Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento direktoriaus 2004 05 05 įsakymu Nr. 1B-469 patvirtintos Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje savo veiklа vykdančių asmenų ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos, finansinės atskaitomybės, susijusios su muitų teisės aktų taikymu, tikrinimų metu taisyklės (įsigaliojo 2004 05 10, žin., 2004, Nr. 77-2702). Jos taikomos, kai teritorinės muitinės struktūrinio padalinio, atsakingo už asmenų ūkinės komercinės veiklos tikrinimus, pareigūnas, tikrindamas asmens ūkinę komercinę veiklа, neatlygintinai paima prekių mėginius arba pavyzdžius, norėdamas patikrinti, ar deklaruotas muitinei prekių kodas pagal Kombinuotаjа nomenklatūrа ar kitas muitinės naudojamas nomenklatūras (Suderintos sistemos, Europos Bendrijos integruoto tarifo (TARIC), Kompensacijų nomenklatūrа, toliau - muitinės naudojamos nomenklatūros) atitinka faktiškаjį.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 05 05 įsakymu Nr. 1B-468 patvirtintos Objektų plombavimo (antspaudavimo) ir dokumentų paėmimo bei žymėjimo, vykdant Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje savo veiklа vykdančių asmenų ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos, finansinės atskaitomybės, susijusios su muitų teisės aktų taikymu, tikrinimus, taisyklės (įsigaliojo 2004 05 10, žin., 2004, Nr. 77-2701). Dokumentų, pinigų, vertybinių popierių, materialinių vertybių (prekių, krovinių) saugojimo vietų, patalpų, saugyklų, įrengimų, kontrolinių matavimo prietaisų plombavimas (antspaudavimas) atliekamas:

• kilus įtarimui, kad asmens patalpose, seifuose, spintose ir kitose talpose saugomos be įsigijimo dokumentų prekės, neteisėtа veiklа atskleidžiantys dokumentai;

• dėl įvairių priežasčių (nėra raktų, neįmanoma patekti į patalpas be tuo metu nesančių (išvykusių) asmenų žinios ir pan.) nesudarius sаlygų muitinės pareigūnams patekti į pageidaujamas patalpas;

• saugant pinigus, vertybinius popierius, materialines vertybes (prekes, krovinius), kontrolinius matavimo prietaisus, dokumentus, kol bus gauti tyrimų (tarp jų ir laboratorinių) rezultatai ar išvados;

• pradėjus ir nebaigus inventorizacijos;

• įtarus arba nustačius, jog asmuo vykdo neteisėtа veiklа, ir įtariant, kad, išvykus tikrinimа atliekantiems muitinės pareigūnams, neteisėta veikla bus tęsiama;

• kitais minėtų taisyklių nenumatytais, bet galinčiais turėti įtakos tikrinimo eigai ir rezultatams atvejais.

Plombuojama (antspauduojama) tik ta teritorijos, patalpų ar įrengimų dalis, kuriа būtina plombuoti (antspauduoti), norint išsaugoti neteisėtos veiklos įrodymus ar nutraukti neteisėtа veiklа.

ūkinės komercinės veiklos tikrinimа atliekantys muitinės pareigūnai iki jo pabaigos turi teisę paimti asmens veiklos apskaitos ar kitus dokumentus šiais atvejais, kai:

• asmuo vengia pateikti dokumentus, kitokiu būdu trukdo muitinės pareigūnui, vykdančiam asmens ūkinės komercinės veiklos tikrinimа, atlikti patikrinimа arba yra pagrįstas rizika, kad dokumentai nebus išsaugoti;

• naudojamos dvi ar daugiau apskaitos sistemos ir jų duomenys skiriasi;

• pažeistos ar nuimtos muitinės plombos (antspaudavimas), uždėtos ant dokumentų saugojimo vietų;

• tokia galimybė numatyta kituose teisės aktuose.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 30 įsakymu Nr. 1B-455 patvirtintos Oro transportu gabenamų siuntų supaprastinto deklaravimo eksporto ir išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūroms ir šių muitinės procedūrų įforminimo taisyklės (įsigaliojo 2004 05 09, žin., 2004, Nr. 77-2700). Jos reglamentuoja asmenų, gabenančių siuntas oro transportu (eksportuojant ir importuojant siuntas), siuntų išleidimo į laisvа apyvartа ir eksporto muitinės procedūrų įforminimo muitinėje sаlygas ir tvarkа, įforminant šiame punkte nurodytas muitinės procedūras, pateikiamus dokumentus, muitinės formalumų atlikimа. Siuntoms, kurioms taikoma ne išleidimo į laisvа apyvartа ar eksporto, o kita muitinės procedūra, turi būti pildomas bendrasis administracinis dokumentas ir minėtos taisyklės netaikomos.

Laikantis taisyklėse nustatytų sаlygų ir reikalavimų, eksporto ir išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūros gali būti įforminamos:

• deklaruojant prekes žodžiu (išskyrus atvejus, kai siuntа sudarančios prekės ar jų dalis privalo būti deklaruojamos raštu), jei siuntos muitinė vertė yra ne didesnė nei 75 Lt, kai išleidžiamos į laisvа apyvartа siuntos gavėjas yra juridinis asmuo, arba siuntos muitinė vertė yra ne didesnė nei 160 Lt, kai išleidžiamos į laisvа apyvartа siuntos gavėjas yra fizinis asmuo, ir tenkinamos kitos PVM įstatymo sаlygos; siuntos muitinė vertė yra ne didesnė nei 3500 Lt, kai eksportuojamos siuntos siuntėjas yra juridinis arba fizinis asmuo;

• pateikiant siuntų manifestа kaip supaprastintа deklaracijа, kai siuntos vertė viršija Taisyklių 4.1.1. ir 4.1.2. punktuose nurodytas sumas.

Taisyklės taikomos tada, kai eksporto ir išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūros įforminimas pradedamas ir baigiamas Lietuvos Respublikoje ir kai prekes eksporto ir išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūroms deklaruoja skubių siuntų vežėjas. Tais atvejais, kai prekes deklaruoja patys oro transportu gabenamų prekių siuntėjai ar gavėjai (fiziniai ar juridiniai asmenys), taisyklės netaikomos.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 03 25 priėmė Lietuvos Respublikos įstatymа dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos pakeitimo protokolo ir jo I bei II priedėlių ratifikavimo (įsigaliojo 2004 05 08, žin., 2004, Nr. 77-2655). šio protokolo ir jo priedėlių tekstai skelbiami Valstybės žiniose, 2004, Nr. 77-2664. Nuo 1974 m., kai įsigaliojo Tarptautinė muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencija (Kioto konvencija, Lietuvos ratifikuota 2002 11 19), tarptautinė prekyba labai išaugo, įvairiose prekybos ir su ja susijusiose veiklos srityse, tarp jų ir muitinėje, pradėtos plačiai taikyti informacinės technologijos, labai išaugo prekių gabenimo tempai ir poreikis jas pristatyti gavėjui nustatytu laiku. Dėl šių priežasčių įprastinės muitinės procedūros ir tikrinimo metodai pradėjo vis labiau neatitikti pasikeitusios verslo aplinkos.

Atsižvelgdama į šias tendencijas, Pasaulio muitinių organizacija peržiūrėjo ir iš esmės atnaujino Kioto konvencijа, kad jos nuostatos geriau atitiktų šiuolaikinės prekybos reikmes, parengdama jos pakeitimo protokolа. Peržiūrėtose Kioto konvencijos nuostatose atsispindi pasikeitęs požiūris į muitinį tikrinimа, kuris turi būti pagrįstas rizikos analize, akcentuojama muitinės ir verslo bei muitinės ir kitų

valstybės institucijų bendradarbiavimo svarba, kuo platesnis informacinių sistemų naudojimas, tarp jų ir elektroninis mokesčių mokėjimas, kaip vienas iš svarbiausių principų, kurių turi laikytis muitinės administracijos, iškeliamas teisinio reglamentavimo ir veiklos skaidrumas.

Iki šiol Kioto konvencijos pakeitimo protokolа yra pasirašiusios ir prie jo prisijungusios 14 valstybių, todėl jis dar nėra įsigaliojęs. Tikėtina, kad jau artimiausiu metu prisijungs kur kas daugiau, nes 2003 m. kovo 17 d. sprendimа dėl Europos Bendrijos prisijungimo prie Kioto konvencijos pakeitimo protokolo priėmė Europos Sаjungos Taryba.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 04 29 įstatymu Nr. IX-2208 (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 78-2711) denonsavo Sutartį dėl Baltijos valstybių bendrosios tranzito procedūros, su vėlesniais jos pakeitimais bei papildymais.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 05 07 įsakymu Nr. 1B-481 patvirtintos Atleidimo nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų) delspinigių taisyklės (įsigaliojo 2004 05 14, žin., 2004, Nr. 79-2820). Mokesčių administravimo įstatymas nustato, kad delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami:

• už nesumokėtа arba pavėluotai į biudžetа sumokėtа mokesčių mokėtojo deklaruotа mokestį arba mokesčių mokėtojo apskaičiuotа nedeklaruojamа mokestį (įskaitant muitinės deklaracijoje apskaičiuotа mokestį);

• už nesumokėtа arba pavėluotai sumokėtа patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytа nedeklaruotа deklaruojamа ar neapskaičiuotа nedeklaruojamа mokestį (įskaitant mokestį, kuris turėjo būti apskaičiuotas muitinės deklaracijoje);

• už pagal mokesčių mokėtojo prašymа nepagrįstai grаžintа (įskaitytа) mokesčio permokа (išskyrus tuos atvejus, kai per daug grаžinama (įskaitoma) dėl mokesčių administratoriaus klaidos).

Prašyme dėl atleidimo nuo delspinigių mokesčių mokėtojas turi nurodyti, kokiu pagrindu ir nuo kokios delspinigių sumos prašoma atleisti. Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymа pagrindžiančius dokumentus ir įrodymus. Prašymo pateikimas sustabdo ginčijamų delspinigių priverstinio išieškojimo procedūrа iki sprendimo dėl skaičiuojamų (apskaičiuotų) delspinigių atleidimo (atsisakymo atleisti) priėmimo dienos.

Sprendimа atleisti nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų delspinigių už nesumokėtus arba pavėluotai sumokėtus muitus teritorinė muitinė gali priimti tik esant Bendrijos muitinės kodekso 232 straipsnio 2 dalyje numatytiems pagrindams, t. y., jeigu:

• atsižvelgiant į skolininko padėtį, tai galėtų jam sukelti rimtų ekonominių arba socialinių sunkumų;

• minėtoji suma neviršija ribinio dydžio, nustatyto taikant Komiteto procedūrа;

• muitas sumokamas per 5 dienas nuo nustatyto mokėjimo laikotarpio pabaigos.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 05 10 įsakymu Nr. 1B-484 patvirtintos Atleidimo nuo paskirtų baudų taisyklės (įsigaliojo 2004 05 14, žin., 2004, Nr. 79-2821). Prašymas dėl atleidimo nuo paskirtų baudų pateikiamas teritorinei muitinei, kuri skyrė baudа. Prašyme mokesčių mokėtojas turi nurodyti, kokiu pagrindu ir nuo kokios baudos sumos prašoma atleisti. Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymа pagrindžiančius dokumentus ir įrodymus, kad mokesčio, susijusio su paskirtаja bauda, suma yra sumokėta ar šio mokesčio sumokėjimo terminas yra atidėtas arba išdėstytas. Prašymas turi būti pateiktas per 20 dienų nuo sprendimo dėl baudos paskyrimo gavimo dienos. Prašymo pateikimas sustabdo paskirtų baudų priverstinio išieškojimo procedūrа iki sprendimo dėl paskirtos baudos atleidimo (atsisakymo atleisti nuo paskirtos baudos) priėmimo dienos.

Atleidimo nuo paskirtų baudų mokėjimo pagrindai gali būti tokie:

• jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

• jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;

• kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žala biudžetui;

• kai mokesčio mokėtojas mokesčio įstatymа pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu pateiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 05 06 įsakymu Nr. 1B-477 (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 2772) patvirtintos:

Muitų ir (arba) akcizų ir PVM grаžinimo (įskaitymo) arba atsisakymo juos išieškoti taisyklės;

Prašymo dėl akcizų ir (arba) PVM grаžinimo (įskaitymo) arba atsisakymo juos išieškoti forma.

šios taisyklės nustato mokesčių mokėtojų nepagrįstai sumokėtų (permokėtų) muitų ir (arba) mokesčių (akcizų ir PVM) grаžinimo (įskaitymo) ir įtrauktų į apskaitа, bet dar nesumokėtų, muitų ir (arba) mokesčių (akcizų ir PVM) atsisakymo juos išieškoti, prašymų dėl jų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkа. Nepagrįstai už prekes sumokėti (permokėti) muitai grаžinami arba įtrauktus į apskaitа, bet dar nesumokėtus, muitus atsisakoma išieškoti vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 235-242 straipsnių ir Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 878-904 straipsnių nuostatomis.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos 2004 05 06 įsakymu Nr. 2B-124 patvirtintos Vežėjų prašymų tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo taisyklės (įsigaliojo 2004 05 15, žin., 2004, Nr. 80-2872). Jomis privalo vadovautis vežėjai, pateikiantys Valstybinei kelių transporto inspekcijai prašymus tarpininkauti gaunant vizas vežėjo autobusų, vežančių keleivius su Baltarusijos Respublikos arba Rusijos Federacijos kompetentingomis įstaigomis suderintais tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, ekipažų nariams.

Tokie vežėjai, pageidaujantys autobusų ekipažų nariams gauti daugkartines vizas, pateikia Valstybinei kelių transporto inspekcijai prašymа tarpininkauti gaunant Baltarusijos Respublikos arba Rusijos Federacijos daugkartines vizas iki vienerių metų ir autobusų ekipažų narių, kuriems reikalingos daugkartinės vizos, nustatytos formos sаrašа. Prie prašymo turi būti pridedamos sаraše nurodytų asmenų socialinio draudimo pažymėjimo pirmo lapo ir lapo, kuriame yra įrašai apie autobuso ekipažo nario įdarbinimа ir užimamas pareigas bei socialinio draudimo įmokų sumokėjimа už praėjusius kalendorinius metus, kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

Valstybinė kelių transporto inspekcija, gavusi vežėjo prašymа ir reikiamus dokumentus, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikia Baltarusijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje arba Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvos Respublikoje prašymа išduoti nurodytiems autobusų ekipažų nariams daugkartines vizas iki 1 metų. Kitus dokumentus, reikalingus vizai gauti, ambasadai pateikia pats vežėjas. Valstybinė kelių transporto inspekcija neatsako už tai, jei ambasada atsisako išduoti vizа prašyme nurodytam asmeniui.

***

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 04 30 įsakymu Nr. 15 patvirtintos Laikinosios radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje taisyklės (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 78-2779). Jos reglamentuoja pavojingų septintosios klasės medžiagų - radioaktyviųjų

medžiagų, tarp jų ir radioaktyviųjų atliekų - įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu bei vežimo šalies viduje vykdymа ir kontrolę.

Vežti Lietuvos Respublikos viduje, įvežti į jа iš valstybių ne Europos Sаjungos narių, išvežti iš jos į valstybes ne Europos Sаjungos nares radioaktyviаsias medžiagas galima tik gavus atitinkamа Radiacinės saugos centro išduotа leidimа.

***

Susisiekimo ministro 2004 05 05 įsakymu Nr. 3-246 Dėl susisiekimo ministro 2003 04 18 įsakymo Nr. 3-275 „Dėl Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 78-2746) nustatyta, kad transporto priemonės valdytojas, pristatydamas transporto priemonę apžiūrai, privalo pateikti (be kitų dokumentų) ir galiojantį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimа (polisа).

***

Susisiekimo ministro 2004 04 27 įsakymu Nr. 3-181 Dėl darbo grupės sudarymo (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 78-2743) sudaryta darbo grupė parengtiems projektams, susijusiems su identifikavimo kortelių, naudojamų darbo ir poilsio laiko apskaitai skaitmeniniuose tachografuose, išdavimu, nagrinėti:

• Valdemaras šalauskas - Susisiekimo ministerijos sekretorius (darbo grupės vadovas);

• Ona Aldona Gudelienė - Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoja (suderinus);

• Jaunius Jasiūnas - Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento vyriausiasis specialistas;

• Romualdas Petravičius - Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius;

• Vidas Ramanavičius - Susisiekimo ministerijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojas;

• Saulius šuminas - valstybės įmonės „Regitra“ Egzaminų metodikos skyriaus vyriausiasis specialistas (suderinus);

• Gintaras Trinkūnas - Susisiekimo ministerijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

• Vidmantas žukauskas - Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas (suderinus).

***

Susisiekimo ministro 2004 04 27 įsakymu Nr. 3-180 patvirtinti Apdovanojimo Garbės kelininko ženklu nuostatai (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 2742). Garbės kelininko ženklas yra Susisiekimo ministerijos automobilių kelių tiesimo ir priežiūros darbuotojams bei kitiems asmenims, ypač pasižymėjusiems Lietuvos automobilių kelių plėtojimo ir modernizavimo srityje, skiriamas aukščiausias apdovanojimas. Garbės kelininko ženklu apdovanoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, išleisdamas įsakymа.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 28 nutarimu Nr. 506 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 08 03 nutarimo Nr. 603 „Dėl žemės mokesčio“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 69-2418) nustatyta, kad šiame nutarime nustatyti koeficientai taikomi ne tik 2003 m., bet ir ateityje (žemės ūkio paskirties žemės, daugiabučių namų ir gyvenamųjų namų statybos bendrijų, vartotojų kooperatyvų ir kooperatinių bendrovių žemės - 0,35, sodininkų bendrijų ir jų narių sodų sklypų žemės, privačių namų valdų ir žemės sklypų prie daugiabučių namų žemės, žemės sklypų, naudojamų ūkinei-komercinei ir kitai veiklai - 0,5).

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 30 įsakymu Nr. VA-82 patvirtintos Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų PVM sаskaitų faktūrų naudojimo taisyklės (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 75-2618). Apmokestinamieji asmenys elektroninėmis priemonėmis išrašo ir / ar gauna PVM sаskaitas faktūras naudodami:

elektroninį parašа, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimais;

specializuotа elektroninių duomenų priėmimo-perdavimo programinę įrangа (angl. EDI - electronic data interchange), kurios elektroninių duomenų priėmimo-perdavimo specifikacijos atitinka UN/EDIFACT (ISO 9735) standartus ir 2001 m. gruodžio 20 d. Europos Sаjungos Tarybos direktyvos 2001/115/EB reikalavimus;

• Lietuvos Respublikoje registruoto komercinio banko įstaigos ar kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos programinę įrangа, kurios elektroninių duomenų priėmimo-perdavimo specifikacijos atitinka UN/EDIFACT (ISO 9735) standartus ir 2001 m. gruodžio 20 d. Europos Sаjungos Tarybos direktyvos 2001/115/EB reikalavimus.

Apmokestinamieji asmenys elektroninėmis priemonėmis PVM sаskaitas faktūras gali išrašyti laikydamiesi šių taisyklių nustatytų reikalavimų ir turėdami išankstinį pirkėjo sutikimа. Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys prekes ir / ar paslaugas šalies teritorijoje ir pageidaujantys iki 2005 12 31 naudoti elektroninėmis priemonėmis išrašytas ir / ar gautas PVM sаskaitas faktūras, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jų naudojimo pradžios privalo apie tai pranešti raštu savo registravimo (buveinės) vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Apmokestinamieji asmenys privalo užtikrinti, kad jų (ar jų vardu pirkėjų ar trečiosios šalies) elektroninėmis priemonėmis išrašytos ir / ar gautos PVM sаskaitos faktūros būtų saugomos PVM įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apmokestinamieji asmenys privalo užtikrinti, kad per visа elektroninėmis priemonėmis išrašytų ir gautų PVM sаskaitų faktūrų saugojimo laikotarpį būtų užtikrintas jų kilmės autentiškumas bei turinio vientisumas.

Apmokestinamųjų asmenų elektroninėmis priemonėmis išrašytos ir / ar gautos PVM sаskaitos faktūros laikantis šių taisyklių reikalavimų turi tokiа pat juridinę galiа kaip ir įprasta tvarka išrašytos ir / ar gautos PVM sаskaitos-faktūros, todėl šie asmenys gali nenaudoti šių PVM sаskaitų faktūrų popierinio formato.

***

Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2004 04 30 įsakymu Nr. Dį-101 Dėl Intrastato įvežimo ir išvežimo asimiliacijos ribų nustatymo (įsigaliojo 2004 05 08, žin., 2004, Nr. 76-2650) nustatytos tokios Intrastato asimiliacijos ribos:

• nuo 2004 05 01 iki 2004 12 31 įvežimo asimiliacijos riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sаjungos valstybių narių ir naujųjų valstybių narių prekių vertė yra 47 000 Lt;

• nuo 2004 05 01 iki 2004 12 31 išvežimo asimiliacijos riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sаjungos valstybes ir naujаsias valstybes nares prekių vertė yra 97 000 Lt.

Pirmiau nurodytų įvežimo ir / ar išvežimo asimiliacijos ribų neviršiję PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato įvežimo ir / ar Intrastato išvežimo ataskaitas.

PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys, 2004 m. viršijantys pirmiau nurodytas įvežimo ir / ar išvežimo asimiliacijos ribas, turi teikti mėnesio, kurį asimiliacijos riba buvo viršyta, Intrastato ataskaitа. Pradedant šiuo mėnesiu Intrastato ataskaitos turi būti teikiamos iki kalendorinių metų pabaigos.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimu Nr. 527 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 74-2556) nustatyta, kad komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje metu komandiruočių kompensacijomis laikomi Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį.

Komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį neviršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba, kai darbo užmokestis apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 05 03 įsakymu Nr. VA-85 (įsigaliojo 2004 05 09, žin., 2004, Nr. 77-2704) patvirtintos:

Dokumentų paėmimo taisyklės;

Dokumentų poėmio akto FR0707 forma.

Mokesčių administratoriaus pareigūnas, patikrinimа atliekantis savo buveinėje, turi teisę pagal dokumentų poėmio aktа paimti laikinai - ne ilgiau kaip iki 30 dienų - mokėtojo dokumentus, jei tai reikalinga mokesčių apskaičiavimo teisingumui nustatyti. Mokėtojo prašymu, pareigūnas turi leisti pasidaryti paimtųjų dokumentų kopijas ir tų kopijų tikrumа patvirtinti savo žyma.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 05 10 įsakymu Nr. VA-90 Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimа, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo (įsigaliojo 2004 05 14, žin., 2004, Nr. 79-2826), siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų patikrinimo rezultatų įforminimo tvarka atitiktų pasikeitusias Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, patvirtintos naujos redakcijos:

• Pranešimo apie mokestinį patikrinimа FR0663 forma;

• Patikrinimo akto FR0680 forma;

• Patikrinimo pažymos FR0681 forma;

• Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 forma;

• Pranešimo apie mokestinį patikrinimа FR0663 formos užpildymo taisyklės;

• Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisyklės;

• Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisyklės.

***

Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklės (nauja redakcija) patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 05 05 įsakymu Nr. VA-87 (įsigaliojo 2004 05 15, žin., 2004, Nr. 80-2876).

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 04 05 įsakymu Nr. A1-88 Dėl įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 proc. invalidų, neremtinos veiklos rūšių sаrašo patvirtinimo (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 70-2449) transporto ir sandėliavimo veikla įtraukta į įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 proc. invalidų, neremtinos veiklos rūšių sаrašа.

***

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2004 04 22 įsakymu Nr. 1-108 patvirtintas Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos darbo reglamentas (įsigaliojo 2004 05 15, žin., 2004, Nr. 80-2860). Valstybinės darbo inspekcijos administracijos buveinės adresas: Algirdo g. 19, 03607 Vilnius-06, interneto tinklalapio adresas: www.vdi.lt. Valstybinė darbo inspekcija savo veikloje vadovaujasi šiais demokratiniais principais:

• įstatymo viršenybe;

• objektyvumu;

• proporcionalumu (sprendimo mastas bei griežtumas turi būti proporcingas administravimo tikslui);

• nepiktnaudžiavimu valdžia (draudžiama vykdyti veiklа neturint tam suteiktų įgaliojimų arba priimti sprendimus pagal savo kompetencijа siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų);

• tarnybiniu bendradarbiavimu (Valstybinė darbo inspekcija teikia reikalingа informacinę ir kitokiа pagalbа valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms);

• subsidiarumo principu (aukštesnio rango darbo inspektoriams nebūtų priskiriamos funkcijos, kurias gali atlikti žemesniojo rango darbo inspektoriai).

***

Sveikatos apsaugos ministro 2004 05 03 įsakymu Nr. V-311 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 122:2004 „Rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 77-2695). ši higienos norma nustato pagrindinius rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus. Higienos norma netaikoma įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kuriose draudžiama rūkyti, taip pat restoranams, kavinėms, barams ir kitoms žmonių aptarnavimui skirtoms patalpoms, kuriose administracija priima nuostatа, kad jų vadovaujamoje įstaigoje draudžiama rūkyti.

Darbo vietose, esančiose uždarose patalpose, rūkyti draudžiama. įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau vadinama - įmonės) rūkyti leidžiama tik specialiose rūkymui skirtose patalpose (vietose). Juri

dinio asmens valdymo organai privalo užtikrinti, kad darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, kad matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie draudimа rūkyti. Naujai statomose ar rekonstruojamose įmonėse, restoranuose, kavinėse, baruose ar kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose turi būti įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos). šios patalpos turi būti pritaikytos ir asmenims su fizine negale, įrengiamos pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. kovo 30 d. ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos 1981 m. Konvencijа dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų - vyrų ir moterų - lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos (įsigaliojo 2004 05 09, žin., 2004, Nr. 77-2656). Konvencija įpareigoja jа ratifikavusias valstybes numatyti nacionalinėje politikoje tikslа, kad pareigų šeimai turintys darbuotojai, kurie dirba ir nori dirbti, galėtų įgyvendinti šiа savo teisę be jokios diskriminacijos ir, kiek įmanoma, derindami darbo pareigas su pareigomis šeimai.

Daugelis Konvencijos nuostatų jau yra pagrindiniuose Lietuvos įstatymuose. Pavyzdžiui, Darbo kodekse nustatyta daug garantijų darbuotojams, turintiems mažamečių vaikų ar vaikų invalidų. į šių darbuotojų poreikius atsižvelgiama nustatant darbo laikа, organizuojant darbа naktį, budėjimа, darbа poilsio ir švenčių dienomis, nustatant kasmetinių ir kitų atostogų laikotarpį ir laikа.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 04 16 įsakymu Nr. V-149 patvirtinta Priverstinio poveikio priemonių draudėjams taikymo tvarka (įsigaliojo 2004 05 14, žin., 2004, Nr. 80-2866). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pareigūnas privalo nedelsdamas surašyti nustatytos formos administracinio teisės pažeidimo protokolа, kai nustato, kad asmuo padarė tokius ATPK 1886 straipsnyje numatytus pažeidimus:

• Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų, susidariusių delspinigių apskaičiavimo arba (ir) jų mokėjimo nustatytos tvarkos pažeidimа;

• veikа, dėl kurios neteisėtai buvo sumažintos valstybinio socialinio draudimo įmokos, išmokos;

• neįsileidimа Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų tikrinti duomenų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo įmokomis bei išmokomis;

• nepateikimа Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnams dokumentų arba jų nuslėpimа;

• pavėluotа pateikimа arba nepateikimа finansinių ataskaitų ar pranešimo apie asmens priėmimа į darbа;

• neteisingo įrašo įrašymа arba įrašo neįrašymа socialinio draudimo pažymėjime;

• klaidingos informacijos suteikimа;

• neteisingų duomenų apie gautas pajamas, reikalingų Valstybinio socialinio draudimo pensijai ar pašalpai skirti, įrašymа į išduodamas piliečiams pažymas ar kitus dokumentus;

• Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymа.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 05 06 nutarimu Nr. 558 patvirtinti Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo terminai ir taisyklės (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 78-2723). Sveikatos draudimo įmokas moka:

• įmonės, įstaigos bei organizacijos ir fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, - 3 proc. darbo užmokesčio dydžio įmokas už asmenis, išvardytus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;

• įmonės, įstaigos ir organizacijos už asmenis, išvardytus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir gaunančius pajamų, moka įmokas, sudarančias ne mažiau kaip 30 proc. apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio sumos;

• ūkinės bendrijos už ūkinės bendrijos narius bei individualios įmonės už individualios įmonės savininkus moka įmokas, sudarančias 2 proc. Statistikos departamento paskelbto užpraeito ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

• fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, taip pat asmenys gaunantys honorarus ir (ar) pajamų pagal autorines sutartis, moka įmokas, sudarančias 30 proc. apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio sumos, bet per mėnesį ne mažiau kaip 1/12 metinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais mokestiniais metais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 05 11 nutarimu Nr. 568 patvirtinta Lietuvos konvergencijos 2004 metų programa (įsigaliojo 2004 05 14, žin., 2004, Nr. 79-2793). Konvergencijos programa - Europos Sаjungos steigimo sutartyje numatytas dokumentas, išreiškiantis Vyriausybės ekonominės politikos įsipareigojimus, siekiančius Europos Sаjungos valstybės narės tvarios ūkio konvergencijos, suartėjimo su kitomis ES valstybėmis narėmis užtikrinant kainų ir valdžios sektoriaus finansų stabilumа.

Manoma, kad 2004-2006 m. ekonomikos sektorių plėtrа skatins ES struktūriniai fondai. Pirminis ES struktūrinių fondų poveikis labiausiai pagyvins statybų sektorių ir šiek tiek - pramonę, švietimа. Tikimasi, kad naujos darbo vietos padidins tarpinių produktų vartojimа, dėl kurio kils antrinis poveikis, labiausiai paveiksiantis tris paslaugų sektorius (prekybos, transportavimo ir sandėliavimo, ryšių) ir iš dalies - pramonę. Apie 80 proc. prieaugio beveik lygiomis dalimis ir bus šiuose sektoriuose: verslа aptarnaujančių paslaugų (prekybos, transportavimo ir sandėliavimo, ryšių); statybų bei pramonės sektoriuose. Kita prieaugio dalis labiausiai išryškės švietimo bei kituose sektoriuose. Prieaugio struktūra beveik nesikeis visа 2004-2006 m. laikotarpį. Prieaugio struktūrа gali keisti tam tikro sektoriaus nepasirengimas panaudoti ES struktūrinius fondus.

ūkio ministro 2004 05 06 įsakymu Nr. 4-175 patvirtintos Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklės (įsigaliojo 2004 05 14, žin., 2004, Nr. 79-2802). Jos reglamentuoja alkoholinių gėrimų pardavimа ir pirkimа įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms. Juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įsigiję alkoholinių gėrimų reprezentacinėms reikmėms, gali juos naudoti tik šioms reikmėms.

Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms leidžiama įsigyti tomis grupėmis alkoholinių gėrimų, kurių pageidaujama įsigyti reprezentacinėms reikmėms. Parduoti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms turi teisę įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba jais.

įmonės, parduodančios alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, privalo išduoti PVM sаskaitа faktūrа su žyma „Reprezentacinėms reikmėms“. žymos formа ir vietа PVM sаskaitoje faktūroje nustato įmonė, parduodanti alkoholinius gėrimus.

įmonės, pardavusios alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, per 3 darbo dienas pateikia PVM sаskaitos faktūros kopijа, patvirtintа įmonės antspaudu (jeigu

ji antspaudа privalo turėti) ir vadovo parašu, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės faksu: (8 5) 272 34 01 arba raštu šiuo adresu: Konstitucijos pr. 23 C korpusas, LT-08105 Vilnius.

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 04 29 priėmė Europos bendrovių įstatymа (įsigalios 2004 10 08, žin., 2004, Nr. 78-2710). įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos bendrovė, buveinės perkėlimа, steigimа, valdymа ir pertvarkymа.

Vidaus reikalų ministro 2004 04 30 įsakymu Nr. 1V-148 patvirtintas Pavyzdinis savivaldybių institucijų ir įstaigų teiktinų naudojant skaitmenines technologijas viešųjų paslaugų sаrašas (įsigaliojo 2004 05 12, žin., 2004, Nr. 78-2750). Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo srityje nurodomos tokios paslaugos:

• informacijos apie licencijų (leidimų) verstis keleivių vežimu rūšis ir jų išdavimo tvarkа pateikimas;

• licencijų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas (perregistravimas);

• licencijų vežti keleivius vietiniais maršrutais išdavimas (perregistravimas);

• licencijų kortelių transporto priemonei išdavimas;

• licencijų kortelės vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas;

• licencijų kortelės vežti keleivius autobusais ir mažais autobusais išdavimas;

• leidimų vežti maršrutu išdavimas.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 14 (74)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

VKTI pristatyta „Skaitis“ sistema

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams