Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

APIE POKYčIUS KELYJE į EUROPOS SАJUNGА

Vasario 11 d. Panevėžyje startavęs asociacijos „Linava“ organizuotas regioninių pasitarimų maratonas per Kaunа, Klaipėdа, šiaulius ir Alytų vasario 26 d. pasiekė Vilnių. Apie pirmuosius du renginius vežėjus informavome žurnalo „Transporto pasaulis“ 2-ajame numeryje, o šį kartа skaitytojams pateikiame svarbiausių aktualijų apžvalgа iš Klaipėdos, šiaulių ir Alytaus regioninių pasitarimų.

Prezidentas -

apie aktualiausias problemas

Nors šie pasitarimai nebuvo ataskaitiniai, juose labai aktyviai dalyvavo visų šalies regionų vežėjai.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, kalbėdamas apie vienа iš aktualiausių problemų - nuolatinį Lenkijos leidimų stygių, turėjo kuo nudžiuginti vežėjus. Po sėkmingų derybų vasario pradžioje Lenkijoje pavyko susitarti dėl papildomų 9 000 leidimų, kurie bus gauti pirmosiomis kovo mėn. dienomis. Beje, kovo mėnesį įvyks Lietuvos ir Lenkijos bendros komisijos posėdis. Tikimasi, kad jame mūsų vežėjams papildomai bus skirtas reikalingas leidimų skaičius.

Lenkija iš esmės nepakeitė savo nuostatos mažinti krovininių transporto priemonių tranzitа per savo šalį. Todėl A. Kondrusevičius pateikė informacijа apie Lenkijos siūlomа galimybę naudotis keltais. Tai aktualiausia problema Vakarų Lietuvos regiono krovinių gabentojams. Kalbėdamas apie tai Klaipėdos regioniniame pasitarime A. Kondrusevičius pažymėjo, kad naudotis siūloma keltų linija gali paskatinti tik ekonomiškai patrauklios sаlygos - prieinama kaina ir kuo trumpesnis kelionės laikas. Prezidentas patikino: vežėjams paliekama pasirinkimo laisvė ir nebus jokios prievartos nukreipiant juos į keltus.

Bendrijos ir ETMK leidimai, kabotažas ir tachografai

Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento vyriausiasis specialistas Jaunius Jasiūnas informavo, kad Lietuvai tapus Europos Sаjungos nare, dvišalius leidimus pakeis vieningos formos Bendrijos leidimai. Vežėjas kiekvienai transporto priemonei gaus šio leidimo kopijа, reikalingа kroviniams gabenti tarp Europos Sаjungos šalių. Prognozuojama, kad vienas Bendrijos leidimas, kuris galios penkerius metus, vežėjams kainuos 250 Lt, leidimo kopija kiekvienai transporto priemonei tam pačiam laikotarpiui - apie 150 Lt.

Be to, nuo gegužės 1 d. nebus ribojamas vežėjų transporto priemonių parko didėjimas. Vienintelis stabdys gali būti tik vežėjo finansinis pajėgumas, kuris pirmai transporto priemonei turi būti 32 000 Lt, kiekvienai kitai - 18 000 Lt.

Pasak J. Jasiūno, kabotažiniams vežimams numatytas pereinamasis laikotarpis pagal formulę 2+2+1, t. y. po pirmųjų dvejų metų laikotarpio vienos šalys gali drausti, kitos leisti tokius vežiojimus, o maksimaliai kabotažiniai vežimai kai kuriose ES šalyse gali būti draudžiami 5 metus.

Pagal šiuo metu galiojančius ES teisės aktus nustatyta, kad nuo š. m. rugpjūčio 5 d. visose naujose krovininėse transporto priemonėse turės būti įrengti skaitmeniniai tachografai. Tačiau Europos Sаjungos šalyse dėl šio termino vyksta debatai, nes iki šiol dar nėra patvirtintas skaitmeninio tachografo tipas.

Atsakydamas į klausimus dėl vairuotojų iš trečiųjų šalių darbo, J. Jasiūnas vežėjus informavo: tokiems vairuotojams bus privalu turėti atitinkamus liudijimus, patvirtinančius jų nediskriminacinio įdarbinimo faktus. Numatoma, kad tokius pažymėjimus išdavinės kuri nors Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reguliavimo sferos įstaiga.

Be to, J. Jasiūnas vežėjus užtikrino, kad ETMK leidimų sistema išliks. Jos panaikinti nenumatoma, nes išsiplėtusioje ES bus 25 valstybės, o gabenti krovinius su ETMK leidimais galima į daugiau nei 40 šalių. šių leidimų nebereikės gabenant krovinius tarp ES šalių, tačiau jie bus reikalingi važiuojant tarp ES šalių ir valstybių, nepriklausančių ES.

Vienas iš esminių pasikeitimų, į kurį vežėjai turėtų atkreipti dėmesį, - gabenti krovinius su ETMK leidimais negrįžtant į Lietuvа, t. y. savo transporto priemonės registracijos šalį, bus leidžiama ne ilgiau kaip 6 savaites. šių leidimų registracijos žurnalo originalūs lapai turi išlikti iki jų naudojimo pabaigos, o kopijos kiekvienam kalendoriniam mėnesiui pasibaigus per 20 dienų turės būti pristatytos į VKTI.

Alytaus savivaldybėje susirinkusius Dzūkijos regiono vežėjus su minėtais klausimais supažindino asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas. Be to, visuose regioniniuose pasitarimuose jis kalbėjo ir apie Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomаjį draudimа, už kurį įmokos, Lietuvai tapus visateise ES nare, iš tikrųjų padidės, tačiau konkrečios sumos dar nežinomos.

Bendrijos muitinės kodeksas

ir kiti pokyčiai

Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis inspektorius Vladas Kubilius regionų vežėjus informavo, kad po gegužės 1-osios nebeliks muitų sienos tarp ES ir Lietuvos. Visoje ES erdvėje bus užtikrintas laisvas prekių judėjimas, todėl joje nebebus ir muitinio tikrinimo. Prekių judėjimа kontroliuos Valstybinė mokesčių inspekcija. Savaime suprantama, kad sumažės ir muitinės postų, kuriuose bus įforminamos muitinio tranzito procedūros. Išvežant prekes iš ES teritorijos muitinio tranzito procedūros bus įforminamos Lietuvos ir Rusijos pasienyje esančiuose Panemunės ir Kybartų kelio postuose, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje - Lavoriškių, Medininkų ir Raigardo kelio postuose.

Pasak V. Kubiliaus, nuo gegužės 1 d. Lietuvos muitinė vadovausis Bendrijos muitinės kodeksu, jo įgyvendinimo nuostatomis ir kitais poįstatyminiais teisės aktais. Su jais galima susipažinti Muitinės departamento interneto tinklapyje www.cust.lt (skyriuje - Integracija į ES), asociacijos „Linava“ interneto tinklapyje, taip pat žurnaluose ҐVežėjų žinios“ ir „Transporto pasaulis“.

V. Kubilius ragino visų regionų vežėjus atkreipti ypatingа dėmesį į balandžio 30 d. Jeigu tа dienа bus pradėta muitinės procedūra, ji būtinai turės būti užbaigta tа pačiа dienа artimiausiame muitinės poste. Išsamiau apie tai vežėjai bus informuoti papildomai.

TIR garantijų pateikimo tvarka

Apie naujа TIR garantijų pateikimo tvarkа, sugriežtintа TIR knygelių turėtojų atsakomybę ir atskaitomybę, kitus TIR konvencijos taikymo klausimus Klaipėdos ir šiaulių regionų vežėjus informavo asociacijos „Linava“ TIR departamento direktorius Heliodoras Giedrys. Dzūkijos regiono vežėjams išsamiа informacijа apie tai pateikė ir į vežėjų klausimus atsakė TIR departamento Kontrolės ir priežiūros skyriaus vadovas Vytas Vėželis.

Bendrijos leidimų išdavimas

Regioniniuose pasitarimuose dalyvavę VKTI Klaipėdos, šiaulių ir Kauno skyrių vadovai Romas Valevičius, Virgilijus Statkus ir Jonas Gaubšas vežėjus užtikrino, kad patvirtinus valstybinės rinkliavos dydį, bus išduodami Europos Bendrijos leidimai. Reikalingi dokumentai leidimams ir jų kopijoms gauti jau dabar priimami visuose VKTI skyriuose. Todėl jų vadovai ragino vežėjus kuo greičiau pateikti visus šiems leidimams gauti reikalingus dokumentus, nes vėliau gali susidaryti eilės. Be to, VKTI regioninių skyrių vadovai pažymėjo, kad iki š. m. balandžio 1 d. visi atsakingi asmenys privalo išlaikyti profesinės kompetencijos egzaminus. Priešingu atveju po nustatyto termino bus stabdomas licencijų galiojimas.

Supaprastintos tikrinimo

procedūros pasienyje

Lietuvai tapus ES nare, pasieniečių funkcijos nesikeis, tačiau, kaip vežėjus užtikrino regioniniuose pasitarimuose dalyvavę VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Malkų užkardos vado pavaduotojas Vytautas Suodžius, šios užkardos Operatyvinės veiklos skyriaus vyresnioji specialistė Laimutė šamšurina, šiaulių rinktinės Sienos apsaugos skyriaus viršininkas Laimutis Jomantas ir Lazdijų rinktinės Kalvarijos užkardos vado pavaduotojas Tomas Alekna bei Akmenių užkardos vado pavaduotojas Vytautas Adžgauskas, per Lietuvos sienа vykstančių asmenų ir jų transporto priemonių kontrolės procedūros iš tiesų paspartės.

***

Apibendrindamas regioniniuose pasitarimuose pateiktа informacijа, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius ragino vežėjus aktyviai dalyvauti kovo mėnesį asociacijos, Finansų ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuojamuose seminaruose, į juos kviečiami ne tik vežėjų įmonių vadovai, bet ir finansininkai. Konkretus seminarų grafikas bus paskelbtas vėliau.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (64)

"Linava" informuoja

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Naujienos

Naujienos

IRU aktualijos

Vežėjų problemos aptartos

Kelių transporto inspekcija

DėL BENDRIJOS LEIDIMų IR BENDRIJOS LICENCIJų BEI Jų KOPIJų IšDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS BEI KELEIVIų VEžIMO SAVO SАSKAITA VEIKLOS LIUDIJIMų IšDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

APIE POKYčIUS KELYJE į EUROPOS SАJUNGА