Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

VKTI: kas, kada ir kaip tikrinama

Lietuvai tapus visateise Europos Sаjungos nare, VKTI pareigūnai privalo atlikti transporto priemonių kontrolę taip pat, kaip ji atliekama ES šalyse senbuvėse. Išsamiau apie tai kalbamės su Valstybinės kelių transporto inspekcijos Kontrolės skyriaus viršininku Broniumi šAULINSKU.

- Kaip pasikeitė VKTI pareigūnų kontrolės metodika, kа apie šiuos pasikeitimus turėtų žinoti krovinių ir keleivių vežėjai?

- Vienas iš pagrindinių mūsų Inspekcijos uždavinių - maksimaliai užtikrinti vienodas konkurencijos sаlygas vežėjams bei gerinti eismo saugumа.

2000 m. liepos mėn. įsigaliojus Europos šalių susitarimui dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), buvo pradėtas tikrinti tarptautiniuose maršrutuose dirbančių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimas pagal jų vairavimo ir poilsio registracijos lapus, naudojamus tachografuose. 2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Ypatumus, VKTI pareigūnai pradėjo kontroliuoti transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimа šalies viduje. įsigaliojus šiems teisės aktams, Inspekcijos pareigūnai privalo patikrinti tachografo metrologinės patikros galiojimа ir tachografo registracijos lapus. Vairuotojai kontrolės metu privalo pateikti einamosios ir praėjusios savaitės registracijos lapus. Juos analizuojant, vienos transporto priemonės kontrolės laikas pailgėjo iki 5 - 10 minučių. šis laikas pailgėjo dar 10 min. nuo 2002 m. pradėjus kontroliuoti pavojingų krovinių vežimа šalies keliuose ir pasienio kontrolės punktuose.

Pagal PHARE „Dvynių“ projektа VKTI daug padėjo gimininga Prancūzijos institucija.

- Per pastaruosius metus transporto priemonių kontrolės keliuose ir pasienio kontrolės punktuose metodika daug kartų buvo tobulinama ir keliami vis didesni reikalavimai. į kа šiuo metu turėtų atkreipti dėmesį vežėjai?

- Mūsų pareigūnai dabar kontroliuoja taip pat, kaip tai daroma Europos Sаjungos valstybėse. VKTI pareigūnai turi teisę ir privalo patikrinti:

1. Bendrijos leidimo kopijа ar licencijos kortelę, vairuotojo dokumentus, transporto priemonės dokumentus ir techninės apžiūros talonus;

2. Vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo dokumentus, apklausti vairuotojа, kur pakrovė transporto priemonę, kada ir kur pervažiavo ES, trečiųjų šalių ar Lietuvos sienа, kur ilsėjosi, gautа informacijа palyginti su tachografo registracijos lapų rodmenų duomenimis, kelionės ir kitais dokumentais, patikrinti tachografo metrologinės patikros galiojimа, išsiaiškinti sukčiavimo atvejus, jeigu reikia su tachografo testavimo įranga patikrinti tachografа ir greičio ribotuvа;

3. Transporto priemonės techninę būklę (kartu su vairuotoju apeinant transporto priemonę);

4. Krovinio dokumentus, krovinio tvirtinimа, plombas;

5. Kelionės leidimus, ETMK leidimа, Euro 1, Euro 2, Euro 3 sertifikatus;

6. Jeigu transporto priemonė yra sunkiasvorė arba didžiagabaritė, leidimus vežti sunkiasvorį ar didžiagabaritį krovinį, taip pat pasverti arba išmatuoti transporto priemonę;

7. Jeigu transporto priemonė veža pavojingа krovinį, Europos susitarimo dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo automobilių keliais ( toliau - ADR) pažymėjimus, vežimo sаlygas pagal ADR, instrukcijas, saugos priemones, o esant reikalui ir išsamiа pavojingo krovinio kontrolę;

8. Jeigu transporto priemonė veža greitai gendančius produktus, patikrinti ATP sertifikatus, vežimo sаlygas.

Atlikus transporto priemonės kontrolę, surašyti:

1. Kontrolės aktа;

2. Techninės būklės tikrinimo kontrolės lapа (nuo rugpjūčio 1 d.);

3. Pavojingų krovinių tikrinimo kontrolės protokolа.

Kontrolės laikas šiuo atveju pailgės nuo 20 iki 60 minučių. Nustačius pažeidimа, įforminimas skiriant baudа vietoje ar surašant administracinių teisės pažeidimų protokolа, pailgins kontrolės procesа 10 - 30 min. Taigi kai kuriais atvejais vienos transporto priemonės kontrolė su pažeidimo įforminimu gali užtrukti nuo 60 iki 90 min.

- Kasmet mažiausiai 15 proc. patikrinimų turi būti atlikta keliuose ir bent 25 proc. vežėjų įmonėse. Kokie sugriežtinti reikalavimai dabar keliami pastarosioms, kas konkrečiai bus tikrinama?

- 2000 m. gegužės mėn. įsigaliojus AETR, VKTI pareigūnai pradėjo kontroliuoti vairuotojų vairavimo ir poilsio režimа vežėjų įmonėse. Anksčiau tikrinimas apsiribojo tachografų registracijos lapų patikrinimu bei tachografų registracijos lapų rodmenų palyginimu su CMR ir panaudotais kelionės leidimais. šiam tikrinimui atlikti pakakdavo 4 - 6 val.

Po „Dvynių“ projekto ekspertų mokymų VKTI pareigūnai įgijo daugiau teorinių žinių ir šiuo metu pagal ES reikalavimus tikrinama:

1. Verslo licencija vežti keleiviams ar kroviniams, jos galiojimas ir atitikimas pagal nurodytа buveinės adresа;

2. įmonės finansinis pajėgumas;

3. Būtinos sutartys kroviniams ir keleiviams vežti;

4. įmonės vadovo ar atsakingo asmens už krovinių ar keleivių vežimo veiklа reputacija;

5. įmonės vadovo ar atsakingo asmens už krovinių ar keleivių vežimo veiklа kompetencija;

6. Atsakingo asmens už krovinių ar keleivių vežimo veiklа pareiginė instrukcija;

7. Vairuotojų pareiginės instrukcijos;

8. Ar įmonėje vairuotojai mokomi, kaip vykdyti Europos Tarybos socialinio reglamento (EEB), AETR ir kitų ES bei nacionalinių teisės aktų reikalavimus;

9. Ar vairuotojai turi galiojančius vairuotojo pažymėjimus;

10. Ar vairuotojai turi reikalingus sertifikatus ( pažymėjimus);

11. Ar nepasibaigęs vairuotojų medicininių pažymų galiojimas;

12. Ar įmonėje nedirba nelegalūs vairuotojai;

13. Ar nepasibaigęs transporto priemonių techninės apžiūros galiojimas;

14. Ar įmonė turi transporto priemonėms reikalingus sertifikatus, ar nepasibaigusi jų galiojimo trukmė;

15. Ar transporto priemonėse įrengtuose tachografuose nepasibaigusi metrologinės patikros trukmė;

16. Ar transporto priemonėse įrengti greičio ribotuvai, ar jie patikrinti;

17. Transporto priemonių licencijos kortelės, jų galiojimas ir atitikimas įmonės finansinei būklei;

18. Kaip įmonėse organizuotas transporto priemonių remontas, techninės apžiūros, išleidimas į reisа;

19. Ar tvarkoma transporto priemonių registracijos dokumentų apskaita;

20. Darbo apskaitos žiniaraščiai;

21. Komandiruočių įsakymai, jų apskaita;

22. Darbo užmokesčio žiniaraščiai;

23. Keleivių ar krovinių vežimo dokumentai, ar buvo vežti sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi kroviniai;

24. Degalų ataskaitos;

25. Transporto priemonių stovėjimo aikštelių kvitai;

26. Muitinės dokumentai;

27. Apmokėjimo už vežtus krovinius ar keleivius sаskaitos;

28. Vežėjo sudaryti ir užsakovo patvirtinti eismo tvarkaraščiai;

29. Keleivių vežimo lapai, jų apskaita;

30. Kelionės lapai pagal INTERBUS sutartį, jų apskaita;

31. Kelionės leidimai, ETMK leidimai, jų panaudojimas;

32. Tachografo registracijos lapai.

Patikrintų tachografo registracijos lapų rodmenys palyginami su atitinkamais dokumentais, atliekama sukčiavimo atvejų paieška. Po to surašomas įmonės tikrinimo aktas, jeigu reikia - ir administracinių teisės pažeidimų protokolas. Dėl minėtų veiksmų įmonės patikrinimo kontrolė dabar pailgėjo iki dviejų darbo dienų. Paprastai įmonę tikrina du pareigūnai.

- Kelių transporto kontrolės priemonių sаrašas ganėtinai įspūdingas. Ar tokia patikra keliuose ir įmonėse netrukdys vežėjų darbo efektyvumui?

- VKTI ir kitų kelių transporto priemones kontroliuojančių institucijų tikslas - ne bausti ar be reikalo gaišinti brangų vežėjų laikа, o užtikrinti vienodas sаžiningos konkurencijos sаlygas vežėjų įmonėms ir geresnes socialines garantijas vairuotojams. Sugriežtintos mūsų kontrolės priemonės keliuose, pasienio kontrolės punktuose ir įmonėse turi padėti vežėjams lengviau prisitaikyti prie Europos Sаjungos teisės aktų reikalavimų, kurių dabar būtina laikytis gabenant krovinius ne tik tarptautiniais maršrutais, bet ir šalies viduje.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABžENTIS

"Transporto pasaulis"
Liepa Nr. 7(43)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

EUROPOS TEISINGUMO TEISMAS šALINA KLIūTIS

Lietuvos muitinė: vežėjams darbas palengvėjo, bet problemų dar liko

Psichologija

„SUDEGANTYS“ DARBE

Servisas

Braziliški COFAP amortizatoriai okupuoja Europа

Užsienyje

Kilmė - olandiška, gimtinė - Anglija

SCHMITZ CARGOBULL: ilgametė patirtis, naujovės ir mobilumo garantija

„DRAMBLIų LENKTYNIų“ PABAIGA ?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

IRU: Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Žinotina

SKUBėK LėTAI - SUTAUPYSI

VKTI: kas, kada ir kaip tikrinama

Paslaugos

„Linavos“ serviso komanda dirba vežėjams

Keleivinis transportas

UTENIšKIAI šVęS PENKIASDEšIMTMETį

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos europoje

Technika

Galingieji mažyliai MULTICAR

Teisė

Prasikaltusio darbuotojo atleidimas iš darbo

Muziejus

LAZ-695: PRADžIų PRADžIA