Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai aktualūs vežėjams

Muitinė

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 04 27 priėmė Lietuvos Respublikos muitinės įstatymа (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 73-2517), kuriam įsigaliojus neteko galios Muitinės kodeksas. Naujasis įstatymas reglamentuoja:

• Lietuvos Respublikos muitinės paskirtį, veiklos principus ir teisinius pagrindus, funkcijas, struktūrа, veiklos organizavimа, finansavimа, bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, kitais asmenimis, Europos Sаjungos ir užsienio valstybių institucijomis pagrindus;

• Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų įgaliojimus, teises, pareigas, garantijas ir atsakomybę;

• iš trečiųjų šalių importuotų ir į trečiаsias šalis eksportuojamų prekių muitinės priežiūros tvarkа;

• Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių taikymo tvarkа;

• Lietuvos Respublikos užsienio prekybos statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo tvarkа.

***

Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 50, 52 ir 55 straipsnių pakeitimo ir dvyliktojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 73-2520) Muitinės departamento direktoriaus pareigybė pavadinta Muitinės departamento generaliniu direktoriumi.

***

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 1, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 73-2526) nustatyta, kad vykdydami muitinės funkcijas, muitinės pareigūnai turi teisę:

• stabdyti transporto priemones, tikrinti vairuotojo, transporto priemonės, krovinio ir kitus vairuotojui privalomus turėti dokumentus;

• apžiūrėti ir tikrinti krovinį ir transporto priemonę;

• esant tarnybiniam būtinumui, nukreipti transporto priemonę ir krovinį detaliai patikrinti į tam pritaikytа vietа.

***

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 73-2523) nustatyta, kad muitinės įstaigos privalo registruoti kiekvienа grynųjų pinigų įvežimo į Lietuvos Respublikа iš trečiųjų šalių ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos į trečiаsias šalis atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų pinigų vienkartinė suma viršija 10 000 Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta.

Taip pat muitinės įstaigos privalo nedelsdamos, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu asmuo įveža iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respublikа ar išveža iš Lietuvos Respublikos į trečiаsias šalis grynųjų pinigų vienkartinę sumа, viršijančiа 50 000 Lt ar jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 28 įsakymu Nr. 1B-435 patvirtintos Asmenų registravimo muitinės prievolininkų sаraše ir registracijos galiojimo sustabdymo taisyklės (įsigaliojo 2004 05 06, žin., 2004, Nr. 75-2621). Sаraše registruojami:

• asmenys, kuriems, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksа, 5 str. suteikta teisė atstovauti kitiems asmenims pateikiant muitinės deklaracijas Lietuvos Respublikos muitinės įstaigose;

• garantai, kurių įsipareigojimus priima Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios muitinės įstaigos;

• Europos Sаjungos valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respublikа, bei trečiosiose šalyse registruoti juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys Lietuvos Respublikoje arba pageidaujantys vykdyti veiklа, susijusiа su prekių importu ir (arba) eksportu;

• fiziniai asmenys (keleiviai), kai keleivių gabenami daiktai (prekės) turi būti deklaruojami raštu, pateikiant bendrаjį administracinį dokumentа.

Asmuo Sаraše registruojamas vienа kartа, suteikiant jam identifikacinį numerį.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 29 įsakymu Nr. 1B-442 (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 70-2474) patvirtinta:

Muitinės atliekamo mokestinio tyrimo ir pranešimo mokesčių mokėtojui apie nustatytus trūkumus bei prieštaravimus įteikimo taisyklės;

Mokestinio tyrimo ataskaitos forma.

Tyrimas atliekamas po muitinio įforminimo be atskiro pavedimo pareigūnams vykdant pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, remiantis dokumentais, įformintais teritorinėje muitinėje, ir dokumentais, mokesčių mokėtojo pateiktais atsižvelgiant į gautа teritorinės muitinės pranešimа apie nustatytus trūkumus bei prieštaravimus.

Pareigūnas, įvertinęs turimus dokumentus (muitinės deklaracijas, prie jų pridėtus krovinį lydinčius kilmės, komercinius ir krovinio gabenimo dokumentus ir t. t.) bei juose esančiа informacijа, gali pradėti tyrimа, įtariant galimа importo mokesčių nepriemokos atsiradimа dėl neteisingo prekių klasifikavimo, neteisingai deklaruotos prekių kilmės, neteisingai nustatytos importuotų prekių muitinės vertės, neteisingai apskaičiuoto mokesčio pagrindo bei dėl kitų veiksnių, turėjusių arba galinčių turėti įtakos importo mokesčiams apskaičiuoti.

Tyrimo atlikimo metu nustačius, kad muitinės deklaracija užpildyta neteisingai, yra ne visi reikalingi dokumentai, arba juose pateikta prieštaringa informacija, teritorinė muitinė įteikia mokesčių mokėtojui teritorinės muitinės viršininko arba jo pavaduotojo pasirašytа pranešimа, kuriame nurodo tyrimo metu nustatytus mokesčiams apskaičiuoti reikšmingus trūkumus ir (arba) prieštaravimus ir siūlo juos ištaisyti. Rašytinis pranešimas įteikiamas tuo atveju, kai su mokesčių mokėtoju nepavyksta susitarti žodžiu. Jeigu mokesčių mokėtojas nepašalina trūkumų ir (arba) prieštaravimų, nustatytų atliekant tyrimа, inicijuojamas mokestinis patikrinimas.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 28 įsakymu Nr. 1B-431 patvirtintos Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės (įsigaliojo 2004 06 01, žin., 2004, Nr. 70-2475). Jos skirtos padėti muitinės pareigūnams atlikti prekių muitinio įvertinimo kontrolę pagal rizikos veiksnius ir atskleisti muitinės vertės mažinimo / didinimo apgaulės būdu atvejus bei padėti verslininkams išvengti teisės aktų, reglamentuojančių prekių muitinį įvertinimа, pažeidimų. Pagrindinis importuojamų prekių muitinės vertės kontrolės būdas yra importuotojų deklaruotų tapačių arba panašių prekių sandorių palyginimas. Nustatant, ar viena vertė „beveik nesiskiria“ nuo kitos vertės, turi būti

atsižvelgiama į įvairius veiksnius, pavyzdžiui, į importuojamų prekių pobūdį, prekes gaminančios pramonės šakos ypatybes, metų laikа, kuriuo prekės importuojamos, pardavimo būdа, prekės rūšį ir ar vertės skirtumai yra komerciškai svarbūs.

Kontroliuodami prekių muitinį įvertinimа, muitinės pareigūnai naudojasi Prekių muitinio įvertinimo duomenų baze (PREMI DB), kuri formuojama Muitinės departamento nustatyta tvarka. PREMI duomenų bazėje kaupiami duomenys magnetinėse laikmenose apie ne mažiau kaip per 3 mėnesius importuotų prekių, klasifikuojamų KN subpozicijoje, žymimoje 8 arba 10 ženklų prekės kodu, sandorius.

***

Muitinės departamento direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 29 įsakymu Nr. 1B-439/VA-71 patvirtintos Importuotų ir tiekiamų į kitа Europos Sаjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 70-24760). Jos reglamentuoja prekių, importuotų į Lietuvos Respublikos teritorijа, neapmokestinimа importo PVM, kai minėtos prekės tiekiamos į kitа Europos Sаjungos valstybę narę. į šalies teritorijа importuotos prekės neapmokestinamos PVM, jeigu įvykdytos visos šios sаlygos:

• importo metu žinoma, kad prekės skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitа valstybę narę;

• prekių importuotojas importo muitinės deklaracijos priėmimo muitiniam tikrinimui metu yra registruotas šalies teritorijoje PVM mokėtoju;

• importuotų prekių tiekimas iš Lietuvos Respublikos į kitа valstybę narę pagal PVM įstatymo VI skyriaus nuostatas apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifа;

• importuotojas kitos valstybės narės PVM mokėtojui tiekia tas pačias prekes, kurias importavo į šalies teritorijа;

• prekės į kitа valstybę narę išgabenamos per laikа, ne ilgesnį kaip 1 mėnuo nuo apmokestinimo momento, nurodyto PVM įstatymo 14 str. 12 arba 13 dalyje, dienos arba per šių taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka nustatytа ilgesnį prekių išgabenimo į kitа valstybę narę laikа.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 26 įsakymu Nr. 1B-403 patvirtintos Leidimų taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrа išdavimo taisyklės (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 70-2478). Jos nustato prašymo išduoti leidimа taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrа surašymo ir pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei tvarkа, leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrа įforminimo, registravimo ir išdavimo muitinėje tvarkа.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 26 įsakymu Nr. 1B-404 patvirtintos Leidimų taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrа išdavimo taisyklės (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 70-2479). Taisyklės nustato prašymo išduoti leidimа taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrа surašymo ir pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei tvarkа, leidimo taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrа įforminimo, registravimo ir išdavimo muitinėje tvarkа.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 26 įsakymu Nr. 1B-401 (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 70-2477) patvirtinta:

Pavyzdinė muitinės sandėlio aptarnavimo sutartis;

Pavyzdinė prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 27 įsakymu Nr. 1B-415 (įsigaliojo 2004 05 03, žin., 2004, Nr. 70-2481) patvirtinti:

Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo pagal Kombinuotаjа nomenklatūrа ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras nuostatai;

Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo muitiniam tikrinimui instrukcija;

Naftos ir naftos produktų mėginių ėmimo instrukcija;

žemės ūkio produktų mėginių ėmimo instrukcija.

Prekių mėginiai imami šiais atvejais:

• jeigu muitinės įstaigoje, kuriai pateiktos prekės, neįmanoma patikrinti, ar jos atitinka nurodytаsias bendrajame administraciniame dokumente ar bendrojoje deklaracijoje;

• jeigu kyla abejonių dėl deklaruojamo prekių muitinės nomenklatūros kodo teisingumo;

• kitais atvejais, kai būtina patikslinti prekių klasifikacijа (pvz., eksporto kompensacijoms apskaičiuoti).

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo priedu įstatymu (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 73-2529) nustatyta, kad VKTI išduodamas licencijas (leidimus) verstis keleivių vežimais tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabа, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 6 tonos, nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sаjungа dienos pakeičia Bendrijos licencijos (leidimai), išduodamos VKTI pagal šio kodekso priede išvardytus Europos Sаjungos teisės aktus. šių teisės aktų taikymo tvarkа nustato Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, tvirtinamos Vyriausybės.

Vežėjas, pageidaujantis verstis kelių transporto ūkine komercine veikla, ir visа laikotarpį, kol šia veikla verčiasi, privalo atitikti finansinio pajėgumo, geros reputacijos, profesinės kompetencijos reikalavimus, kuriuos nustato Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 04 28 įsakymu Nr. B1-394 patvirtintas Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių

įvežamų gyvūnų ir produktų veterinarinis tikrinimas, sаrašas (įsigaliojo 2004 05 08, žin., 2004, Nr. 76-2642).

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimu Nr. 524 (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 74-2553) paskirstytas 2004 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas kitoms valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti, savivaldybių ir kitų institucijų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) bei prižiūrėti. Lietuvos automobilių kelių direkcijai pavesta kontroliuoti, ar skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį, kaip atliekama darbų techninė priežiūra ir kokybės kontrolė, bei sumokėti už atliktus darbus.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimu Nr. 525 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 12 15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sаrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grаžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 74-2554) nustatyta valstybės rinkliava už transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikato išdavimа ir pratęsimа - 20 Lt.

***

ūkio ministro, aplinkos ministro bei susisiekimo ministro 2004 04 30 įsakymu Nr. 4-152/D1-237/3-214 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 03 21 įsakymo Nr. 4-105/131/3-172 „Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 75-2602) nauja redakcija išdėstyti ir patvirtinti Lietuvoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai. Taip pat nustatyti tokie sezono laikotarpiai:

• benzinui, dyzelinui ir biodyzelinui: vasaros laikotarpis - nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., pereinamasis laikotarpis - nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d., žiemos laikotarpis - nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 (29) d.;

• suskystintoms naftos dujoms, skirtoms autotransporto priemonėms: vasaros laikotarpis - nuo kovo 1 d. iki lapkričio 30 d., žiemos laikotarpis - nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 (29) d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 23 įsakymu Nr. VA-58 Dėl PVM įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 65-2330) nustatyta, kad tais atvejais, kai parduodant degalus (variklių benzinа, dyzelinius degalus, suskystintas dujas) mažmeninėje prekyboje atsiskaityti naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės (atsiskaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite), PVM mokėtojo prašymu prekės pardavėjas gali išrašyti už parduotus per mėnesį degalus vienа PVM sаskaitа faktūrа.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 04 13 priėmė naujos redakcijos Mokesčių administravimo įstatymа (įsigaliojo 2004 05 01, žin., 2004, Nr. 63-2243). Naujos redakcijos įstatymo priėmimo tikslas - aiškiau paredaguoti anksčiau galiojusį įstatymа, siekiant skatinti savanoriškа mokesčių mokėjimа bei nustatyti aiškesnes procedūras. įstatyme įteisintos kai kurių asmenų pareigos teikti mokesčių administratoriui su mokesčių mokėjimu susijusiа informacijа. Pavyzdžiui:

• antstoliai ir notarai mokesčių administratoriui privalo teikti duomenis apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, taip pat kitokiа reikalingа informacijа;

• licencijas išduodančios institucijos privalo teikti informacijа apie licencijų išdavimа, galiojimo sustabdymа, licencijų panaikinimа ir kt.;

• juridiniai asmenys (išskyrus kredito įstaigas) kartа per metus Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti informacijа apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grаžintas ir iš fizinių asmenų gautas paskolas bei jų dydį Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais terminais;

• draudimo įmonės kartа per metus Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pranešti apie fizinių asmenų sumokėtų gyvybės draudimo įmokų sumas;

Naujame įstatyme suderinti su Europos Sаjungos valstybėse naudojama terminija bei praktika ir įteisinti tokie mokesčių apskaičiavimo principai:

turinio viršenybės prieš formа principas (iki šiol buvo naudojamos „sаžiningo mokesčių apskaičiavimo“ bei „piktnaudžiavimo“ sаvokos). šis principas reiškia, kad tais atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslа gauti mokestinę naudа, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti mokėtinа mokesčio sumа arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba padidinti grаžintinа (įskaitytinа) mokesčio permokа (skirtumа), arba sutrumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grаžinimo terminus, mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš formа principа. Tokiu atveju mokesčių administratorius neatsižvelgia į formaliа mokesčių mokėtojo veiklos išraiškа, bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimа, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas;

mokesčių apskaičiavimas pagal mokesčio administratoriaus įvertinimа (iki šiol buvo įvardyta kaip netiesioginis mokesčių bazės nustatymas). Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitа, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ir dėl to mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio įprastine, t. y. atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, mokesčių mokėtojui priklausančiа mokėti mokesčio sumа mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamа įvertinimа, atsižvelgdamas į visas įvertinti reikšmingas aplinkybes, turimа informacijа ir, prireikus, parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo bei (kiek objektyviai įmanoma) teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo kriterijus.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2004 04 30 įsakymu Nr. 1B-462 patvirtintos Paslaptimi nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtojа teikimo taisyk

lės (įsigaliojo 2004 05 06, žin., 2004, Nr. 75-2624). Paslaptimi nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtojа:

• mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

• muitinės tvarkomų registrų (Importuotojų ir eksportuotojų registro, teisės aktų, už kurių įgyvendinimа atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė, pažeidėjų registro ir kt.), duomenų bazių mokesčių mokėtojams suteikti identifikaciniai numeriai;

• įregistravimo į pirmiau nurodytus registrus ir duomenų bazes datos ir išregistravimo iš jų datos;

• mokesčių mokėtojo - juridinio asmens sumokėtų mokesčių suma; taip pat įstatymų nustatytais atvejais mokesčių mokėtojo - fizinio asmens sumokėtų mokesčių suma per tam tikrа laikotarpį;

• mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos suma;

• metinės finansinės atskaitomybės duomenys, skelbtini Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

• informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais, kai mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčio įstatymo pažeidimus yra įrodyta. Mokesčių mokėtojo kaltė laikoma įrodyta, kai mokesčių mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka per nustatytus terminus neapskundė mokesčių administratoriaus veiksmų arba, kai apskundus mokesčių administratoriaus veiksmus skundа nagrinėjanti institucija savo sprendimu jų nepripažįsta neteisėtais ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka per nustatytus terminus neapskundė, arba kai skundа nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepripažįstantis mokesčių administratoriaus veiksmų neteisėtais, yra galutinis;

• kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptimi nelaikoma informacija apie mokesčių mokėtojа.

Mokesčių administratorius minėtа informacijа apie mokesčių mokėtojа gali teikti be mokesčių mokėtojo žinios ar sutikimo.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 13 (73)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Pla­nuo­ja­mi mo­ky­mo kur­sai ir se­mi­narai

Vž informacija

KLASIFIKUOTI KLAIPėDIEčIų AUTOBUSAI

Teisė

Nauji teisės aktai aktualūs vežėjams