Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Transportas

Susisiekimo ministro 2003 11 13 įsakymu Nr. 3-624 (įsigaliojo 2003 11 29, žin., 2003, Nr. 112-5047) pagal Valstybės kontrolės 2003 07 23 valstybinio audito ataskaitos Nr. 2020-4 rekomendacijas patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo planas. Pavyzdžiui, valstybinis auditas rekomendavo Susisiekimo ministerijai svarstyti galimybę atlikti vidaus auditа, siekiant išsiaiškinti reikšmingo skirtumo tarp įregistruotų krovininių automobilių skaičiaus ir jų skaičiaus dalies, kuriam atlikta techninė apžiūra, priežastis bei įtakа Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui. Nuspręsta sudaryti darbo grupę minėtam skirtumui nustatyti bei parengti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo, siekiant įteisinti transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo kontrolę. šios priemonės turėtų būti įgyvendintos 2004 m. II ketvirtyje.

***

įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemones, t. y. siekiant panaikinti nereikalingus verslo suvaržymus ir dėl to atsisakyti kai kurių specialiųjų blankų naudojimo, finansų ministro 2003 11 06 įsakymu Nr. 1K-265 Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 10 24 įsakymo Nr. 164 „Dėl Važtaraščių blankų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (įsigalioja 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 106-4757) atsisakyta specialiųjų krovinių vežimo važtaraščių blankų bei jų apskaitos tvarkos. ūkio subjektai, iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos (t. y. 2004 01 01) įsigytus krovinio važtaraščių blankus naudoja tol, kol pasibaigia jų atsargos, arba neatlygintinai grаžina teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai. Anuliuotus, sugadintus bei panaudotus blankų komplektus ūkio subjektai privalo saugoti, laikydamiesi nustatytų saugojimo terminų.

***

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 str. nustato, kokie duomenys turi būti įrašyti važtaraštyje - krovinio vežimo sutartį patvirtinančiame dokumente. Teisė nustatyti privalomų važtaraščio rekvizitų sаrašа suteikta Finansų ministerijai. Todėl finansų ministro 2003 11 06 įsakymu Nr. 1K-266 Dėl važtaraščių rekvizitų nustatymo (įsigalioja 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 106-4758) nustatytas toks privalomų važtaraščio rekvizitų sаrašas:

• važtaraščio numeris, jo surašymo vieta ir data;

• siuntėjo pavadinimas, kodas ir adresas arba vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas;

• gavėjo pavadinimas, kodas ir adresas arba vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas;

• vežėjo pavadinimas, kodas ir adresas, jei krovinys vežamas samdytu transportu;

• krovinio pakrovimo vietos adresas, krovinio išgabenimo data ir laikas;

• krovinio iškrovimo vietos adresas; krovinio atgabenimo data ir laikas (nurodo gavėjas);

• žinios apie krovinį (krovinio pavadinimas, mato vienetas, krovinio kiekis ar svoris, įpakavimo rūšis, pakuočių kiekis);

• krovinį išdavusio bei gabenti gavusio asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai;

• transporto priemonės vairuotojo vardas ir pavardė, asmens kodas, parašas;

• transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

• užmokestis už vežimа ir suteiktas paslaugas arba sutarties, kurioje numatytos atsiskaitymo už vežimа sаlygos, numeris ir data, jei krovinys vežamas samdytu transportu;

• vežant pavojingа krovinį - pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (žin., 2003, Nr. 46-2057) privaloma transporto dokumente (važtaraštyje) pateikti informacija.

Važtaraštyje gali būti nurodyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sаlygomis. Tokie važtaraščio duomenys, kaip važtaraščio numeris, siuntėjo - juridinio asmens kodas arba fizinio asmens asmens kodas, gavėjo - juridinio asmens kodas arba fizinio asmens asmens kodas, vežėjo kodas, krovinio atgabenimo data ir laikas, įpakavimo rūšis, pakuočių kiekis, krovinį išdavusio bei gabenti gavusio asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai, transporto priemonės vairuotojo vardas ir pavardė, asmens kodas, parašas, gali būti nenurodomi, kai:

• pašto paslaugų teikėjai ir pasiuntiniai (kurjeriai) veža dokumentų bei pašto siuntas ir siuntinius arba pašto perlaidas;

• vežami pinigai, periodinė spauda, buitinės šiukšlės, iš gyventojų supirkta makulatūra arba mobiliuose supirkimo punktuose - iš ūkininkų supirktas pienas;

• fizinis asmuo gabena savo išaugintа (pagamintа) neperdirbtа žemės ūkio produkcijа;

• vežami fiziniams asmenims priklausantys kroviniai ir yra juos įrodantys dokumentai;

• kiti teisės aktai nustato specialiа važtaraščio (krovinio gabenimo dokumento) formа ir rekvizitus;

Važtaraščių apskaitos tvarkа nustato Valstybinė mokesčių inspekcija. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Kelių transporto kodekso 29 str. nustato: neteisingai užpildžius važtaraštį, krovinio vežimo sutartis vis tiek laikoma galiojančia.

***

Susisiekimo ministro 2003 11 21 įsakymu Nr. 3-640 Dėl maksimalios kainos už valstybinės techninės apžiūros atlikimа tvirtinimo (įsigaliojo 2003 11 29, žin., 2003, Nr. 112-5049) patvirtinta maksimali kaina už transporto priemonių su pneumatine stabdžių pavara papildomа darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrinimа, kuris atliekamas, jei valstybinės techninės apžiūros metu nustatoma, kad stabdymo efektyvumas, apskaičiuotas bendrajai transporto priemonės masei, neatitinka nustatytų reikalavimų, - 30 Lt su PVM.

Mokesčiai

Lietuvos Respublikos Seimas 2003 11 11 priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 126 ir 129 straipsnių pakeitimo įstatymа (įsigalioja 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 112-4994), kuriuo keleivių vežimui tarptautiniais maršrutais taikomo apmokestinimo PVM tvarkos galiojimas pratęstas nuo 2003 12 31 iki 2004 04 30.

Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais, taip pat šių keleivių bagažo vežimas, nesvarbu, kokios rūšies transporto priemonėmis, iki 2004 04 30 imtinai apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifа. Taikant šiа nuostatа, tarptautiniu

maršrutu laikomas vežimas, kuris prasideda Lietuvos Respublikoje ir baigiasi už jos ribų, taip pat vežimas, kuris prasideda už Lietuvos Respublikos ribų ir baigiasi Lietuvos Respublikoje, taip pat vežimas, kuris prasideda ir baigiasi už Lietuvos Respublikos ribų.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 11 25 nutarimu Nr. 1460 Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2154 ir Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2431 (įsigaliojo 2003 11 29, žin., 2003, Nr. 112-5014) Vyriausybė nepritarė įstatymo projektui Nr. IXP-2431, kuriuo buvo siūloma papildyti įstatymа, nustatant, kad nuo pajamų atskaitymų mokėjimo į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sаskaitа turėtų būti atleidžiamos mažos įmonės ir mikroįmonės, neturinčios joms nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių. įstatymo pakeitimo projektui nepritarta, kadangi jį priėmus būtų pažeistas lygybės prieš įstatymа principas. Skirtingon situacijon patektų įmonės, kurioms transporto priemonės priklauso nuosavybės teise, ir įmonės, naudojančios transporto priemones kitais teisėtais pagrindais. Būtų sunku kontroliuoti mokesčių mokėjimа (atsirastų galimybė jų nemokėti), taigi mažiau būtų surenkama lėšų į biudžetа.

Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, toks atleidimas nuo apmokestinimo sudarytų prielaidas korupcijai, be to, skatintų mažas ir vidutines įmones dirbtinai atsisakyti nuosavybės teisių dėl turimų transporto priemonių. Tokio įstatymo projekto priėmimas sudarytų spragа, leisiančiа ilgainiui visoms mažoms įmonėms ir mikroįmonėms išvengti pajamų atskaitymų mokėjimo į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sаskaitа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 11 18 įsakymu Nr. V-298 (įsigaliojo 2003 11 29, žin., 2003, Nr. 112-5053) patvirtinta:

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklės;

Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymа FR0319 forma;

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0320 forma;

Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais, pažymos FR0321 forma bei jos priedas.

Galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijų išdavimo ir panašias sаlygas, mokesčių mokėtojui nustatyta prievolė pateikti AVMI išduotа pažymа apie atsiskaitymа su biudžetais ir fondais, taip pat institucijų teisė gauti tokias AVMI pažymas. Taisyklių priede nurodamas mokesčių mokėtojų ir institucijų, turinčių teisę kreiptis į AVMI dėl pažymos išdavimo, sаrašas. Mokesčių mokėtojai ir institucijos turi kreiptis į tа AVMI, kurioje mokesčių mokėtojai įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre.

Kai norminiuose aktuose mokesčių mokėtojams nustatyta prievolė pateikti pažymas institucijai, tai mokesčių mokėtojai, norintys jas gauti, AVMI gali pateikti užpildytа prašymo išduoti pažymа formа FR0319.

Pažyma surašoma dviem egzemplioriais, iš kurių vienas atiduodamas mokesčių mokėtojui, kitas kartu su prašymu ir duomenų lapu įsegamas į mokesčių mokėtojo bylа. Parengtа pažymos FR0320 formа ar FR0321 formа turi pasirašyti AVMI viršininkas arba jo įgalioti asmenys. Tik tada pažyma laikoma parengta.

Jeigu teisės aktuose, išvardytuose Taisyklių priede, nenustatyta kitaip, pažyma turi būti išduodama ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki prašymo išduoti licencijа pateikimo dienos. Jei pažyma parengta, o mokesčių mokėtojas jos neatsiima, ji AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinyje saugoma ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo jos parengimo dienos.

AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinių darbuotojai, išduodami pažymas, turi griežtai laikytis nuostatos, kad AVMI pateikta informacija apie mokesčių mokėtojа turi būti laikoma paslaptyje. Parengta pažyma mokesčių mokėtojui gali būti išsiųsta paštu arba pateikiama AVMI, tačiau pastaruoju atveju pažyma pasirašytinai išduodama įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui, vyr. buhalteriui (buhalteriui) ar darbuotojui, pateikusiam asmens dokumentа, arba jiems atstovaujančiam asmeniui, pateikusiam įgaliojimа. Jeigu prašymai atsiųsti elektroniniu paštu, parengta pažyma turi būti pateikiama tik mokesčių mokėtojui atvykus į AVMI.

Taisyklių priede (lentelėje) išdėstyti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymose nurodomi duomenys bei šių pažymų išdavimo terminai. Pavyzdžiui, pažyma asociacijai „Linava“ išduodama remiantis Muitinės departamento įsakymu Nr. 1B-148 Dėl reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimа patvirtinimo, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o pažymoje pateikiami tokie duomenys:

• ar asmuo neturi nesumokėtų VMI administruojamų mokesčių (įskaitant baudas ir delspinigius) arba jų mokėjimas atidėtas (išieškojimas sustabdytas) teisės aktų nustatyta tvarka;

• ar paskutinius 1 metus ūkio subjektui nenustatytas nė vienas piktybinis mokesčių įstatymų pažeidimas, nurodytas Mokesčių administravimo įstatymo 49 str., išskyrus pažeidimus, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 10 21 įsakymu Nr. V-278 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2000 12 06 įsakymo Nr. 227 „Dėl mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigalioja 2004 07 01, žin., 2003, Nr. 104-4679) išaiškinta vėliausios prievolės sаvoka. Vėliausia prievole laikoma paskutinė iki įmokos sumokėjimo datos neįvykdyta prievolė (laiko atžvilgiu vėliausia, artimiausia įmokos datai). į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamаjа sаskaitа mokesčių mokėtojo ar mokestį išskaičiuojančio asmens pagal atitinkamа įmokos kodа sumokėta įmoka įskaitoma vėliausiai susidariusiai to paties įmokos kodo ir jį atitinkančio įmokos pavadinimo mokestinei prievolei padengti. Jeigu tokia mokestinė prievolė jau padengta arba dar nedeklaruota, gautа įmokа mokesčių administratorius įskaito pagal šios tvarkos nuostatas. Pateikiamas toks pavyzdys:

„Vietos AVMI mokesčių apskaitoje yra užfiksuota UAB G PVM mokesčio nepriemoka: liepos mėn. - 600 Lt, gegužės mėn. - 300 Lt. UAB G pagal PVM kodа į vietos AVMI biudžeto pajamų surenkamаjа sаskaitа spalio 24 d. sumokėjo 2000 Lt, spalio 25 d. pateikė PVM deklaracijа, kurioje nurodė mokėtinа 1000 Lt PVM su

mа. Spalio 24 d. vietos AVMI PVM rugsėjo mėn. prievolė dar nedeklaruota, todėl 2000 Lt suma bus įskaitoma pagal Tvarkos IV dalies nuostatas, t. y. ja bus dengiamos PVM nepriemokos, pradedant vėliausiai susidariusia - liepos mėn. 600 Lt PVM nepriemoka, paskui - gegužės mėn. 300 Lt PVM nepriemoka. Likusi 1100 Lt suma bus permoka ir spalio 25 d. ja bus įskaityta deklaruotas 1000 Lt rugsėjo mėn. PVM.

į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos sаskaitа pagal vienа įmokos kodа, nustatytа mokesčiui ir su juo susijusioms sumoms padengti, sumokėtos įmokos įskaitomos tokia tvarka:

• mokesčio prievolės;

• mokesčio nepriemokos, pradedama nuo vėliausiai susidariusiųjų;

• baudos, pradedama nuo vėliausiai paskirtųjų;

• delspinigiai nuo mokesčio nepriemokų, pradedama nuo vėliausiai susidariusių mokesčių nepriemokų priskaičiuotų delspinigių, paskui - palūkanos ir delspinigiai nuo baudų, pradedama nuo vėliausiai paskirtų baudų priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių.

Jei sumokėtos sumos neužtenka visoms to paties įmokos kodo mokestinėms prievolėms įskaityti, pirmiausia įskaitomos vėliausiai susidariusios mokestinės prievolės pagal nurodytа įmokos kodа ir jį atitinkantį įmokos pavadinimа.

Pirmiausia mokestinė permoka ar skirtumas įskaitomi su ja susijusio (to paties) mokesčio nepriemokai padengti. Likusiomis mokestinių permokų ar skirtumų sumomis nepriemokos padengiamos tokia tvarka:

• kitų mokesčių nepriemokos, pradedant nuo vėliausiai susidariusiųjų;

• baudos, pradedama nuo vėliausiai paskirtųjų;

• delspinigiai;

• pagal mokestinės paskolos sutartis laiku nesumokėtos prievolės;

• mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti deklaruojami mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

• mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti apskaičiuoti nedeklaruojami mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 24 (60)

"Linava" informuoja

Asociacijos „Linava“ veiklos kronika 2003 m.

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

į ateitį - su „protingomis“ padangomis

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams