Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

MOKSLINėS PRODUKCIJOS GAUSėJA

Praėjusių metų balandį „Litexpo“ parodų rūmuose surengtos tarptautinės automobilių, transporto ir
logistikos parodos „alt 2003“ metu vyko kitas, ne mažiau svarbus renginys - 4-oji tarptautinė mokslinė
konferencija „Transbaltica-03“. Abu minimi renginiai buvo išsamiai pristatyti 2003 m. balandžio mėn.
4-ajame „Transporto pasaulio“ numeryje.Prisiminti šiuo netolimos praeities įvykius privertė neseniai pasirodęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Transporto ir inžinerijos fakulteto darbuotojų
pastangomis išleistas minėtoje konferencijoje skaitytų mokslinių pranešimų rinkinys „Transbaltica-03“. Būtent ta proga ir pašnekinau vienа iš rinkinio leidėjų, VGTU tarptautinės konferencijos „Trasbaltica-03“ Mokslo ir organizacinio komiteto sekretorių docentа Mindaugа MAZūRА.

- Ar įmanoma šios daugiau nei
500 puslapių knygos turinį apibūdinti keliais sakiniais?

- Tik pačiais bendriausiais, mažai kа atskleidžiančiais žodžiais, pvz., rinkinyje aptarti kai kurie transporto sistemos ekonominės veiklos strateginiai tyrimai, daug dėmesio skirta saugaus eismo ir aplinkosaugos problemoms bei transporto technologijų kūrimui. Dvi dienas trukusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje į tris sekcijas pasiskirstę mokslininkai perskaitė daugiau nei 80 pranešimų. Rinkinyje jų išspausdinome 68. Pagrindinis atrankos principas - stengėmės, jog publikuojamas pranešimas turėtų ne tik mokslinės, bet ir praktinės reikšmės. Tarp tokių įvardinčiau pranešimus transporto logistikos klausimais. čia derėtų paminėti Danijos transporto centrų asociacijos prezidento Kento Benzeno pranešimа „Logistinių centrų tinklas Baltijos regione: plėtros perspektyvos“, lietuvių mokslininkų Algirdo šakalio ir Siiri Bačiauskienės pranešimа „Naujos kartos logistikos centrų tinklo formavimas Lietuvoje“, Ramūno Palšaičio „Intermodalinio transporto terminalo Kaune steigimo galimybių tyrimas“, Dariaus Bazaro - „Logistinių sistemų ir veiklos pokyčiai Lietuvai tapus ES nare“. Lietuvai, pradedančiai kurti savus logistikos centrus, Vakarų šalių patirtis yra ypač svarbi. Ras informacijos rinkinyje ir tie, kas domisi intermodalinio transporto plėtojimo problemomis, rinkodaros tyrimais transporte, supaprastintomis muitinės procedūromis bei kitais aktualiais klausimais. Naujų minčių tikrai daug.

- Mokslinių straipsnių rinkinio sudarymas, recenzavimas, redagavimas, galiausiai leidyba - ilgas procesas. Ar mokslininkų mintys nespėja pasenti?

- Per pusmetį? Tikrai ne. Rinkinys „Transbaltica-03“ yra VGTU leidyklos „Technika“ 918-oji mokslo literatūros knyga. Iš viso tokių rinkinių esame išleidę jau ketvertа - tiek, kiek buvome surengę tarptautinių mokslinių konferencijų. šias knygas mums padeda išleisti rėmėjai - ne tik Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų fondas, bet ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ (2001 m. rinkinys). Už tai jiems tariame nuoširdų ačiū. Ko gero, pastebėjote, jog mes tarptautines mokslines konferencijas visada organizuojame tuo pat metu, kai atsidaro transportui skirtos parodos. Taip nušauname kelis zuikius: susilaukiame didesnio specialistų dėmesio ir priartiname teorijа prie praktikos. Paprastai konferencijos atidarymas ir plenarinis posėdis vyksta centrinėje „Litexpo“ konferencijų salėje, jame dalyvauja Vyriausybės ir suinteresuotų žinybų atstovai, neaplenkia savo dėmesiu mūsų ir žiniasklaida. Trumpai kalbant, taip konferencija tampa svaresnė.

- Ar naudojasi jūsų išleidžiamais mokslinių straipsnių rinkiniais VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studentai? Ar gali juos įsigyti visi norintys?

- Deja, ne. Gaila, dėl lėšų stokos mes šias knygas išleidžiame labai nedideliu tiražu - tik 120-150 egz. Jo pakanka tik publikuojamų pranešimų autoriams bei mokslinėms bibliotekoms. Būtent čia su jomis ir gali susipažinti studentai. Jiems tai ypač aktualu renkantis rašyti baigiamuosius darbus, kai galima pasirinkti juos dominančiа temа, susipažinti, kokios egzistuoja problemos bei kas iš mokslininkų jas tiria, kа būtų galima pasikviesti darbo vadovu. Tačiau noriu priminti, jog mokslinių straipsnių rinkiniai skirti ne studentams, bet specialistams.

- Ar atsispindi tokiuose rinkiniuose skirtingos nuomonės? Ar rasime juose mokslinių ginčų ar diskusijų atgarsių?

- Kažin. Matot, rinkiniuose publikuojami mokslininkų skaityti pranešimai, diskusijos prasideda vėliau, dirbant sekcijose. Beje, laikui bėgant darbo sekcijose tematika nusistovėjo ir tapo tradicinė: pirmojoje sekcijoje nagrinėjami transporto sistemos ekonominės veiklos strateginiai tyrimai, antrojoje - saugaus eismo tyrimai ir aplinkosauga, trečiojoje - transporto technologijų tyrimai. Taip susiklosto mokslinių darbų tęstinumas, atsispindi mokslinės minties pokyčiai laiko tėkmėje.

- Mokslininkai privalo publikuoti savus darbus, egzistuoja vadinamasis citavimo indeksas. Ar turite kur publikuotis? Ar mato jūsų darbus užsienio kolegos?

- Be monografijų ar atskirų knygų, Lietuvoje anglų kalba leidžiame prestižinį žurnalа „Transport“. Tai vienintelis mūsų langas į Europа. Beje, iš viso pasaulyje yra tik aštuoni transporto problematikai skirti žurnalai, turintys citavimo indeksа ISI. į juos pakliūti labai sunku. Rinkos ekonomikos laikais, sumažėjus finansavimui, mokslininkams nėra lengva. Ypač tiems, kurių darbai neatneša greitos ekonominės naudos, todėl jų neremia jokie koncernai. Neturime šiuolaikinės technikos, bent šiek tiek padoresnės eksperimentinės bazės, viskа tenka skolintis, negauname lėšų laboratorijoms įrengti. Tačiau baigti pokalbio tokia minorine gaida nenorėčiau - vilčių teikia Lietuvos narystė ES bei struktūrinių fondų teikiamos galimybės. O kol kas verčiamės taip, kaip sugebame. Nesakyčiau, kad labai prastai…

- Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Kazys BAGDONAVIčIUS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (37)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Problemos sprendimas: du vilkikai keičia tris

Knygos

MOKSLINėS PRODUKCIJOS GAUSėJA

Pagaminta Lietuvoje

AUTOVEžIAI Iš… MARIJAMPOLėS

Patirtis

ROMASTA oficialusis „ContiTech“ atstovas

Stambiu planu

VITO - mažoji „Mercedes-Benz“

Svečiuose

Transporto politikos ir informacijos departamentas

Sveikiname!

JEIGU LAIMė - TOBULAI ATLIKTAS DARBAS…

Užsienyje

Piešinys ant vilkiko

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Aistros dėl degalų kainų

NAUJA EUROPOS SАJUNGOS INICIATYVA DėL KELIų APMOKESTINIMO

RAUSVAS POPIERėLIS ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Keleivinis transportas

KAUNO VISUOMENINIAM TRANSPORTUI 70

TARėSI DIDžIųJų KELEIVIų VEžėJų įMONIų VADOVAI

Vežėjo kalendorius

Vasaris

Technika

DėMESIO! PADANGA LEIDžIA ORА!

UNIFIKACIJA PLIUS ELEKTRONIKA

Teisė

Juridinių asmenų registras

Sveikata

ALUTį GėRIAU…

Muziejus

ALBIONAS... iš Amsterdamo