atsiskaityti naudojamos įmonės ar fizinio asmens vardu išduotos kredito įstaigų kortelės (atsiskaitymas identifikuojamas kasos aparato kvite) arba kasos aparato kvite pirkėjas identifikuojamas kitais būdais ir išduotame kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) yra 500 Lt ar daugiau, o pardavėjas pirkėjui pagal tokį išduotа kvitа neišrašė PVM sаskaitos faktūros, tokiu atveju gali būti išrašyta viena per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sаskaita faktūra. Tokia PVM sаskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo parduotos prekės (paslaugos), 10 dienos. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju kasos aparato kvite prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 500 Lt, toks kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sаskaita faktūra (tokiu atveju viena per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sаskaita faktūra gali būti neišrašoma).

Jeigu iki 2004 10 31 degalinėje parduodant prekes (paslaugas) atsiskaityti su juridiniais ar fiziniais asmenimis nenaudojamos pirkėjа identifikuojančios kortelės (atsiskaitymas būtų identifikuotas kasos aparato kvite) ir kasos aparato kvite pirkėjas neidentifikuojamas kitais būdais, tai pardavėjas pirkėjui gali išrašyti vienа per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sаskaitа faktūrа, nepriklausomai nuo to, kokia prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) nurodyta kasos aparato kvite. Tokia PVM sаskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo parduotos prekės (paslaugos), 10 dienos.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 29 įsakymu Nr. VA-147 (įsigaliojo 2004 08 08, žin., 2004, Nr. 124-4505) patvirtintos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčio mokėtojа paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės. Vadovaujantis MAį 38 str. 2 d., paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtojа:

• mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

• atskirų mokesčių mokėtojų registrų (Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registro ir kt.), duomenų bazių (Akcizų informacinės sistemos duomenų bazės, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazės ir kt.) mokesčių mokėtojams arba objektams suteikti identifikaciniai numeriai (PVM mokėtojo kodas, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ir sandėlio numeris, registruoto prekybininko numeris, verslo liudijimo numeris, kiti identifikaciniai numeriai);

• įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrа ir į atskirus mokesčių mokėtojų registrus, duomenų bazes datos, taip pat išregistravimo iš jų datos;

• mokesčių mokėtojo - juridinio asmens sumokėtų mokesčių suma;

• Lietuvos Respublikos turto deklaravimo įstatymo nustatytais atvejais mokesčių mokėtojo - fizinio asmens sumokėtų mokesčių suma;

• mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos suma;

• mokesčių mokėtojo metinės finansinės atskaitomybės duomenys, skelbtini Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

• informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais, kai yra įrodyta mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčio įstatymo pažeidimus. Mokesčių mokėtojo kaltė laikoma įrodyta, kai mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka mokesčių administratoriaus veiksmų neapskundė, arba, kai apskundus mokesčių administratoriaus veiksmus skundа nagrinėjanti institucija savo sprendimu jų neteisėtais nepripažino, ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka neapskundė, arba, kai skundа nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepripažįstantis mokesčių administratoriaus veiksmų neteisėtais, yra galutinis;

• kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptimi nelaikoma informacija.

Informacija, kuri tiesiogiai gali identifikuoti fizinių asmenų kodus, laikoma paslaptyje ir gali būti paskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 23 įsakymu Nr. VA-143 Dėl VMI viršininko 2004 03 01 įsakymo Nr. VA-29 „Dėl PVM deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 07 28, žin., 2004, Nr. 116-4363) nustatyta: jei po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo tа mokestinį laikotarpį, kurio PVM deklaracija jau buvo pateikta, padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetа (padidinta grаžintina iš biudžeto) PVM suma, tai jis turi pateikti patikslintа to mokestinio laikotarpio, per kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaracijа.

Kai PVM deklaracijoje padarytos klaidos yra susijusios su sandoriais, vykdomais tarp ES valstybių narių, tai visais atvejais turi būti pateikta patikslinta to mokestinio laikotarpio, per kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaracija.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 26 įsakymu Nr. VA-144 (įsigaliojo 2004 08 01, žin., 2004, Nr. 118-4408) patvirtintos Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklės. Nuo paskirtų baudų mokėjimo mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas:

• jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

• jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;

• kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;

• kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymа pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu pateiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

Mokesčių mokėtojas nuo paskirtos baudos gali būti atleistas tik tuo atveju, kai:

• su paskirta bauda susijęs mokestis yra sumokėtas;

• su paskirta bauda susijęs mokestis yra priverstinai išieškotas;

• su paskirta bauda susijusio mokesčio sumokėjimo terminas MAį 88 straipsnyje nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas.

Mokesčių mokėtojas nuo baudų ir/ar delspinigių gali būti atleidžiamas pateikus laisvos formos raštiškа prašymа atleisti nuo baudų ir/ar delspinigių.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 09 įsakymu Nr. VA-131 Dėl PVM mokėtojo registravimа patvirtinančio sertifikato (įsigaliojo 2004 07 18, žin., 2004, Nr. 111-4161) patvirtinti:

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimа patvirtinančio sertifikato FR0730 forma;

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimа patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės.

PVM mokėtojas, pageidaujantis susigrаžinti PVM, sumokėtа Europos Sаjungos valstybėse arba trečiosiose valstybėse, ir gauti sertifikatа, turi pateikti laisvos formos prašymа išduoti tokį sertifikatа. Prašymas turi būti pateikiamas tam apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui, kurio aptarnaujamojoje teritorijoje asmuo yra įregistruotas PVM mokėtoju. Prašyme turi būti nurodyta:

• PVM mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, PVM mokėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė;

• PVM mokėtojo kodas;

• PVM mokėtojo (juridinio asmens) buveinės adresas, PVM mokėtojo (fizinio asmens) nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

• telekomunikacijų rekvizitai (telefonas, elektroninio pašto adresas);

• pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšies pavadinimas;

• finansiniai metai, už kuriuos pageidaujama susigrаžinti PVM;

• valstybės (valstybių) pavadinimas (pavadinimai), iš kurios (kurių) bus sugrаžintas PVM;

• pageidaujamas gauti sertifikato egzempliorių skaičius.

Prašymas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas asmeniškai, klasikiniu ar elektroniniu paštu. Jei prašyme nurodyti duomenys teisingi, sertifikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai per kalendorinius metus nuo sertifikato išdavimo dienos pasikeičia PVM mokėtojo duomenys, nurodyti sertifikate (pavadinimas, buveinės, gyvenamosios vietos adresas), ir PVM mokėtojas juos patikslina Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų ir Mokesčių mokėtojų registruose, pateikdamas laisvos formos prašymа, išduodamas naujas sertifikatas.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 09 įsakymu Nr. VA-135 (įsigaliojo 2004 07 16, žin., 2004, Nr. 109-4117) patvirtintos Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės. Atitinkamam Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniui deklaracija gali būti pateikta tokiais būdais:

• tiesiogiai įteikta apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui;

• įmesta apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patalpose į specialiai tam skirtа dėžę;

• atsiųsta paštu;

• elektroniniu būdu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytа tvarkа.

Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas atsiradus tokioms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negalėjo pateikti deklaracijos:

• einamojo mokestinio laikotarpio dokumentų praradimas, kuris patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir pan.) arba tam turinčių teisę institucijų dokumentų poėmis;

• deklaracija negalėjo būti pateikta dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (avarijos, stichinės nelaimės, sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.).

Veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijos pateikimo. Mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas veiklos nevykdančiu, jeigu:

• nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;

• nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;

• negauna pajamų (išskyrus banko sаskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).

Prašymus pratęsti deklaracijos pateikimo terminа ar laikinai atleisti nuo mokesčio deklaracijos pateikimo turi priimti ir nagrinėti ta apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra įregistruotas prašymа teikiantis mokesčių mokėtojas. Jei deklaracijos nepateiktos ar pateiktos ne laiku ir mokesčių mokėtojas neištaiso klaidų ir neatitikimų pagal jam pateiktа informacinį pranešimа, tai atitinkami apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai surašo administracinės teisės pažeidimo protokolа.

PVM įstatymo nustatyta tvarka PVM mokėtojams, per šiame įstatyme nustatytа terminа nepateikusiems PVM deklaracijų, už tа laikotarpį į biudžetа mokėtina PVM suma didinama (iš biudžeto grаžintina PVM suma mažinama) 1 proc.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 07 22 nutarimu Nr. 931 (įsigaliojo 2004 07 25, žin., 2004, Nr. 115-4304) patvirtintos Kliento atliekamų operacijų su pinigais ir sandorių registrų tvarkymo taisyklės. Finansų įstaigos privalo tvarkyti registrа apie:

• kliento operacijas su pinigais, jeigu kliento vienkartinės operacijos su pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų suma viršija 50 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta, išskyrus tuos atvejus, kai finansų įstaigos klientas yra kita finansų įstaiga;

• įtartinas operacijas;

• vienkartinius grynųjų pinigų keitimus iš vienos valiutos į kitа, jeigu keičiamų grynųjų pinigų suma viršija 20 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta.

Notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, privalo tvarkyti klientų įtartinų sandorių ir sandorių, pagal kuriuos gaunama ar mokama pinigų suma viršija 50 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta, registrа.

Auditoriai, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, valdymo įmonės, buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės, asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais metalais, meno kūriniais, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 50 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta, pašto paslaugų teikėjai, teikiantys vidaus ir tarptautinio pašto perlaidų paslaugas, privalo tvarkyti vienkartinių atsiskaitymų grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų ar mokamų grynųjų pinigų suma viršija 50 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta, taip pat įtartinų operacijų su pinigais, nepaisant jų sumos, registrа.

Draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės privalo tvarkyti draudimo įmokų registrа, jeigu nuo kalendorinių metų pradžios arba anksčiau pateikto pranešimo iš kliento gautų draudimo įmokų suma pagal vienа ar daugiau draudimo sutarčių viršija 10 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta, taip pat įtartinų operacijų su pinigais, nepaisant jų sumos, registrа.

Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo tvarkyti vienkartinių atsiskaitymų grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų ar mokamų grynųjų pinigų suma viršija 50 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta, įtartinų operacijų su pinigais ir asmenų, kurie arba keičia grynuosius pinigus į žetonus, arba

įmoka, arba laimi sumа, viršijančiа 3,5 tūkst. Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta, registrа.

Advokatai ar advokatų padėjėjai privalo tvarkyti jų klientų sudaromų įtartinų sandorių registrа. Lietuvos advokatų taryba privalo tvarkyti advokatų ar advokatų padėjėjų klientų įtartinų sandorių, apie kuriuos advokatai ir advokatų padėjėjai praneša Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka, registrа.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 07 22 nutarimu Nr. 929 (įsigaliojo 2004 07 25, žin., 2004, Nr. 115-4302) patvirtinti Kriterijai, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais. Operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, jeigu:

• visа avansа, kitа įmokа (ar didžiаjа jų dalį) kliento vardu sumoka akivaizdžiai nesusijusi trečioji šalis;

• klientas vykdo sandorį (sandorius) ir sumoka tokiа įmokа (įmokas), kuri (kurios) viršija žinomas kliento galimybes, arba pageidauja sumokėti didesnį už įprastа avansа ar kitа įmokа;

• klientas dažnai lošia azartinius lošimus ir per dienа pralošia arba išlošia daugiau nei 5000 Lt;

• per kalendorinę dienа iš kliento mokėjimo kortelės sаskaitos išimama 10 000 Lt ar didesnė grynųjų pinigų suma arba jа atitinkanti suma užsienio valiuta, kai tokios operacijos neatitinka kliento įprasto bendradarbiavimo su kredito įstaiga;

• klientas grаžina visа kreditа arba didesnę jo dalį anksčiau numatyto kredito grаžinimo termino;

• klientas nuolat vykdo grynųjų pinigų pašto perlaidas ir pan.

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 1 straipsnio papildymo, įstatymo papildymo 21 straipsniu ir priedu įstatymu (įsigaliojo 2004 07 25, žin., 2004, Nr. 115-4280) nustatyta, kad teismuose ar kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių asmenų skundus ir pareiškimus, taip pat asmenų ginčus dėl diskriminacijos lyties pagrindu, reziumuojama, kad buvo tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos faktas. Skundžiamas asmuo ar institucija turi įrodyti, kad lygių teisių principas nebuvo pažeistas.

***

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2004 07 23 įsakymu Nr. 1-208 (įsigaliojo 2004 08 01, žin., 2004, Nr. 118-4406) patvirtinta Darbo sutarčių registravimo žurnalo paėmimo tvarka. Inspektoriai, atlikdami patikrinimus, turi teisę laikinai paimti - ne ilgiau kaip iki 7 darbo dienų - darbo sutarčių registravimo žurnalа. Laikinai paimant darbo sutarčių registravimo žurnalа, turi būti surašomas nustatytos formos žurnalo paėmimo aktas. Darbo sutarčių registravimo žurnalo paėmimo aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius lieka darbo sutarčių registravimo žurnalus paimančiam inspektoriui, antrasis perduodamas darbdavio įgaliotam asmeniui.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr. 18 (78)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams