Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

VERONOS DEKLARACIJA - KIETAS RIEšUTAS LIETUVAI

š. m. spalio 23-24 d. Italijos mieste Veronoje įvyko 29 Europos šalių transporto ministrų bei jų atstovų susitikimas, skirtas saugaus eismo problemoms. Italijos transporto ir infrastruktūros ministras P. LUNARDIS pristatė susirinkusiems pagrindinį dokumentа - Veronos deklaracijа, kurios tikslas - iki 2010 metų Europoje sumažinti eismo įvykiuose žvusiųjų skaičių net 50 proc. šio dokumento projektа parengė Italijos transporto ir infrastruktūros ministerijos specialistai kartu su kolegomis iš 29 Europos šalių. Tuo pat metu buvo apsvarstytas dar vienas dokumentas „Europa už gyvybę“, skirtas eismo saugumo problemoms. Tapo akivaizdu, kad Italijai vadovaujant ES šioms problemoms teikia išskirtinį, prioritetinį dėmesį.

Kodėl?

Anot Italijos transporto ir infrastruktūros ministro P. Lunardžio, dabar 15-oje ES šalių yra 375 mln. eismo dalyvių, iš kurių 200 mln. turi vairuotojo pažymėjimus. Kelių tinklu, kurį sudaro 4 mln. kilometrų, važinėja 200 mln. transporto priemonių. Kasmet šiose šalyse užregistruojama 1,3 mln. eismo įvykių, kurių metu žūva 40 tūkst. žmonių, 1,7 mln. sužeidžiama. Tiesioginė ir netiesioginė šių nelaimių kaina sudaro 160 mln. eurų arba 2 proc. Europos Sаjungos BVP. Nepaisant to, kad bendroji situacija ES nuolat gerėja - eismo intensyvumas per 30 metų išaugo tris kartus, tuo tarpu mirtinų nelaimių sumažėjo dvigubai - šiandienine eismo saugumo būkle visuomenė nepatenkinta. ES viceprezidentė, komisarė, atsakinga už bendrаjа transporto politikа, L. de Palacio savo pranešime pabrėžė, kad būtina imtis bendrų veiksmų, siekiant suvienodinti įvairių šalių skirtingus reikalavimus nustatant leistino alkoholio ribа, dėl kurios diskutuojama jau 12 metų. Komisarė pastebėjo, kad šiandien nepakanka standartinių, visiems įprastų saugaus eismo gerinimo priemonių, būtina Europos Bendrijos mastu diegti naujas saugaus eismo technologijas įgyvendinant saugaus eismo programas. Anot L. de Palacio, šiose programose turi būti akcentuoti trys kertiniai elementai - eismo dalyvių elgesys, transporto priemonių saugumas ir kelio infrastruktūra. Komisarė pažymėjo, kad žuvusiųjų skaičius ES vienam milijonui gyventojų 2000 m. buvo 108, o 2001 m. - 105. Ta proga verta prisiminti, jog Lietuvoje 2002 m. aukų skaičius vienam milijonui gyventojų buvo beveik dvigubai didesnis - 201.

Kа reikės daryti?

Veronoje kalbėjo visi 29 Europos šalių transporto ministrai bei atstovai. Visi jie reiškė susirūpinimа esama padėtimi ir pritarė ketinimams radikaliai sumažinti aukų skaičių.

Tarp efektyviausių priemonių norimam tikslui pasiekti bene dažniausiai buvo minimos šios: greičio mažinimas, saugos diržų naudojimas, taip pat kova su neblaiviais ar nuo narkotikų apsvaigusiais vairuotojais. Susitikimo pabaigoje visi 29 šalių Europos ministrai priėmė Veronos deklaracijа, kuria skatinama keleto krypčių kelių saugos politika, pagrįsta žemiau išvardintomis, viena kitа papildančiomis priemonėmis:

1. Kaupti informacijа apie kelių eismo įvykių priežastis, aplinkybes ir pasekmes, padaryti būtinas išvadas, kaip išvengti šių įvykių dažno pasikartojimo. Dėl šios priežasties šalys sutinka prisidėti prie veiksmų, atliekamų Europos eismo saugumo stebėjimo punkte, kuris yra EK vidinis organas, ir pabrėžia savo suinteresuotumа atliekant atitinkamа analizę, pagrįstа lyginamaisiais ir išsamiais duomenimis, taip pat atskleidžiant šios analizės rezultatus mokslinėms organizacijoms, sprendimų priėmėjams ir visuomenei;

2. Plėtoti laipsniškа pagrindinių kelių saugaus eismo reglamentų harmonizavimа, kad būtų įmanoma suteikti Europos piliečiams bendrа vertybių ir taisyklių sistemа, galiojančiа ES. Turėtų būti atsižvelgta į profesionalių vairuotojų pirminį ir nuolatinį mokymа, pažeidėjų perauklėjimа, vairuotojų pažymėjimus ir t. t.;

3. Nustatyti tinkamiausias reguliavimo, organizacines, technines ir ekonomines sаlygas, kurios padėtų sugriežtinti kelių eismo saugumo standartus Europos keliuose, nustatyti juose pavojingiausius ruožus, vykdyti sistemingus ir nuolatinius veiksmus, kurių tikslas - kelti saugumo lygį esamame kelių tinkle bei suteikti Europos visuomenei tiksliа ir išsamiа informacijа apie įvairiausius rizikos veiksnius;

4. Skatinti vykdyti tas taisykles, kurių analizė atskleidė, jog jos turi didžiausiа poveikį mažinant eismo įvykių skaičių ir jų padarinių sunkumа. Pvz., griežčiau reikalauti naudoti saugos diržus ar dėvėti šalmus, nepaisant kad šie reikalavimai iš pradžių pasirodys nepopuliarūs;

5. Nustatyti tinkamiausias organizacines, technines ir ekonomines sаlygas, būtinas pagerinti ir sustiprinti apsaugos priemones silpniausiems eismo dalyviams bei eismo dalyviams su padidinta rizika, ypatingai atsižvelgiant į pėsčiuosius, dviratininkus, jaunus ir senyvo amžiaus žmones bei parinkti tinkamiausias priemones, kad jie gatvėse bei aikštėse galėtų jaustis saugūs;

6. Imtis priemonių, kurių tikslas - padidinti automobilių saugumа kiekvienoje šalyje, nuolat informuojant jos piliečius apie automobilių saugumo tyrimų Europoje rezultatus, diegiant naujas eismo saugumo technologijas (tokias kaip greičio ribotuvai, eismo įvykių duomenų registratorius, automatinis saugos diržų signalizatorius), greičiau ir dažniau atskleidžiant jų naudа;

7. Numatyti profesionalaus transporto specialių veiksmų planа, kurio tikslas būtų sureguliuoti vairuotojų darbo ir poilsio laikа bei reikalauti vykdyti šias taisykles. šie veiksmai taip pat turėtų būti susiję su darbo sаlygomis bei visais aspektais, susijusiais su saugumu apskritai. Augant privačiam ir profesionaliam tarptautiniam kelių transportui, gali tekti sujungti kai kuriuos reikalavimus, siekiant sugriežtinti eismo saugumo standartus;

8. Prisidėti suteikiant eismo įvykių aukoms aukštos kokybės medicininę, psichologinę ir teisinę paramа;

9. Ugdyti piliečių naujos saugaus eismo kultūros sampratа (ypatingа dėmesį skiriant moksleiviams, bet neapsiribojant vien jais), viešojo, bei privataus sektoriaus techninių padalinių ir politikos formuotojų kultūrа, užkertant keliа veiksmams, prieštaraujantiems saugumo kultūrai;

10. Skatinti partnerystę ir bendradarbiavimа tarp valstybinių institucijų, visuomeninių organizacijų ir gyventojų bendrijų, siekiant nustatyti saugaus eismo tikslus, prioritetus ir veiksmus, atkreipti visuomenės dėmesį į eismo saugumа, kai būtina, aktyviai dalyvauti šiuos veiksmus įgyvendinant išnaudojant visas būtinas ir tinkamas priemones, ypač vadovaujantis Europos saugaus eismo įstatais.

Vien Veronos deklaracijos siekiamų tikslų išvardijimas akivaizdžiai rodo, kiek daug konkrečių darbų reikės nuveikti mūsų saugaus eismo specialistams per ganėtinai trumpа laikа - iki 2010-ųjų. Ar sugebėsime ištesėti priimtus įsipareigojimus? Kа reikės daryti, kad žodis taptų kūnu? Redakcija tikisi, jog vežėjai neliks abejingi svarstomai problemai ir tars savo žodį, kа reikėtų daryti, kad aukų Lietuvos keliuose sumažėtų perpus.

Kazys BAGDONAVIčIUS

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (36)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Vilkikų daugėja. O vairuotojų?

Dilerių naujienos

MAN RENESANSAS LIETUVOJE

Faktai ir komentarai

VERONOS DEKLARACIJA - KIETAS RIEšUTAS LIETUVAI

„TAI - NE FANTASTIKA“

GAIRėS

METAI BUVO TURININGI

Užsienyje

KENWORTH T2000 - GRAžUS KAIP AMERIKIETIšKA SVAJONė

Lietuvoje ir pasaulyje

LIAZ nebeliko...

NAUJIENOS Iš BRIUSELIO

Sį „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ - PENKERI

Transporto politika

Kokių permainų kitаmet sulauksime?

Keleivinis transportas

IšBANDYMUI - žYMIAUSIų GAMINTOJų AUTOBUSAI

Technika

Naujienos

Teisė

PVM Lietuvai tapus ES nare

Muziejus

BERLIET STRADAIR arba prancūziška elegancija