Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sį „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ - PENKERI

1998-aisiais Vilniaus miesto Tarybos sprendimu įsteigta įmonė šių metų lapkričio mėnesį šventė pirmаjį jubiliejų - penktаsias veiklos metines.

Pasak Sį „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus Vaidoto Antanavičiaus, vienas iš pirmųjų įmonės nuveiktų darbų - visuomeninio transporto tvarkaraščių suderinimas. Panaudodamos pažangiausias technologijas, „Susisiekimo paslaugos“ įdiegė moderniа keleivių informavimo sistemа stotelėse, internete, SMS žinutėmis. Tvarkaraščių suderinimas jau per pirmus trejus metus keleivių vežėjams leido sutaupyti 5,1 mln litų.

„Susisiekimo paslaugos“ iš troleibusų bei autobusų parkų sėkmingai perėmė ir keleivių kontrolės funkcijа: ji pertvarkyta bei modernizuota, daugiau nei dvigubai sumažėjo kontrolierių, organizuotos operatyvinės brigados, gaudančios „zuikius“ itin efektyviai. Iš pažeidėjų surenkamų baudų padaugėjo nuo 138 000 Lt 1998 m. iki 780 000 Lt 2003-aisiais. Dėl pagerėjusios kontrolės parduodama daugiau važiavimo bilietų: 1999 m. jų parduota už 38 mln Lt, o 2003 m. prognozuojamos pajamos - 58,9 mln Lt.

Neseniai „Susisiekimo paslaugų“ darbuotojai miestiečiams ėmė teikti naujа paslaugа - įmonės eksploatuojamose mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse Tilto gatvėje bei Gedimino prospekte vilniečiai ir miesto svečiai gali saugiai palikti savo automobilius. Besinaudojančių moderniomis aikštelėmis nuolat daugėja - jų užimtumas padidėjo daugiau nei 30 proc.

Organizuodama visuomeninio transporto darbа, įmonė „Susisiekimo paslaugos“ bendradarbiauja su Danijos, švedijos, Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės bei kitų šalių specialistais. Naudojantis drauge su jais atliktais sistemos bei keleivių srautų tyrimais, modernizuojamas visuomeninio transporto maršrutų tinklas, jis pritaikomas žmonių su negale reikmėms, optimizuojamas kelionių laikas bei kokybė.

Pasak Vaidoto Antanavičiaus, turime eiti Europos šalių pramintu keliu - visas transporto rūšis (autobusus, troleibusus, geležinkelio transportа ir kt.), vežančius keleivius mieste, priemiesčiuose ar apskrityse, sujungti į bendrа sistemа, kurioje galiotų vieningi važiavimo bilietai, o visų vežėjų darbas būtų koordinuojamas iš vieno centro.

Lina JAKUBAUSKIENė

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (36)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Vilkikų daugėja. O vairuotojų?

Dilerių naujienos

MAN RENESANSAS LIETUVOJE

Faktai ir komentarai

VERONOS DEKLARACIJA - KIETAS RIEšUTAS LIETUVAI

„TAI - NE FANTASTIKA“

GAIRėS

METAI BUVO TURININGI

Užsienyje

KENWORTH T2000 - GRAžUS KAIP AMERIKIETIšKA SVAJONė

Lietuvoje ir pasaulyje

LIAZ nebeliko...

NAUJIENOS Iš BRIUSELIO

Sį „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ - PENKERI

Transporto politika

Kokių permainų kitаmet sulauksime?

Keleivinis transportas

IšBANDYMUI - žYMIAUSIų GAMINTOJų AUTOBUSAI

Technika

Naujienos

Teisė

PVM Lietuvai tapus ES nare

Muziejus

BERLIET STRADAIR arba prancūziška elegancija