Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

METAI BUVO TURININGI

Skaičiuojame paskutiniаsias 2003-iųjų dienas ir rengiamės sutikti Naujuosius metus, pradėsiančius naujа, nežinomа, todėl šiek tiek nerimo keliantį šalies gyvenimo etapа Europos Sаjungos sudėtyje. Kokių permainų nelengvame versle besibaigiančiaisiais metais tikėjosi keleivių vežėjai, kokioms viltims buvo lemta ar nelemta išsipildyti, kа žada ateinantieji - kalbamės su asociacijos „Linava“ viceprezidentu, UAB „Kauno autobusai“ generaliniu direktoriumi Mindaugu GRIGELIU.

- Taigi pirmiausia ir norėčiau paklausti - kokie praėjusieji metai buvo Lietuvos keleivių vežėjams?

- Metai buvo dvejopi: pagaliau sulaukėme Kelių transporto kodekso 171 straipsnio pataisas įtvirtinusio įstatymo, numatančio kompensuoti vežėjų nuostolius už visuomenei suteiktas būtinas transporto paslaugas. Atsiskaitymo už lengvatinių keleivių vežimа problema išspręsta jau anksčiau, tad belieka laukti, kol realiai pradės veikti ir naujasis įstatymas. Tada miestų keleivių vežėjai iš savivaldybių gaus visas reikalingas dotacijas bei kompensacijas, ir bus galima teigti, kad mūsų verslo įstatyminė bazė iš esmės sutvarkyta.

Pastaruoju metu vykusiuose asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos regioniniuose pasitarimuose dalyvavo ir nemažai miestų bei rajonų savivaldybių atstovų. Jie teigė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė bei Finansų ministerija, priimdamos įstatymа dėl vežėjų nuostolių kompensavimo, privalėjo numatyti ir tam reikalingas lėšas. Savivaldybių atstovai skundėsi, kad susisiekimo ministro įsakymas buvo priimtas tada (šių metų balandžio mėn.), kai biudžetai jau buvo patvirtinti, todėl pinigų vežėjų kompensacijoms nenumatyta. Dabar belieka tikėtis, kad savivaldybių darbuotojai bus geranoriški, ir vežėjai gaus visas jiems priklausančias išmokas. Galiu pasidžiaugti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžete dotacijos už nuostolingų maršrutų aptarnavimа skirtos atskira eilute.

Daugumai keleivių vežėjų pavyko išspręsti ir įsisenėjusiа delspinigių problemа - dalis jų buvo nurašyta, daliai numatyti ilgesni terminai. Džiugu, kad Finansų ministerija pažvelgė į šiа problemа geranoriškai ir kompromisas buvo rastas.

Antra vertus, susumavę šių metų pirmojo pusmečio keleivinio transporto įmonių veiklos rodiklius matome, kad jie prastesni nei praėjusiais metais. Kokios priežastys? Mažėja keleivių srautai, padidėjo kuro akcizas, pabrango degalai, tuo pačiu padidėjo vežėjų išlaidos. Pajamos, deja, išliko beveik tokios pačios. Ateinančiais metais turėtų brangti transporto priemonių draudimas, bus įvestas Lietuvos Respublikoje įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojų mokestis, tad vežėjų išlaidos turėtų dar labiau padidėti. Tačiau jei įstatymas dėl nuostolingų maršrutų kompensavimo sėkmingai veiks ir vežėjai gaus visas jiems priklausančias kompensacijas, verslo situacija turėtų keistis tik į gera.

šių metų birželį asociacija „Linava“ įstojo į Tarptautinę visuomeninio transporto asociacijа UITP. Tai - pasaulinė organizacija, labai aktyviai bendradarbiaujanti su Europos Sаjungos institucijomis kuriant keleivinio transporto darbа reglamentuojančius normatyvus bei direktyvas. Manau, kad mūsų dalyvavimas šioje organizacijoje yra labai svarbus, ypač dabar, kai Lietuvos keleivinis transportas integruojasi į ES visuomeninio transporto rinkа. Beje, atstovauti Europos Sаjungos visuomenino transporto interesams yra įsteigtas specialus padalinys - UITP Europos Sаjungos komitetas. Dalyvavimas jo veikloje leidžia mums susipažinti su ES normatyviniais aktais, reglamentuojančiais keleivinį transportа, padeda vežėjams neatsilikti nuo Europoje vykstančių visuomeninio transporto pokyčių, įsitraukti į ES keleivių vežimo rinkа, pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis.

Gruodžio 1-5 dienomis kartu su „Linavos“ Keleivinio transporto sekcijos vadovu Eugenijumi Stolovickiu dalyvavome UITP Europos Sаjungos konferencijoje Briuselyje. šalies vežėjai su nerimu laukia narystės Europos Sаjungoje; dešimties naujų narių atėjimo laukia ir ES šalys. Jų vežėjai labai rimtai rengiasi dalyvauti būsimuose konkursuose dėl patekimo į mūsų keleivių vežimo rinkа, ir, be abejo, turi daug šansų laimėti. Tad mūsų miestų bei rajonų savivaldybės jau dabar turėtų rimtai apsispręsti - rems savuosius vežėjus, ar leis ateiti į rinkа užsieniečiams. Savivaldybių darbuotojai turi pasverti visus „už“ ir „prieš“ bei rasti geriausiа išeitį, nes tik nuo jų priklausys Lietuvos visuomeninio transporto ateitis. Itin daug dėmesio reikėtų skirti transporto parko atnaujinimui - konferencijoje dar kartа nevienareikmiškai pabrėžta, kad šiam tikslui ES struktūrinių fondų lėšos negalės būti naudojamos. Tačiau niekas nedraus gauti jas infrastruktūros, kontrolės bei kitoms sferoms plėtoti. UITP žadėjo pagelbėti rengiant programas, konkursų nuostatas, konsultuoti visais iškilusiais teisiniais klausimais. Savo ruožtu „Linavos“ darbuotojai dalysis naujai įgytomis žiniomis su visais Lietuvos keleivių vežėjais.

Konferencijoje kalbėta ir apie būsimаjа narystę Europos Sаjungoje. Kol kas dar neaišku, kas mūsų laukia įstojus - kaip tokioje didelėje erdvėje veiks įvairūs įstatymai, pvz., dėl PVM susigrаžinimo ir pan.

- Koks vaidmuo teks asociacijai „Linava“, šaliai žengiant į Europos Sаjungа bei tapus jos nare?

- Be abejo, nežadame sėdėti rankas sudėję ir laukti, kol viskas susitvarkys savaime. Artimiausiu metu ketiname surinkti ir atskiru leidiniu išleisti visus keleivinio transporto verslа reglamentuojančius įstatymus, poįstatyminius aktus bei jų komentarus. Manau, tokia knygelė būtų labai reikalinga visiems keleivių vežėjams. Ir toliau rengsime seminarus, pasitarimus, aiškinsimės visus vežėjams iškylančius klausimus, bandysime rasti atsakymus į juos. Bendradarbiausime su Susisiekimo ministerija, atstovausime vežėjų interesams valdžios institucijose. Padėsime rengti projektus, programas, aiškinsimės, kaip geriau pasinaudoti Europos Sаjungos fondų lėšomis ir pan.

- Asociacijos viceprezidentu dirbate jau antrus metus. Kokie šie metai buvo Jums, kuo jie praturtino Jus kaip žmogų ir įmonės vadovа?

- Galiu pasakyti tik tiek - metai buvo nepaprastai turiningi ir įdomūs. Džiugu tai, kad asociacijos vadovybė į keleivių vežėjus, kurių „Linavoje“ yra gerokai mažiau nei krovinių vežėjų, žiūri labai geranoriškai. Nė vienas mūsų pasiūlymas ar prašymas neliko neišnagrinėtas, neaptartas, mus visada suprato ir palaikė tiek prezidiumo nariai, tiek sekretoriato darbuotojai. Visada buvome išklausyti, išgirsti, visos mūsų iniciatyvos palaikomos.

Per praėjusius metus dalyvavau daugelyje IRU sesijų, susitikimų bei konferencijų, išgirdau daug naujo ne tik apie keleivių vežėjų verslа, susipažinau su įdomiais žmonėmis.

Be abejo, ne visus numatytus darbus pavyko nuveikti - liko ir nebaigtų. Kitaip, ko gero, ir negalėtų būti: išsprendus vienа problemа, paprastai iškyla kita, tad darbų nepritrūks ir naujaisiais.

- Kа teko atidėti ateinantiesiems?

- Labai gaila, bet liko neišspręsta bene opiausia ir keleivių vežėjams labiausiai skaudanti nelegaliai keleivius vežančių vežėjų problema. Atrodo, visiems turėtų būti aišku, kad nelegalūs vežėjai daro didžiulę žalа valstybei, nesumokėdami visų mokesčių biudžetui, atimdami keleivius iš teisėto vežėjo, tačiau kažkodėl į juos netgi aukščiausiose valdžios institucijose žiūrima pro pirštus. Dažnai jie traktuojami kaip smulkieji verslininkai, turintys teisę egzistuoti. Tačiau tokiu atveju ir reikalavimai jiems turėtų būti tokie patys kaip ir teisėtiems vežėjams. Asociacijos „Linava“ duomenimis, keleivių vežėjų įmonės per metus į šalies biudžetа sumoka apie 90 mln. litų mokesčių, todėl, manau, turime moralinę teisę reikalauti sau sаžiningos konkurencijos bei palankių verslo sаlygų. Mes kas pusmetį renkame įmonių statistinius duomenis, juos sisteminame bei analizuojame, tuo tarpu niekas negalėtų pasakyti, kiek keleivių per metus veža nelegalai, kiek jie surenka pajamų, kiek mokesčių sumoka biudžetui. Jei kovai su jais dabartinių įstatymų nepakanka, juos būtina papildyti ar priimti naujus. Nelegalius ar pusiau legalius vežėjus būtina kontroliuoti bei bausti itin griežtai. šalies biudžeto surinkimu turime rūpintis kiekvienas - juk ir iš mūsų sumokėtų mokesčių užtikrinamas šalies saugumas, sėkmingai dirba valdžios institucijos ar mokamas atlyginimas gydytojui, kuris mus gydo, mokytojui, kuris moko mūsų vaikus. Todėl ir toliau nežadame likti nuošalyje. Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis yra įtrauktas į Susisiekimo ministerijos sudarytа komisijа, kovosiančiа su nelegaliai keleivius vežančiais vežėjais, tikiu, ji padarys viskа, kad problemos sprendimas pagaliau pajudėtų iš mirties taško.

Gaila, bet iki šiol sunkokai susikalbame su Savivaldybių asociacija. Matyt, mūsų ne itin glaudus bendradarbiavimas yra tiesiog užprogramuotas: esame skirtingose pozicijose ir į tas pačias problemas žiūrime iš skirtingų taškų. Savivaldybių biudžetai nuolatos deficitiniai, jie norėtų keleivių vežėjams mokėti kiek galima mažiau, mes savo ruožtu norime gauti viskа, kas mums pagal įstatymus priklauso.

Ateinančiais metais būtinai teks sugrįžti ir prie moksleivių pavėžėjimo problemos. Nemažai šia kryptimi dirbome, deja, žymesnių poslinkių pasiekti nepavyko. Nesiginčijam, kad moksleivių pavėžėjimas - prioritetinė sritis, vaikus vežti reikia, tačiau nenorėtume, kad tai būtų daroma žlugdant mūsų verslа.

- Kokius darbus ketinate pradėti naujaisiais?

- Kadangi, kaip minėjau, keleivinio transporto verslo įstatyminė bazė jau daugiau ar mažiau sutvarkyta, ketiname daugiau dėmesio skirti visuomeninio transporto populiarinimui. Su asociacijos „Linava“ prezidiumo nariais aptarėme idėjа šalies aukštosiose mokyklose šia tema paskelbti konkursа bakalauro ar magistro diplominiam darbui parengti. Jame galės dalyvauti visų aukštųjų mokyklų absolventai - kas žino, kaip netikėtai šiа temа galėtų traktuoti, tarkim, Dailės, Muzikos akademijų ar psichologijos, sociologijos specialybių studentai. Nugalėtojus žadame apdovanoti prizais ar piniginėmis premijomis, jų darbus išleisti atskiru leidiniu.

Labai gražų pavyzdį, mano nuomone, parodė UAB „Vilniaus autobusai“, surinkę bei parengę savo įmonės istorijа. Tai galėtų tapti akstinu ir kitoms keleivių vežėjų įmonėms prisiminti savo ištakas - juk jų istorija galėtų būti įdomi ne tik darbuotojams, bet ir visiems miestiečiams.

- Artėja Naujieji. Ko palinkėtumėt šalies keleivių vežėjams 2004-aisiais?

- Ateinantieji metai bus tikrai neeiliniai - tai bus įsiliejimo į Europos Sаjungа metai. Visų pirma, linkėčiau keleivių vežėjams kuo geriau pasirengti būsimajai narystei - kad perėjimas būtų sklandus ir kuo mažiau skausmingas, nesukeliantis nereikalingų stresų.

Visiems vežėjams linkiu stiprios sveikatos, geros nuotaikos, daugiau keleivių, mažiau nelaimingų atsitikimų kelyje ir gyvenime.

Keleiviams palinkėčiau kuo dažniau naudotis visuomeniu transportu, vairuotojams - daugiau tolerancijos bei džentelmeniškumo.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Lina JAKUBAUSKIENė

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (36)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Vilkikų daugėja. O vairuotojų?

Dilerių naujienos

MAN RENESANSAS LIETUVOJE

Faktai ir komentarai

VERONOS DEKLARACIJA - KIETAS RIEšUTAS LIETUVAI

„TAI - NE FANTASTIKA“

GAIRėS

METAI BUVO TURININGI

Užsienyje

KENWORTH T2000 - GRAžUS KAIP AMERIKIETIšKA SVAJONė

Lietuvoje ir pasaulyje

LIAZ nebeliko...

NAUJIENOS Iš BRIUSELIO

Sį „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ - PENKERI

Transporto politika

Kokių permainų kitаmet sulauksime?

Keleivinis transportas

IšBANDYMUI - žYMIAUSIų GAMINTOJų AUTOBUSAI

Technika

Naujienos

Teisė

PVM Lietuvai tapus ES nare

Muziejus

BERLIET STRADAIR arba prancūziška elegancija