Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

VEžėJų DėMESIUI !

Asociacijos „Linava“ prezidiumo narys Antanas Kačinskas priima vežėjus jiems rūpimais klausimais kiekvienа antradienį nuo 12.30 iki 13.30 val. asociacijos „Linava“ Kauno skyriuje, Ateities pl. 30 B. Siekiant operatyvesnio problemų

sprendimo, maloniai prašome vežėjus iš anksto pateikti pageidaujamus aptarti klausimu telefonu (37) 47 37 64.

Vasario 3 d. Asociacijos „Linava“ susitikimas su Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) vadovais ženevoje.

Vasario 9-10 d. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius kartu su LR susisiekimo ministerijos delegacija lankėsi Lenkijoje kelionės leidimų gavimo klausimu. Po įvykusių derybų su Lenkijos infrastruktūros ministerijos pareigūnais sutarta Lietuvos vežėjams papildomai skirti 9 000 leidimų šiems metams.

Vasario 11-26 d. Asociacijos „Linava“ organizuojami regioniniai susirinkimai aktualiais ES plėtros klausimais Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje, šiauliuose.

Vasario 13 d. Asociacijos „Linava“ kvietimu lankėsi Prancūzijos kelių transporto atstovų delegacija - asociacijos UNOSTRA ir Europos Sаjungos kelių transporto vežėjų sаjungos UETR prezidentas Jeanas-Paulis Grardas, asociacijos UNOSTRA viceprezidentas Jeanas-Yves Thomas, mokymo centro PROMOTRANS prezidentas Bruno Rouyė, Kelių transporto komiteto CNR prie Transporto ministerijos direktorius Michelis Hirou, Prancūzijos Respublikos pasirengimo narystei patarėjas Ericas Hoyrupas. Asociacijos „Linava“ vadovybė su Prancūzijos delegacija aptarė abipusio bendradarbiavimo galimybes kelių transporto srityje.

Vasario 17 d. Eilinis asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis

Vasario 24 d. Asociacijos „Linava“ prezidentas susitiko su susisiekimo ministru Z. Balčyčiu ir aptarė aktualius kelių transporto sektoriaus klausimus.

Lietuvos ir Ispanijos bendros komisijos posėdis

Kovo 9-10 d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir Ispanijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius R. Petravičius. Delegacijoje dalyvavo Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas V. žukauskas ir asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas.

Posėdyje svarstyti kelionės leidimų išdavimo, kelių transporto rinkos plėtros 2003 metais ir 2004 metų perspektyvų bei keleivių vežimo klausimai. Aptartas ir abiejų šalių bendradarbiavimas kelių transporto srityje po Europos Sаjungos (ES) plėtros.

Lietuvos delegacija informavo, kad Lietuvos ir Ispanijos ekonominiai ryšiai stabiliai plečiasi nuo 2000 metų, kad prekyba tarp abiejų valstybių nuolat auga ir 2003 metais per 80 proc. visų krovinių buvo gabenta kelių transportu.

Svarstydamos leidimų klausimus, abi šalys nutarė pasikeisti po 250 kelionės leidimų, galiojančių į trečiаsias šalis, nevažiuojant per gimtаjа šalį. Delegacijos taip pat nutarė pasikeisti trečiųjų šalių 2005 metų kelionės leidimų kvota iki 2004 m. lapkričio 15 d. diplomatiniu keliu. Tie kelionės leidimai, kuriais buvo pasikeista 2004 metais, galios taip pat ir trečių šalių vežimams po 2004 m. gegužės 1 dienos.

Posėdyje aptartas tolimesnis abiejų šalių bendradarbiavimas, išsiplėtus ES. Ispanijos delegacija informavo, kad Lietuvai tapus ES nare, nuo šių metų gegužės 1 dienos dvišaliai universalūs leidimai nebegalios ir vežėjai privalės turėti Bendrijos leidimа. Ispanijos delegacija pateikė savo pozicijа: kabotažas Lietuvos vežėjams bus draudžiamas dvejus metus, o po poros metų Ispanija peržiūrės savo pozicijа.

Ispanijos delegacija taip pat konstatavo, kad po 2004 metų gegužės 1 dienos Lietuvos vežėjai kelių naudotojų mokesčius turės mokėti tik mokamose kelių atkarpose. Lietuvai tapus visateise ES nare, Lietuvos transporto įmonės taip pat turės teisę iš Ispanijos atgauti PVM už kurа.

Pasikeitę aktualia informacija apie keleivių vežimа tarp abiejų šalių, abi delegacijos konstatavo, kad problemų šiame sektoriuje nėra.

„Linava“

siūlo vienytis

Kovo 9 dienа į asociacijos „Linava“ posėdžių salę rinkosi

Keleivinio transporto sekcijos biuro nariai. Pasitarime

dalyvavo asociacijos prezidentas

Algimantas Kondrusevičius,

viceprezidentas Mindaugas Grigelis bei asociacijai

nepriklausančių

autobusų parkų vadovai.

Lina JAKUBAUSKIENė

Kaip sakė asociacijos viceprezidentas Mindaugas Grigelis, „Linavai“ nepriklausančių autobusų parkų vadovai sukviesti neatsitiktinai - jei keleivinio transporto įmonės nori sėkmingai dirbti Europos Sаjungos sаlygomis, vykdyti lobistinę veiklа, jos privalo konsoliduotis ir veikti kartu.

Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis trumpai supažindino su Keleivinio transporto skyriaus veikla bei apžvelgė per pastarаjį laikotarpį nuveiktus darbus, asociacijos iniciatyva bei jai prisidedant priimtus įstatymus. Tiek Susisiekimo ministerija, tiek Valstybinė kelių transporto inspekcija, tiek aukštesnės instancijos ne kartа atsižvelgė į asociacijos siūlymus pakeisti, papildyti galiojančius įstatymus, prisidėta prie ne vieno keleivių vežėjų darbа reglamentuojančio įstatymo tobulinimo. Pasak E. Stolovickio, keleivių vežėjams būtų naudinga, jei visi šalies parkai taptų „Linavos“ nariais - tada sekcija būtų dar didesnė ir įtakingesnė, sprendžiant įvairias problemas, būtų galima kalbėti visų keleivių vežėjų vardu. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius pristatė priėmimo į asociacijа sаlygas, stojimo bei nario mokesčius. Keleivių vežėjams stojimo į asociacijа mokestis gerokai mažesnis nei krovininio transporto įmonėms - 3 tūkst. Lt. šiuo metu metinis kandidato į asociacijos narius mokestis - 480 litų, narių - 1600 Lt. Pasak A. Kondrusevičiaus, vasario 14 d. paskelbtame naujajame asociacijų įstatyme gali atsirasti kai kurių dabar galiojančių taisyklių pataisų.

Visi biuro nariai pritarė, kad iš asociacijos gaunama nauda kur kas didesnė nei mokamas piniginis mokestis. Pasak UAB „Kautra“ generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko, Keleivinio transporto sekcija - juos vienijanti bendruomenė, kur galima pabendrauti, pasidalinti patirtimi, susitelkti bendriems veiksmams, drauge inicijuoti verslа žlugdančių įstatymų pataisas. UAB Klaipėdos autobusų parko generalinė direktorė Jelizaveta Daugininkienė teigė, kad be asociacijos paramos tikrai nebūtų pavykę nuveikti tiek, kiek dabar nuveikta. Kelionės, kursai, seminarai, išvykos į parodas užsienyje - visa tai asociacijos nariai gauna už mažesnį mokestį arba nemokamai.

Tai, kad asociacijos nariais naudingiau būti didiesiems vežėjams, paneigė šakių autobusų parko direktorius Gintautas Didjurgis. Pasak jo, iš narystės asociacijoje vienodai gauna tiek didieji, tiek mažieji parkai, kadangi asociacija „Linava“ - didelė ir svari jėga, padeda spręsti visus iškilusius klausimus.

Asociacijai nepriklausančių parkų vadovai teigė pastebį teigiamus asociacijos veiklos rezultatus ir vertinа jos atliktus darbus. Pagrindinė problema, kodėl jie nestojantys į asociacijа, - lėšų stoka. Stojimo mokestis nedideliems parkams - išties nemaži pinigai. Parkų vadovai pageidavo, kad šis mokestis būtų sumažintas ar jo mokėjimas išdėstytas per keletа metų.

E. Stolovickis supažindino biuro narius su dabartinėmis problemomis bei šiuo metu veikiamais darbais. Praėjusiais metais Susisiekimo ministerija patvirtino „Keleivinio transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkа“, tačiau ji vis dar nevykdoma, didžioji dalis parkų kompensacijų negauna, tad Keleivinio transporto skyrius ir toliau dirba, bandydamas pakeisti padėtį keleivių vežėjų naudai.

2003-iųjų pabaigoje „Linava“ tapo Tarptautinės visuomeninio transporto asociacijos UITP nare. Balandžio mėnesį jos vadovai ketina atvykti į Lietuvа, 6 d. rengiamas seminaras ekonominiais klausimais, kuriame svečiai patars, kaip geriau pasinaudoti ES fondais keleivinio transporto plėtrai skatinti.

Neseniai priimtas naujas PVM įstatymas, jo apimtis - didžiulė, susigaudyti ir atsirinkti reikalingus dalykus sudėtinga, todėl artimiausiu metu ketinama surengti seminarа keleivinio transporto įmonių darbuotojams.

E. Stolovickis pristatė ir kitus artimiausiu metu planuojamus renginius. Balandžio 30 d. vyks visuotinis Keleivinio transporto sekcijos narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, svarstoma galimybė rugsėjo 10-12 dienomis surengti išvykа į keleivinio transporto priemonių bei jų aksesuarų parodа Lenkijoje.

Svarstant keleivių vežėjams itin skaudžiа problemа - nelegalių vežėjų veiklа - TOKS atstovas Andrius Jaržemskis pasiūlė surengti akcijа prieš nelegalus. Kelios vežėjų įmonės drauge galėtų parengti bukletų, lankstinukų keleiviams, kuriuose būtų surašyta, kuo keleivis rizikuoja važiuodamas su nelegalais. Dar vienas pasiūlymas - visus eismo tvarkaraščius publikuoti internete, kad keleiviui būtų lengviau orientuotis ir žinoti autobuso išvykimo laikа.

Asociacija „Linava“ paskelbė konkursа geriausiam bakalauro darbui keleivinio transporto tema - premijavimui skirta 5 tūkst. litų. Kol kas dar neišleistas vežėjams pažadėtas dokumentų rinkinys su keleivinio transporto veiklа reglamentuojančiais dokumentais, tačiau, pasak E. Stolovickio, jis rengiamas ir artimiausiu metu turėtų pasirodyti.

Graikija

Graikijos ambasada pateikė šios šalies bendrovių, pageidaujančių bendradarbiauti su Lietuvos verslininkais ir eksportuoti produkcijа į švedijа, Lietuvа ir Latvijа, sаrašа (anglų kalba).

COMPANY PRODUCTS

BEST FRUIT - ORANGES

Contact: Mr N. Psychogios

Address: - Zip code - town: GR-212 00 PYRGELA ARGOUS

Tel.: (+30-27510) 62 315. Fax: (+30-27510) 24 249

A. HATZOPOULOS S.A. - PACKAGING MATERIALS

Contact: Mr Theod. Zontanos FOR FOOD PRODUCTS

Address: 162, October 26th street

Zip code - town: GR-546 28 THESSALONIKI

Tel.: (+30-2310) 551 801. Fax: (+30-2310) 540 673

E-mail: sales@hatzopoulos.gr. Website: www.hatzopoulos.gr

G. KELESIDES S.A. - GALVANIZED IRRIGATION PIPES

Contact: Mr Adel Shendy

Address: 10, Demokritou street (P.O. Box 112)

Zip code - town: GR-194 00 KOROPI

Tel.: (+30-210) 66 26 456. Fax: (+30-210) 66 26 548

E-mail: gkelle@otenet.gr.

IAPHARM - MEDICINES

Contact: Mr Evag. Kalofolias

Address: 54, Menandrou street

Zip code - town: GR-104 31 ATHENS

Tel.: (+30-210) 520 39 61. Fax: (+30-210) 520 36 80

E-mail: vkalofolias@iapharm.gr. Website: www.iapharm.gr - CAR ACCESSORIES (WHEELS)

JOHN A. KARRASContact: Mr Ioan. Karras

Address: A7-OT.5A VIPE Sindos

Zip code - town: GR-570 22 THESSALONIKI

Tel.: (+30-2310) 796 524. Fax: (+30-2310) 796 523

E-mail: ikarras@alphanet.gr

MORNOS S.A. - PLASTIC ICE-CREAM PACKAGES

Contact: Mr G. Pantelides

Address: 7th km Thiva-Halkida road (P.O. Box 134)

Zip code - town: GR-322 00 THIVA

Tel.: (+30-22620) 81 100. Fax: (+30-22620) 28 974

E-mail: exports@mo.gr. Website: www.mo.gr

CORPUS ACB COSMETICS - COSMETICS

Contact: Mr Chr. Athanassopoulos

Address: 185, Rhodou street - FACE & BODY Care Products

Zip code - town: GR-104 43 ATHENS

Tel.: (+30-210) 514 41 40. Fax: (+30-210) 514 71 40 - PERSONAL HYGIENE PRODUCTS

E-mail: corpusac@otenet.gr. Website: www.corpus-acb.gr

DIMITRIOS PLATIS - SUGAR

Contact: Mr Dim. Platis

Address: 19, Makedonias street

Zip code - town: GR-157 72 ATHENS

Fax: (+30-210) 77 58 262

KYKNOS O.E. - COTTON TABLE CLOTHS

Contact: Mr Vas. Tachos

Address: 8, Vas. Herakleiou street - COTTON EMBROIDERY FABRICS

Zip code - town: GR-546 25 THESSALONIKI

Tel.: (+30-2310) 544 848. Fax: (+30-2310) 544 848

E-mail: kiknos@mail.gr

THE GLOBE TRADING CO. LTD - FOOD PRODUCTS

Contact: Mr T. Logothetis

Address: 39, Kallirois street

Zip code - town: GR-117 43 ATHENS

Tel.: (+30-210) 92 37 001. Fax: (+30-210) 92 23 886

E-mail: theglobe@compulink.gr

HOMER OLIVE - OLIVES

Contact: Mr Anast. Hatzimichail

Address: 39, Ifaestou street - OLIVE OIL

Zip code - town: GR-412 22 LARISSA

Tel.: (+30-2410) 533 170. Fax: (+30-2410) 535 519

E-mail: homer50@otenet.gr

ATHANASSIOS TSIOTSIOS - OLIVES

Contact: Mr Athan. Tsiotsios

Address: 8, Hippodamou street - OLIVE OIL

Zip code - town: GR-264 42 PATRA

Tel.: (+30-2610) 433 553.

E-mail: topio@acn.gr

VASILIOS ALEXIOU - POP-CORN

Contact: Mr Vas. Alexiou

Address: 9, Perikleous street

Zip code - town: GR-403 00 FARSALA

EMKAY INTERNATIONAL - HOUSEHOLD EQUIPMENT Contact: Mr Emm. Kayaloglou ROLLERS

Address: 16, Aristeidou street

Zip code - town: GR-166 74 GLYFADA

Tel.: (+30-210) 96 14 699. Fax: (+30-210) 96 12 717

E-mail: mkay@otenet.gr. Website: www.emkayrollers.com

DIMITRIOS FILIPPOPOULOS - ORGANIC OLIVE OIL

Contact: Mr Dim. Filippopoulos

Address: 90, Agiou Georgiou street

Zip code - town: GR-231 00 MAGOULA LAKONIAS

Tel.: (+30-27310) 25 220. Fax: (+30-27310) 25 200

E-mail: talfilip@otenet.gr

COSPICO S.A. - OPEN-CLOSED PERGOLA

Contact: Mrs Hara Kokolaki SYSTEMS FOR VERANDAS

Address: 34, Paradeisou street

Zip code - town: GR-151 25 ATHENS

Tel.: (+30-210) 68 44 782. Fax: (+30-210) 68 47 916

E-mail: sales@cospico.gr. Website: www.cospico.gr

GNOMON PERFORMANCE S.A. - EVENT MARKETING &

Contact: Mrs Christina Moudara MANAGEMENT SERVICES

Address: 15, Kifisias street

Zip code - town: GR-141 21 NEO IRAKLIO

Tel.: (+30-210) 28 45 980. Fax: (+30-210) 28 45 983

E-mail: info@gnomon-performance.gr

Website: www.gnomon-performance.gr

ARCHANES AGRICULTURAL COOPERATIVE - WINES

Contact: Mr Emm. Marinakis

Zip code - town: GR-701 00 ARCHANES Heraklion

Tel.: (+30-2810) 751 834. Fax: (+30-2810) 751 474

E-mail: synarh@otenet.gr

Lietuva, Rusija

Balandžio 1-3 d. numatomas Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Pasiūlymus dėl problemų, kurias, vežėjų manymu, būtų tikslinga nagrinėti šiuose posėdžiuose, prašome siųsti asociacijai „Linava“ faksu 2786 573.

Gintautas Ramaslauskas

Krovininio transporto skyriaus vadovas

Rusija

Rusijos Federacijos ambasada pranešė, jog nuo 2004 kovo 15 d. bus padidintas mokestis už vizų išdavimа. Mokesčio dydis tikslinamas.

Prancûzija

Nacionalinis kelių informacijos centras (CNIR) informavo, jog sunkiasvorėms transporto priemonėms vėl atidarytas eismas keliu A63 (abiejomis kryptimis). Tačiau dėl didelio transporto priemonių skaičiaus į šiaurę nuo Bordeaux, iš šiaurinės dalies atvykstantiems vežėjams patariama atidėti išvykimа.

Liuksemburgas

Liuksemburgo transporto ministerija nusprendė nuo 2004 gegužės 1 d. neliberalizuoti Baltijos šalių vežėjams vežimų į/iš trečiųjų šalių. Vežimai į/iš trečiųjų šalių gali būti liberalizuoti ateityje, priklausomai nuo transporto rinkos plėtros.

šveicarija

Tarptautinė vežėjų sаjunga IRU primena, jog nuo 2004 balandžio 15 d. iki lapkričio mėn. pabaigos vyks ilgalaikis remontas Glion tuneliuose, esančiuose šveicarijoje tarp Montreux ir Villeneuve, važiuojant automagistrale A9 (Lausanne - St Maurice). Dėl remonto darbų bus uždaryta viena tunelio pusė, o eismas bus leidžiamas dviem kryptimis kita tunelio puse. Kadangi šioje atkarpoje eismas yra ypač intensyvus, galimos didelės transporto priemonių grūstys.

Papildoma informacija pateikiama interneto svetainėje www.glion-fute.ch (šiuo metu tik prancūzų kalba; informacija anglų ir vokiečių kalbomis bus pateikta nuo 2004 balandžio 1 d.).

Prancūzija

Nacionalinis kelių informacijos centras (CNIR) informavo, jog dėl kelio remonto transporto priemonėms, viršijančioms 7,5 t, uždaroma kelio RN10 atkarpa Poitiers pietų kryptimi (Vienne) - Saint Andre de Cubzac (Gironde) šiomis kryptimis:

• nuo 2004 kovo 15 d. iki balandžio 15 d. Paris - Bordeaux kryptimi;

• nuo 2004 kovo 29 d. iki balandžio 15 d. Bordeaux - Paris kryptimi.

Alternatyvūs keliai:

• Poitiers - Bordeaux kryptimi: nuo sankryžos Nr. 30 greitkelis A10;

• Bordeaux - Poitiers kryptimi: nuo sankryžos Nr. 39 b greitkelis A10.

SEMINARAS

dėl naujų PVM įstatymo taikymo nuostatų,

įsigaliosiančių nuo

2004 m. gegužės 01 d.

šių metų kovo mėn. 23 d. 14.00 val. viešbutyje „Crowne Plaza“ (M. K. čiurlionio g. 84, Vilnius) asociacija „Linava“ organizuoja seminarа dėl naujų PVM įstatymo taikymo nuostatų, įsigaliosiančių nuo 2004 m. gegužės 01d.

Pranešėja - LR Finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorė Ingrida šimonytė.

Maloniai kviečiame dalyvauti asociacijos narius ir kandidatus.

Asociacija „Linava“

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (39)

"Linava" informuoja

Naujienos

Alternatyvos

25,25 ar 18,75 metro, 60 ar 40 tonų?

Biodyzelinas iš atliekų

Nauji modeliai

šALDYTUVAI Iš VIELIUNIO

Turkiškasis „Deimantas“

Psichologija

SAVO LAIKO KALVIS

šeima

MILčIJA: patikimumo garantas - šeimyninė atsakomybė

Statistika

Naujienos

Lietuvoje ir pasaulyje

Asociacijos „Linava“ paaiškinimas

Naujienos

Transporto politika

Vairuotojų pažymėjimai: saugumo ir laisvo judėjimo užtikrinimas

Keleivinis transportas

TIK DIRBDAMI NAUJOVIšKAI IšLIKSIME...

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos

Technika

EC reiškia energijos taupymа

KETURIOS PAVAROS, PENKIOS…, šEšIOS… -O GAL DAR DAUGIAU?

Teisė

Europos Sаjungos transporto teisų

Verslo etika

Liežuvis vienas, ausys - dvi

Muziejus

Senasis „maršrutinukų“ pirmtakas