Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kaip teisingai sudaryti darbo sutartį

Nuo 2003 m. sausio 1 d. galioja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Darbo sutarties sudarymo klausimus reglamentuoja šio kodekso 93-107 straipsniai bei kiti įstatymai ir teisės aktai, nustatantys darbuotojo pareigа pasitikrinti sveikatа, reglamentuojantys karo prievolės klausimus ir t.t. Darbo sutarties sudarymas ir tie veiksmai, kuriuos darbdavys privalo atlikti, prieš leisdamas darbuotojui pradėti darbа, yra ne tik darbo sutarties dokumento pasirašymas. Darbdavys privalo žinoti, kokių dokumentų turi pareikalauti iš priimamo į darbа darbuotojo, su kokiais įmonės vidaus tvarkos dokumentais darbuotojа supažindinti ir pan., kadangi už tinkamа darbo sutarties sudarymа ir priėmimo į darbа tvarkos laikymаsi atsako būtent darbadvys.

Darbo sutarties tekstas

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius darbo sutartį, įteikus darbuotojui antrаjį darbo sutarties egzempliorių bei darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentа, supažindinus darbuotojа su įmonėje galiojančia darbo tvarka bei daubuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos dokumentais. Pati darbo sutartis laikoma sudaryta, kai darbuotojas ir darbdavys susitarė dėl darbovietės (įmonės ar jos struktūrinio padalinio), darbuotojo atliekamų darbo funkcijų (profesijos, specialybės, kvalifikacijos, tam tikrų pareigų ir t.t.) ir darbo apmokėjimo sаlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.).

Darbo sutartis sudaroma raštu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimu Nr. 115 (tekstа žr. žin., 2003, Nr. 11-412) patvirtintа pavyzdinę formа. Pavyzdinė forma reiškia, kad nėra būtina tiksliai laikytis patvirtintos formos, tačiau būtina kiekvienoje individualioje darbo sutartyje aptarti pavyzdinėje darbo sutartyje nurodytus klausimus (ar nustatomas išbandymo laikotarpis, ar nustatomas ne visas darbo laikas, ar įmonėje galioja kolektyvinė sutartis, kada darbuotojas pradeda dirbti ir t.t.). Darbuotojas ir darbdavys darbo sutartyje gali susitarti ir dėl kitų sаlygų, nenumatytų pavyzdinėje darbo sutartyje (materialinės atsakomybės ir kt.).

Darbo sutartis jos sudarymo dienа turi būti registruojama nustatytos formos Darbo sutarčių registravimo žurnale (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 04 24 įsakymu Nr. 503, tekstа žr. žin., 2003, Nr. 40-1882). Registravimo žurnale įrašai daromi iš eilės, pagal darbo sutarčių sudarymo datas. Taisymai ir braukymai žurnale negalimi, klaidingi įrašai žurnale žymimi negaliojančiais, o teisingas įrašas rašomas iš naujo. Darbo sutarčių registravimo žurnale turi pasirašyti tiek darbdavys, tiek darbuotojas, patvirtindamas, kad gavo antrаjį sudarytos darbo sutarties egzempliorių, kadangi darbo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, vienas iš jų privalo būti pasirašytinai įteiktas darbuotojui. Darbo sutarčių registravimo žurnale registruojamas darbo sutarties sudarymo, nutraukimo bei darbo sutarčių sаlygų pakeitimai, todėl žurnale rekomenduojama palikti bent keletа eilučių darbo sutarties pakeitimams įregistruoti.

Kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbuotojui turi būti įteikiamas darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - darbo pažymėjimas. Darbo pažymėjimo forma bei jo išdavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 04 23 nutarimu Nr. 503 (tekstа žr. žin., 2004, Nr. 40-18220. Kadangi darbo pažymėjime privaloma darbuotojo nuotrauka, priimamas į darbа darbuotojas, be kitų dokumentų, darbdaviui turėtų pateikti ir savo nuotraukа, tinkamа dokumentams. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimа, apie tai darbdaviui turi pranešti ne vėliau kaip kitа darbo dienа, kadangi darbo pažymėjimа darbuotojas privalo nešiotis ir laikyti darbo metu, o kontroliuojančios institucijos turi teisę tikrinti, ar darbuotojai darbo metu turi šį dokumentа.

Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo supažindinti darbuotojа su darbo sаlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais (pavyzdžiui, įsakymais dėl tam tikrų darbų atlikimo tvarkos, dėl reikalavimų naudojamiems dokumentams ir pan.). šio įstatymo reikalavimo įgyvendinimas praktikoje yra gana sudėtingas: dokumentų yra daug, todėl susipažinimas su jais užimtų daug laiko, ir dažnai darbuotojai lieka su šia medžiaga nesusipažinę. Darbo kodekso rengėjai rekomenduoja darbdaviams parengti darbuotojams atmintines, kuriose koncentruotai būtų sudėta būtina informacija, tačiau bet kuriuo atveju rekomenduotina supažindinti darbuotojа su visais reikalingais dokumentais pasirašytinai.

Darbo sutarties sudarymo data gali ir sutapti su darbo pradžia, ir nesutapti, t.y. šalys gali susitarti, kad asmuo pradeda dirbti tiek nuo darbo sutarties sudarymo dienos, tiek nuo vėlesnės šalių sutartos datos. Tačiau priėmęs darbuotojа į darbа, dabdavys tа pačiа dienа privalo pranešti naujojo darbuotojo duomenis Sodros teritoriniam skyriui.

Išbandymo sаlyga

darbo sutartyje

Išbandyti, kaip darbuotojas dirba jam skirtа darbа, iki darbo sutarties pasirašymo negalima. Siekdamas išbandyti darbuotojа, darbdavys privalo sudaryti darbo sutartį ir joje nustatyti išbandymo terminа. Išbandymo terminas, nustatytas darbo sutartyje, negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai. Gali būti skiriamos 3 išbandymo rūšys:

• nustatoma darbuotojo reikalavimu darbuotojo naudai, jei darbuotojas nori įsitikinti, ar darbas jam tinka. Tokiu atveju išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios;

• nustatoma darbdavio reikalavimu darbdavio naudai, kai darbdavys siekia įsitikinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui. Jei tokiu atveju išbandymo rezultatai yra nepatenkinami, darbdavys nustatyta tvarka gali atleisti darbuotojа iš darbo ir nemokėti jam išeitinės kompensacijos;

• nustatoma abiejų šalių - ir darbdavio, ir darbuotojo iniciatyva. Jei darbo sutartyje nenurodyta, kurios šalies niciatyva nustatytas išbandymo terminas, laikoma, kad jis yra nustatytas abiejų šalių iniciatyva.

Tiek darbdavys, tiek darbuotojas, norėdami nutraukti darbo sutartį dėl to, kad išbandymo rezultatai yra nepatenkinami, privalo apie darbo sutarties nutraukimа įspėti kitа darbo sutarties šalį prieš 3 dienas.

Kiti priimant į darbа

reikalingi dokumentai

Savaime suprantama, kad priimamas į darbа darbuotojas privalo pateikti darbdaviui asmens tapatybę nustatantį dokumentа. Priimamas į darbа darbuotojas taip pat privalo pateikti darbdaviui keletа kitų dokumentų. Priklausomai nuo darbuotojo pareigų, šių dokumentų sаrašas gali skirtis (išsilavinimа patvirtinantys dokumentai, sveikatos būklę patvirtinantys dokumentai, karo prievolės atlikimа patvirtinantys dokumentai ir kt.). Visais atvejais darbuotojas privalo pateikti darbdaviui Sodros knygelę. Jei darbdavys, peržiūrėjęs Sodros knygelę, nustato, kad darbuotojas jau dirba kitoje įmonėje ir darbo sutartis ten nėra nutraukta, darbdavys privalo pareikalauti, kad darbuotojas pateiktų iš pirmosios darbovietės pažymа apie nustatytа darbuotojo darbo laikа kitoje įmonėje, kadangi Darbo kodekso 144 str. nustato, kad darbuotojo, dirbančio daugiau kaip 1 darbovietėje, ar vienoje darbovietėje, bet pagal 2 ir daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų, įskaitant pertraukа pailsėti ir pavalgyti. T.y. jei darbuotojas vienoje darbovietėje dirba pilnа darbo dienа (8 val. darbo + 1 val pietų pertraukai), kitoje darbovietėje jis gali dirbti ne daugiau kaip 3 valandas per dienа.

Atskirų kategorijų darbuotojai, priimami į darbа turi pateikti darbdaviui sveikatos pažymа. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 str. nustato, kad darbovietėje turi būti darbdavio patvirtintas darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatа, sаrašas, ir sveikatos tikrinimo grafikas, suderintas su atitinkama sveikatos priežiūros įstaiga. Jei darbuotojas patenka į tа kategorijа darbuotojų, kuriems periodiškai privaloma tikrintis sveikatа, priimdamas į darbа tokį darbuotojа, darbdavys privalo pareikalauti pasitikrinti sveikatа.

Karo prievolės įstatymo 29 str. nustato, kad visų rūšių bei nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo tvarkyti jose dirbančių karo prievolininkų apskaitа, kas ketvirtį teikti vietinėms teritorinėms karinėms įstaigoms duomenis apie karo prievolininkų karinės įskaitos pasikeitimus ir vykdyti kitas pareigas, susijusias su karo prievolininkų apskaita įmonėse. Karo prievolininkų apskaitos vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir organizacijose laikinosios taisyklės patvirtintos Karo prievolės administravimo tarnybos viršininko 2004 01 13 įsakymu Nr. V-8 (žr. žin., 2004, Nr. 14-4550). įstaigų vadovų administracinė atsakomybė už šios pareigos nevykdymа numatyta ATPK 213 str.

Remiantis minėtomis taisyklėmis, įmonės, užtikrindamos karo prievolininkų apskaitа, privalo:

• priimdamos karo prievolininkus į darbа (mokslа), tikrinti jų karinius dokumentus ir nustatyti, ar pilietis įrašytas į karinę įskaitа pagal deklaruojamа nuolatinę gyvenamаjа vietа; neturinčius karinių dokumentų ar neįrašytus į karinę įskaitа siųsti į KPAT (Krašto prievolės administravimo tarnybos) teritorinius skyrius pagal jų deklaruojamа nuolatinę gyvenamаjа vietа;

• karinės įskaitos duomenis dubliuoti kompiuterinėje laikmenoje; šie duomenys skirstomi į tris skyrius: ikišauktinių ir šauktinių; rezervo prievolininkų; atsargos karininkų;

• kartа per ketvirtį KPAT teritoriniams skyriams ir vietos savivaldybių administracijoms teikti duomenis apie priimtus į darbа (mokslа) ir atleistus iš jo karo prievolininkus ir kt.

***

Kadangi galiojantys įstatymai gina daugiau darbuotojo interesus bei nustato griežtas procedūras, kurių reikia laikytis priimant darbuotojа į darbа, jį atleidžiant, skiriant drausmines nuobaudas, išieškant darbuotojo padarytа žalа ir kt., šiuos veiksmus darbdaviai turi atlikti itin kvalifikuotai ir atidžiai. Nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbo santykius reglamentuojantys įstatymai keitėsi nedaug, todėl rekomenduotina neatidėliojant peržiūrėti Jūsų įmonėje naudojamas dokumentų formas ir suderinti jas su galiojančiais reikalavimais. žinoma, situacija turėtų pagyvėti, priėmus Darbo tarybų įstatymа, ir įmonėse pradėjus kurtis ne tik profsаjungoms, bet ir darbo taryboms.

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (45)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naudingi pasiūlymai

„Miegantys broliai“

Padangos

GUMINTA + TOMINA = dar geresnės paslaugos vežėjams

PADANGų UTILIZAVIMAS: LEDAI PAJUDėJO?

Patirtis

Permainos reikalauja naujų sprendimų

Pažintys

EUROPART PLEčIA PREKYBOS TINKLА

TRANSPORTO MARISA: jei reikia bilietų į keltus...

Psichologija

BENDRADARBIų NEPASIRINKSI

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Beniliuksas - Baltijos šalys: mažosios veikia kartu

Keleivinis transportas

PAS ESTIJOS KELEIVIų VEžėJUS

TARPMIESčIO MARšRUTAMS - TEMSA OPAL

VOLVO autobusai Lietuvoje

Technika

Arklius perkalsime į žirgus...

ATEINA „PASAULINIO VARIKLIO“ LAIKAS

Iliuzija tapusi tikrove

Teisė

Kaip teisingai sudaryti darbo sutartį

Muziejus

BAGDADO EKSPRESAS