Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Juridinių asmenų registras

2004 m. sausio 1 d. oficialiai pradeda veikti pagrindinis valstybės registras - Juridinių asmenų registras, o įmonių rejestras bei kitos atskiros registravimo sistemos (politinių partijų, visuomeninių organizacijų ir pan.) veiklа baigia. Juridinių asmenų registre bus registruojami visi privatieji ir viešieji juridiniai asmenys (uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės, ūkinės bendrijos ir kt.).

Nuo 2004 m. sausio 1 d. taip pat likviduojamas Firmų vardų registras, kadangi pagal galiojantį Civilinį kodeksа firmų vardai neregistruojami atskirame registre, bet yra saugomi nuo tos dienos, kai Juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas įregistruoti juridinį asmenį arba prašymas laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrа būsimo (steigiamo) juridinio asmens pavadinimа (laikinai įtrauktas į Registrа juridinio asmens pavadinimas saugomas 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo Registro tvakytojui dienos). Taigi nuo šiol registruojant įmonę Valstybinio patentų biuro išduoto liudijimo firmos vardui pateikti nebereikės.

Vį „Registrų centras“ (buvusi Valstybinė žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonė) duomenimis, 2003 m. gruodžio mėn. pradžioje Lietuvoje buvo užregistruota per 164 tūkstančių juridinių asmenų, iš kurių 77,7 tūkstančiai buvo individualios įmonės, o 48,8 tūkstančiai - uždarosios akcinės bendrovės. Vį „Registrų centras“, užtikrinanti Registro funkcijų įgyvendinimа, informuoja, kad visi juridiniai asmenys, jų dokumentai, duomenys ir informacija, taip pat dokumentų, duomenų ir informacijos pakeitimai nuo 2004 m. bus registruojami Vį „Registrų centras“ Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus filialuose. Juridinių asmenų registravimo skyrių adresus bei telefonus galite rasti Teisingumo ministerijos ar Vį „Registrų centras“ Interneto tinklapiuose (www.tm.lt arba www.kada.lt). Juridinių asmenų registravimo dokumentų bylos iš ministerijų, apskričių ir savivaldybių bus perduotos šiems filialams pagal juridinio asmens buveinę. Dokumentai galės būti pateikiami bet kuriame Vį „Registrų centras“ filiale ar filialo skyriuje, tačiau bus nagrinėjami, registruojami ir saugomi pagal juridinio asmens buveinės vietа.

Iki 2004 m. sausio 1 d. įregistruotos įmonės ir kiti juridiniai asmenys naujajame Registre persiregistruoti neturės, tačiau Registro tvarkytojas išsiuntinės jau egzistuojantiems juridiniams asmenims prašymus atnaujinti Registro duomenis. Bus keičiami ir įmonių kodai - nuo 2004 m. liepos 1 d. visiems juridiniams asmenims bus suteikti 9 skaitmenų kodai. Naujas kodas bus naudojamas nuo naujo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos. įmonėms, kurios iki 2005 m. sausio 1 d. kreipsis su raštišku prašymu dėl naujo registravimo pažymėjimo išdavimo, naujas registravimo pažymėjimas bus išduodamas nemokamai.

Registro steigimo tikslai

ir laukiami rezultatai

Juridinių asmenų registro steigimo ir veiklos pagrindai išdėstyti 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Civiliniame kodekse. Kadangi Registro veiklai buvo reikalinga nemažai poįstatyminių aktų bei pasiruošimo darbų, Registras pradeda veikti tik 2004 m. sausio 1 d. Tikimasi, kad naujojo Registro duomenys bus patikimi bei patogūs naudoti.

Steigiant Registrа, buvo siekiama tokių pagrindinių tikslų:

• suvienodinti juridinių asmenų registravimo procedūras visoje Lietuvos teritorijoje;

• įgyvendinti Europos Sаjungos teisės aktus, susijusius su duomenų apie bendroves atskleidimu, susieti Registrа su Europos verslo registru;

• padidinti užsienio investuotojų pasitikėjimа Lietuvos verslo aplinka bei užtikrinti trečiųjų asmenų interesų apsaugа ir kt.

Registro duomenys

Manoma, kad verslo aplinka Lietuvoje taps skaidresnė bei patrauklesnė užsienio investuotojams Juridinių asmenų registre pradėjus registruoti įmonių finansinės atskaitomybės, atstovaujančių asmenų bei kitus duomenis, kurie iki šiol veikusiame įmonių rejestre registruojami nebuvo.

Remiantis Civilinio kodekso 2.66 straipsnio reikalavimais, juridiniai asmenys privalės pateikti Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentus (metinę finansinę atskaitomybę). šie dokumentai turės būti pateikiami kiekvienais metais, pradedant 2003 m. ataskaitomis, per 30 dienų nuo momento, kai juridinis asmuo patvirtins finansinės atskaitomybės dokumentus nustatyta tvarka. Registre bus įrašomi ir tvarkomi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų pavadinimai ir jų pateikimo registrui data.

Kartu su metinės finansinės atskaitomybės dokumentais Registrui turės būti pateikiama:

• akcinės bendrovės veiklos ataskaita bei uždarosios akcinės bendrovės veiklos ataskaita, jei tokia sudaroma;

• auditoriaus išvada, jei atliktas auditas, ir audito ataskaita, jei tokia sudaroma.

Registre bus registruojamos taisyklės, pagal kurias atstovai veikia juridinio asmens vardu bei duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius:

• juridinio asmens valdymo organų nariai, juridinio asmens dalyviai (akcininkai, dalininkai ir pan.), jų teisių ribos ir parašų pavyzdžiai;

• duomenys apie prokuristа ir parašo pavyzdys;

• duomenys apie bankroto administratorius (likvidacinės komisijos pirmininkus) ir kt.

Siekiant užtikrinti duomenų apie juridiniam asmeniui atstovaujančius asmenis (įmonės vadovus, valdymo organų narius ir kitus įgaliotus asmenis) pateikimа laiku, nustatyta, kad šie asmenis įgyja įgalinimus veikti juridinio asmens vardu ne nuo jų išrinkimo ar paskyrimo, bet nuo duomenų apie juos įregistravimo Juridinių asmenų registre, jeigu įstatymuose nenumatyta kitaip - pavyzdžiui, AB ir UAB direktorių ir valdybos narių teisės ir pareigos įsigalios nuo jų paskyrimo dienos.

Juridinių asmenų registre bus kaupiami duomenys apie juridinių asmenų vykdomа licencijuojamа veiklа - licencijos išdavimo data bei numeris, licencijos galiojimo datos ir pan.

Registro duomenų

naudojimas

Juridinių asmenų registro duomenys yra vieši, todėl kiekvienas asmuo gali susipažinti su registro duomenimis, informacija bei dokumentais, laikydamasis nustatytos tvarkos. Juridinių asmenų registro nuostatai numato ir galimybę Registre kaupiamų dokumentų bei pavienių dokumentų lapų kopijas pateikti telekomunikacijų galiniais įrenginiais (pvz., faksu).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 12 24 nutarimu Nr. 1694 (įsig. 2004 01 01, žr. žin., 2003, Nr. 123-5624) nustatyti tokie Atlyginimo už dokumentų kopijų išdavimа ir naudojimаsi juridinių asmenų registro duomenimis ir informacija dydžiai:

• už juridinio asmens dokumentų kopijos su žyma „Kopija tikra“ išdavimа - 3 Lt už vienа dokumento lapа;

• už juridinio asmens dokumentų kopijos be žymos „Kopija tikra“ išdavimа - 2 Lt už vienа dokumento lapа;

• už vienа tiesioginę paieškа Juridinių asmenų registro duomenų bazėje pagal juridinio asmens pavadinimа - 2 Lt, pagal asmenį, susijusį su juridiniu asmeniu (pvz., direktorių) - 3 Lt;

• ketvirčio abonentinis mokestis už tiesioginį naudojimаsi Juridinių asmenų registro duomenimis telekomunikacijų priemonėmis - 300 Lt.

Nurodžius registro tvarkytojui juridinio asmens kodа ar pavadinimа, kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai gauti žodžiu ir internetu duomenis apie juridinio asmens:

• pavadinimа;

• kodа;

• teisinę formа;

• buveinę (adresа);

• teisinį statusа;

• apribotа juridinio asmens veiklа;

• išregistravimo datа.

Registravimo bei registro duomenų keitimo išlaidos

Planuojama, kad mokesčiai už juridinių asmenų steigimа bei duomenų ir dokumentų pakeitimų registravimа žymiai nesikeis arba mažės, tačiau bendros išlaidos šioms procedūroms padidės, kadangi įsigalioja privaloma notarinio tvirtinimo tvarka. Nuo 2004 m. sausio 1 d. prašymai įregistruoti juridinį asmenį ar jo padalinį, pakeisti įstatai ar kiti steigimo dokumentai turės būti pateikti notarui, kuris tikrins duomenų tikrumа bei dokumentų atitikimа įstatymų reikalavimams. Duomenys apie notarа, patvirtinusį registrui teikiamų dokumentų tikrumа bei atitiktį įstatymų reikalavimams, bus įrašomi ir kaupiami registre.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. Vį „Registrų centras“ bus mokami tokie mokesčiai:

• už uždarosios akcinės bendrovės registravimа - 120 Lt;

• už ūkinės bendrijos registravimа - 100 Lt;

• už individualios įmonės regsitravimа - 60 Lt ir t.t.

Mokamas bus ir steigimo dokumentų naujos redakcijos registravimas, duomenų ar informacijos pakeitimų registravimas bei naujų registravimo pažymėjimų išdavimas pasikeitus juridinio asmens duomenims. Už naujo registravimo pažymėjimo arba dublikato išdavimа bus mokamas 25 Lt mokestis (išskyrus nustatytas išimtis).

Juridinių asmenų

išregistravimo tvarka

Pradėjus funkcionuoti naujajai tvarkai, juridinių asmenų išregistravimo procedūra turėtų supaprastėti: tai leistų išregistruoti nebeveikiančius juridinius asmenis, nes būtent dėl kai kurių iki šiol egzistavusių dokumentų pateikimo reikalavimų juridinio asmens išregistravimo procedūros buvo kur kas sudėtingesnės. Registrui nebereikės pateikti pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymа su biudžetu, bankų pažymų apie uždarytas sаskaitas, policijos kvito apie antspaudo sunaikinimа, teritorinių muitinių, Aplinkos ministerijos ir kitokių pažymų.

Reda ALEKSYNAITė

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (37)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Problemos sprendimas: du vilkikai keičia tris

Knygos

MOKSLINėS PRODUKCIJOS GAUSėJA

Pagaminta Lietuvoje

AUTOVEžIAI Iš… MARIJAMPOLėS

Patirtis

ROMASTA oficialusis „ContiTech“ atstovas

Stambiu planu

VITO - mažoji „Mercedes-Benz“

Svečiuose

Transporto politikos ir informacijos departamentas

Sveikiname!

JEIGU LAIMė - TOBULAI ATLIKTAS DARBAS…

Užsienyje

Piešinys ant vilkiko

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Aistros dėl degalų kainų

NAUJA EUROPOS SАJUNGOS INICIATYVA DėL KELIų APMOKESTINIMO

RAUSVAS POPIERėLIS ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Keleivinis transportas

KAUNO VISUOMENINIAM TRANSPORTUI 70

TARėSI DIDžIųJų KELEIVIų VEžėJų įMONIų VADOVAI

Vežėjo kalendorius

Vasaris

Technika

DėMESIO! PADANGA LEIDžIA ORА!

UNIFIKACIJA PLIUS ELEKTRONIKA

Teisė

Juridinių asmenų registras

Sveikata

ALUTį GėRIAU…

Muziejus

ALBIONAS... iš Amsterdamo