Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

DėL BENDRIJOS LEIDIMų IR BENDRIJOS LICENCIJų BEI Jų KOPIJų IšDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS BEI KELEIVIų VEžIMO SAVO SАSKAITA VEIKLOS LIUDIJIMų IšDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

VALSTYBINėS KELIų TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRšININKAS

įSAKYMAS

DėL BENDRIJOS LEIDIMų IR BENDRIJOS LICENCIJų BEI Jų KOPIJų IšDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS BEI KELEIVIų VEžIMO SAVO SАSKAITA VEIKLOS LIUDIJIMų IšDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2004 m. vasario 6 d. Nr. 2B-35

Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 3-521 „Dėl susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 „Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių“ pakeitimo“ (žin., 2003, Nr. 92-4176) 3.2 punktа bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-735 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“ pakeitimo“ (žin., 2004, Nr. 9-249) 3.4 punktа:

1 T v i r t i n u:

1.1. Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarkа (pridedama);

1.2. Keleivių vežimo savo sаskaita veiklos liudijimų išdavimo tvarkа (pridedama).

2. į g a l i o j u:

2.1. Viršininko pavaduotojus pasirašyti Bendrijos leidimus ir Bendrijos licencijas;

2.2. Krovininio transporto, Keleivinio transporto, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir šiaulių skyrių viršininkus pasirašyti jų skyriuose išduodamus Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų kopijas bei keleivių vežimo savo sаskaita veiklos liudijimus.

Inspekcijos viršininkas Vidmantas žukauskas

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2004 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 2B-35

BENDRIJOS LEIDIMų IR BENDRIJOS LICENCIJų BEI Jų KOPIJų

IšDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

I. Bendrosios nuostatos

1. Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarka parengta įgyvendinant 1992 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentа (EEB) Nr. 881/92 dėl patekimo į rinkа vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritorijа, ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas ir 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamentа (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (su pakeitimais, padarytais 1997 m. gruodžio 11 d. reglamentu (EB) Nr. 11/98).

II. BENDRIJOS LEIDIMų IR BENDRIJOS LICENCIJų

BEI Jų KOPIJų IšDAVIMO TVARKA

2. Vežėjų prašymai ir dokumentai Bendrijos leidimams ir Bendrijos licencijoms bei jų kopijoms gauti priimami, įforminti Bendrijos leidimai ir Bendrijos licencijos bei jų kopijos išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) Krovininio transporto, Keleivinio transporto, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir šiaulių skyriuose. šie skyriai aptarnauja jiems priskirto regiono vežėjus pagal regioninį paskirstymа.

3. Bendrijos leidimai išduodami vežėjams, turintiems licencijа vežti krovinius tarptautiniais maršrutais.

4. Bendrijos leidimų nereikia:

4.1. vežti krovinius savo sаskaita;

4.2. vežti pašto siuntas;

4.3. vežti sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones;

4.4. vežti krovinius transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabа, neviršija 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabа, neviršija 6 tonų;

4.5. vežti vaistus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus medicininei pagalbai teikti vykdant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atvejais.

5. Bendrijos licencijos išduodamos vežėjams, turintiems licencijа vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais. Bendrijos licencijų nereikia vežant keleivius savo sаskaita.

6. Bendrijos leidimа ar Bendrijos licencijа turinčio vežėjo transporto priemonei, kuri turi galiojančiа ir licencijа atitinkančiа licencijos kortelę, yra naudojama kroviniams ar keleiviams vežti ir yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodama, atitinkamai, Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopija. Transporto priemonei išduodama tik viena Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopija. Puspriekabėms ir priekaboms Bendrijos leidimų kopijų nereikia.

7. Bendrijos leidime ir Bendrijos licencijoje nurodoma:

7.1. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos numeris;

7.2. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, buveinės adresas);

7.5. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos galiojimo periodas;

7.6. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos išdavimo vieta ir data;

7.7. Bendrijos leidimа ar Bendrijos licencijа išdavusio atsakingo asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė.

8. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijoje nurodoma:

8.1. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos numeris;

8.2. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijos numeris;

8.3. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, buveinės adresas);

8.4. transporto priemonės markė, modelis ir valstybinis numeris;

8.5. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijos galiojimo periodas;

8.6. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijos išdavimo vieta ir data;

8.7. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijа išdavusio atsakingo asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė.

9. Bendrijos leidimai ir Bendrijos licencijos išduodami penkeriems metams. Galiojimo laikа galima pratęsti.

10. Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų kopijos išduodamos laikotarpiui nuo vienerių iki penkerių metų. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopija negali galioti ilgiau nei Bendrijos leidimas ar Bendrijos licencija.

11. Už Bendrijos leidimo ir Bendrijos licencijos bei jų kopijų išdavimа, pakeitimа, pratęsimа, dublikato išdavimа mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

12. Vežėjas, norintis įsigyti Bendrijos leidimа ar Bendrijos licencijа, pateikia Inspekcijos skyriui (pagal regioninį paskirstymа) šiuos dokumentus:

12.1. užpildytа nustatytos formos prašymа (1 priedas);

12.2. mokamаjį pavedimа su banko žymomis arba Inspekcijos kasos aparato kvitа, patvirtinantį, kad už Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos išdavimа sumokėta nustatyta valstybės rinkliava;

12.3. užpildytа nustatytos formos įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, reputacijos anketа (2 priedas). Jei įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, nesutinka, kad Inspekcija tvarkytų informacijа apie jo teistumа, šis asmuo turi papildomai pateikti pažymа apie jo teistumа (neteistumа);

12.4. vežėjo finansinį pajėgumа įrodančius dokumentus, jei šie dokumentai Inspekcijai buvo pateikti anksčiau kaip iki 2003 m. sausio 1 d.;

12.5. įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, socialinio draudimo pažymėjimа.

13. Vežėjas, norintis įsigyti Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijа, pateikia Inspekcijos skyriui (pagal regioninį paskirstymа) šiuos dokumentus:

13.1. užpildytа nustatytos formos prašymа;

13.2. transporto priemonės registracijos liudijimа, jeigu transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise;

13.3. transporto priemonės naudotojo pažymėjimа ir nuomos sutarties kopijа, jeigu transporto priemonė nuomojama;

13.4. transporto priemonės nustatyto pavyzdžio techninės apžiūros talonа su galiojančia žyma;

13.5. transporto priemonės sertifikatus, jei tokie išduoti;

13.6. mokamаjį pavedimа su banko žymomis arba Inspekcijos kasos aparato kvitа, patvirtinantį, kad už Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijos išdavimа sumokėta valstybės rinkliava.

14. Jeigu vežėjas prašymo pateikimo metu negali pateikti 13.2-13.5 punktuose nurodytų dokumentų, jis gali pateikti šių dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, parašu ir antspaudu, o dokumentų originalus pateikti išduodant Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijas. Techninės apžiūros talono papildomai pateikti nereikalaujama, jei Inspekcijos skyriaus darbuotojas duomenų bazėje turi duomenis apie atliktа transporto priemonės valstybinę techninę apžiūrа.

15. Pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui pakeičiamas ir Bendrijos leidimas, Bendrijos licencija ar jų kopija po to, kai pakeičiamos atitinkamos licencijos ir licencijos kortelės. šiais atvejais vežėjas pateikia Inspekcijos skyriui (pagal regioninį paskirstymа) šiuos dokumentus:

15.1. užpildytа nustatytos formos prašymа;

15.2. mokamаjį pavedimа su banko žymomis arba Inspekcijos kasos aparato kvitа, patvirtinantį, kad už Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos išdavimа pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

16. Keičiant Bendrijos leidimа, Bendrijos licencijа ar jų kopijа pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui, Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos galiojimo terminai lieka tie patys.

17. Jeigu Bendrijos leidimas, Bendrijos licencija ar jų kopija prarastas arba sugadintas, Inspekcija vežėjo prašymu išduoda Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos dublikatа. šiais atvejais vežėjas pateikia Inspekcijos skyriui (pagal regioninį paskirstymа) šiuos dokumentus:

17.1. užpildytа nustatytos formos prašymа;

17.2. įmonės vadovo paaiškinamаjį raštа apie Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos originalo praradimo ar sugadinimo aplinkybes;

17.3. turimus dokumentus, patvirtinančius Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos praradimа;

17.4. mokamаjį pavedimа su banko žymomis arba Inspekcijos kasos aparato kvitа, patvirtinantį, kad už Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos dublikato išdavimа sumokėta valstybės rinkliava.

18. Bendrijos leidimas, Bendrijos licencija ar jų kopija išduodami arba atsisakoma juos išduoti (nurodžius priežastis raštu) per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia Bendrijos leidimui, Bendrijos licencijai ar jų kopijai gauti, pateikimo.

19. Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos dublikato bei Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui išdavimo atveju 18 punkte nurodytas terminas yra 10 dienų.

20. Vežėjas gali reikalauti raštu per 10 dienų paaiškinti Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos neišdavimo priežastis ir turi teisę šiuos sprendimus apskųsti teismui.

21. Atsiimti Bendrijos leidimus ir Bendrijos licencijas bei jų kopijas gali kitas asmuo, pateikęs įstatymų nustatyta tvarka įformintа įmonės vadovo įgaliojimа.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų originalai laikomi įmonėje, o jų kopijos - transporto priemonėse.

23. Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų negalima perduoti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijos negalima naudoti kitai transporto priemonei.

KELEIVIų VEžIMO SAVO SАSKAITA VEIKLOS LIUDIJIMų IšDAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių vežimo savo sаskaita veiklos liudijimų išdavimo tvarka parengta įgyvendinant 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamentа (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (su pakeitimais, padarytais 1997 m. gruodžio 11 d. reglamentu (EB) Nr. 11/98) ir 1998 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentа (EB) Nr. 2121/98, nustatantį išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 684/92 ir (EB) Nr. 12/98 dėl keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais dokumentų taikymo taisykles.

II. KELEIVIų VEžIMO SAVO SАSKAITA VEIKLOS LIUDIJIMų IšDAVIMO TVARKA

2. įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymai ir dokumentai keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sаskaita veiklos pagal reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimams (toliau - liudijimai) gauti priimami, įforminti liudijimai išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) Keleivinio transporto, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir šiaulių skyriuose. šie skyriai aptarnauja jiems priskirtame regione esančias įmones, įstaigas ir organizacijas pagal regioninį paskirstymа.

3. Liudijimai išduodami įmonių, įstaigų ir organizacijų transporto priemonėms, turinčioms Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių 1 priede nurodytа liudijimа keleivių tarptautiniams vežimams kelių transportu savo sаskaita.

4. Liudijime nurodoma:

4.1. įmonės, įstaigos ar organizacijos atsakingo asmens (vadovo) vardas ir pavardė;

4.2. įmonės, įstaigos ar organizacijos kodas, pavadinimas, buveinės adresas;

4.3. transporto priemonės valstybinis numeris;

4.4. įmonės, įstaigos ar organizacijos atsakingo asmens (vadovo) parašas;

4.5. liudijimo galiojimo periodas;

4.6. liudijimo išdavimo vieta ir data;

4.7. liudijimа išdavusio atsakingo asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė.

5. Liudijimai išduodami trimis egzemplioriais laikotarpiui nuo vienerių iki penkerių metų. Liudijimo pirmieji du egzemplioriai įteikiami įmonei, įstaigai ar organizacijai, iš kurių vienas egzempliorius laikomas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, o kitas - transporto priemonėje. Trečiasis liudijimo egzempliorius lieka liudijimа išdavusiame skyriuje.

6. Už liudijimo išdavimа mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. įmonė, įstaiga ar organizacija, norinti įsigyti liudijimа, pateikia Inspekcijos skyriui (pagal regioninį paskirstymа) šiuos dokumentus:

7.1. užpildytа nustatytos formos prašymа (priedas);

7.2. įmonės, įstaigos ar organizacijos registravimo pažymėjimа;

7.3. transporto priemonės registracijos liudijimа, jeigu transporto priemonė valdoma nuosavybės teise;

7.4. transporto priemonės naudotojo pažymėjimа ir dokumentų, patvirtinančių, kad transporto priemonė įsigyta atidėto apmokėjimo sаlygomis, arba ilgalaikės išperkamosios nuomos sutarties kopijas;

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (64)

"Linava" informuoja

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Naujienos

Naujienos

IRU aktualijos

Vežėjų problemos aptartos

Kelių transporto inspekcija

DėL BENDRIJOS LEIDIMų IR BENDRIJOS LICENCIJų BEI Jų KOPIJų IšDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS BEI KELEIVIų VEžIMO SAVO SАSKAITA VEIKLOS LIUDIJIMų IšDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

APIE POKYčIUS KELYJE į EUROPOS SАJUNGА