Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kovo mėnesį asociacija „Linava“ visuose regionuose organizuoja seminarus finansiniais klausimais, juose pristatomos su Europos Sаjungos plėtra susijusios vežėjams aktualios temos. Pagrindinė iš jų - naujos PVM įstatymo nuostatos, kurių bus privaloma laikytis pagal nuo šių metų gegužės 1 d. įsigaliosiančias taisykles. Pirmajame tokio pobūdžio seminare, kuris kovo 5 d. vyko Panevėžyje, išsamų pranešimа šiais klausimais pateikė LR finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorė Inga šIMONYTė. Seminare taip pat dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidiumo narys Rimantas Pošiūnas, Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas ir šios asociacijos ekonomistė Danutė Andruškevičienė. Kadangi dėl įvairių priežasčių ne visi vežėjų įmonių vadovai ir jų vyr. finansininkai turėjo galimybę dalyvauti šiuose seminaruose, mūsų žurnalo skaitytojams pateikiame Mokesčių departamento direktorės I. šimonytės pranešimo santraukа ir atsakymus į kai kuriuos konkrečius vežėjų klausimus.

Tomas LABžENTIS

Nauji apmokestinimo

principai

Pranešėja pirmiausia konstatavo, kad nauji PVM įstatymo pakeitimai jau nediskutuotini ir nurodė priežastis, dėl kurių šiuos pakeitimus reikės vykdyti. Besiplečiančioje ES erdvėje siekiama sukurti tokiа pat vieningа rinkа, kaip ir bet kurioje valstybėje, o tam reikia daug pakeitimų, kurių dalis susijjusi ir su naujais prekių judėjimo, transporto paslaugų, jų suteikimo vietos nustatymo ir apmokestinimo tvarkos principais.

Pagrindinės naujų apmokestinimo principų tvarkos pasikeitimo priežastys yra šios:

• Lietuva nuo 2004 m. gegužės 1 d. taps visateise ES nare;

• Tarp ES valstybių nėra prekybos barjerų;

• Prekių gabenimas į kitа valstybę ES narę nebėra eksportas;

• Prekių atgabenimas iš kitos valstybės ES narės nebėra importas;

• Importu / eksportu laikomas tik prekių judėjimas į/iš Europos Bendrijos į trečiаsias šalis (teritorijas).

Prekių judėjimas

į/iš kitų ES valstybių narių

šių prekių judėjimo apmokestinimo principai:

• Prekės, įsigyjamos ir atgabenamos iš kitos valstybės narės:

- dabar tai laikoma importu, už kurį taikomas importo PVM;

- po 2004 m. gegužės 1 d. - tai naujas PVM objektas (PVMį 3 str. 2 dalis)

• Prekės, kurias kitoje valstybėje narėje įsigyja Lietuvos PVM mokėtojas, ir kurios atgabenamos į Lietuvа, visada yra Lietuvos PVM objektas (PVMį 12 - 2 str. 1 dalis)

• Prekės, kurias kitoje valstybėje narėje įsigyja Lietuvos PVM mokėtojas, ir kurios išgabenamos į kitа valstybę narę (ne Lietuvа), taip pat yra Lietuvos PVM objektas, nebent įrodoma, kad mokestis sumokėtas ten, kur prekių gabenimas baigėsi arba tai trikampis sandoris (PVMį 12 - 2 str. 2 ir 3 dalys).

Trikampė prekyba ES

Trikampe prekyba bus laikomi tokie sandoriai, kai Lietuvos PVM mokėtojo iš kitos ES valstybės įsigytos prekės nugabenamos į trečiа ES valstybę ir parduodamos tos ES valstybės narės PVM mokėtojui. Siekiant supaprastinti tokių sandorių apmokestinimа, PVM realiai taikomas tik paskutinėje grandyje, t.y. PVM sumoka pirkėjas, kuriam atgabenamos prekės.

Pavyzdys. Tarkime, Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nupirks prekes iš Vokietijos įmonės B ir iš karto jas parduos Lenkijos įmonei C. Tarpininkė - Lietuvos įmonė A PVM neskaičiuos nei prekes įsigydama, nei tiekdama. PVM nuo šių prekių turės skaičiuoti Lenkijos įmonė C. Tačiau Lietuvos įmonė tokius sandorius privalės deklaruoti prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ketvirčio ataskaitoje ir nurodyti juos atskirai nuo kitų tiekimo sandorių.

Paslaugų suteikimo vietos

nustatymo principų pasikeitimai

Esminiai pasikeitimai:

• Kilnojamojo turto aptarnavimo paslaugos (13 str. 5 dalis);

• Intelektinės paslaugos (programinės įrangos, elektroniniu būdu teikiamos paslaugos - 13 str. 6 dalis);

• Transporto priemonių nuoma (13 str. 1 ir 9 dalys);

• Transporto paslaugos (13 - 1 str.).

Transporto paslaugų apmokestinimo tvarkos pasikeitimai

Be pasikeitimų:

• Prekių / keleivių vežimas Lietuvoje vietiniais (vidaus) maršrutais ;

• Importuojamų į Bendrijа / eksportuojamų iš Bendrijos / tranzitu per Bendrijа prekių gabenimas;

• Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais.

Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, kad „vežimas tarp valstybių narių“ - tai maršrutas, kurio pradžia ir pabaiga yra skirtingose valstybėse narėse. Tačiau tai gali būti ir maršrutas vienoje valstybėje narėje, jeigu jis yra didesnio maršruto, kurio pradžia ir pabaiga yra skirtingose valstybėse narėse, sudėtinė dalis (PVMį 2 str. 26 dalis).

Prekių vežimas

tarp valstybių narių

• Prekių vežimas kitur - į /iš ES nebėra importas / eksportas;

• Tokių prekių vežimo paslaugos nebėra „susijusios su eksporto / importo paslaugomis“;

• Tas pats galioja ir kitoms su prekių gabenimu susijusioms paslaugoms - pakrovimui, iškrovimui, krovinių tvarkymui ir kt.;

• Prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugos suteikimo vieta nustatoma ne pagal bendrа (kur eina maršrutas), o pagal specialiа taisyklę:

- kur prasideda maršrutas;

- jeigu paslaugos pirkėjas yra kitoje valstybėje narėje, nei ta, kur prasideda maršrutas, įsiregistravęs PVM mokėtojas, tada paslaugos suteikimo vieta bus toje valstybėje narėje.

Taigi svarbiausia - kas/kur yra paslaugos užsakovas (PVMį 13-1 str. 2 ir 3 dalys).

Pavyzdys. Maršrutu Vilnius - Varšuva gabenamos prekės (baldai).

Kai paslaugų užsakovas:

Lietuvos įmonė (gamintoja) - paslaugos suteiktos Lietuvoje, už jas turi būti skaičiuojamas 18 procentų PVM.

Kai paslaugų užsakovas:

Lenkijos įmonė (didmenininkė) - paslaugos suteiktos Lenkijoje, už jas „lietuviškas“ PVM neskaičiuojamas, „lenkiškаjį“ PVM už paslaugas turės apsiskaičiuoti užsakovas.

Kai paslaugų užsakovas:

Vokietijos įmonė (tarpininkė) - paslaugos suteiktos Vokietijoje. Už jas skaičiuojamas PVM kaip ir antrajame pavyzdyje.

PVM taikymo principų

apibendrinimas

Taigi apibendrinant PVM taikymo prekių vežimui tarp ES valstybių narių principus, būtina atkreipti dėmesį į tai:

• kai paslaugos užsakovas - PVM mokėtojas, svarbiausia - kur jis yra registruotas PVM mokėtoju;

• kai paslaugos užsakovas nėra PVM mokėtojas, svarbiausia - kur prasidėjo maršrutas. Gali tekti registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse narėse, jeigu bus teikiamos tokio pobūdžio paslaugos.

Papildomos vežimo paslaugos

Pagrindinė vežimo tarp ES valstybių narių papildomų paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklė išlieka pagal tai, kur jos faktiškai atliktos. Jeigu papildomas vežimo tarp valstybių narių paslaugas įsigyja asmuo, įregistruotas PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei ta, kur jos faktiškai atliekamos, paslaugos bus laikomos suteiktomis užsakovo valstybėje narėje (PVMį 13 -1 str. 4 ir 5 dalys).

Pavyzdys. Maršrutu Vilnius - Varšuva gabenamos prekės (baldai), kurios Lazdijuose perkraunamos į kitа transporto priemonę.

Kai paslaugų užsakovas:

Lietuvos įmonė (gamintoja) - paslaugos suteiktos Lietuvoje, už jas turi būti skaičiuojamas 18 proc. PVM.

Kai paslaugų užsakovas:

Lenkijos įmonė (didmenininkė) - paslaugos suteiktos Lenkijoje, už jas „lietuviškas“ PVM neskaičiuojamas, „lenkiškаjį“ PVM už paslaugas turės apsiskaičiuoti užsakovas.

Kai paslaugų užsakovas:

Vokietijos įmonė (tarpininkė) - paslaugos suteiktos Vokietijoje. PVM skaičiuojamas kaip ir antrajame pavyzdyje.

Tarpininkavimo paslaugos

Tarpininkavimo (teikiant ar įsigyjant prekių vežimo tarp ES valstybių narių paslaugas ar papildomas paslaugas) paslauga bus laikoma suteikta ten, kur suteikta pagrindinė paslauga. Tačiau, jeigu šias tarpininkavimo paslaugas įsigyja asmuo, įregistruotas PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei ta, kur suteikta pagrindinė paslauga, paslaugos bus laikomos suteiktomis užsakovo valstybėje narėje (PVMį 13 -1 str. 6 ir 7 dalys).

Kiti pasikeitimai

Atsakydama į vežėjų atstovų klausimus ir apibendrindama savo pranešimа, Mokesčių departamento direktorė I.šimonytė pabrėžė, kad visi Lietuvos PVM mokėtojai, kaip ir kitų ES valstybių narių PVM mokėtojai, nuo š.m. gegužės 1 d. kas ketvirtį privalės pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas - VIES (informacijos mainų sistemos) deklaracijas. Be to, pranešėja pabrėžė, kad ženkliai supaprastės sаskaitų faktūrų išrašymo tvarka ir PVM deklaracija, kurios forma bus paskelbta ҐValstybės žiniose“. Išsami informacija apie naujas PVM įstatymo nuostatas, kurios įsigalios nuo 2004 m. gegužės 1 d., teikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame tinklapyje www.vmi.lt

Be to, asociacijos „Linava“ prezidiumo narys Rimantas Pošiūnas ir ekonomistė Danutė Andruškevičienė pasiūlė vežėjams pateikti savo klausimus į asociacijа, kurios specialistai juos suskirstys į grupes ir pateiks apibendrintus atsakymus. D.Andruškevičienė, kalbėdama apie PVM grаžinimo iš Lenkijos eigа ir sаskaitų faktūrų už įsigytus degalus pateikimo tvarkа, paragino vežėjus kuo skubiau pristatyti reikalingus praėjusių metų paskutiniojo ketvirčio arba visų 2003 metų dokumentus.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė