Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

MUITINėS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSų MINISTERIJOS DIREKTORIAUS į S A K Y M A S DėL MUITINėS SANDėLIO STEIGIMO LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO 2003 m. lapkričio 24 d. Nr. 1B-993 Vilnius

Vadovaudamasis Muitinės sandėlių steigimo ir veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birћelio 19 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Muitinės sandėlių steigimo ir veiklos taisyklių patvirtinimo“ (Ћin., 2001, Nr.53-1879; 2002, Nr.48-1849; 2003, Nr. 2-44), 37 punktu bei Kauno teritorinės muitinės 2003 m. lapkričio 12 d. teikimu Nr.6MV-6.6-23642 dėl muitinės sandėlio veiklos sustabdymo: 1. S u s t a b d a u UAB „Lietћaliava“ (įm. kodas 1036511) C tipo muitinės sandėlio Nr. KC0191 steigimo leidimo galiojimа. Sustabdymo prieћastis - muitinės sandėlio savininkas nepateikė bendrosios garantijos, uћtikrinančios įsipareigojimus, susijusius su prekėmis, laikomomis muitinės sandėlyje, įvykdymа. 2. N u s t a t a u, kad: 2.1. C tipo muitinės sandėlio Nr. KC0191 steigimo leidimo galiojimas sustabdomas dviem mėnesiams nuo šio įsakymo pasirašymo dienos ir prekės į šį muitinės sandėlį adresu: Putinų g. 3, Alytus, negali būti nei priimamos, nei iš jo išduodamos; 2.2. šis sustabdymas gali būti atšauktas, kai muitinės sandėlio savininkas pateiks teritorinei muitinei garantijа. 3. P a v e d u: 3.1. įsakymo vykdymа kontroliuoti Kauno teritorinės muitinės viršininkui J. Pangoniui; 3.2. Muitinės veiklos organizavimo skyriui (V. Volungevičius) įsakymа paskelbti oficialaus leidinio „Valstybės ћinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Direktorius Rimutis Klevečka

Sulaikyti įtariami pareigūnai

Lapkričio 27 d. Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai, įtardami bendrininkavus gabenant kontrabandа, dviem paroms sulaikė buvusį Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pamainos viršininkа Vytautа Vilemа (šiuo metu dirbantį Pagėgių geleћinkelio poste inspektoriumi) ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinės Pagėgių uћkardos Sargybų būrio specialistа Arvydа Vendzelį.

Abu pareigūnai sulaikyti tiriant baudžiamаjа bylа dėl Lietuvos muitinės pareigūnų 2003 m. liepos 17 d. Panemunės kelio poste aptiktos vienos iš didžiausių šiemet cukraus ir cigarečių kontrabandos. Tuomet muitinės kriminalistai krovininiame vilkike rado 17 tonų cukraus bei 300 dėžių cigarečių „Saint George“, „Dukat 8“ ir „Tri korolia“ su rusiškomis banderolėmis. Bendra kontrabandos vertė - daugiau nei 340 tūkst. litų.

Tirdami baudžiamаjа bylа muitines kriminalistai šiek tiek anksčiau sulaikė Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymoje apie įtariamus prezidentūros ryšius su nusikaltėliais minimа Augenijų Abarių, vilnietį Antonа Greženа bei Tauragės miesto gyventojа Jonа Jankauskа. Lapkričio 26 d. teismas A. Abarių leido suimti dešimčiai parų, J.Jankauskas suimtas dvidešimčiai parų, A.Greženas - dešimčiai parų.

Pasikeitė Muitinės departamento telefonų numeriai

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos pasikeitė Muitinės departamento vadovybės bei daugumos struktūrinių padalinių telefonų, taip pat faksų numeriai. Naujus numerius galima rasti šiame tinklapyje: www.cust.lt/lt/rubric?rubricID="215."

ūkio subjektams, keleiviams ir kitiems interesantams informacija kaip ir anksčiau teikiama Muitinės departamento telefonu Vilniuje 8 5 261 30 27.


"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 23 (59)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 - lapkričio 30 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Kelininkų darbai ir tarptautinė integracija

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Muitinėje

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams