Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

„Linavos“ kongresas

Valstybės vyrai gerai

vertina „Linavа“

Renginyje dalyvavo 396 balsavimo teisę turintys vežėjai, svečiai iš giminingų asociacijų, valstybinių institucijų atstovai, tarp kurių buvo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas ekonomikos klausimais Romualdas Patalavičius, Seimo nariai Kazimiera Prunskienė ir Andrius Kubilius, Vyriausybės kancleris Zenonas Kaminskas, finansų ministras Algirdas Butkevičius, Susisiekimo ministerijos valstybės sekretorius dr. Alminas Mačiulis, VKTI viršininkas Vidmantas žukauskas, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis.

Sveikindamas kongreso dalyvius Z. Kaminskas patvirtino, kad Vyriausybė asociacijа „Linava“ vertina kaip rimtа ir ekonomiškai įtakingа organizacijа, sugebėjusiа įveikti keblumus su Rusija, Baltarusija. Susiklostę geri santykiai su Vyriausybe irgi stiprina asociacijos autoritetа.

A. Butkevičius taip pat teigiamai įvertino „Linavos“ veiklos pokyčius, gerus, konstuktyvius santykius su Finansų ministerija, pasidžiaugė, kad „Linava“ atlieka labai didelį vaidmenį stiprinant Lietuvos ekonomikа. Kalbėtojas pranešė gerа žiniа keleivių vežėjams - savivaldybių biudžetuose jau numatyta skirti lėšų keleivių vežėjų patiriamiems nuostoliams kompensuoti. Vien tik Klaipėdos savivaldybė tam skirs daugiau nei vienа milijonа litų. Sveikindamas vežėjus A. Butkevičius palinkėjo būti sveikai agresyviems bei nepamiršti valstybės biudžeto.

K. Prunskienė, jau dešimtmetį dalyvaujanti vežėjų kongresuose, pasveikino vis stiprėjančių, konkurencingų transporto įmonių atstovus ir palinkėjo neužleisti pozicijų konkurencinėje kovoje, sėkmingai dirbti ir įsigyti dar daugiau naujų automobilių.

A. Kubiliaus sveikinimo kalbа vainikavo frazė: „Kas gerai vežėjams - tas gerai Lietuvai“. Jo nuomone, konkurencingas automobilių transportas turėtų tapti proveržio kryptimi Lietuvos ekonomikoje, tam reikia kaupti valstybės resursus.

Svarbų „Linavos“ vaidmenį formuojant šalies transporto sistemа pripažino ir A. Mačiulis. Vaisingas Susisiekimo ministerijos ir asociacijos bendradarbiavimas padėjo pasiekti verslo aukštumų, kurias apibūdina penkiolika kartų išaugęs panaudotų leidimų skaičius bei kasmet trylika proc. didėjantis kvotų kiekis.

Transporto politika ir pokyčiai

„Kongresas rengiamas, kai „Linava“ turi pusantro mėnesio darbo ES patirtį ir gali padaryti kai kurias išvadas, aptarti Lietuvos vežėjų darbo perspektyvas ir verslo galimybes pakitus rinkos sаlygoms, - sakė asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius.

Praėję ir šie metai buvo itin svarbūs nusta

tant krovinių vežimo tvarkа po įstojimo į ES. Svarbiausieji klausimai: to meto tarpvalstybinių dvišalių sutarčių tolimesnis galiojimas, trečių šalių leidimų naudojimo tvarka, kabotažiniai vežimai ir kiti praktiniai klausimai. Derybose, kuriose aktyviai dalyvavo ir Krovininio transporto skyriaus specialistai, jau 2003 m. pradėti inicijuoti dvišalių leidimų atsisakymo bei krovinių vežimų į/iš trečių šalių rinkos liberalizavimo klausimai. Pasiekti palankūs mūsų vežėjams rezultatai - visiškai liberalizuoti trečių šalių vežimai su Belgija, Danija, Liuksemburgu, Olandija, Norvegija, Slovėnija.

Krovininio transporto skyrius kartu su asociacijos vadovybe atliko svarbų darbа derantis su LR finansų ministerija komandiruočių išlaidų apmokestinimo klausimais. Nuo 2003 m. spalio 1 d. komandiruočių kompensacijų dydžiai buvo pakeisti ir tik didelių pastangų dėka asociacijai pavyko išsiderėti maksimaliai įmanomа vežėjams palankų sprendimа šiuo klausimu. Svarbi Krovininio transporto skyriaus veiklos kryptis - PVM grаžinimas už pirktus degalus bei su transporto veikla susijusias paslaugas. Jau nuo 2002 metų liepos 1 dienos asociacija savo nariams sėkmingai teikia PVM susigrаžinimo paslaugа iš Lenkijos Respublikos, o nuo š.m. gegužės 1 d. - ir iš Vokietijos.

Prognozuojame, kad asociacijos darbo krūvis persiskirstys, nes šiuo metu daugiausia darbo tenka TIR sistemos funkcionavimui palaikyti, - sakė prezidentas. - Esant ES, ši funkcija išliks dirbant su Rytų rinkomis, tačiau 60-70 % sumažės išduodamų TIR knygelių. Todėl dalis specialistų turės persikvalifikuoti“.

Pasak A. Kondrusevičiaus, ateityje asociacija turėtų remtis trimis pagrindinėmis strateginėmis nuostatomis:

• sugebėti prisitaikyti prie naujų rinkos sаlygų ir nesutrikdyti veikiančių verslo procesų,

• aktyviai ieškoti galimybių daryti įtakа ES transporto politikos procesams,

• išnaudoti globalias transporto politikos permainas nacionalinio kelių transporto verslo plėtrai ir konkurencingumui didinti.

ES kelių transporto politika siekia gerinti eismo saugumа, mažinti transporto žalingа poveikį aplinkai, reguliuoti rinkа. Viena iš pagrindinių ES transporto politikos krypčių - multimodalinio transporto sistemos vystymas ir skatinimas, integruotų transporto sistemų plėtra, paslaugų kokybės gerinimas, sаžiningos kainų politikos ir konkurencijos skatinimas.

Sparčiai augant krovinių srautams visoje Europoje, kelių transporto verslininkai turės kruopščiau planuoti vežimų kryptis ir schemas. Susiformavusios transportavimo schemos nesikeis labai greitai, tačiau vežimų intermodaliniu transportu daugės ir jų vaidmuo transporto sistemoje didės.

Logistikos centrai - vienas iš būdų, kuris tenkina aplinkosaugos reikalavimus ir didina intermodalinių operacijų efektyvumа. Asociacija „Linava“ aktyviai dalyvauja kuriant vienа iš logistikos centrų Vilniaus regione, remia tokių centrų kūrimа Kaune ir Klaipėdoje.

„Lietuvos kelių transporto priemonių kaita techniniu požiūriu yra aktyvi, todėl šiandien turime per 97 proc. vakarietiškų sunkvežimių tarptautiniuose maršrutuose“, - sako A.Kondrusevičius.

Integracijos į ES nepalankios ypatybės - padidėjusi mokestinė našta, kitų ES narių konkurencija, įvestas vizų režimas į Rusijа, Baltarusijа ir Ukrainа. Todėl asociacijos vaidmuo tampa dar svarbesnis gaunant NVS ir kitų šalių mūsų vežėjams reikiamas leidimų kvotas.

Vakarų Europos valstybės nuolat griežtina transporto priemonių techninius ir ekologinius reikalavimus, todėl asociacija „Linava“ skatina vežėjus įsigyti tokius automobilius, kurie atitiktų naujausius ES standartus. šiuo metu Lietuvoje yra 6000 „žalių“, „žalesnių ir saugių“ bei Euro 3 „saugių“ vilkikų. 2002-aisiais metais Lietuvos vežėjai įsigijo 1700 Euro 3 „saugių“ vilkikų. Krovininių automobilių parkas nuolat pasipildo naujų vilkikų - dabar 91 proc. automobilių sudaro modernūs, europietiški vilkikai.

Kaip jau minėjau, Lietuvos vežėjai gabena krovinius ir keleivius visomis kryptimis, tačiau neaprėpiama Rytų rinka tebevilioja mūsų verslininkus. 2003 m. spalio 16 dienа „Linava“ iškilmingai atidarė savo atstovybę Maskvoje. Tai vienas iš reikšmingiausių įvykių asociacijos gyvenime pastaraisiais metais.

Atstovybės Maskvoje atidarymas - strategiškai svarbus žingsnis, atveriantis naujas asociacijos veiklos galimybes didžiulėje NVS šalių rinkoje. Rusija yra viena iš pagrindinių Lietuvos užsienio prekybos partnerių, per 30 procentų visų Lietuvos vežėjų gabenamų krovinių yra skirti kaimyninėms Rytų šalims. Atstovybė pirmiausia efektyviai bendradarbiauja su Rusijos muitinės sistema, teikia realiа pagalbа vežėjams, sprendžiant administracines problemas svetimoje valstybėje, apiforminant įvairius leidimus gabenimams ir pan. Per atstovybę palaikomi asociacijos „Linava“ ryšiai su nuolatiniais linaviečių partneriais Rusijos vežėjų automobiliais asociacija ASMAP.

Asociacija padeda vežėjams

• Asociacijos pastangomis vežėjams suteikta galimybė TIR knygeles bei visas tarptautines krovinių gabenimo išlaidas apmokestinti nuliniu PVM tarifu. Vežėjai jau gali susigrаžinti PVM už užsienyje pirktus degalus bei atsargines detales.

Dabar asociacija rūpinasi, kad vežėjai galėtų susigrаžinti PVM už pirktus degalus iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos bei Kazachstano.

• Po sunkių derybų su Finansų ministerija pavyko rasti kompromisа ir LR Vyriausybė priėmė nutarimа, pagal kurį komandiruočių kompensacijų dydžiai buvo pakeisti iš esmės.

• Asociacija pasiekė, kad Kalvarijos pasienio terminalo stovėjimo aikštelės operatorius nuo gegužės 4 d. neberinktų įvažiavimo mokesčio, o Pagėgių savivaldybės taryba panaikintų sprendimа dėl priverstinio transporto priemonių statymo UAB „Juvenika“ eksploatuojamoje transporto stovėjimo aikštelėje.

• Suderinta, jog rengiamoje mokesčių rinkimo už viršytus transporto priemonių svorius ir matmenis tvarkoje bus numatyta autovežių leidžiamas maksimalus ilgis 20,75 m ir už tai mokesčiai nebus renkami. Taip pat numatoma suvienodinti mokesčių dydžius už krovinių vežimа vieno rajono ribose ir visos Lietuvos teritorijoje.

• Per pastaruosius 4 metus asociacijos iniciatyva pavyko pakeisti 14 keleivinio kelių transporto darbа reglamentuojančių dokumentų.

• „Linavos“ mokymo centras perkvalifikuoja vairuotojus vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. Mokymo centras planuoja sudaryti mokymo programas, išleisti mokomаjа ir dalomаjа medžiagа bei parengti iki 100 vairuotojų vežti krovinius tarptautiniais maršrutais.

• Asociacija ieško naujų rinkų, todėl pradėjo rūpintis kaip pagerinti vežėjams galimybes dirbti Vidurinės Azijos ir kitų Azijos regiono šalių rinkose.

Sekretoriato darbo ataskaita

Asociacijos „Linava“ generalinis

sekretorius Valdas Gilys kongrese

padarė pranešimа apie nuveiktus darbus. Pateikiame pagrindines mintis.

Vežėjai turi didelę krovinių gabenimo patirtį Europoje ir Azijoje, „Linavos“ įmonių vadovai ir vadybos specialistai yra gerai įvaldę verslo organizavimo principus, daugelis dirba pagal modernius transporto vadybos principus - tai mūsų jėga. Tai, kad per visus 13 metų „Linava“ buvo tarp stipriausių Europos

vežėjų asociacijų, yra argumentas, leidžiantis pasitikėti savo jėgomis.

Tačiau tuo pat metu suprantu, kad mūsų laukia neeilinis išbandymas - konkurencija laisvoje rinkoje. Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа vežėjai iš karto pateko į XXI amžiaus ekonominę ir socialinę erdvę, nes sienos tarp Rytų ir Vakarų Europos buvo panaikintos tа pačiа dienа... Mums negalioja pereinamieji laikotarpiai, kurie apsaugo kitas ūkio šakas nuo konkurencinio šoko. Taigi lieka tik mūsų pačių patirtis, profesionalumas ir žmogiška išmintis, galinti padiktuoti teisingus sprendimus. Ateitis yra kuriama šiandien, atsakingai dirbant kasdienius darbus.

„Linavai“ priklauso 1260 įmonių, kurios turi apie 3 tūkst. autobusų ir daugiau kaip 12 tūkst. tarptautiniams krovinių vežimams skirtų transporto priemonių. Lietuvos vežėjai į valstybės biudžetа pernai įvairiais mokesčiais sumokėjo apie 450 mln. litų. „Linavos“ narių 2003 metų apyvarta iš transporto veiklos siekė 2,2 mlrd. litų, o bendra apyvarta sudarė 11,3 mlrd. litų.

Svarbu pažymėti, kad iki 2003 metų kovo mėnesio išrašytos „PetroProfit“ sаskaitos faktūros už pirktus degalus neatitiko Lenkijos mokesčių inspekcijos keliamų reikalavimų, kadangi trūko kai kurių rekvizitų. Iš visų PVM grаžinimo paslaugа teikiančių įmonių vienintelei asociacijai sаskaitas faktūras pavyko pakoreguoti, ir tai leido vežėjams grаžinti per 1 mln. litų.

Siekdama geriau patenkinti savo narių poreikius ir užimti lyderio pozicijas rinkoje, nuo 2004 m. sausio 1 dienos asociacija sumažino PVM grаžinimo aptarnavimo mokestį nuo 14 iki 11 procentų. Jis nepriklauso nei nuo pateiktų sаskaitų skaičiaus, nei nuo grаžintinos PVM sumos dydžio ir visiems klientams taikomas vienodas.

2002 m. pabaigoje, Lietuvai pasirašius tarpvalstybinius susitarimus dėl piliečių kelionių, asociacija buvo įpareigota tarpininkauti gaunant Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos vizas vairuotojams. Pradėta bendradarbiauti su Ukrainos ir Baltarusijos konsulatais ir pirmieji pasai vizoms gauti pateikti 2002 m. gruodžio 17 d., su Rusijos konsulatu - 2002 m. gruodžio 26 d. Nuo 2003 m. sausio 14 d. dokumentai Rusijos vizoms priimami ir asociacijos Klaipėdos skyriuje.

Informacijos apdorojimui yra parengta kompiuterinė programa, vizas gavusių vairuotojų sаrašai skelbiami asociacijos internetiniame puslapyje. Iki šio meto vizų gauta: Rusijos - 9248; Baltarusijos - 7062; Ukrainos - 912.

Kartu galime pasidžiaugti, kad nuo šių metų liepos 7 dienos nereikės vizų vykstant į Ukrainа.

Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijoms yra pateikti siūlymai derėtis, kad galėtume tarpininkauti ir gaunant Kazachstano vizas.

Kita svarbi sekretoriato veiklos sfera - aktualiausios, objektyvios informacijos sklaida asociacijos nariams. Pabrėžiu - asociacijos nariams, nes nemokama informacija, kuriа galima rasti svetainėje www.linava.lt, iki tol naudojosi ir kiti vežėjai. Naujausios žinios mūsų versle reikalingos kaip oras. Mes labai rimtai ruošiamės permainoms, todėl informacijos bei informacinių technologijų skyrius po 2002 metais įvykdytos reorganizacijos tapo Transporto politikos ir informacijos departamento dalimi.

Vienas iš pagrindinių Informacijos ir IT skyriaus uždavinių - operatyviai reaguoti į dinamiškai kintančiа tarptautinių vežimų verslo aplinkа bei laiku informuoti asociacijos narius apie naujausius važiavimo sаlygų pasikeitimus Lietuvoje ir užsienio šalyse. Todėl iš Lietuvos valdžios institucijų, Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU), kitų šalių vežėjų asociacijų gaunama informacija analizuojama ir kasdien skelbiama asociacijos „Linava“ interneto svetainėje.

Asociacijos „Linava“ interneto svetainėje išskirtinę vietа užima Transporto žinynas, kuriame pateikti pagrindiniai reikalavimai vežėjams, vežantiems keleivius ir krovinius Europoje. Remiantis iš IRU gaunamais pranešimais, visa Transporto žinyne pateikta informacija privalo būti ir yra nuolat tikslinama, taisoma bei papildoma.

„Linavos“ Informacijos ir IT skyriaus specialistai didele dalimi prisidėjo pertvarkant mūsų interneto svetainę. Atsižvelgus į IRU ir daugelio kitų nacionalinių vežėjų asociacijų taikomа praktikа, nuo šių metų birželio 1-osios teisė be papildomo mokesčio naudotis asociacijos interneto svetainėje esančia duomenų baze suteikiama tik užsiregistravusiems asociacijos nariams ir kandidatams į narius. Asociacijos nariams ir kandidatams, pageidaujantiems naudotis „Linavos“ interneto svetaine, suteikiamas vartotojo vardas ir slaptažodis. Informacijos teikimas ne nariams yra mokamas. Be to, asociacijos nariams ir kandidatams, pageidaujantiems skelbtis asociacijos interneto svetainėje, taikoma 50% nuolaida.

Kita Informacijos ir IT skyriaus veiklos sfera - informacinių asociacijos leidinių rengimas. Vežėjams aktualūs leidiniai („Eismo apribojimai Europoje“, „Vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal AETR konvencijа“) nemokamai platinami asociacijos nariams ir kandidatams. Esant galimybei, kai kurie leidiniai bei „Asociacijos „Linava“ narių sаrašas“, lankstinukas apie asociacijа „Linava“ per asociacijos „Linava“ atstovybę Maskvoje, Lietuvos diplomatines atstovybes pristatomi ir užsienio šalių auditorijai, taip siekiame plėsti potencialių Lietuvos vežėjų klientų ir partnerių ratа.

Informacijos ir IT skyrius, vadovaudamasis asociacijos prezidiumo nutarimu, sudarinėja įsiskolinusių įmonių sаrašа ir skelbia jį asociacijos interneto svetainėje bei periodiškai spausdina žurnale „Vežėjų žinios“. Paskutiniu metu asociacijos nariai pradėjo aktyviai naudotis šiuo sаrašu, į jį jau įtraukta daug įsiskolinusių tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių įmonių. Tai, kad šis sаrašas yra veiksmingas, liudija faktas, jog nemažai įmonių jau atsiskaitė ir buvo išbrauktos iš sаrašo.

To paties Informacijos ir IT skyriaus specialistai koordinuoja kasmetinių asociacijos renginių (regioninių vežėjų pasitarimų, visuotinio asociacijos „Linava“ narių kongreso, kasmetinių tolimųjų reisų vilkikų ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų meistriškumo konkurso-varžybų) organizavimа.

Informacijos ir IT skyriaus specialistai atsakingi ir už nuolatinę asociacijos „Linava“ informacinės sistemos bei biuro technikos priežiūrа ir modernizacijа. Daug dėmesio skiriama užtikrinant Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) reikalaujamа informacijos bei duomenų saugumа, taip pat kuriamos ir diegiamos asociacijos darbui reikalingos kompiuterinės programos, nuolat veikia kompiuterinis ryšys tarp asociacijos padalinių ir Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU).

Apie TIR departamento

veiklа ir perspektyvas

žinau, buvo piktdžiugiškai tvirtinančių, esа sumažės TIR knygelių pardavimas - nebeliks ir „Linavos“. Manyčiau, kad asociacijos gali nelikti tik tada, kai jis bus niekam nereikalinga. Kol kas „Linava“ ir TIR departamentas yra tikrai solidus vežėjų partneris.

Pastarojo departamento veiklа sаlygoja tiek strateginiai asociacijos veiklos uždaviniai, susiję su įstatymų ir TIR juridinių dokumentų įgyvendinimu, tiek kasdieniai departamento rūpesčiai, užtikrinant garantinės sistemos veiklа. Praėjusių metų darbų tempas neatslūgsta ir šiemet, kai mūsų versle prasidėjo esminės permainos. Nors TIR knygelių pardavimas gerokai sumažėjo (artimiausioje ateityje asociacija parduos 30 - 40 proc. buvusio kiekio), pati garantinė sistema, jos informacinė ir juridinė bazė lieka neabejotinai svarbi krovinių gabenimo verslo sаlyga.

2003 m. „Linava“ gavo IRU nurodymus dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo. Lietuvos TIR procedūros vykdytojai buvo nedelsiant informuoti apie tai, kad prevencijos priemonių įgyvendinimo terminas atidedamas iki 2003 m. kovo 1 d. Taip pat buvo nurodyta, kad TIR knygelių esami draudimo kontraktai negali būti atnaujinami ir turi būti nutraukti iki 2003 m. pabaigos.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. TIR procedūros vykdytojai privalo pateikti 8000 JAV dolerių dydžio garantijа. Pirkdamas padidintos rizikos prekėms vežti skirtas TIR knygeles, TIR procedūros vykdytojas privalo nuo 2004 m. sausio 1 d. pateikti 50 000 JAV dolerių garantа.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. TIR garantinės sistemos nariai gali pateikti asociacijai „Linava“ pirminę (pagrindinę) 8000 JAV dolerių garantijа už TIR knygeles. Tai gali būti arba banko garantija minėtai sumai, arba piniginis depozitas asociacijos naudai.

Piniginis depozitas galės būti mokamas dalimis. Iki 2004 m. sausio 5 d. įmonė turėjo pateikti asociacijai 3000 JAV dolerių depozitа. Likusiа dalį pagal grafikа, suderintа su TIR departamentu, įmonė turi sumokėti iki 2004 liepos 1 d.

TIR garantinės sistemos nariai, su TIR knygelėmis vežantys padidintos rizikos prekes, gali pateikti asociacijai „Linava“ papildomа 50 000 JAV dolerių garantijа. Tai gali būti arba banko garantija minėtai sumai arba piniginis depozitas asociacijos naudai. 50 000 JAV dolerių garantijа iš banko įmonė galės gauti sumokėjusi 8 000 dolerių depozitа į asociacijos „Linava“ nurodyto banko sаskaitа. ši garantija turės būti atnaujinama kasmet sumokėjus bankui tam tikrа administravimo mokestį.

įgyvendinant Muitinės konvencijos (TIR konvencijos) 9 priedo II dalies reikalavimus, TIR departamentas, atsižvelgdamas į Muitinės departamento nustatytus reikalavimus asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimа, nuo 2003 m. birželio 1 d. iki 2004 m. birželio 1 d. organizavo 10 TIR ir Muitų komiteto posėdžių.

Per juos į TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo komitetа rekomenduota 41 įmonė, 82 įmonės pašalintos. Tuo pačiu laikotarpiu, t. y. nuo praėjusio iki šio birželio pradžios, įvyko 8 TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo komiteto posėdžiai. Jų metu suteikta 40 leidimų, 12 sustabdyta, 12 atstatyta ir 77 leidimai panaikinti, 3 prašymai suteikti leidimus atmesti.

2003 m. lapkričio 17-18 d. IRU atstovai atliko asociacijos „Linava“ TIR departamento patikrinimа. „Linava“, kaip garantuojanti asociacija, įvertinta gerai, jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, išskyrus dėl draudimo įstaigų garantijų taikymo, vykdant IRU instrukcijas. Nuobaudų dėl naujos garantinės sistemos taikymo nebuvo skirta.

Asociacija per trumpа laikа pasiekė puikių rezultatų - Lietuvos vežėjai gabena daugiau krovinių ne tik už Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, bet ir už Rusijos vežėjus. Dabar linaviečiai yra treti Europoje pagal gabenamų krovinių kiekį. 1998 m. „Linava“ prisijungė prie IRU kvalifikacinės sistemos, pagal jа 20 Lietuvos autobusų gavo „žvaigždutes“: 9 autobusai gavo 4, o likusieji 11 - 3 žvaigždučių kategorijа.

Manyčiau, kad mūsų vežėjai turėtų sulaukti daugiau ir įvairesnių paslaugų. Juo labiau, kad žiaurios konkurencijos sаlygomis dirbti ypač sunku.

„Linava“ taip pat numato Vakarų Europoje dirbantiems vežėjams išdavinėti T1 lakštus su draudimo ir banko garantijomis, kurie bus alternatyva TIR sistemai. Tuo tikslu „Linava“ jau pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės departamentu. Numatoma, kad per mėnesį bus išduodama apie 200 tokių lakštų.

Asociacijos „Linava“

XIV kongresas išrinko

prezidentа ir prezidiumа

Per kongresа buvo išrinktas asociacijos „Linava“ prezidentas, prezidiumas bei revizijos komisija, patvirtintas 2004 m. biudžetas, padaryti asociacijos įstatų pakeitimai ir papildymai bei priimta 12 punktų rezoliucija.

Asociacijos „Linava“ prezidento posto siekė trys kandidatai: Mindaugas Kapleris (UAB „Samarina“), Algimantas Kondrusevičius (UAB „Transvelas“) ir Vytautas Milėnas (UAB „Vylaista“). Surinkęs 258 balsus, asociacijos „Linava“ prezidentu tapo A.Kondrusevičius. M.Kapleris gavo 63 balsus, V.Milėnas - 48.

Asociacijos prezidiumo rinkimuose dalyvavo 17 kandidatų. į asociacijos „Linava“ prezidiumа išrinkti 9 nariai:

Alytaus reg. - Valius Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“);

Kauno reg. - Kęstutis šarkauskas (UAB „Immensum“);

Kauno reg. - Antanas Kačinskas (UAB „Arčia“);

Klaipėdos reg. - Rimvydas Stropus (AB „Klaipėdos autotransportas“);

Panevėžio reg. - Rimantas Pošiūnas (UAB „Autopervežimai“);

Vilniaus reg. - Ilja Ostrovskis (Bį UAB „Ostkama“);

Vilniaus reg. - Jonas Grybauskas (Bį UAB „Lietmaz-Servis“);

Vilniaus reg. - Marjanas Mečkovskis (UAB „Retotransas“);

Keleivinis transportas - Mindaugas Grigelis (UAB „Kauno autobusai“).

Du šiaulių regiono kandidatai į asociacijos prezidiumа neišrinkti, nes surinko vienodai balsų. šio regiono atstovai į prezidiumа bus renkami kitame asociacijos kongrese.

Revizijos komisijos rinkimuose dalyvavo 9 kandidatai. į asociacijos „Linava“ revizijos komisijа išrinkti 3 nariai:

Mykolas Drėgva (UAB „Transmitto“);

Vytautas Levickas (UAB „Autospeda“);

Kęstutis Sadauskas (UAB „Luvel“).

Kongresas taip pat patvirtino ir priėmė asociacijos „Linava“ kreipimаsi į Europos Parlamento narius, Lietuvos atstovus, patvirtino biudžetа bei asociacijos įstatų pakeitimus.

Parengė Vidmantas KLIUKAS

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“

XIV KONGRESAS REZOLIUCIJA 2004 m. birželio 18 d. Vilnius

Keturioliktasis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kongresas, įvertinęs regioniniuose susirinkimuose ir šiame kongrese išsakytas mintis, kritines pastabas bei pasiūlymus, įpareigoja asociacijos „Linava“ prezidiumа ir sekretoriatа:1. Ginti ir atstovauti asociacijos narių interesams Lietuvoje ir kitose šalyse, Europos Sаjungos institucijose; 2. Siekti, kad būtų tobulinama įstatyminė ir normatyvinė bazė bei formuojama kelių transporto verslui palanki aplinka; 3. Skatinti transporto darbuotojų profesinį mokymа, propaguoti ir populiarinti vairuotojo profesijа, siekti, kad būtų išvengta kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimo iš Lietuvos transporto verslo; 4. Siekiant plėsti techninių apžiūrų centrų tinklа ir užtikrinti kokybiškа kelių transporto priemonių techninių apžiūrų atlikimа, dėti pastangas, kad būtų panaikintas Techninių apžiūrų centrų monopolis; 5. Sudaryti asociacijos nariams palankias sаlygas išsaugoti esamas rinkas, ypatingа dėmesį skiriant Rusijos ir kitų NVS šalių rinkoms, bei ieškoti galimybių verslo plėtrai naujose rinkose; 6. Glaudžiau bendradarbiauti su kitomis asociacijomis, siekiant perimti geriausiа patirtį bei praktikа ir pritaikyti jas asociacijos veikloje; 7. Vykdyti narių poreikių tyrimus, orientuoti asociacijos veiklа į geresnį narių poreikių tenkinimа ir naujų narių, vykdančių keleivių vežimus ir krovinių gabenimus tarptautiniais ir vidaus maršrutais, pritraukimа; 8. Specializuoti Krovininio transporto sekcijos veiklа pagal vežimų pobūdį (vidaus ir tarptautiniai gabenimai) ir rūšį (pvz.: tentiniai automobiliai, autovežiai, šaldytuvai, konteineriai ir t. t.); 9. Gerinti keleivinio transporto verslo aplinkа, siekiant išgyvendinti nelegalų keleivių vežimo verslа, taip pat nuostolių, susidariusių dėl visuomenei būtinų transporto paslaugų teikimo, visiško kompensavimo; 10. Siekiant geriau tenkinti narių poreikius, plėsti komercinių paslaugų spektrа ir ieškoti alternatyvių asociacijos finansavimo šaltinių; 11. Užtikrinti normalų TIR sistemos funkcionavimа bei kontroliuoti ir vykdyti TIR sistemos pažeidėjų prevencijа pasikeitus muitinės procedūroms Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа; 12. Bendradarbiaujant su Muitinės departamentu ir kitomis valstybės institucijomis gerinti vežėjų priėmimo bei dalyvavimo TIR sistemoje sаlygas. Siekti išlaikyti aukštа Lietuvos vežėjų vaidmenį krovinių gabenimo rinkoje, užtikrinant glaudų bendradarbiavimа su kaimyninių valstybių muitinės institucijomis.

Prezidentas

Algimantas Kondrusevičius

Asociacijos „Linava“ XIV kongreso kreipimasis

į Europos parlamento narius Lietuvos atstovus

Asociacijos „Linava“ XIV kongresas sveikina naujai išrinktus Europos Parlamento narius ir naudodamasis proga nori atkreipti dėmesį į keletа specifinių ES ekonominės politikos momentų, dėl kurių ateityje bus priimami sprendimai ir kurie gyvybiškai svarbūs mūsų - Lietuvos vežėjų - verslui.

Efektyvios transporto sistemos yra varančioji ekonomikos klestėjimo jėga ir plėtros katalizatorius. Lietuvoje, kaip tranzito valstybėje, kelių transportas yra ir dar ilgai išliks pagrindiniu šių sistemų komponentu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendrosios transporto politikos nuostatos, teisingos Europos Sаjungos senųjų valstybių - narių erdvei, ne visada tinka tranzito valstybių, taip pat ir Lietuvos, transporto verslo aplinkai. Mechaninis tokių nuostatų, kaip transporto srautų perorientavimo į kitas transporto rūšis, taikymas kenktų ir visos Europos Sаjungos plėtros interesams.

Svarbu užtikrinti, kad ES keliami reikalavimai kelių transporto saugumui ir aplinkosaugai būtų protingai nukreipti minėtų tikslų siekimui, bet netaptų neperžengiamomis kliūtimis kelių transportui.

Svarbu užtikrinti, kad ES erdvėje būtų formuojama tinkamai reglamentuota kelių transporto verslo nediskriminuojanti mokestinė aplinka, užtikrinanti lygias konkurencines sаlygas tarp skirtingų transporto rūšių.

Taip pat svarbu, kad kitų rūšių transporto plėtros programos nebūtų finansuojamos lėšomis, surenkamomis iš kelių transporto veiklos, o šios lėšos būtų nukreipiamos kelių infrastruktūrai išlaikyti ir plėtoti, taip pat programoms, skirtoms transporto darbuotojų profesiniam rengimui ir kitoms kelių transporto reikmėms.

Esame pasirengę su Jumis aktyviai bendradarbiauti keičiantis informacija apie svarstomus klausimus, dokumentų projektus ir numatomus sprendimus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai įtakotų kelių transporto verslа.

Kongreso dalyvių vardu,

Algimantas Kondrusevičius

Asociacijos „Linava“ prezidentas

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (72)

"Linava" informuoja

pla­nuo­ja­mi mo­ky­mo kur­sai ir se­mi­narai

„Linavos“ kongresas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams