Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

TARėSI DIDžIųJų KELEIVIų VEžėJų įMONIų VADOVAI

Gruodžio 19-аjа į asociacijos „Linava“ posėdžių salę rinkosi didžiųjų Lietuvos keleivių vežėjų parkų atstovai. Kiekvienų metų pabaigoje vykstantis susitikimas jau tapęs tradicija - jame aptariami praėjusių metų rezultatai, pasidalinama įspūdžiais bei patirtimi, kalbama apie ateinančių metų planus.

Pasitarime dalyvavo asociacijos „Linava“ viceprezidentas Mindaugas Grigelis, UAB „Linavos“ mokymo centro vadovas Julius Salenekas, Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento vyriausiasis specialistas Petras Mikalonis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto mokslo instituto atstovas Arimantas Račkauskas, VKTI Keleivinio transporto skyriaus vadovas Rolandas Mazaliauskas, pavaduotojas Antanas Trilupaitis.

Lina JAKUBAUSKIENė

2003-iųjų bendradarbiavimo su Keleivinio transporto sekcijos nariais rezultatus aptarė J. Salenekas. Pasak jo, vis daugiau keleivių vežėjų dalyvauja „Linavos“ mokymo centro rengiamuose seminaruose, mokymuose, išvykose į užsienį. Praėjusiais metais lankytasi Lenkijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje. į užsienį buvo išvykę 102 keleivių vežėjai, seminaruose ir mokymuose dalyvavo 176, mokymuose užsienyje - 22, licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų pasiruošimo profesinės kvalifikacijos egzaminui kursuose - 332 dalyviai.

Vežėjai pageidavo seminarų autobusų vairuotojams, kur jiems būtų dėstomi etikos, bendravimo psichologijos, darbo ir poilsio režimo klausimai. E. Stolovickis siūlė „Linavos“ mokymo centrui imtis organizuoti ir kursus savivaldybių kontrolieriams, kadangi dabar jie neturi jokių kvalifikacijos pažymėjimų bei darbui reikalingų žinių.

A. Račkauskas ragino keleivių vežėjus parengti visuomeninio transporto ilgalaikę integruotа programа, kurioje būtų įvardytos visos vežėjams kylančios problemos bei numatytos ateities darbų kryptys bei gairės. Turint tokį dokumentа, visas problemas būtų galima spręsti kompleksiškai, lengviau sektųsi bendradarbiauti su valdžios institucijomis. E. Stolovickis teigė, kad Susisiekimo ministerijai jau seniai pavesta parengti visuomeninio transporto plėtros strateginę programа, tačiau iki šiol tokio dokumento nėra. Petras Mikalonis sakė, kad strategijai parengti buvo sudaryta mokslininkų grupė, tačiau jų atliktas darbas nepasirodė pakankamai svarus, todėl nebuvo priimtas.

Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymu, iki 2003-iųjų pabaigos turėjo būti parengta ir visuomeninio transporto atnaujinimo programa, tačiau metai baigėsi, o apie jos pasirodymа kol kas negirdėti. P. Mikalonis teigė, kad Susisiekimo ministerijos pasamdyti specialistai programа parengė, tačiau jа sukritikavo ir atmetė Finansų ministerija, iš trylikos siūlytų punktų išbraukusi net devynis. Tad iš esmės ir šis Lietuvos keleivių vežėjams taip reikalingas darbas buvo sužlugdytas. Pasitarimo dalyviams kilo logiškas klausimas - ar apskritai šiuo metu Lietuvoje yra specialistų, kurie galėtų parengti ilgalaikę strateginę visuomeninio transporto plėtros programа.

Pasitarime kalbėta ir apie ateinančių metų planus bei keleivinio transporto verslo ateitį Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа. Jei miestų bei rajonų savivaldybės rinktųsi tarptautinių konkursų skelbimo keliа - gali būti, kad dabartinių keleivių vežėjų apskritai neliktų. Belieka tikėtis, kad bus pasirinktas naudingiausias bei šaliai priimtiniausias variantas.

Kęstučio BRUZGELEVIčIAUS nuotr.

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (37)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Problemos sprendimas: du vilkikai keičia tris

Knygos

MOKSLINėS PRODUKCIJOS GAUSėJA

Pagaminta Lietuvoje

AUTOVEžIAI Iš… MARIJAMPOLėS

Patirtis

ROMASTA oficialusis „ContiTech“ atstovas

Stambiu planu

VITO - mažoji „Mercedes-Benz“

Svečiuose

Transporto politikos ir informacijos departamentas

Sveikiname!

JEIGU LAIMė - TOBULAI ATLIKTAS DARBAS…

Užsienyje

Piešinys ant vilkiko

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Aistros dėl degalų kainų

NAUJA EUROPOS SАJUNGOS INICIATYVA DėL KELIų APMOKESTINIMO

RAUSVAS POPIERėLIS ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Keleivinis transportas

KAUNO VISUOMENINIAM TRANSPORTUI 70

TARėSI DIDžIųJų KELEIVIų VEžėJų įMONIų VADOVAI

Vežėjo kalendorius

Vasaris

Technika

DėMESIO! PADANGA LEIDžIA ORА!

UNIFIKACIJA PLIUS ELEKTRONIKA

Teisė

Juridinių asmenų registras

Sveikata

ALUTį GėRIAU…

Muziejus

ALBIONAS... iš Amsterdamo